Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh mp 2555/mp 3055/mp 3555

Máy photocopy Ricoh mp 2055, mp 3055, 3555 là dòng máy photocopy mới nhất với màn hình cảm ứng lớn sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn các tính năng dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, bất kỳ máy photocopy nào cũng sẽ xẩy ra các lỗi và khi máy xuất hiện các lỗi trên màn hình chứng tỏ rằng máy đang gặp sự cố và cần sự hỗ trợ kỹ thuật nhanh nhất để máy hoạt đông tốt hơn.

Bảng mã lỗi photocopy Ricoh mp 2555 , mp 3055, mp 3555 do Đức Lan biên soạn sẽ giúp các bạn kỹ thuật sửa chữa tất cả các lỗi trên máy photocopy nhanh và hiệu quả, sớm bàn giao máy photocopy lại cho khách hàng.

Xem thêm:

Bán máy photocopy quận Bình Tân

Bán máy photocopy quận Phú nhuận

Bán máy photocopy thành phố Thủ Đức

Danh mục nội dung

Bảng mã lỗi photocopy Ricoh mp 2555 , mp 3055, mp 3555 chi tiết nhất.

Bảng mã lỗi photocopy Ricoh mp 2555 lỗi do Đức Lan biên soạn đầy đủ và chi tiết nhất, có hướng dẫn các bạn kỹ thuật cách tìm ra lỗi và sửa chửa nahnh nhất, hiệu quả nhất khi máy báo lỗi SC code trên màn hình.

Error Codes List

Mã lỗi: SC101-01

Lỗi đèn chụp(Quét)
Đỉnh mức trắng không đạt đến ngưỡng quy định khi quét tấm dẫn hướng màu trắng.

Nguyên nhân:

• Ngưng tụ trong hệ thống scan
• Kết nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Scan vận chuyển bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
• Con dấu tham chiếu màu trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách (kính tiếp xúc xuyên tấm)
• Tấm dẫn hướng màu trắng, hoặc con lăn màu trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách (SPDF / ARDF)
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

1. Tiến hành khởi động lại hệ thống.
2. Tắt / mở nguồn.
3. Kết nối lại các đầu nối.
4. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế hộp chứa máy quét • Thay bo mạch IPU • Thay dây nịt • Làm sạch và thay thế con dấu tham chiếu màu trắng (kính tiếp xúc xuyên suốt) • Làm sạch và thay thế tấm dẫn hướng màu trắng hoặc con lăn màu trắng (SPDF / ARDF) • Thay thế bảng BCU

Mã: SC101-02

Lỗi LED scan (điều chỉnh độ sáng LED)
Đã phát hiện lỗi đèn LED.

Nguyên nhân:

• Ngưng tụ trong đơn vị máy quét
• Kết nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Máy quét vận chuyển bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
• Con dấu tham chiếu màu trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách (kính tiếp xúc xuyên tấm)
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

1. Tiến hành khởi động lại hệ thống.
2. Tắt / mở nguồn.
3. Kết nối lại các đầu nối.
4. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế hộp đựng máy quét • Thay bo mạch IPU • Thay dây nịt • Làm sạch và thay thế con dấu tham chiếu màu trắng (kính tiếp xúc từ tấm) • Thay bo mạch BCU

Mã: SC102-00

Lỗi điều chỉnh độ chiếu sáng của đèn LED
Đỉnh mức trắng đạt đến ngưỡng quy định (ví dụ: 571/10 bit) khi tấm trắng được quét sau một số lần điều chỉnh cụ thể (ví dụ: 10 lần).

Nguyên nhân:

• Đầu nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Máy quét vận chuyển bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

1. Tiến hành khởi động lại hệ thống.
2. Tắt / mở nguồn.
3. Kết nối lại các đầu nối.
4. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế hộp đựng máy quét • Thay bo mạch IPU • Thay dây nịt • Làm sạch và thay thế con dấu tham chiếu màu trắng (kính tiếp xúc từ tấm) • Thay bo mạch BCU

Mã: SC120-00

Vị trí chính của máy quét Lỗi 1 Máy quét HP cảm biến (hồi về bộ scan) không TẮT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi
• Trong khi di chuyển (khi máy được BẬT hoặc khi máy trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
• Trong quá trình điều chỉnh tự động (khi máy được BẬT hoặc khi máy trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
• Trong quá trình quét từ ADF / ARDF hoặc kính phơi sáng.

Nguyên nhân:

• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Máy quét HP bị lỗi cảm biến
• Khai thác bị lỗi
• Đai hẹn giờ, ròng rọc, dây điện hoặc bộ phận vận chuyển không được lắp đúng cách

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Thay thế các bộ phận sau: • Thay cảm biến HP • Thay động cơ máy quét • Thay dây nịt.

Mã: SC121-00

Máy quét Vị trí Trang chủ Lỗi 2
Cảm biến HP của máy quét không BẬT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi
• Trong khi di chuyển
• Trong quá trình điều chỉnh tự động
• Trong quá trình quét từ ADF / ARDF hoặc kính phơi sáng.

Nguyên nhân:

• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Máy quét HP bị lỗi cảm biến
• Khai thác bị lỗi
• Đai hẹn giờ, ròng rọc, dây điện hoặc bộ phận vận chuyển không được lắp đúng cách

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bộ cảm biến HP của máy quét • Thay thế động cơ máy quét • Thay dây nịt. • Gắn lại hoặc thay thế đai định thời, ròng rọc, dây hoặc bộ phận vận chuyển.

Bảng mã lỗi photocopy Ricoh mp 2555 , mp 3055, mp 3555 do Đức Lan biên soạn sẽ giúp các bạn kỹ thuật sửa chữa tất cả các lỗi trên máy photocopy nhanh và hiệu quả
Bảng mã lỗi photocopy Ricoh mp 2555 , mp 3055, mp 3555 do Đức Lan biên soạn sẽ giúp các bạn kỹ thuật sửa chữa tất cả các lỗi trên máy photocopy nhanh và hiệu quả

Mã: SC141-00

Lỗi phát hiện mức đen
Mức độ màu đen không thể được điều chỉnh trong mục tiêu trong quá trình kiểm soát tăng tự động.

Nguyên nhân:

• Máy quét vận chuyển bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách xoay vòng nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại các đầu nối sau: • Vận chuyển Máy quét – Dây nịt IPU (FFC) • Đai IPU- BCU
2. Thay thế Vận chuyển Máy quét.
3. Thay thế IPU.
4. Thay thế các dây nịt sau: • Bộ phận Vận chuyển Máy quét – Đai IPU (FFC) • Dây nịt IPU – BCU
5. Thay thế BCU.

Mã: SC142-00

Lỗi phát hiện mức trắng
Mức trắng không thể được điều chỉnh thành mức mục tiêu thứ hai trong mục tiêu trong quá trình kiểm soát tăng tự động.

Nguyên nhân:

• Máy quét vận chuyển bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
• Đầu nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Ngưng tụ trong đơn vị máy quét
• Tấm trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không chính xác

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách xoay vòng nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại các đầu nối sau: • Bộ phận vận chuyển máy quét – Đai IPU (FFC) • Dây SBU – LEDB (bộ đèn máy quét) (FFC) • Dây nịt IPU- BCU
2. Kiểm tra con dấu tham chiếu màu trắng gắn phía sau của kính tiếp xúc xuyên tấm. Thay kính tiếp xúc tấm xuyên qua, nếu bị bẩn hoặc bị hỏng.
3. Thay thế hộp đựng máy quét.
4. Thay thế IPU.
5. Thay thế các dây nịt sau: • Bộ phận Vận chuyển Máy quét – Đai IPU (FFC) • Dây nịt IPU – BCU
6. Thay thế BCU.

Mã: SC144-00

Lỗi giao tiếp SBU
• Máy không thể phát hiện rằng Vận chuyển Máy quét đã được kết nối.
• Máy không thể giao tiếp với Vận chuyển Máy quét.
• Dữ liệu giao tiếp không chính xác.

Nguyên nhân:

• Máy quét vận chuyển bị lỗi
• IPU bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách xoay vòng nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại các đầu nối sau: • Vận chuyển Máy quét – Dây nịt IPU (FFC) • Đai IPU- BCU
2. Thay thế Vận chuyển Máy quét.
3. Thay thế IPU.
4. Thay thế BCU.
5. Thay thế các dây nịt sau: • Bộ phận Vận chuyển Máy quét – Đai IPU (FFC) • Dây nịt IPU – BCU

Mã: SC151-00

Lỗi mức độ đen: Bên 2
Mức độ màu đen được quét không phải là phạm vi được chỉ định.

Nguyên nhân:

• CIS cho SPDF bị lỗi
• Bo mạch chính SPDF bị lỗi
• Khai thác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách xoay vòng nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF – Các đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế CIS (đèn chụp) cho SPDF
3. Thay thế các dây nịt sau: • Bo mạch chính SPDF – CIS • Bo mạch chính IPU -SPDF
4. Thay thế bo mạch chính SPDF.

Mã: SC152-00

Lỗi mức trắng: Bên 2
Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng đọc ra từ CIS không phải là phạm vi chỉ định từ giá trị đích.

Nguyên nhân:

• CIS bị lỗi
• Con lăn trắng bị lỗi
• Bo mạch chính SPDF bị lỗi
• Khai thác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách xoay vòng nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF – Các đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các dây nịt sau: • Bo mạch chính SPDF – CIS • Bo mạch chính IPU -SPDF
4. Thay thế bo mạch chính SPDF.

Mã: SC154-00

Lỗi giao tiếp máy quét: Bên 2
Giá trị đọc ra từ vùng ASIC và FROM bên trong CIS khác với giá trị mong đợi.

Nguyên nhân:

• CIS bị lỗi
• Lỗi vùng “FROM”
• Bo mạch chính SPDF bị lỗi
• Kết nối bị lỗi (lỏng lẻo, bị hỏng)

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách xoay vòng nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF – Các đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các dây nịt sau: • Bo mạch chính SPDF – CIS • Bo mạch chính IPU -SPDF
4. Thay thế bo mạch chính SPDF.

Mã: SC161-02

Lỗi IPU (Lỗi Lsync: Bên 2)
Máy phát hiện lỗi từ kết quả kiểm tra tự chẩn đoán trước khi quét mặt 2.

Nguyên nhân:

• Khai thác bị lỗi giữa CIS và IPU (ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• CIS bị lỗi
• IPU bị lỗi (ASIC: Lỗi Macaron)

Biện pháp khắc phục:

1. Thực hiện khởi động lại tự động.
2. Tắt / mở nguồn.
3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay dây nịt. • Thay thế CIS. • Thay thế bo mạch IPU (BCU).

Mã: SC161-20

Lỗi IPU (lỗi khởi tạo DRAM)
Đã xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện mỗi khi máy được bật hoặc trở lại hoạt động hoàn toàn từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:

• IPU bị lỗi (lỗi kết nối thiết bị Macaron / DRAM)
• Thiết bị DRAM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

1. Thực hiện khởi động lại tự động.
2. Tắt / mở nguồn.
3. Thay thế các bộ phận sau: • Kết nối lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay thế CIS. • Thay thế bo mạch IPU (BCU).

Mã: SC195-00

Lỗi số sê-ri máy
So sánh mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số).

Nguyên nhân:

Mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số) không khớp.

Biện pháp khắc phục:

Nhập lại số sê-ri của máy.

Mã: SC202-00

Polygon Motor hộp laser: ON Timeout Error
Sau khi động cơ đa giác được bật hoặc trong vòng 10 giây. sau khi thay đổi vòng / phút, động cơ không ở trạng thái S REN SÀNG.

Nguyên nhân:

• Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
• Không thể xuất xung động cơ đa giác một cách chính xác. (Bộ điều khiển đa giác)
• Không quan sát được tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay thế bo mạch IPU.

Mã: SC203-00

Động cơ đa giác: Lỗi hết thời gian TẮT
Tín hiệu XSCRDY (đa giác sẵn sàng) không bao giờ trở nên không hoạt động (H) trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đa giác TẮT.

Nguyên nhân:

• Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
• Không thể xuất xung động cơ đa giác một cách chính xác. (Bộ điều khiển đa giác)
• Không quan sát được tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay thế bo mạch IPU.

Mã: SC204-00

Động cơ đa giác: Lỗi tín hiệu XSCRDY
Trong quá trình quay động cơ đa giác, tín hiệu XSCRDY không hoạt động (H) trong hơn một vòng quay của đa giác.

Nguyên nhân:

• Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay thế bảng IPU

Mã: SC220-00

Lỗi phát hiện đồng bộ hóa laser: Cạnh hàng đầu
Tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa laser cho vị trí bắt đầu của LD không được xuất ra trong 200 mili giây. sau khi đơn vị LDB được bật với động cơ đa giác quay bình thường.

Nguyên nhân:

• Giao diện khai thác bộ phận phát hiện đồng bộ hóa bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Bảng phát hiện đồng bộ hóa bị lỗi
• Chùm tia không vào bộ dò ảnh.
• Bất thường xung quanh GAVD
• IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi
• LDB bị lỗi
• IPU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay thế bo mạch IPU.

Mã: SC230-00

Lỗi FGATE ON
Tín hiệu FGATE không BẬT trong khoảng thời gian nhất định sau khi quá trình ghi bắt đầu.

Nguyên nhân:

• GAVD bị lỗi
• Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi
• BCU, bảng điều khiển không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi
• Khai thác giữa BCU và LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế dây nịt giữa IPU và bộ phận laser.
• Thay thế bo mạch IPU.
• Thay thế bảng điều khiển

Mã: SC231-00

Lỗi FGATE OFF
Tín hiệu FGATE không TẮT trong khoảng thời gian nhất định sau khi quá trình ghi kết thúc.

Nguyên nhân:

• GAVD bị lỗi
• Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi
• IPU, bảng điều khiển không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi
• Khai thác giữa IPU và LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế dây nịt giữa IPU và bộ phận laser.
• Thay thế bo mạch IPU.
• Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC240-00

Lỗi LD

• Trạng thái lỗi LD của trình điều khiển LD được xác nhận sau khi LD được khởi tạo.
• Tín hiệu lỗi của trình điều khiển LD được phát hiện trong quá trình khởi tạo LD.

Nguyên nhân:

• Suy giảm LD (LD bị hỏng, thay đổi đặc tính đầu ra, v.v.)
• Giao diện khai thác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Trình điều khiển LD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Bật / tắt nguồn chính.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay thế bo mạch IPU.

Mã: SC272-01

Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD
Nếu giá trị không giống nhau khi máy đọc và ghi cùng một đăng ký tại
khởi động máy. Nếu chẵn lẻ giao tiếp thử lại ba lần liên tiếp, SC sẽ được tạo.

Nguyên nhân:

• CPU bị lỗi
• IPU bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Bật / tắt nguồn chính.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay thế bo mạch IPU.

Mã: SC272-10

Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD: Những người khác
Nếu trạng thái “Cửa mở” không chuyển thành “Đóng cửa” sau khi đóng cửa.

Nguyên nhân:

• CPU bị lỗi
• IPU bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Bật / tắt nguồn chính.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay thế bo mạch IPU.

Mã: SC302-00

Nguồn điện cao áp: Sạc: Lỗi đầu ra
Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong muốn)” 10 lần trong 200 mili giây liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi sau mỗi 20 mili giây trong quá trình xuất tín hiệu PWM.

Nguyên nhân:

Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào / Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Bộ khai thác đầu vào / đầu ra bị đoản mạch.
• Bề mặt / khe hở không khí không đủ (phóng điện hồ quang)
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• HVPS bị lỗi
Lỗi tải
• Lỗi nối đất của đầu ra sạc, ngắn mạch với các đầu ra khác
• Khe hở bề mặt / không khí không đủ trong đường dẫn đầu ra sạc (bao gồm cả khoảng cách từ
đầu ra khác)
• Sự hư hỏng không mong muốn của trống và quá dòng do lỗi khoảng cách lỗ kim giữa
trống và con lăn sạc (lỗi PCU).
• Quá dòng do ngưng tụ bề mặt trống
• PCU bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:

• Bật / tắt nguồn chính.
• Thay thế HVPS.
• Thay thế dây nịt của HVPS.
• Thay dây nịt của PCU.
• Thay thế PCU.

Mã: SC324-01

Động cơ hộp từ bị khóa: Bk: Khóa
Tín hiệu khóa được quan sát trong khoảng thời gian 2 giây trong khi động cơ BẬT và mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần.

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Mô-men xoắn đơn vị tăng lên

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế động cơ hộp từ
• Kết nối lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.
• Thay thế đơn vị hộp từ.
• Thay thế bộ phận dẫn động.

Mã: SC360-01

Lỗi điều chỉnh cảm biến TD hộp từ
• Khi số lượng Mu vượt quá ngưỡng phán xét của trạng thái không có hộp từ.
• Khi số lượng Mu không thỏa mãn các phạm vi mục tiêu sau trong 3 lần liên tiếp. • Ngưỡng trên • Ngưỡng dưới

Nguyên nhân:

• TD cảm biến bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
• Dây đai bị hỏng
• Mật độ mực của nhà hộp từ khác với hộp từ ban đầu

Biện pháp khắc phục:

• Thay dây nịt cảm biến TD.
• Kết nối lại đầu nối cảm biến TD.
• Thay thế cảm biến TD.
• Thay thế hộp từ.

Mã: SC361-01

Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn trên (K)
Điều kiện sau liên tục vượt quá giá trị ngưỡng giới hạn trên (SP3-211- 003). • Ngõ ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001)> ngưỡng lỗi giới hạn trên của ngõ ra (SP3-211- 002)

Nguyên nhân:

• Ngắt kết nối cảm biến TD (lỗi kết nối)

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra xem đầu nối cảm biến TD đã được kết nối chưa.
• Kiểm tra việc khai thác cảm biến TD (ngắt kết nối, v.v.).
• Thay thế cảm biến TD.

Mã: SC362-01

Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn dưới (K)
Ngõ ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001) <ngưỡng lỗi giới hạn dưới của ngõ ra (SP3-211-004) liên tục dưới giá trị ngưỡng xuất hiện giới hạn dưới (SP3-211-005)

Nguyên nhân:

Thiếu kết nối cảm biến TD / bỏ học

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra xem đầu nối cảm biến TD đã được kết nối chưa.
• Kiểm tra việc khai thác cảm biến TD (ngắt kết nối, v.v.).
• Thay thế cảm biến TD.

Mã: SC370-00

Lỗi hiệu chuẩn cảm biến ID
Điện áp đầu ra quang học phản xạ thường xuyên của cảm biến ID: Không thể điều chỉnh Vsg_reg trong phạm vi mục tiêu. Giới hạn trên (SP3-320-013: giá trị ban đầu 4,5V) Giới hạn dưới (SP3-320-014: giá trị ban đầu 3,5V)

Nguyên nhân:

• Thiếu kết nối cảm biến ID / lỗi kết nối
• Cửa sổ phát hiện cảm biến ID bụi bẩn
• Trục trặc cảm biến ID

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra đầu nối cảm biến ID. Nếu nó không được kết nối, hãy kết nối lại nó.
• Kiểm tra bụi bẩn trên cửa sổ phát hiện cảm biến ID. Nếu cửa sổ phát hiện bị bẩn, hãy làm sạch bằng phương pháp định trước (không lau khô).
• Nếu cả hai điều trên đều không xảy ra, hãy thay thế cảm biến ID.

Mã: SC391-00

Nguồn điện cao thế: Phát triển: Lỗi đầu ra
Khi máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (bất thường)” 10 lần trong 200 ms liên tục bằng cách theo dõi tín hiệu phát hiện lỗi sau mỗi 20ms trong khi đầu ra của tín hiệu PWM được sử dụng làm mục tiêu phát hiện lỗi.

Nguyên nhân:

Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào / Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Bề mặt / khe hở không khí không đủ (phóng điện hồ quang)
• Bộ khai thác đầu vào / đầu ra bị đoản mạch.
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• HVPS (bo cao thế) bị lỗi
Lỗi tải
• Lỗi nối đất của đầu ra sạc, ngắn mạch với các đầu ra khác
• Khe hở bề mặt / không khí không đủ trong đường ra sạc (bao gồm cả khoảng cách từ các đầu ra khác)
• Trống không mong muốn bị hư hỏng, và quá dòng do lỗ kim
• Quá dòng do ngưng tụ bề mặt trống
• PCDU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:

• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính
• Thay thế dây nịt giữa BCU và HVPS.
• Kết nối lại hoặc thay thế dây cắm giữa BCU và HVPS.
• Cài đặt lại hoặc thay thế hộp từ.
• Kiểm tra xem tiếp điểm và chuyển động tách của bộ phận chuyển có hoạt động chính xác hay không.
• Thay thế HVPS.
• Thay thế BCU.

Mã: SC396-01Khóa động cơ trống (drum)
Tín hiệu khóa được quan sát trong khoảng thời gian 2 giây trong khi động cơ BẬT và mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần.

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Mô-men xoắn PCU tăng lên

Biện pháp khắc phục:

• Kết nối lại đầu nối.
• Thay dây cắm của động cơ trống mực / mực thải.
• Thay trống mực / mô tơ mực thải.
• Thay thế PCDU.
• Thay thế BCU.

Xem thêm:

Bán máy photocopy huyện Trảng Bom

Mã: SC440-00

Nguồn điện cao áp: Truyền giấy (transfer): Lỗi đầu ra
Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong muốn)” 10 lần trong 200 mili giây liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi sau mỗi 20 mili giây trong quá trình xuất tín hiệu PWM.

Nguyên nhân:

Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào / Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Bộ khai thác đầu vào / đầu ra bị đoản mạch.
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• HVPS bị lỗi
Lỗi tải
• Trở kháng của con lăn chuyển giao tăng lên.
• Đơn vị chuyển không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:

• Bật / tắt nguồn chính.
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt của HVPS (bộ nguồn).
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU và HVPS.
• Đặt lại hoặc thay thế thiết bị chuyển giao.
• Kiểm tra xem tiếp điểm và chuyển động tách của bộ phận chuyển có hoạt động chính xác hay không.
• Thay thế HVPS.
• Thay thế BCU.

Mã: SC452-00

Transfer rulo Lỗi động cơ tiếp xúc
Khi máy không phát hiện tín hiệu cao / thấp trong một thời gian nhất định sau khi động cơ tiếp xúc trục lăn chuyển động (transfer) đã được bật.

Nguyên nhân:

• Động cơ quá tải, Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• Cơ chế khóa liên động bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:

• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính
• Kiểm tra xem tiếp điểm và chuyển động tách giấy (separation) của bộ phận chuyển có hoạt động chính xác hay không.
• Thay thế động cơ tiếp xúc trục chuyển.

Mã: SC460-00

Nguồn điện cao áp: Tách giấy (separation): Lỗi đầu ra
Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong muốn)” 10 lần trong 200 mili giây liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi sau mỗi 20 mili giây trong quá trình xuất tín hiệu PWM.

Nguyên nhân:

Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào / Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Bộ khai thác đầu vào / đầu ra bị đoản mạch.
• Đơn vị chuyển không được đặt đúng cách.
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• HVPS bị lỗi
Lỗi tải
• Lỗi nối đất của đầu ra nguồn tách, ngắn mạch với các đầu ra khác
• Khe hở bề mặt / không khí không đủ trong đường dẫn đầu ra công suất tách biệt (bao gồm khoảng cách từ các đầu ra khác)

Biện pháp khắc phục:

• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt của HVPS (bộ nguồn).
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU với HVPS.
• Đặt lại hoặc thay thế thiết bị chuyển giao.
• Kiểm tra xem tiếp điểm và chuyển động tách của bộ phận chuyển có hoạt động chính xác hay không.
• Thay thế HVPS.
• Thay thế BCU.

Mã: SC497-00

Lỗi nhiệt điện trở phát hiện nhiệt độ máy
Đầu ra của cảm biến nhiệt độ nằm ngoài phạm vi sau.
• 0,56 V trở xuống (90 ° C trở lên)
• 3.0 V trở lên (-18 ° C trở xuống)

Nguyên nhân:

• Cảm biến nhiệt độ hình ảnh không được đặt (đầu nối bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng)
• Cảm biến nhiệt độ hình ảnh bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Kết nối lại đầu nối.
• Thay thế đầu nối.
• Thay thế cảm biến nhiệt độ hình ảnh (nhiệt điện trở).

Mã: SC498-00

Lỗi cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Máy chính)
Đầu ra của cảm biến nhiệt độ / độ ẩm nằm ngoài phạm vi sau.
• 0,76 V trở xuống / 2,90 V trở lên (cảm biến nhiệt độ)
• 2,4 V trở lên (cảm biến độ ẩm)

Nguyên nhân:

• Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm không được đặt (đầu nối bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng)
• Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Kết nối lại đầu nối.
• Thay thế đầu nối.
• Thay thế cảm biến nhiệt độ / độ ẩm.

Mã: SC501-01

Lỗi nâng khay thứ nhất
Máy phát hiện lỗi của động cơ nâng khay nạp giấy thứ nhất 3 lần liên tiếp khi khay nạp giấy thứ nhất được nâng lên. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi máy phát hiện lỗi liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:

• Đầu nối cảm biến giới hạn khay nạp giấy thứ nhất ngắt kết nối, trục trặc hoặc bụi bẩn của cảm biến.
• Đầu nối động cơ nâng khay nạp giấy thứ nhất ngắt kết nối, trục trặc
• Vật chất lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và mô tơ nâng khay nạp giấy.
• Lỗi bộ giấy

Mã: SC502-01

Lỗi nâng khay thứ hai

Mã: SC503-01

Lỗi nâng khay thứ ba

Mã: SC504-01

Lỗi nâng khay thứ tư

Mã: SC505-41

Lỗi phát hiện giới hạn LCIT bên (D696)
• Lỗi phát hiện giới hạn trên (trong quá trình xuống dưới) Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện giới hạn trên / giới hạn dưới), tấm đế khay được hạ xuống để kiểm tra vị trí tấm đế khay, nhưng cảm biến giới hạn trên vẫn được phát hiện mặc dù đã qua một thời gian xác định trước.
• Lỗi phát hiện giới hạn trên (trong khi đi lên) Trong quá trình khởi động khay (không phát hiện giới hạn trên / phát hiện giới hạn dưới), tấm đế khay được nâng lên để kiểm tra vị trí tấm đế khay, nhưng cảm biến giới hạn trên không được phát hiện mặc dù đã qua một thời gian xác định trước .
* Nếu lỗi xảy ra 3 lần liên tiếp: LCIT bên sẽ truyền “lỗi phát hiện giới hạn trên của khay nạp giấy thứ 5” đến máy chính.
(Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Mã: SC505-43

Lỗi quá tải giấy LCIT bên (D696)
Trong quá trình khởi tạo khay, cả giới hạn trên và giới hạn dưới đều được phát hiện trong 3 lần liên tiếp. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Mã: SC508-00

Lỗi phát hiện kích thước khay tay
Kích thước giấy được phát hiện trên khay nạp tay khác với bất kỳ mẫu phát hiện kích thước tự động nào.

Mã: SC520-01, SC520-02, SC520-03

SC520- 01 Động cơ trục regist: Khóa
SC520-02 Động cơ nạp giấy: Khóa
SC520-03 Động cơ vận chuyển dọc: Khóa
Trong quá trình BẬT động cơ, sau khi kiểm tra các thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi đã được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC521-01, SC521-02

SC521- 01 Động cơ lối vào hai mặt (duplex): Khóa
SC521-02 Động cơ đi qua hai mặt: Khóa
Trong quá trình BẬT động cơ, sau khi kiểm tra các thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi đã được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC522-00

Động cơ thoát giấy (exit): Khóa
Trong quá trình BẬT động cơ, sau khi kiểm tra các thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi đã được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC530-00

Khóa quạt nóng chảy
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế quạt cầu chì.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC531-00

Khóa quạt làm mát hộp từ
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế quạt làm mát hộp từ
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC533-00, SC533-01

Khóa quạt làm mát SC533-00 PSU
Quạt làm mát ổ trục phát triển SC533-01
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế quạt làm mát hộp từ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC534-00

Quạt hút hộp từ
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế quạt hút hộp từ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC535-00

Khóa quạt làm mát thoát giấy
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Thay quạt làm mát lối ra giấy.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC540-00

Fusing / paper Exit Motor: Khóa
Trong quá trình BẬT động cơ, sau khi kiểm tra tín hiệu khóa trong 2 giây, mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần.

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Mô-men xoắn đơn vị tăng lên (nặng tải)

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế mô tơ sấy / thoát giấy.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC541-01

Ngắt kết nối nhiệt điện cầu chì nhiệt (giữa)
Dưới nhiệt độ xác định trước (hoặc thấp hơn CB) được phát hiện trong vài giây liên tục được chỉ định. Tần suất phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:

• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:

• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ sấy và BCU.
• Thay thế nhiệt điện (giữa).
• Thay dây nịt giữa bộ sấy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC541-02

Ngắt kết nối cảm biến NC (Trung tâm)
3ED – 3FF (điện áp FB: 3.243V-3.300V) được phát hiện liên tục trong vài giây cụ thể (cảm biến NC (giữa): phát hiện & bù, cảm biến NC (cuối): phát hiện & bù). Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:

• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:

• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ sấy và BCU.
• Thay thế cảm biến NC (trung tâm).
• Thay dây nịt giữa bộ sấy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC541-03

Cảm biến NC (Trung tâm) Ngắn mạch
Giá trị AD: 0-13 (điện áp FB: 0,000V-0,041V) được phát hiện liên tục trong vài giây được chỉ định. Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:

• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:

• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ sấy và BCU.
• Thay thế cảm biến NC (trung tâm).
• Thay dây nịt giữa bộ sấy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC542-02

Nhiệt sấy (Giữa) Nhiệt nóng không nạp lại
Khi nhiệt dịch (tâm) không đạt đến nhiệt độ định trước trong 7 giây liên tục.

Nguyên nhân:

• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (giữa)
• Thermopile (giữa) được cài đặt không chính xác
• Phôi nhiệt (giữa) bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:

• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Bảng mã lỗi photocopy ricoh mp 2555
Bảng mã lỗi photocopy ricoh mp 2555

Mã: SC542-03

Nhiệt độ sấy (giữa) Không tải lại
Khi nhiệt trung tâm (tâm) không đạt đến nhiệt độ cho phép của nhiệt trung tâm nạp lại liên tục trong vài giây quy định.

Nguyên nhân:

• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (giữa)
• Thermopile (giữa) được cài đặt không chính xác
• Phôi nhiệt (giữa) bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:

• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC542-05

Nhiệt độ sấy (Giữa) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt dịch (tâm) không đạt đến nhiệt độ định trước trong 7 giây liên tục.

Nguyên nhân:

• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (giữa)
• Thermopile (giữa) được cài đặt không chính xác
• Phôi nhiệt (giữa) bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:

• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC542-06

Nhiệt độ sấy (Giữa) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt trung tâm (tâm) không đạt đến nhiệt độ cho phép của nhiệt trung tâm nạp lại liên tục trong vài giây quy định.

Nguyên nhân:

• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (giữa)
• Thermopile (giữa) được cài đặt không chính xác
• Phôi nhiệt (giữa) bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:

• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC543-00

Nhiệt độ sấy (Trung tâm) Phát hiện nhiệt độ cao (Phần mềm)
Khi nhiệt kế (trung tâm) phát hiện nhiệt độ xác định trước hoặc cao hơn trong vài giây xác định liên tục. Khoảng thời gian phát hiện 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:

• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ rulo sấy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển bộ sấy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra bộ phận sấy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ sấy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế bảng BCU.
• Thay thế bộ sấy.

Mã: SC544-01

Phát hiện nhiệt độ cao bộ sấy (phần cứng)
(Nhiệt độ sấy (Trung tâm) Lỗi nhiệt độ cao) Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:

• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ rulo sấy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển hợp nhất: ngoài tầm kiểm soát

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra nhiệt độ cảm biến bằng các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn 250 ° C, thay nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở. • SP1-141-101 (Thermopile (giữa)) • SP1-141-102 (Thermopile (cạnh)) • SP1-141-103 (Thermistor (giữa)) • SP1-141-104 (Thermistor (cạnh)) • SP1 -141-151 (Nhiệt điện (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-152 (Nhiệt (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-153 (Nhiệt điện trở (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-154 (Thermistor (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250 ° C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250 ° C, nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc nằm lệch vị trí.
• Kiểm tra bộ phận sấy.
• Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU và thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ sấy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ sấy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế bảng BCU.
• Tắt / mở nguồn.

Mã: SC544-02

Phát hiện nhiệt độ cao bộ sấy (phần cứng)
(Lỗi nhiệt độ cao nhiệt điện trở không tiếp xúc)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:

• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ rulo sấy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển hợp nhất: ngoài tầm kiểm soát

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra nhiệt độ cảm biến bằng các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn 250 ° C, thay nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở. • SP1-141-101 (Thermopile (giữa)) • SP1-141-102 (Thermopile (cạnh)) • SP1-141-103 (Thermistor (giữa)) • SP1-141-104 (Thermistor (cạnh)) • SP1 -141-151 (Nhiệt điện (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-152 (Nhiệt (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-153 (Nhiệt điện trở (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-154 (Thermistor (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ sấy được phát hiện khi nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250 ° C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250 ° C, nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc nằm lệch vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU và thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ sấy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ sấy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế bảng BCU.
• Tắt / mở nguồn.

Có thể bạn thích  Công dụng của 5 bộ phận quan trọng của máy photocopy

Mã: SC545-01

Lò sưởi trung tâm sấy liên tục làm nóng
Sau khi chờ đầy điện liên tục hơn giây đã chỉ định, không phát hiện trong giây đã chỉ định.
• Định nghĩa về công suất đầy đủ của lò sưởi Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa)
• Điểm bắt đầu đo Sau khi tải lại (sau khi đèn sấy tắt, sau khi hoàn tất quay) dưới nhiệt độ chờ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi có yêu cầu tăng nhiệt cho sấy.
• Điều kiện dừng đo. Bắt đầu quay do tín hiệu in trong khi đo hoặc tín hiệu khác.
• Không bao gồm nhiệm vụ tăng nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0%.

Nguyên nhân:

• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (giữa)
• Thermopile (giữa) được cài đặt không chính xác
• Biến dạng giá đỡ nhiệt dẻo
• Ngắt kết nối máy sưởi
• Sau khi bộ phận ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức hoạt động
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục:

• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế bảng BCU.

Mã: SC545-05

Nhiệt độ sấy trung tâm đốt nóng liên tục làm nóng (điện áp thấp)
Sau khi chờ đầy điện liên tục hơn giây đã chỉ định, không phát hiện trong giây đã chỉ định.
• Định nghĩa về bộ sưởi đầy công suất Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa) • Điểm bắt đầu đo Sau khi tải lại (sau khi bộ sưởi tắt, sau khi hoàn thành vòng quay) dưới nhiệt độ chờ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi có yêu cầu làm nóng bộ sưởi là cấp.
• Điều kiện dừng đo. Bắt đầu quay do tín hiệu in trong khi đo hoặc tín hiệu khác.
• Không bao gồm nhiệm vụ tăng nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0%.

Nguyên nhân:

• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (giữa)
• Thermopile (giữa) được cài đặt không chính xác
• Biến dạng giá đỡ nhiệt dẻo
• Ngắt kết nối máy sưởi
• Sau khi bộ phận ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức hoạt động
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục:

• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế bảng BCU.

Mã: SC547-01

Lỗi tín hiệu ZẺO CROSS (hàn tiếp điểm-tiếp điểm)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:

• Rơ le nhiệt bị lỗi (tiếp xúc hàn)
• Lỗi mạch truyền động rơ le trên bo nguồn

Biện pháp khắc phục:

• TẮT / BẬT công tắc nguồn điện chính
• Nếu rơ le cầu chì bị hỏng, hãy thay thế PSU.
• Kiểm tra kết nối giữa PSU và bo mạch điều khiển, và thay dây nịt và bo mạch nếu cần.

Mã: SC547-02

Zero cross Error (lỗi tiếp điểm rơ le)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:

• Hỏng rơ le sấy (tiếp điểm mở)
• Lỗi mạch truyền động rơ le
• Ngắt cầu chì PSU (24VS)

Biện pháp khắc phục:

• TẮT / BẬT công tắc nguồn điện chính.
• Nếu rơ le cầu chì bị hỏng, hãy thay thế PSU.
• Kiểm tra kết nối giữa PSU và bo mạch điều khiển, và thay dây nịt và bo mạch nếu cần.
• Nếu cầu chì PSU (24VS) bị xì, hãy thay cầu chì.

Mã: SC547-03

Lỗi ZERO CROSS (lỗi tần số thấp)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:

Tần số không ổn định của đường dây điện thương mại

Biện pháp khắc phục:

• TẮT / BẬT công tắc nguồn điện chính.
• Kiểm tra nguồn điện.
• Kiểm tra kết nối giữa PSU và bo mạch điều khiển, và thay dây nịt và bo mạch nếu cần.

Mã: SC551-01

Ngắt kết nối nhiệt độ sấy (Edge)
Khi nhiệt kế (cạnh) phát hiện nhiệt độ xác định trước hoặc thấp hơn trong vài giây xác định liên tục.

Nguyên nhân:

• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:

• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ sấy và BCU.
• Thay thế nhiệt dẻo (cạnh).
• Thay dây cắm giữa bộ sấy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC551-02

Ngắt kết nối cảm biến NC (End)
3ED – 3FF (điện áp FB: 3.243V-3.300V) được phát hiện liên tục trong vài giây cụ thể (cảm biến NC (giữa): phát hiện & bù, cảm biến NC (cuối): phát hiện & bù). Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:

• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:

• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ sấy và BCU.
• Đặt lại cảm biến NC.
• Thay dây nịt giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC551-03

Cảm biến NC (Kết thúc) Ngắn mạch
Giá trị AD: 0-13 (điện áp FB: 0,000V-0,041V) được phát hiện liên tục trong vài giây được chỉ định. Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:

• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:

• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ sấy và BCU.
• Đặt lại cảm biến NC.
• Thay dây cắm giữa bộ sấy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC552-02

Nhiệt độ sấy (Cạnh) Không tải lại
Khi nhiệt rắn (cạnh) không đạt đến nhiệt độ xác định trước trong vài giây liên tục.

Nguyên nhân:

• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được cài đặt không chính xác
• Sửa đổi nhiệt dẻo
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:

• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế (mép) nhiệt điện.
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC552-03

Nhiệt nóng chảy (Cạnh) Không tải lại
Nhiệt độ cho phép tải lại của cạnh sưởi không đạt được sau khi bộ gia nhiệt 1 BẬT trong vài giây được chỉ định.

Nguyên nhân:

• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được cài đặt không chính xác
• Sửa đổi nhiệt dẻo
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế (mép) nhiệt điện.
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC552-05

Nhiệt độ sấy (Cạnh) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt rắn (cạnh) không đạt đến nhiệt độ xác định trước trong vài giây liên tục.

Nguyên nhân:

• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được cài đặt không chính xác
• Sửa đổi nhiệt dẻo
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:

• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế (mép) nhiệt điện.
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC552-06

Nhiệt độ sấy (Cạnh) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi mép nhiệt (mép) không đạt đến nhiệt độ cho phép của mép nhiệt nạp lại liên tục trong vài giây đã định.

Nguyên nhân:

• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được cài đặt không chính xác
• Sửa đổi nhiệt dẻo
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:

• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế (mép) nhiệt điện.
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Xem thêm:

Bán máy photocopy quận 5

Bán máy photocopy quận 6

Bán máy photocopy quận 7

Mã: SC553-00

Phát hiện nhiệt độ cao Fusing Thermopile (Edge) (phần mềm)
Trên nhiệt độ xác định trước được phát hiện trong vài giây liên tục được chỉ định. Thời gian phát hiện: 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:

• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Kết nối lại các đầu nối sau CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế dây nịt CN115 sau đây của BCU, các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế bảng BCU.
• Thay thế bộ nung chảy.

Mã: SC554-01

Nhiệt độ sấy (Cạnh) Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:

• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển hợp nhất: ngoài tầm kiểm soát

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra nhiệt độ cảm biến bằng các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn 250 ° C, thay nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở. • SP1-141-101 (Thermopile (giữa)) • SP1-141-102 (Thermopile (cạnh)) • SP1-141-103 (Thermistor (giữa)) • SP1-141-104 (Thermistor (cạnh)) • SP1 -141-151 (Nhiệt điện (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-152 (Nhiệt (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-153 (Nhiệt điện trở (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-154 (Thermistor (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250 ° C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250 ° C, nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc nằm lệch vị trí.
• Kiểm tra bộ phận sấy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ sấy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế dây nịt CN115 sau đây của BCU, các đầu nối giữa bộ sấy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế bảng BCU.
• Tắt / mở nguồn.

Mã: SC554-02

Cảm biến NC (Cuối) Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:

• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ rulo sấy bị lỗi (phía sau)
• Phần mềm điều khiển hợp nhất: ngoài tầm kiểm soát

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra nhiệt độ cảm biến bằng các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn 250 ° C, thay nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở. • SP1-141-101 (Thermopile (giữa)) • SP1-141-102 (Thermopile (cạnh)) • SP1-141-103 (Thermistor (giữa)) • SP1-141-104 (Thermistor (cạnh)) • SP1 -141-151 (Nhiệt điện (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-152 (Nhiệt (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-153 (Nhiệt điện trở (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-154 (Thermistor (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ sấy được phát hiện khi nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250 ° C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250 ° C, nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc nằm lệch vị trí.
• Kiểm tra bộ phận sấy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa quá trình sấy
đơn vị và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ sấy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế bảng BCU.
• Tắt / mở nguồn.

Mã: SC555-01, SC555-05

SC555- 01
Đèn sấy cạnh bộ sấy liên tục làm nóng
SC555- 05
C Fusing Edge Heater Nhiệt liên tục (Điện áp thấp)
Sau khi chờ đầy điện liên tục hơn giây đã chỉ định, không phát hiện trong giây đã chỉ định.
• Định nghĩa về công suất đầy đủ của lò sưởi Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa)
• Điểm bắt đầu đo Sau khi tải lại (sau khi máy sưởi tắt, sau khi hoàn tất quay) dưới nhiệt độ chờ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi có yêu cầu tăng nhiệt cho máy sưởi.
• Điều kiện dừng đo Bắt đầu quay do tín hiệu in trong quá trình đo hoặc do khác
• Nhiệm vụ tăng nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0% được loại trừ

Nguyên nhân:

• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được cài đặt không chính xác
• Biến dạng nhiệt điện trở
• Ngắt kết nối đèn sấy
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục:

• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế (mép) nhiệt điện.
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm điện bị lỏng, tiếp xúc không tốt.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC557-00

Vượt quá tần số zero cross
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:

Tần số không ổn định của đường dây điện thương mại / bị nhiễu

Biện pháp khắc phục:

Mã: SC558-00

Điện áp đầu vào thấp
Trên nguồn điện chính, phát hiện điện áp đầu vào nhỏ hơn thông số kỹ thuật và lớn hơn 50V.

Nguyên nhân:

Đầu vào thấp của nguồn điện lưới

Mã: SC559-00

Phát hiện Jam Fusing trong 3 lần liên tiếp (kẹt giấy bộ sấy)
Kẹt giấy bộ sấy (không đạt đến cảm biến thoát nhiệt) được phát hiện trong 3 lần liên tiếp. • Điều kiện phát hiện Hiển thị SC559-00 tại thời điểm tích hợp bộ đếm mỗi khi xảy ra kẹt sấy, trở thành giá trị bộ đếm kẹt sấy = 3. Giá trị bộ đếm được giữ lại mà không bị kẹt sấy cũng được thiết lập lại bằng cách TẮT / BẬT nguồn điện.
• Điều khiển ON / OFF Và bật ON / OFF là SC này, mặc định được đặt thành TẮT, sau đó BẬT tại thời điểm khách hàng yêu cầu. SP1-142-001 0: TẮT (mặc định), 1: BẬT (Đặt tại thời điểm khách hàng yêu cầu)
• Tình trạng đặt lại bộ đếm xảy ra kẹt cứng
1. Quá trình thoát giấy bình thường đã được thực hiện trong quá trình xử lý kẹt giấy liên tục này, bộ đếm kẹt giấy bộ sấy được đặt lại.
2. Khi “1” được thay đổi thành “0” SP1-142-001, để đặt lại bộ đếm kẹt sấy (SP9-912-001).
3. Khi sau khi hiển thị SC559, việc nhả SC được thực hiện, hãy đặt lại bộ đếm kẹt sấy (SP9912-001).

Nguyên nhân:

Bộ phận sấy kẹt giấy

Biện pháp khắc phục:

Lấy giấy kẹt.

Mã: SC561-00

Ngắt kết nối nhiệt điện trở rulo ép (Trung tâm)
Khi nhiệt điện trở rulo ép (trung tâm) phát hiện nhiệt độ được xác định trước hoặc thấp hơn trong vài giây xác định liên tục.
Khoảng thời gian phát hiện 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:

• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:

• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ sấy và BCU.
• Thay thế nhiệt điện trở rulo ép (giữa).
• Thay dây nịt giữa bộ sấy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC562-02

Nhiệt điện trở rulo ép (giữa) Không tải lại
Khi nhiệt điện trở rulo ép (giữa) không đạt đến nhiệt độ xác định trước trong vài giây liên tục.

Nguyên nhân:

• Thermistor bẩn
• Nhiệt dẻo bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn kết) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:

• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện trở rulo ép (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế nhiệt điện.
• Thay thế BCU.

Mã: SC562-05

Nhiệt điện trở rulo ép (Trung tâm) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt điện trở con lăn áp suất (giữa) không đạt đến nhiệt độ xác định trước trong vài giây liên tục.

Nguyên nhân:

• Thermistor bẩn
• Nhiệt dẻo bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn kết) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:

• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện trở rulo ép (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế nhiệt điện.
• Thay thế BCU.

Mã: SC563-00

Nhiệt điện trở rulo ép (Trung tâm) Phát hiện nhiệt độ cao (phần mềm)
Trên nhiệt độ xác định trước được phát hiện trong vài giây liên tục được chỉ định. Thời gian phát hiện: 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:

• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Điện trở nhiệt rulo ép (cuối) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển sấy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra bộ phận sấy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ sấy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ sấy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế BCU.
• Thay thế bộ sấy.

Mã: SC564-00

Phát hiện nhiệt độ cao sấy (phần cứng) (Lỗi nhiệt điện trở rulo ép)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:

• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Điện trở nhiệt rulo ép (cuối) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra nhiệt độ cảm biến bằng các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn 250 ° C, thay nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở. • SP1-141-101 (Thermopile (giữa)) • SP1-141-102 (Thermopile (cạnh)) • SP1-141-103 (Thermistor (giữa)) • SP1-141-104 (Thermistor (cạnh)) • SP1 -141-151 (Nhiệt điện (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-152 (Nhiệt (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-153 (Nhiệt điện trở (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-154 (Thermistor (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250 ° C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250 ° C, nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc nằm lệch vị trí.
• Kiểm tra bộ phận sấy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ sấy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ sấy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ sấy.
• Thay thế BCU.
• Tắt / mở nguồn.

Mã: SC571-00

Ngắt kết nối nhiệt điện trở rulo ép (End)
Khi điện trở nhiệt rulo ép (cuối) phát hiện nhiệt độ xác định trước hoặc thấp hơn trong vài giây xác định liên tục. Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:

• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:

• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ sấy và BCU.
• Thay thế nhiệt điện trở rulo ép (phần cuối).
• Thay dây nịt giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC572-02

Nhiệt điện trở rulo ép (Phần cuối) Không tải lại
Khi nhiệt độ không đạt 40 độ C trong 100 giây liên tục.

Nguyên nhân:

• Thermistor bẩn
• Nhiệt dẻo bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn kết) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:

• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện trở rulo ép (phần cuối).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế nhiệt điện.
• Thay thế BCU.

Mã: SC573-00

Nhiệt điện trở rulo ép (Phần cuối) Phát hiện nhiệt độ cao (phần mềm)
Khi điện trở nhiệt rulo ép (cuối) phát hiện nhiệt độ định trước hoặc cao hơn cho
được chỉ định thứ hai liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Điện trở nhiệt rulo ép (cuối) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển sấy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra bộ phận sấy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ sấy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ sấy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế BCU.
• Thay thế bộ sấy.

Mã: SC574-00

Nhiệt điện trở rulo ép (Cuối) Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:

• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Điện trở nhiệt rulo ép (cuối) bị lỗi
• Kiểm soát sấy: ngoài tầm kiểm soát

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra nhiệt độ cảm biến bằng các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn 250 ° C, thay nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở. • SP1-141-101 (Thermopile (giữa)) • SP1-141-102 (Thermopile (cạnh)) • SP1-141-103 (Thermistor (giữa)) • SP1-141-104 (Thermistor (cạnh)) • SP1 -141-151 (Nhiệt điện (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-152 (Nhiệt (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-153 (Nhiệt điện trở (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-154 (Thermistor (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250 ° C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250 ° C, nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc nằm lệch vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ sấy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ sấy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế BCU.
• Tắt / mở nguồn.

Mã: SC589-01

Trung tâm sấy: Phát hiện nhiệt độ thấp
Khi nhiệt kế (giữa) phát hiện nhiệt độ thấp hơn 180 độ C so với nhiệt độ mục tiêu trong 12 giây liên tục.

Nguyên nhân:

• Đã ngắt kết nối dây nóng trung tâm
• Kết nối bị lỗi
• Sau khi vận hành bộ ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức (bộ điều nhiệt)

Biện pháp khắc phục:

• Thay giấy bị kẹt trong bộ sấy.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC589-02

Cạnh biên bộ sấy: Phát hiện nhiệt độ thấp
Khi nhiệt kế (cạnh) phát hiện nhiệt độ thấp hơn 180 độ C so với nhiệt độ mục tiêu trong 12 giây liên tục.

Nguyên nhân:

• Đã ngắt kết nối đèn sấy bên biên
• Kết nối bị lỗi
• Sau khi vận hành bộ ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức (bộ điều nhiệt)

Biện pháp khắc phục:

• Thay giấy bị kẹt trong bộ sấy.
• Kiểm tra và thay thế (mép) nhiệt điện.
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC620-01, SC620-02, SC620-03

SC620-01 Lỗi giao tiếp ADF 1 (bộ phận nạp giấy bản gốc)
SC620-02 Lỗi giao tiếp ADF 2 (bộ phận nạp giấy bản gốc)
SC620- 03 Lỗi giao tiếp ADF 3 (bộ phận nạp giấy bản gốc)
SC620-01: Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, lỗi được phát hiện. (phát hiện ngắt kết nối)
SC620-02: Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, lỗi được phát hiện. (Thử lại do lỗi giao tiếp)
SC620-03: SC được hiển thị khi không nhận được lệnh hoàn tất khởi tạo CIS trong một thời gian nhất định.

Nguyên nhân:

• Lỗi kết nối ADF
• ADF không tiếp xúc được, không có
• Bo mạch IPU hỏng
• Ô nhiễm tiếng ồn
• Mã máy ADF chưa từng có

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra kết nối cáp ADF
• Thay thế ADF
• Thay thế bảng IPU
• Thay ADF khớp với mã máy

Mã: SC621-00

Bộ hoàn thiện / Lỗi giao tiếp hộp thư
• Phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền.
• Đã nhận được thông báo lỗi giao tiếp từ UART.

Nguyên nhân:

• Bảng điều khiển Finisher bị lỗi.
• BCU bị lỗi
• Lỗi kết nối giữa máy hoàn thiện và máy chính.

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Kết nối lại cáp giao diện hộp thư / bộ hoàn thiện
• Thay thế BCU
• Thay thế bộ hoàn thiện / hộp thư.

Mã: SC622

SC622- 01 ngăn giấy 1 Lỗi giao tiếp (D694)
SC622- 11 ngăn giấy 1 Lỗi giao tiếp (D787)
SC622- 12 ngăn giấy 1 Lỗi giao tiếp (D787)
SC622- 31 ngăn giấy 1 Lỗi giao tiếp (D695)
Đã phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền.

Nguyên nhân:

• Ban kiểm soát ngăn giấy bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Lỗi kết nối ngăn giấy-máy chính

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách xoay vòng nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng. 2. Kiểm tra dây nịt trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn. Thay dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng. 3. Kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu đoản mạch nào trên Bảng mạch chính của ngăn giấy không. Nếu có bất kỳ lỗi nào, hãy thay thế bo mạch.

Mã: SC623-00

Lỗi giao tiếp khay giấy (D696)
Khi hai khay PFU (D787) và LICT bên (D696) hoặc LCIT (D695) và LCIT bên (D696) được lắp đặt,
1. Khi đơn vị dòng trên (D787 hoặc D695) nhận ra đơn vị dòng dưới (D696), ngắt của đơn vị dòng dưới sẽ không bị hủy bỏ trong vòng mili giây xác định trước.
2. Sau khi đơn vị dòng trên (D787 hoặc D695) nhận ra đơn vị dòng dưới (D696), không có ACK trong vòng mili giây xác định trước sau khi truyền khung dữ liệu đến đơn vị dòng dưới và lỗi thời gian chờ xảy ra 3 lần liên tiếp ngay cả nếu quá trình truyền lại được thực hiện.

Nguyên nhân:

• Bo kiểm soát khay giấy bị lỗi
• Đã ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Đặt lại cáp kết nối khay giấy tùy chọn.
• Thay thế BCU.
• Thay khay giấy tùy chọn.

Mã: SC664-01, SC664-02, SC664-03

SC664-01 Lỗi quyền truy cập vào VODKA SRAM
SC664-02 Lỗi ghi vào VODKA SRAM
SC664- 03 Lỗi khởi động chương trình VODKA
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa VODKA và SRAM khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:

• BCU bị lỗi (Lỗi thực hiện bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết bộ phận đã thực hiện, v.v.)

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế BCU.

Mã: SC665-01

BCU-IPU Lỗi kết nối
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa BCU và IPU (Không có kết nối FFC) khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:

• BCU bị lỗi, IPU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, lỗi bộ phận đã thực hiện, v.v.)

Biện pháp khắc phục:

• Kết nối lại FFC.
• Thay thế FFC.
• Thay thế BCU.
• Thay thế IPU.

Mã: SC665-04

BCU (Mô-đun IOB) không bắt đầu
IOB không khởi động khi khởi động hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:

• Không có nguồn điện cho BCU (mô-đun IOB) (đầu nối nguồn điện được lắp không chính xác, dây nịt bị hỏng)
• Bo mạch bị lỗi (Lỗi thực hiện các bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết của các bộ phận đã thực hiện, v.v.)

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Kết nối lại dây nguồn BCU.
• Thay dây nguồn BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC665-05

Lỗi giao tiếp thiết bị chính
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Slave1 khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:

• BCU bị lỗi (Lỗi thực hiện bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết bộ phận đã thực hiện, v.v.)

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế BCU.

Mã: SC665-07

Tín hiệu IPU Lỗi giao tiếp
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Slave1 khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:

• BCU bị lỗi, IPU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, lỗi bộ phận đã thực hiện, v.v.)

Biện pháp khắc phục:

• Kết nối lại FCC.
• Thay thế FCC.
• Thay thế BCU.
• Thay thế IPU.

Mã: SC665-08

Tín hiệu IOB Lỗi giao tiếp
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Slave1 khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:

• BCU bị lỗi (Lỗi thực hiện bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết bộ phận đã thực hiện, v.v.)

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế BCU.

Mã: SC667-01

Lỗi cài đặt chế độ thiết bị chính
Máy phát hiện lỗi chế độ CPU khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:

• BCU bị lỗi (Lỗi thực hiện bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết bộ phận đã thực hiện, v.v.)

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế BCU.

Mã: SC667-10

Lỗi cài đặt chế độ thiết bị Slave1
Máy phát hiện lỗi chế độ Slave1 khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:

• BCU bị lỗi (Lỗi thực hiện bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết bộ phận đã thực hiện, v.v.)

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế BCU.

Mã: SC667-40

Lỗi cài đặt chế độ Macaron1
Máy phát hiện lỗi chế độ Macaron1 khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:

• BCU bị lỗi (Lỗi thực hiện bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết bộ phận đã thực hiện, v.v.)

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế BCU.
• Thay thế IPU.

Mã: SC669

Lỗi giao tiếp EEPROM
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:

• Tiếng ồn điện
• EEPROM không được kết nối đầy đủ
• EEPROM bị hỏng
• BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Kiểm tra EEPROM.
• Thay thế EEPROM.
• Thay thế BCU.

Mã: SC669-36

EEPROM: Xác minh lỗi
Máy nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM (BCU) và không tiếp tục sau 2 lần thử lại. Máy phát hiện giá trị bất thường trong dữ liệu EEPROM khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:

• Bị nhiễu tín hiệu điện nguồn
• EEPROM không được kết nối đầy đủ
• EEPROM bị hỏng
• BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Kiểm tra EEPROM.
• Thay thế EEPROM.
• Thay thế BCU.

Mã: SC669-37

EEPROM: Lỗi phát hiện không thành công
Máy nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM (BCU) và không tiếp tục sau 1 lần thử lại. Máy xác định lỗi EEPROM trong hoạt động phát hiện EEPROM khi khởi động hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:

• Bị nhiễu dòng điện
• EEPROM không được kết nối đầy đủ
• EEPROM bị hỏng
• BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Kiểm tra EEPROM.
• Thay thế EEPROM.
• Thay thế BCU.

Mã: SC682

PCU: Lỗi giao tiếp chip ID
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:

• Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu sesnsor / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• PCU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế PCU.

Mã: SC682-36

BĐP: Xác minh lỗi
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 2 lần thử lại.

Nguyên nhân:

• Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu cảm biến / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• PCU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế PCU.

Mã: SC687-00

PER không nhận được lỗi
Không thể nhận lệnh PER từ bộ điều khiển.

Nguyên nhân:

• Lỗi giao tiếp

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế BCU.

Mã: SC700

SC700-01 Động cơ nâng giấy bản gốc ADF (SPDF)
SC700-02 Lỗi động cơ nâng con lăn ADF (SPDF)
SC700-04 Lỗi động cơ nguồn cấp dữ liệu ADF (SPDF)
SC700-05 Lỗi động cơ lối vào ADF (SPDF)
SC700-06 ADF Transport Motor Error (SPDF)
SC700-07 Lỗi động cơ quét ADF (SPDF)
SC700-09 Lỗi động cơ thoát ADF (SPDF)
SC700-01 Ngay cả khi mô tơ nâng tấm đáy ADF được quay theo hướng đi lên của tấm nâng giấy bản gốc, cảm biến vị trí tấm đáy không phát hiện. Ngay cả khi mô tơ nâng tấm đáy ADF được quay theo hướng đi xuống của tấm đế, cảm biến HP tấm đáy không phát hiện ra.
SC700-02 Ngay cả khi động cơ nâng con lăn gắp ADF được quay, cảm biến HP của con lăn gắp hàng không phát hiện.
SC700-04, 05, 06, 07, 09 Khi phát hiện tín hiệu thông báo lỗi trong giai đoạn động cơ truyền động.

Nguyên nhân:

SC700-01 • Lỗi cảm biến vị trí tấm đáy (lỗi đầu ra) • Cảm biến HP tấm đáy • Lỗi động cơ nâng tấm đáy ADF (không quay) • Lỗi bo mạch bộ điều khiển ADF
SC700-02 • Lỗi cảm biến HP trục cuộn nhận (lỗi đầu ra) • Lỗi động cơ máy nâng trục gắp ADF (không quay) • Lỗi bo mạch bộ điều khiển ADF
SC700-04, 05, 06, 07, 09 • Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây nịt bị hỏng • Quá tải

SC700-01, 02

• Kiểm tra dây nịt cảm biến và kết nối dây nịt động cơ
• Thay thế dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế động cơ
• Thay thế bảng điều khiển ADF
SC700-04, 05, 06, 07, 09
• Kiểm tra kết nối dây nịt
• Thay dây nịt
• Thay thế động cơ

Mã: SC701-03

Lỗi trình điều khiển động cơ nạp giấy (ARDF)
Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ

Nguyên nhân:

• Ngắt kết nối bộ mã hóa
• Bỏ qua trình kết nối bộ mã hóa
• Bộ mã hóa bị lỗi
• Quá tải
• Động cơ bị hư hỏng

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế bộ khai thác bộ mã hóa
• Kiểm tra kết nối dây nịt
• Thay thế động cơ

Mã: SC701-08

Lỗi trình điều khiển động cơ thoát giấy (ARDF)
Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ.

Nguyên nhân:

• Ngắt kết nối bộ mã hóa
• Bỏ qua trình kết nối bộ mã hóa
• Bộ mã hóa bị lỗi
• Quá tải
• Động cơ bị hư hỏng

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế bộ khai thác bộ mã hóa
• Kiểm tra kết nối dây nịt
• Thay thế động cơ

Mã: SC702-01

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1 (ARDF)
Khi nguồn ban đầu nguồn 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn hệ thống cung cấp điện 24V được phát hiện.

Nguyên nhân:

Bất kỳ động cơ cấp dữ liệu, động cơ vận tải, điện từ biến tần, cuộn dây điện từ, ly hợp nguồn cấp dữ liệu và động cơ quạt làm mát bị lỗi, xảy ra đoản mạch dây khai thác và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện 24V bị chặn.

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-02

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 2 (ARDF)
Khi nguồn ban đầu nguồn 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn hệ thống cung cấp nguồn 24V OUT được phát hiện.

Nguyên nhân:

Tem điện từ bị lỗi hoặc khai thác ngắn mạch xảy ra trong hệ thống cung cấp điện 24VOUT.

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-03

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 3 (ARDF)
Khi nguồn ban đầu nguồn 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn hệ thống cung cấp nguồn 5VE được phát hiện

Nguyên nhân:

Bộ cảm biến ban đầu bị lỗi hoặc xảy ra ngắn mạch khai thác trong hệ thống cung cấp điện 5VE.

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-04

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 4 (SPDF)
Động cơ bị lỗi trong bất kỳ động cơ nâng con lăn nào ADF, cuộn dây điện từ, động cơ nâng tấm đáy ADF hoặc động cơ FAN, hoặc xảy ra đoản mạch dây nịt và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện không khóa liên động sẽ chặn.

Nguyên nhân:

Động cơ bị lỗi hoặc xảy ra ngắn mạch dây nịt trong hệ thống cung cấp điện không liên động

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-05

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 5 (SPDF)
Động cơ bị lỗi trong động cơ nạp giấy, động cơ vào, động cơ vận chuyển, động cơ quét ADF hoặc động cơ thoát ADF, hoặc xảy ra đoản mạch dây khai thác và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện liên động sẽ chặn.

Nguyên nhân:

Động cơ bị lỗi hoặc ngắn mạch dây nịt xảy ra trong hệ thống cung cấp điện liên động.

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC720-03

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1
Trạng thái lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ (đứt cầu chì) được phát hiện.

Nguyên nhân:

• Lỗi ngắn mạch • Lỗi quá tải • Lỗi động cơ • Lỗi điện từ

Mã: SC720-06

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Lỗi truy cập vào NVRAM
Lỗi xảy ra khi truy cập NVRAM.

Nguyên nhân:

Lỗi kết nối hoặc trục trặc của NVRAM

Mã: SC720-10 … SC720-17

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
SC720- 10 Lỗi động cơ vận chuyển lối vào
SC720- 11 Lỗi động cơ vận chuyển ngang
SC720- 13 Lỗi động cơ vận tải
SC720- 15 Lỗi động cơ vận chuyển xếp chồng trước
SC720-17 Lỗi động cơ thoát
Tình trạng lỗi -06, -10, -11, -13, -15, -17 • Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:

• Khai thác ngắn mạch -80 chỉ
• Quá tải
• Động cơ bị lỗi
• Solenoid bị lỗi -03, -80 chỉ
• Đã ngắt kết nối
• Bộ mã hóa bị lỗi chỉ -10, -25, -34 -81
• Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Mã: SC720-20 … SC720-33

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
SC720- 20 Lỗi động cơ cổng nối dưới
SC720- 24 Hướng dẫn thoát giấy Lỗi động cơ tấm
SC720- 25 Lỗi động cơ đột
SC720- 27 Lỗi động cơ chuyển động đơn vị đột lỗ
SC720- 28 Lỗi động cơ đăng ký Punch
SC720- 30 Lỗi động cơ chạy bộ
SC720- 33 Định vị Lỗi động cơ chuyển dịch con lăn
Tình trạng lỗi của -20, -24, -25, -27, -28, -30, -33
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-34

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Định vị lỗi động cơ con lăn
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Mã: SC720-35

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Lỗi động cơ ngăn xếp giấy
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-41

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Ngăn xếp Lỗi động cơ nạp liệu
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-42

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Lỗi động cơ chuyển động bấm kim góc
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-44

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Lỗi động cơ bấm kim góc
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-50 … SC720-53

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
SC720- 50 Booklet Jogger Motor Lỗi
SC720- 51 Booklet Jogging Pawl Movement Motor Error
SC720- 52 Lỗi động cơ gấp
SC720- 53 Lỗi động cơ hàng rào dưới cùng
Tình trạng lỗi của -50, -51, -52, -53
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-54

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 ErrorFold Roller Motor Error
Điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch và quá nhiệt) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-60

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Booklet Stapler Motor Error
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-70

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Tray Lift Motor Error
• Bộ điều khiển động cơ phát hiện lỗi (quá tải) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong khi xuống dưới, cảm biến bề mặt giấy vẫn phát hiện giấy ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t0sec) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).
• Trong khi đi lên, cảm biến bề mặt giấy không thể phát hiện bề mặt giấy ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t1 giây) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-71 … SC720-74

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
SC720- 71 Lỗi động cơ Shift
SC720- 72 Shift Jogger Lỗi động cơ phía trước
SC720- 73 Lỗi động cơ phía sau Shift Jogger
SC720- 74 Shift Jogger Retreat Motor Error
Tình trạng lỗi của -71, -72, -73, -74
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-75

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Trả lại lỗi động cơ con lăn
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Có thể bạn thích  lô sấy lô ép máy photocopy là gì? 3 bộ phận chính của lô sấy máy photocopy

Mã: SC720-80

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 3
Phát hiện hiện tượng nổ cầu chì

Mã: SC720-81

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Shift Roller Drive Motor Lỗi động cơ
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Mã: SC720-82, SC720-83

Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
SC720- 82 Lỗi động cơ dẫn hướng cạnh
SC720- 83 Lỗi động cơ dẫn hướng giấy
Tình trạng lỗi của -82, -83
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC721-03 … SC721-17

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
SC721- 03 B Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1 Phát hiện sự cố đứt cầu chì
SC721- 10 Lỗi động cơ vận chuyển lối vào (Bộ hoàn thiện 1K tờ) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). Phát hiện lỗi đầu tiên được xác định là kẹt và phát hiện lỗi thứ hai được xác định là SC.
SC721- 11 Bằng chứng Lỗi Động cơ Vận chuyển (Bộ hoàn thiện 1K tờ) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC). Phát hiện lỗi thứ nhất được xác định là kẹt và phát hiện lỗi thứ hai được xác định là SC.
SC721- 17 Lỗi Động cơ Vận chuyển Đẩy ra Giấy (Bộ hoàn thiện 1K tờ) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC). Phát hiện lỗi đầu tiên được xác định là kẹt và phát hiện lỗi thứ hai được xác định là SC.

Mã: SC721-06

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Lỗi truy cập vào NVRAM
Lỗi xảy ra khi truy cập NVRAM.

Nguyên nhân:

Lỗi kết nối hoặc trục trặc của NVRAM

Mã: SC721-24

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Hướng dẫn thoát giấy Động cơ mở / đóng tấm (bộ hoàn thiện 1K tờ)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:

• Quá dòng (chỉ -03)
• Kẹt ghim (chỉ -44)
• Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
• Động cơ bị lỗi
• Kết nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến HP bị lỗi
• Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Mã: SC721-25

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Punch Unit Drive Error Motor Drive (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t1 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Không thể đếm đầu ra từ bộ mã hóa trong một số lần xác định trước trong thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
Thời gian trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian về đến nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Mã: SC721-27 … SC721-41

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
SC721- 27 Lỗi động cơ chuyển động đột (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
SC721- 28 Lỗi động cơ điều chỉnh đăng ký ngang (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
SC721- 30 Lỗi động cơ chạy bộ (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
SC721- 33 Lỗi động cơ con lăn định vị (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
SC721- 41 Lỗi động cơ Pawl Feedout (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả sau khi đã trôi qua một xung xác định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Mã: SC721-42

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Lỗi động cơ dịch chuyển đơn vị bấm kim (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả sau khi đã trôi qua một xung xác định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, không thể phát hiện cảm biến rút lui BẬT ngay cả khi đã trôi qua một xung xác định trước (xung p2) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Trong quá trình khởi động, cảm biến rút lui BẬT được phát hiện đồng thời khi phát hiện vị trí nhà (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0, p1 và p2.

Mã: SC721-44

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Lỗi bấm kim (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch và quá nhiệt) (lần 1 là SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t1 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình điều khiển động cơ, không thể đếm đầu ra từ bộ mã hóa cho một số lần xác định trước trong thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
Thời gian trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian về đến nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Mã: SC721-52

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Lỗi động cơ lưỡi gấp (bộ hoàn thiện 1K tờ)

Mã: SC721-53

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Lỗi động cơ dịch chuyển hàng rào phía sau (Bộ hoàn thiện 1K tờ)

Mã: SC721-58, SC721-59

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
SC721- 58 Vận chuyển tập sách (Phía trên) Lỗi động cơ xả áp (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
SC721- 59 Lỗi động cơ xả áp suất (thấp hơn) Vận chuyển tập sách (Bộ hoàn thiện 1K tờ)

Mã: SC721-70

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Tray Lift Motor Error (Bộ hoàn thiện 1K tờ) • Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nhiệt) (lần 1 là SC).

Mã: SC721-71

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Shift Motor Error (Bộ hoàn thiện 1K tờ)

Mã: SC721-80

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Lỗi động cơ vận chuyển gấp (bộ hoàn thiện 1K tờ)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nhiệt) (lần 1 là SC)

Mã: SC721-81

Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Hướng dẫn giấy Lỗi động cơ truyền động

Mã: SC722-03

Lỗi Finisher SR3210 (D3B8)
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1
Phát hiện hiện tượng nổ cầu chì

Mã: SC722-06

Lỗi Finisher SR3210 (D3B8)
Lỗi truy cập vào NVRAM
Lỗi xảy ra khi truy cập NVRAM.

Nguyên nhân:

Lỗi kết nối hoặc trục trặc của NVRAM

Mã: SC722-10 … SC722-17

Lỗi Finisher SR3210 (D3B8)
SC722-10 Lỗi động cơ vận chuyển lối vào
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
SC722- 11 Proof Transport Motor Error Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
SC722- 17 Paper Exit Transport Motor 2 Lỗi Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC722-24

Lỗi Finisher SR3210 (D3B8)
Hướng dẫn thoát giấy Lỗi động cơ mở / đóng tấm

Mã: SC722-25

Lỗi Finisher SR3210 (D3B8)
Punch Unit Drive Lỗi động cơ

Mã: SC722-27 … SC722-41

Lỗi Finisher SR3210 (D3B8)
SC722- 27 Lỗi động cơ chuyển đơn vị regist ngang
SC722- 28 Lỗi động cơ điều chỉnh regist ngang
SC722- 30 Lỗi động cơ chạy bộ
SC722- 33 Lỗi động cơ con lăn định vị
SC722- 41 Lỗi động cơ Pawl Feedout

Mã: SC722-42

Lỗi Finisher SR3210 (D3B8)
Stapler chuyển động cơ lỗi

Mã: SC722-44

Lỗi Finisher SR3210 (D3B8)
Stapler Motor Error

Mã: SC722-45

Lỗi Finisher SR3210 (D3B8)
Lỗi động cơ chuyển kim bấm không ghim

Mã: SC722-46

Finisher SR3210 error (D3B8)
Stapleless Stapler Motor Error (lỗi motor bấm kim không có kim)

Mã: SC722-47

Lỗi Finisher SR3210 (D3B8)
Hướng dẫn giấy Lỗi động cơ truyền động

Mã: SC722-70

Lỗi Finisher SR3210 (D3B8)
Tray Lift Motor Error (motor nâng khay bị lỗi)

Mã: SC722-71, SC722-81

Lỗi Finisher SR3210 (D3B8)
SC722- 71 Lỗi động cơ Shift
SC722- 81 Động cơ truyền động dẫn hướng giấy

Mã: SC723-03

Lỗi cung cấp điện (Bộ hoàn thiện bên trong: Ràng buộc không ghim)
Khi nguồn ban đầu nguồn 24V BẬT, thiết bị bảo vệ chặn hệ thống cung cấp điện không khóa liên động được phát hiện.

Mã: SC723-10

Lỗi động cơ vận chuyển (Bộ hoàn thiện bên trong: Ràng buộc không ghim)
Việc phát hiện lỗi trình điều khiển DCM được bắt đầu sau khi đặt lại và phát hiện tín hiệu lỗi mili giây xác định trước. SC này sẽ được cấp khi hiện tượng trên lặp lại 2 lần.

Mã: SC723-20

Lỗi động cơ cổng nối (Bộ hoàn thiện bên trong: Ràng buộc không ghim)

Mã: SC723-24

Lỗi động cơ áp suất thoát giấy (Bộ hoàn thiện bên trong: Ràng buộc không ghim)
Khi áp suất giấy thoát, cảm biến HP không được tắt trong khi số giây xác định trước được áp dụng cho động cơ xả áp suất thoát có bật cảm biến HP. Khi áp suất đầu ra của giấy, cảm biến HP không được bật trong khi số giây xác định trước được áp dụng cho động cơ xả áp suất ra khi cảm biến HP tắt. SC này sẽ được cấp khi hiện tượng trên lặp lại 2 lần.

Nguyên nhân:

• Lỗi động cơ xả áp thoát
• Đã ngắt kết nối
• Quá tải
• Lỗi cảm biến HP thoát ra áp suất

Mã: SC723-44

Lỗi động cơ truyền động kim bấm (Bộ hoàn thiện bên trong: Ràng buộc không ghim)

Mã: SC723-71

Lỗi động cơ Shift (Bộ hoàn thiện bên trong: Ràng buộc không ghim)

Mã: SC724-24

Hướng dẫn thoát giấy Lỗi động cơ tấm (Bộ hoàn thiện bên trong)

Mã: SC724-25

Punch Unit Unit Error Motor. Lỗi motor bấm lỗ (Bộ hoàn thiện bên trong)

Mã: SC724-27

Bộ phận chuyển động đăng ký ngang Lỗi động cơ (Bộ hoàn thiện bên trong)

Mã: SC724-28

Đơn vị vận chuyển đăng ký ngang Lỗi động cơ (Bộ hoàn thiện bên trong)

Mã: SC724-31

Lỗi động cơ hàng rào Jogger (Phía trước) (Bộ hoàn thiện bên trong)

Mã: SC724-32

Lỗi động cơ hàng rào Jogger (Phía sau) (Bộ hoàn thiện bên trong)

Mã: SC724-33
Định vị lỗi động cơ con lăn (Bộ hoàn thiện bên trong)

Mã: SC724-38

Lỗi động cơ đòn bẩy chiều cao ngăn xếp (Bộ hoàn thiện bên trong)

Mã: SC724-42

Stapler Retreat Motor Error (Bộ hoàn thiện bên trong)

Mã: SC724-70

Tray Lift Motor Error, motor nâng khay bị lỗi (Bộ hoàn thiện bên trong)

Mã: SC724-71

Chuyển động cơ lỗi
Nếu cảm biến chuyển số không có phản hồi sau khi động cơ chuyển số bắt đầu di chuyển 1,86 giây.

Mã: SC724-80

Lỗi động cơ Shift (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi cảm biến HP con lăn sang số BẬT, cảm biến HP không TẮT ngay cả khi động cơ con lăn chuyển số được điều khiển trong những giây định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Mã: SC724-86

Stapler Motor Error, lỗi motor bấm kim (Bộ hoàn thiện bên trong)

Mã: SC727-01

Đơn vị nhiều nếp gấp bên trong Lỗi FD3000
Lỗi kết nối với thiết bị hạ lưu
Đã xảy ra lỗi giao tiếp với giao diện nối tiếp của thiết bị hạ lưu. Mã này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu.

Mã: SC727-04

Đơn vị nhiều nếp gấp bên trong Lỗi FD3000
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 2
• Phát hiện ngắt công tắc đa (FU4) • Đã xảy ra nhiễu dòng giới hạn từ dòng khởi động đối với hệ thống khóa liên động. • Mã này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu.

Mã: SC727-06

Đơn vị nhiều nếp gấp bên trong Lỗi FD3000
Lỗi NVRAM 1
Đã xảy ra lỗi khi truy cập vào NVRAM. Mã này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu.
Nguyên nhân:
NVRAM bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi

Mã: SC727-41

Đơn vị nhiều nếp gấp bên trong Lỗi FD3000
JG Crease Motor Error 2 • Motor error (Encoder error) • Crease Roller không ở vị trí HP.
Đây được báo cáo là lỗi kẹt giấy khi được phát hiện lần đầu tiên. Nếu nó xảy ra một lần nữa trong một hàng, mã SC của nó sẽ xuất hiện.

Mã: SC727-71

Đơn vị nhiều nếp gấp bên trong Lỗi FD3000
Lỗi bộ mã hóa động cơ màn hình gập thứ 2 Đây được báo cáo là lỗi kẹt khi được phát hiện lần đầu tiên. Nếu nó xảy ra một lần nữa trong một hàng, mã SC của nó sẽ xuất hiện.

Mã: SC727-72

Đơn vị nhiều nếp gấp bên trong Lỗi FD3000
Nguồn cung cấp cho cảm biến bị lỗi. Nguồn cung cấp cho cảm biến (5V_SN) bị lỗi. Mã này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu.

Mã: SC761-03, SC761-04

Bộ phận cầu BU3070 (D685) hoặc Loại khay bên M3 (D725) Lỗi
SC761-03 Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 5V
SC761- Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 24V
Sự cố cháy cầu chì xảy ra do quá dòng trong quá trình phun điện (đầu ra được phát hiện trong hơn 2 giây).

Mã: SC780-01

Ngân hàng 1 (Khay giấy tùy chọn phía trên) Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ
Khi nguồn ban đầu của nguồn điện 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn của hệ thống nguồn 24V được phát hiện.

Nguyên nhân:

Trong hệ thống cung cấp điện 24V:
• Động cơ bị lỗi
• Solenoid bị lỗi
• Khai thác ngắn mạch

Mã: SC781-01

Ngăn chứa số 2 (Khay giấy tùy chọn phía dưới) Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ
Khi nguồn ban đầu của nguồn điện 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn của hệ thống nguồn 24V được phát hiện.

Mã: SC791-00

Không có đơn vị cầu nối khi có trình hoàn thiện (finisher)
Khi nguồn điện được bật hoặc vận chuyển giấy, bộ hoàn thiện được phát hiện nhưng bộ cầu không được phát hiện. (trong khi kết nối bộ hoàn thiện bên trong, không được phát hiện)

Mã: SC792-00

Không có bộ hoàn thiện, đơn vị cầu nối được cung cấp
Khi nguồn điện được bật, nó được nhận dạng là không có bộ hoàn thiện và một bộ phận cầu nối được lắp.

 

Nguyên nhân:
• Đầu nối bộ hoàn thiện được đặt không chính xác
• Trong máy có bộ phận cầu nối, bộ hoàn thiện không được lắp
• Finisher bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kết nối bộ hoàn thiện hoặc ngắt kết nối bộ phận cầu nối, và tắt / bật nguồn chính.

Mã: SC816

Lỗi hệ thống con I / O tiết kiệm năng lượng
Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:

• Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện ra lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Lỗi được phát hiện trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn chính.
• Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC818-00

Lỗi hẹn giờ của cơ quan giám sát
Chương trình hệ thống rơi vào trạng thái giữ xe buýt hoặc một vòng lặp vô tận của chương trình bị gián đoạn xảy ra, khiến quá trình khác dừng lại.

Nguyên nhân:

• Chương trình hệ thống bị lỗi
• Bảng điều khiển bị lỗi
• Ban tùy chọn bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn chính.
• Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC819-00

Lỗi dừng nhân [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:

Do lỗi điều khiển, xảy ra hiện tượng tràn RAM trong quá trình xử lý hệ thống. Một trong các thông báo sau đã được hiển thị trên bảng điều khiển.

Biện pháp khắc phục:

[0x5032] Lỗi HAIC-P2 Lỗi giải nén HAIC-P2 (Đã xảy ra lỗi trong mô-đun nén / giải nén ASIC.) • Tắt / bật nguồn chính. • Thay thế ổ cứng. • Thay thế bộ nhớ • Thay thế bảng điều khiển. • Sửa phần mềm
[0x6261] HDD bị lỗi 6261 6420 6469 7200 00 -> “bad dir” Thay thế ổ cứng.
[0x696e] kết thúc quá trình xử lý gwinit Nếu quá trình SCS bị kết thúc vì lý do nào đó Nếu xảy ra lỗi không mong muốn ở phần cuối quá trình SCS, quá trình xử lý gwint cũng tạm dừng (kết quả này được đánh giá là lỗi dừng hạt nhân, theo đặc tả của gwinit) “0x69742064” -> “init chết”
[0x766d] Lỗi đầy máy ảo Xảy ra khi sử dụng quá nhiều RAM trong quá trình xử lý hệ thống “vm_pageout: Máy ảo đầy” Tắt / bật nguồn chính.
Chuỗi bảng điều khiển Lỗi khác (các ký tự trên bảng điều khiển) Hệ thống phát hiện lỗi không khớp bên trong • Lỗi phần mềm • Không đủ bộ nhớ • Lỗi trình điều khiển phần cứng (RAM, bộ nhớ Flash) • Tắt / bật nguồn chính. • Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC840-00

Lỗi truy cập EEPROM
• Trong quá trình xử lý I / O, đã xảy ra lỗi đọc. Lỗi đọc thứ 3 gây ra mã SC này.
• Trong quá trình xử lý I / O, đã xảy ra lỗi ghi.

Nguyên nhân:

• EEPROM bị lỗi

Mã: SC841-00

EEPROM đọc dữ liệu lỗi
Dữ liệu được sao chép của EEPROM khác với dữ liệu gốc trong EEPROM.

Nguyên nhân:

Dữ liệu trong EEPROM bị ghi đè vì một số lý do.

Biện pháp khắc phục:

Mã: SC842-00

Lỗi xác minh cập nhật Nand-Flash
Lỗi ghi SCS (lỗi xác minh) xảy ra ở mô-đun Nand-Flash khi ROM từ xa hoặc ROM chính được cập nhật.

Nguyên nhân:

Nand-Flash bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

TẮT / BẬT nguồn chính.

Mã: SC842-01

Khối Nand-Flash không đủ (đã vượt quá ngưỡng)
Khi khởi động hoặc khi máy trở lại từ chế độ nguồn điện thấp, trạng thái Nand-Flash được đọc và đánh giá rằng số lượng khối không sử dụng được đã vượt quá ngưỡng và sau đó SCS tạo mã SC.

Nguyên nhân:

Số khối không sử dụng được đã vượt quá ngưỡng cho Nand-Flash

Biện pháp khắc phục:

Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC842-02

Đã vượt quá số lần xóa khối Nand-Flash
Khi khởi động, hoặc khi máy gia công trở lại từ chế độ công suất thấp, Nand-Flash được đọc và đánh giá rằng số khối bị xóa đã vượt quá ngưỡng, và sau đó SCS tạo mã SC này.

Nguyên nhân:

Số khối bị xóa đã vượt quá ngưỡng cho Nand-Flash

Biện pháp khắc phục:

Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC845-01 … SC845-05

SC845- 01 Bảng động cơ
Bảng điều khiển SC845- 02
SC845- 03 Bảng hoạt động (Bình thường)
Bảng điều khiển SC845- 04 (Bảng điều khiển thông minh)
SC845- 05 FCU
Khi cập nhật chương trình cơ sở tự động (ARFU), chương trình cơ sở không thể đọc hoặc ghi bình thường và không thể hoàn thành cập nhật chương trình cơ sở dù đã 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:

Bất thường phần cứng của bảng mục tiêu

Biện pháp khắc phục:

Thay thế bảng mục tiêu. Đối với SC845-02, ổ cứng và bộ nhớ có thể gây ra sự cố. Thay thế ổ cứng hoặc bộ nhớ nếu không thể khôi phục SC bằng cách thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC855-01

Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi phần đính kèm trình điều khiển)
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (thẻ LAN không dây: 802.11 bị che)

Nguyên nhân:

• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn chính.
• Thay bo mạch mạng LAN không dây.

Mã: SC855-02

Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi khởi tạo trình điều khiển)
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (thẻ LAN không dây: 802.11 bị che)

Nguyên nhân:

• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn chính.
• Thay bo mạch mạng LAN không dây.

Mã: SC858-00

Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi thiết lập khóa)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:

• USB Flash, dữ liệu khác, bị hỏng
• Lỗi giao tiếp do nhiễu tĩnh điện
• Bảng điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-01

Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi cài đặt khóa HDD)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:

• USB Flash, dữ liệu khác, bị hỏng
• Lỗi giao tiếp do nhiễu tĩnh điện
• Bảng điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-02

Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi đọc / ghi NVRAM)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:

NVRAM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-30

Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (NVRAM Trước khi Thay thế Lỗi)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa

Nguyên nhân:

Lỗi phần mềm chẳng hạn như thông số chuyển đổi không hợp lệ.

Biện pháp khắc phục:

Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-31

Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi khác)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:

Ban điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC859-00

Chuyển đổi mã hóa dữ liệu lỗi chuyển đổi ổ cứng
Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu HDD đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ.

Nguyên nhân:

• Đã đặt chuyển đổi ổ cứng bằng chức năng cập nhật khóa mã hóa dữ liệu, nhưng ổ cứng đã bị gỡ bỏ.
• Máy bị mất nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu
• Xảy ra nhiễu tĩnh điện hoặc lỗi ổ cứng HDD trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu và dữ liệu không được mã hóa.

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra kết nối HDD.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế

Mã: SC859-01

Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (lỗi kiểm tra ổ cứng)
Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu HDD đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ.

Nguyên nhân:

• Đã đặt chuyển đổi ổ cứng bằng chức năng cập nhật khóa mã hóa dữ liệu, nhưng ổ cứng đã bị gỡ bỏ.
• Máy bị mất nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu
• Xảy ra nhiễu tĩnh điện hoặc lỗi ổ cứng HDD trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu và dữ liệu không được mã hóa.

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra kết nối HDD.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.

Mã: SC859-02

Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (Mất điện trong quá trình chuyển đổi)
Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu HDD đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ. Chi tiết: Chuyển đổi NVRAM / HDD chưa hoàn tất.

Nguyên nhân:

Đã xảy ra lỗi nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa.

Biện pháp khắc phục:

Màn hình sau khi khởi động lại hướng dẫn người dùng định dạng ổ cứng.

Mã: SC859-10

Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (Lỗi lệnh đọc / ghi dữ liệu)
Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu HDD đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ. Chi tiết: Giá trị trả về DMAC bất thường đã được nhận hai lần trở lên (hết thời gian chờ DMAC, lỗi giao tiếp nối tiếp, v.v.)

Nguyên nhân:

Ổ cứng không được chuyển đổi thành công trong quá trình cập nhật khóa mã hóa do lỗi ổ cứng hoặc nhiễu cáp.

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra kết nối HDD.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.

Mã: SC860-00

Lỗi khởi động ổ cứng khi bật nguồn chính (lỗi ổ cứng)
• Ổ cứng đã được kết nối nhưng trình điều khiển phát hiện các lỗi sau.
• SS_NOT_READY: / * (-2) HDD không trở nên SN SÀNG * / • SS_BAD_LABEL: / * (-4) Loại phân vùng sai * / • SS_READ_ERROR: / * (-5) Đã xảy ra lỗi khi đọc hoặc kiểm tra nhãn * / • SS_WRITE_ERROR: / * (-6) Đã xảy ra lỗi khi ghi hoặc kiểm tra nhãn * / • SS_FS_ERROR: / * (-7) Không thể sửa chữa hệ thống tệp * / • SS_MOUNT_ERROR: / * (-8) Không thể gắn hệ thống tệp * / • SS_COMMAND_ERROR: / * (-9) Ổ đĩa không phản hồi lệnh * / • SS_KERNEL_ERROR: / * (-10) Lỗi nhân bên trong * / • SS_SIZE_ERROR: / * (-11) Kích thước ổ đĩa quá nhỏ * / • SS_NO_PARTITION: / * (-12) Phân vùng được chỉ định không tồn tại * / • SS_NO_FILE: / * (-13) Tệp thiết bị không tồn tại * /
• Đã cố gắng để có được trạng thái HDD thông qua trình điều khiển nhưng không có phản hồi trong 30 giây trở lên.

Nguyên nhân:

• Ổ cứng không định dạng
• Dữ liệu nhãn bị hỏng
• HDD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Định dạng ổ cứng thông qua chế độ SP.

Mã: SC862-00

Sự miêu tả:
Số khu vực bị lỗi đạt đến số lượng tối đa
101 khu vực bị lỗi được tạo ra tại khu vực lưu trữ hình ảnh trong ổ cứng.

Nguyên nhân:

SC863 xảy ra trong quá trình đọc ổ cứng và các cung bị lỗi được đăng ký lên đến 101.

Biện pháp khắc phục:

• Định dạng ổ cứng với SPSP5-832.
• Thay thế ổ cứng.

Mã: SC863-01

Lỗi đọc dữ liệu HDD
Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể được đọc bình thường.

Nguyên nhân:

Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)

Biện pháp khắc phục:

Hướng dẫn khi nào cần thay thế ổ cứng HDD
1. Khi SC863 xảy ra mười lần trở lên • Khoảng thời gian ngắn. • Liên tục xảy ra trong cùng một tình huống (Khi bật nguồn, v.v.). • Khởi động mất nhiều thời gian khi nguồn chính được bật.
2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.

Mã: SC863-02 … SC863-23

Lỗi đọc dữ liệu HDD
Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể được đọc bình thường.

Nguyên nhân:

Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng “a” (SC863-02) đến phân vùng “v” (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:

Hướng dẫn khi nào cần thay thế ổ cứng HDD
1. Khi SC863 xảy ra mười lần trở lên • Khoảng thời gian ngắn. • Liên tục xảy ra trong cùng một tình huống (Khi bật nguồn, v.v.). • Khởi động mất nhiều thời gian khi nguồn chính được bật.
2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.

Mã: SC864-01

Dữ liệu HDD lỗi CRC
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể trả lời truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực thi bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:

Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)

Biện pháp khắc phục:

• Định dạng ổ cứng.
• Thay thế ổ cứng.

Mã: SC864-02 … SC864-23

Dữ liệu HDD lỗi CRC
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể trả lời truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực thi bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:

Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng “a” (SC864-02) đến phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:

• Định dạng ổ cứng.
• Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-00

Lỗi truy cập HD
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã bị lỗi.

Nguyên nhân:

Ổ cứng đã trả về lỗi không phải là SC863 (bad sector) hoặc SC864 (lỗi CRC).

Biện pháp khắc phục:

Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-01

Lỗi truy cập HDD Trong quá trình hoạt động của HDD, HDD đã trả về một lỗi.

Nguyên nhân:

Ổ cứng đã trả về lỗi không phải là SC863 (bad sector) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)

Biện pháp khắc phục:

Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-02 … SC865-23

Lỗi truy cập ổ cứng
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã bị lỗi.

Nguyên nhân:

Ổ cứng đã trả về lỗi không phải là SC863 (bad sector) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng “a” (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:

Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-50

HDD hết thời gian lỗi
Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:

Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc / ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-51

HDD hết thời gian lỗi
Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng.)

Nguyên nhân:

Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc / ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-52 … SC865-73

HDD hết thời gian lỗi
Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng “a” (SC865-52) đến phân vùng “v” (SC865-73)).

Nguyên nhân:

Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc / ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay thế ổ cứng.

Mã: SC866-00

Lỗi xác thực thẻ SD
Đã phát hiện thấy lỗi cấp phép của ứng dụng khởi động từ thẻ SD.

Nguyên nhân:

Dữ liệu chương trình không hợp lệ được lưu trữ trên thẻ SD.

Biện pháp khắc phục:

Lưu trữ dữ liệu chương trình hợp lệ trên thẻ SD.

Mã: SC867-00

Thẻ SD đã được gỡ bỏ
Thẻ SD đã được tháo ra khi máy đang bật.

Nguyên nhân:

Một thẻ SD ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết / mnt / sd0).

Biện pháp khắc phục:

Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC867-01

Thẻ SD đã được gỡ bỏ
Thẻ SD đã được tháo ra khi máy đang bật.

Nguyên nhân:

Một thẻ SD ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết / mnt / sd1).

Biện pháp khắc phục:

Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC867-02

Thẻ SD đã được gỡ bỏ
Thẻ SD đã được tháo ra khi máy đang bật.

Nguyên nhân:

Một thẻ SD ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết / mnt / sd2).

Biện pháp khắc phục:

TẮT / BẬT nguồn chính.

Mã: SC868-00

Lỗi truy cập thẻ SD
Bộ điều khiển SD đã trả lại lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của / mnt / sd0)

Nguyên nhân:

• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Định dạng lại thẻ SD (sử dụng “SD Formatter” do Panasonic sản xuất). *
• Kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Thay thẻ SD.
• Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC868-01

Lỗi truy cập thẻ SD
Bộ điều khiển SD đã trả lại lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của / mnt / sd1)

Nguyên nhân:

• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Thẻ SD khởi động ứng dụng
• Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.
• Thẻ SD cho người dùng • Trong trường hợp lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng “SD Formatter” do Panasonic sản xuất). * • Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra thẻ SD trạng thái chèn. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
• Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC868-02

Lỗi truy cập thẻ SD
Bộ điều khiển SD đã trả lại lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của / mnt / sd1)

Nguyên nhân:

• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Thẻ SD khởi động ứng dụng
• Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.
• Thẻ SD cho người dùng • Trong trường hợp lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng “SD Formatter” do Panasonic sản xuất). * • Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra thẻ SD trạng thái chèn. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
• Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC869-02

Sự cố liên tục không phát hiện được
Ở trạng thái không phát hiện, các hoạt động sau được phát hiện liên tục 20 lần.
• Nhấn phím “tiết kiệm năng lượng” hoặc chạm vào bảng điều khiển
• Mở / đóng nắp tấm hoặc ADF
• Đặt bản gốc
• Mở nắp trước
• Mở khay nạp giấy

Nguyên nhân:

Cảm biến khoảng cách bị tắt và luôn ở trạng thái không phát hiện.

Biện pháp khắc phục:

1. Đi tới SP5-102-203 (kiểm tra đầu vào SP cho cảm biến khoảng cách).
2. Che cảm biến bằng 10 tờ giấy thường, sau đó thực thi SP để xác nhận xem nó có trở thành “0” hay không. (Không đặt tay gần cảm biến ngay cả trên giấy tờ khi che cảm biến)
3. Lấy giấy tờ ra khỏi cảm biến và xác nhận xem nó có trở thành “1” hay không.
4. Nếu không có vấn đề gì sau khi xác nhận ở bước 2 và 3, hãy xác nhận rằng không có yếu tố nào xung quanh máy có thể gây ra thay đổi nhiệt độ như máy sưởi hoặc quạt. (Giải quyết vấn đề khi cần thiết)
5. Thay thế các cảm biến tiệm cận và bảng cảm biến tiệm cận nếu giá trị bất thường được phát hiện sau khi xác nhận ở bước 2 và 3.
6. Bật nguồn chính và thực hiện lại bước 1, 2 và 3.
7. Nếu SC không được giải quyết, hãy tắt nguồn chính và thay thế dây nịt kết nối cảm biến tiệm cận và bảng cảm biến tiệm cận.
8. Nếu SC vẫn không được giải quyết, có khả năng các bộ phận khác của máy như giắc cắm ở phía bộ điều khiển hoặc dây nịt giữa bảng cảm biến tiệm cận và IPU bị hỏng.

Mã: SC870

Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ
Khi một lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ được phát hiện trong quá trình khởi động hoặc hoạt động.

Nguyên nhân:

• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:

• Kiểm tra kết nối HDD.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ / xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).

Mã: SC871-01

Lỗi FCU
Đã xảy ra lỗi khi FCS phát hiện FCU bị lỗi.

Nguyên nhân:

• Lỗi hết thời gian chờ
• Tham số bất thường

Biện pháp khắc phục:

• TẮT / BẬT nguồn chính.
• Cập nhật chương trình cơ sở nếu chương trình (firmwware)cơ sở mới hơn được phát hành.

Mã: SC872-00

Lỗi nhận thư HDD
Lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật.

Nguyên nhân:

• HDD bị lỗi
• Đã tắt nguồn khi máy sử dụng ổ cứng HDD.

Biện pháp khắc phục:

• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007).
• Thay thế ổ cứng.
Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
• Đã nhận một phần thư một phần.
• Trạng thái đã đọc của các thư nhận POP3 (Tất cả các thư trên máy chủ thư được xử lý dưới dạng thư mới).

Mã: SC873-00

Lỗi nhận thư HDD
Lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật.

Nguyên nhân:

• HDD bị lỗi
• Nguồn bị tắt trong khi máy sử dụng ổ cứng HDD.

Biện pháp khắc phục:

• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007).
• Thay thế ổ cứng.
Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
• Văn bản thư của người gửi
• Tên / mật khẩu người gửi mặc định (SMB / FTP / NCP)
• Địa chỉ thư của quản trị viên
• Lịch sử phân phối máy quét

Mã: SC874

Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu)
Đã xảy ra lỗi khi xóa dữ liệu trên HDD hoặc NVRAM.

Nguyên nhân:

• Lỗi được phát hiện trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Lỗi được phát hiện trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:

• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện lại “Xóa tất cả bộ nhớ” ở chế độ TĂNG. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả khi đã thử các cách trên.)
• Nếu tùy chọn “Xóa tất cả” không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.

Mã: SC875-01, SC875-02

SC875- 01 Xóa tất cả lỗi (Xóa ổ cứng) (lỗi hddchack –i)
SC875- 02 Xóa tất cả lỗi (Xóa ổ cứng) (Lỗi xóa dữ liệu)
Đã phát hiện lỗi trước khi bắt đầu xóa ổ cứng / dữ liệu. (Không xóa được dữ liệu / không định dạng được ổ cứng một cách hợp lý)

Nguyên nhân:

• Định dạng logic ổ cứng không thành công.
• Các mô-đun không xóa được dữ liệu.

Biện pháp khắc phục:

Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC876-01

Lỗi dữ liệu nhật ký 1
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:

Tệp dữ liệu nhật ký bị hỏng

Biện pháp khắc phục:

Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).

Mã: SC876-02

Lỗi dữ liệu nhật ký 2
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:

Mã hóa nhật ký được bật nhưng mô-đun mã hóa chưa được cài đặt.

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế hoặc đặt lại mô-đun mã hóa.
• Tắt cài đặt mã hóa nhật ký.

Mã: SC876-03

Lỗi dữ liệu nhật ký 3
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:

Sự không nhất quán của khóa mã hóa giữa NV-RAM và HDD.

Biện pháp khắc phục:

• Tắt cài đặt mã hóa nhật ký.
• Khởi tạo bộ nhớ LCS (SP5801-019).
• Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).

Mã: SC876-04

Lỗi dữ liệu nhật ký 4
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:

• Khóa mã hóa nhật ký bị tắt nhưng tệp dữ liệu nhật ký được mã hóa. (Lỗi dữ liệu NVRAM)
• Khóa mã hóa nhật ký được bật nhưng tệp dữ liệu nhật ký không được mã hóa. (Lỗi dữ liệu NVRAM)

Biện pháp khắc phục:

Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).

Mã: SC876-05

Lỗi dữ liệu nhật ký 5
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:

• Chỉ NV-RAM đã được thay thế bằng một NV-RAM đã được sử dụng trước đó trong một máy khác.
• Chỉ ổ cứng đã được thay thế bằng ổ cứng đã được sử dụng trước đó trong máy khác.

Biện pháp khắc phục:

• Đính kèm NV-RAM gốc.
• Đính kèm ổ cứng HDD gốc.
• Với cấu hình gây ra SC, hãy khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).

Mã: SC876-99

Lỗi dữ liệu nhật ký 99
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Mã: SC878-00

Lỗi xác thực TPM
Lỗi nhận dạng điện tử TPM

Nguyên nhân:

• Đã cố gắng cập nhật mô-đun hệ thống mà không có đường dẫn cập nhật chính xác
• Bộ nhớ flash USB hoạt động không chính xác

Biện pháp khắc phục:

Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC878-01

Lỗi flash USB
Đã xảy ra sự cố trong hệ thống tệp của bộ nhớ flash USB.

Nguyên nhân:

Tệp hệ thống USB Flash bị hỏng

Biện pháp khắc phục:

Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC878-02

Lỗi TPM
Đã xảy ra lỗi trong TPM hoặc trình điều khiển TPM

Nguyên nhân:

TPM hoạt động không chính xác

Biện pháp khắc phục:

Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC878-03

TCSD dffof
Đã xảy ra lỗi trong ngăn xếp phần mềm TPM.

Nguyên nhân:

• TPM, phần mềm TPM không thể khởi động
• Thiếu tệp do TPM yêu cầu

Biện pháp khắc phục:

Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC880-00

Lỗi MLB
Trả lời quyền truy cập MLB không được trả lại trong một thời gian nhất định.

Nguyên nhân:

MLB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế MLB.
• Xóa MLB.

Mã: SC881-01

Lỗi khu vực quản lý
• Đã phát hiện sự cố trong phần mềm
• Lỗi này có thể xảy ra ngay cả khi tùy chọn thẻ IC không được cài đặt.

Nguyên nhân:

• Điều này là do tích lũy thông tin xác thực bất thường trong phần mềm. (Thao tác của người dùng sẽ không trực tiếp gây ra nó.)
• Khi đăng nhập Ví dụ: Khi công việc được gửi đến máy in / khi đăng nhập từ bảng điều khiển / khi đăng nhập từ trình duyệt Web

Biện pháp khắc phục:

Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC899-00

Lỗi hiệu suất phần mềm (kết thúc nhận tín hiệu)
Đã xảy ra lỗi phần mềm không xác định.

Nguyên nhân:

Xảy ra khi một chương trình nội bộ hoạt động bất thường.

Biện pháp khắc phục:

Trong trường hợp có lỗi phần cứng
• Thay thế phần cứng.
Trong trường hợp lỗi phần mềm
• Tắt / mở nguồn chính.
• Thử cập nhật chương trình cơ sở.

Mã: SC940-01 … SC940-04

SC940- 01 Lỗi khay nạp giấy đầu tiên Solenoid Non-Drive
SC940- 02 Lỗi khay nạp giấy thứ 2 Solenoid Non-Drive
SC940- 03 Bypass Pickup Solenoid Lỗi không phải ổ đĩa
SC940- 04 Lỗi thoát giấy chuyển mạch Solenoid không ổ đĩa
Khi điện từ không di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là “0” ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• Solenoid bị lỗi SC940-01: Bộ phận nhận khay nạp giấy đầu tiên Solenoid SC940-02: Bộ phận nhận khay nạp giấy thứ hai Solenoid SC940-03: Bỏ qua bộ phận nhận khay nạp giấy SC940-04: Bộ chuyển mạch thoát giấy
• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn chính.
• Kết nối lại đầu nối trên BCU.
• Kết nối lại đầu nối rơ le và đầu nối điện tử.
• Thay thế bộ điện từ.
• Thay thế BCU.
• Thay dây nịt.

Mã: SC940-50

Lỗi bộ đếm chính
Khi bộ đếm phím BẬT, giá trị đăng ký của tín hiệu phát hiện bộ đếm phím 2 là “1” ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển bộ đếm chìa khóa) (mở)

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn chính.
• Thay thế BCU.

Mã: SC940-51 … SC940-54

Sự miêu tả:
SC940- 51 Lỗi ổ đĩa điện từ nhận khay nạp giấy đầu tiên SC940- 51
SC940- 52 Lỗi ổ đĩa điện từ nhận khay nạp giấy thứ 2
SC940- 53 Bypass Pickup Solenoid Drive Error
SC940- 54 Lỗi ổ đĩa điện từ chuyển mạch thoát giấy
Khi điện từ di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là “1” ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn chính.
• Thay thế BCU.
• Thay dây nịt.

Mã: SC990-00

Lỗi hoạt động phần mềm
Phần mềm đã cố thực hiện một hoạt động không mong muốn.

Nguyên nhân:

• Lỗi tham số
• Lỗi thông số nội bộ
• Bộ nhớ công việc không đủ
• Lỗi hoạt động gây ra bởi các bất thường mà thông thường không thể phát hiện được.

Biện pháp khắc phục:

• Tắt / mở nguồn chính.
• Cài đặt lại phần mềm của bộ điều khiển và bo mạch BCU.

Mã: SC991-00

Lỗi hoạt động phần mềm có thể khôi phục
Phần mềm đã cố thực hiện một hoạt động không mong muốn. SC991 bao gồm các lỗi có thể khôi phục được so với SC990.

Nguyên nhân:

• Lỗi tham số
• Lỗi thông số nội bộ
• Bộ nhớ công việc không đủ
• Lỗi hoạt động gây ra bởi các bất thường mà thông thường không thể phát hiện được.

Biện pháp khắc phục:

Chỉ ghi nhật ký

Mã: SC995-01

Lỗi cài đặt CPM 1
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Chi tiết:
• Không xác định được số sê-ri của máy do BICU thay thế hoặc bị trục trặc.
• Không xác định được số sê-ri của máy do thay thế NV-RAM

Nguyên nhân:

Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục:

• Nhập số sê-ri của máy bằng SP5-811, rồi bật / tắt nguồn.
• Đính kèm NV-RAM đã được cài đặt trước đó.

Mã: SC995-02

Lỗi cài đặt CPM 2
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Thông tin chi tiết: Không xác định được số sê-ri của máy do thay thế NV-RAM hoặc bị trục trặc.

Nguyên nhân:

Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục:

• Đính kèm NV-RAM đã được cài đặt trước đó.
• Tải xuống dữ liệu trên NV-RAM bằng SP5-825.

Mã: SC995-03

Lỗi cài đặt CPM 3
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Chi tiết: Không thể nhận dạng mã nhận dạng máy do bộ điều khiển được thay thế không đúng cách hoặc đang hoạt động sai.

Nguyên nhân:

Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục:

Thay thế nó bằng một bộ điều khiển tương thích.

Mã: SC995-04

Lỗi cài đặt CPM 4
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy.

Nguyên nhân:

Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục:

Trả các bộ phận về cấu hình ban đầu, sau đó thay thế chúng theo hướng dẫn sử dụng.

Đức Lan chúc các bạn sửa máy thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *