Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh MP 6503, MP 7503, MP 9003

Trong bài viết này, Photocopy Đức Lan xin gửi đến các bạn kỹ thuật bộ tài liệu bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh MP 6503 , MP 7503, MP 9003.

Hi vọng với bộ tài liệu này sẽ giúp các bạn kỹ thuật nhanh chóng tìm ra các lỗi trên máy photo và sửa chữa nhanh chóng.

Để tiện lợi hơn cho các bạn, bộ phận kỹ thuật photo Đức Lan đã biên soạn chi tiết từng lỗi có hướng dẫn cụ thể các bước sữa chữa và nêu rõ các lỗi khi xuất hiện trên màn hình (panel).

Photocopy Đức Lan xin gửi đến các bạn kỹ thuật bộ tài liệu bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh MP 6503 , MP 7503, MP 9003.
Photocopy Đức Lan xin gửi đến các bạn kỹ thuật bộ tài liệu bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh MP 6503 , MP 7503, MP 9003.

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh MP 6503 , mp 7503, mp 9003 có hướng dẫn chi tiết.

SERVICE CODE RICOH MP 6503, MP 7503, MP 9003 

Lỗi phần scan, đèn mặt hai:

SC 101-01
 • Lỗi đèn chụp: Quét mặt trước
 • Số đọc mức phát hiện đỉnh trên tấm trắng chuẩn quá thấp
 • Đèn LED chụp bị lỗi • SBU (Trình điều khiển đèn LED) trên khối thấu kính bị lỗi • BICU bị lỗi • Nguồn điện, dây tín hiệu lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Ngưng tụ trong bộ phận máy quét • Gương bộ phận scan hoặc thấu kính lệch vị trí hoặc bị bẩn • Tấm trắng tham chiếu bị lệch khỏi vị trí hoặc bẩn
 • Đèn LED bị lỗi • SBU (Trình điều khiển đèn LED) trên khối thấu kính bị lỗi • BICU bị lỗi • Nguồn điện, dây tín hiệu lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Ngưng tụ trong bộ phận scan • Gương hoặc thấu kính lệch vị trí hoặc bị bẩn • Tấm trắng tham chiếu bị lệch khỏi vị trí hoặc bẩn
SC 101-02
 • Lỗi đèn chụp: Khởi tạo quét mặt trước (LR)
 • Một hoặc nhiều led trong đèn LED ở hai bên không sáng
 • Đèn LED (cả hai mặt) bị lỗi • SBU (Trình điều khiển đèn LED) trên khối thấu kính bị lỗi • Nguồn điện, dây tín hiệu lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
 • Chu kỳ tắt / bật máy • Nếu cách đó không giải quyết được sự cố, hãy kiểm tra dây cắm của đèn chụp xem có bị lỏng, bị hỏng, kết nối bị lỗi không. • Đặt lại dây. • Thay thế PCB LED của đèn chụp. • Thay khối thấu kính (trình điều khiển đèn LED SBU)
SC 101-05
 • Lỗi đèn chụp: Khởi tạo quét mặt trước (L)
 • Một hoặc nhiều phần tử của đèn LED bên trái không sáng.
 • Lỗi LED bên trái • SBU (trình điều khiển LED) trên khối thấu kính bị lỗi • Nguồn, dây tín hiệu lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
 • Chu kỳ tắt / bật máy • Nếu cách đó không giải quyết được sự cố, hãy kiểm tra dây cắm của đèn chụp xem có bị lỏng, bị hỏng, kết nối bị lỗi không. • Đặt lại dây. • Thay thế PCB LED của đèn phơi sáng. • Thay khối thấu kính (trình điều khiển đèn LED SBU)
SC 101-06
 • Lỗi đèn chụp: Khởi tạo quét mặt trước (R)
 • Một hoặc nhiều phần tử của đèn LED phù hợp không sáng.
 • Đèn LED bên phải bị lỗi • SBU (Trình điều khiển đèn LED) bị lỗi • Nguồn điện, dây tín hiệu lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Tắt / mở máy theo chu kỳ • Nếu điều đó không giải quyết được sự cố, hãy kiểm tra dây nịt đèn LED xem có bị lỏng, đứt, kết nối bị lỗi không. • Đặt lại dây cắm. • Thay thế đúng PCB LED. • Thay khối thấu kính (trình điều khiển đèn LED SBU)
SC 102-00
 • Lỗi đèn chụp: Mặt trước
 • Việc đọc tấm trắng tham chiếu trong số xung được chỉ định đã trả về một giá trị quá cao.
 • Đèn LED bị lỗi • SBU (Trình điều khiển đèn LED) bị lỗi • SBU bị lỗi • BICU bị lỗi • Dây nguồn hoặc dây tín hiệu bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Chu kỳ tắt / bật máy • Kiểm tra và đặt lại dây nguồn, dây tín hiệu • Thay thế các PCB LED tiếp xúc • Thay khối thấu kính (trình điều khiển đèn LED SBU).
SC 120-00
 • Lỗi vị trí home quét 1 Cảm biến HP của máy quét không phát hiện được tình trạng TẮT trong quá trình sao chép ở trạng thái khởi tạo. • Lỗi BICU • Lỗi động cơ máy quét • Máy quét bị lỗi cảm biến HP. • Khai thác giữa BICU, SIOB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối. • Khai thác giữa máy quét Cảm biến HP và BICU bị ngắt kết nối. • Dây máy quét, dây đai thời gian, ròng rọc hoặc hộp chứa được lắp đặt không chính xác. • Kiểm tra việc lắp đặt dây máy quét, dây đai thời gian, ròng rọc, giá đỡ. • Kiểm tra dây đai giữa cảm biến HP và BICU của máy quét. • Kiểm tra chức năng của cảm biến HP của máy quét (đầu vào / kiểm tra đầu ra) và thay thế cảm biến nếu bị lỗi • Kiểm tra hoạt động của động cơ máy quét (kiểm tra đầu vào / đầu ra) và thay thế động cơ nếu bị lỗi • Thay thế BICU.
SC 121-00
 • Scan lỗi vị trí home 2
 • Cảm biến HP của scan không phát hiện điều kiện BẬT trong quá trình sao chép thiết bị khởi tạo.
 • BICU bị lỗi • Động cơ máy quét bị lỗi • Cảm biến của máy quét HP bị lỗi • Khai thác giữa BICU, SIOB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối • Khai thác giữa máy quét Cảm biến HP và BICU bị ngắt kết nối • Dây máy quét, đai thời gian, ròng rọc hoặc hộp được lắp đặt không chính xác
 • Kiểm tra việc lắp đặt dây máy quét, dây đai thời gian, ròng rọc, giá đỡ. • Kiểm tra dây nịt cảm biến HP • Kiểm tra dây nịt vào BICU • Kiểm tra chức năng của máy quét Cảm biến HP (kiểm tra đầu vào / đầu ra) và thay thế bộ cảm biến nếu bị lỗi. • Kiểm tra hoạt động của động cơ máy quét (đầu vào / kiểm tra đầu ra) và thay thế động cơ nếu bị lỗi • Thay thế BICU.
SC 141-00
 • Lỗi phát hiện mức độ đen
 • Mức độ màu đen không thể được điều chỉnh trong mục tiêu trong quá trình kiểm soát tăng tự động
 • Khai thác BICU lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • SBU bị lỗi • BICU bị lỗi • Kiểm tra các kết nối của dây từ bộ phận máy quét đến BICU • Thay thế khối thấu kính (SBU mới) • Thay thế BICU
SC 142-00
 • Lỗi phát hiện mức trắng Không thể điều chỉnh mức trắng thành mức mục tiêu thứ hai trong điều khiển độ lợi tự động trong quá trình nhắm mục tiêu • Đèn phơi sáng hoặc bộ phận quang học bị bẩn • Bo mạch SBU bị lỗi • Bo mạch BICU bị lỗi • Bộ khai thác bị ngắt kết nối. • Đèn LED (đèn) tiếp xúc bị lỗi • Đèn bộ ổn định bị lỗi • Động cơ máy quét bị lỗi
 • Lỗi phát hiện mức trắng Không thể điều chỉnh mức trắng thành mức mục tiêu thứ hai trong điều khiển độ lợi tự động trong quá trình nhắm mục tiêu • Đèn phơi sáng hoặc bộ phận quang học bị bẩn • Bo mạch SBU bị lỗi • Bo mạch BICU bị lỗi • Bộ khai thác bị ngắt kết nối. • Đèn LED (đèn) tiếp xúc bị lỗi • Đèn bộ ổn định bị lỗi • Động cơ máy quét bị lỗi
SC 144-00
 • SBU truyền lỗi
 • Sau khi SBU bật, BICU phát hiện một trong các điều kiện sau trên SBU: • 1 giây sau khi bật nguồn, tín hiệu SYDO không tăng cao, ngay cả sau 1 lần thử. • 1 giây sau khi bật nguồn, tín hiệu SYDO tăng cao, nhưng ID SBU không thể đọc được sau 3 lần thử
 • SBU bị lỗi • BICU bị lỗi • Kiểm tra dây nịt giữa bộ phận máy quét và BICU • Thay khối thấu kính (SBU mới) • Thay thế BICU.
SC 151-00
 • Lỗi cấp độ đen: Mặt sau
 • CIS bị lỗi • Thay thế CIS (đèn mặt hai)
SC 152-00
 • Lỗi mức trắng: Mặt sau
 • Giá trị của dữ liệu cao điểm tô bóng trả về từ thiết bị CIS bị lỗi
 • Thiết bị ADF CIS bị lỗi • Nền con lăn màu trắng CIS hoặc tấm nền trắng bị hỏng • CIS bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách • Kiểm tra dây nịt và kết nối CIS. • Kiểm tra con lăn nền CIS xem có bị hư hỏng không, làm sạch bụi bẩn, kiểm tra cài đặt • Thay thế CIS
SC 154-00
 • Lỗi giao tiếp máy quét: Mặt sau Hoạt động đọc của sổ đăng ký ASIC trong CIS trả về giá trị không mong muốn
 • Khai thác giữa ADF PCB và CIS bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • ASIC trong CIS bị lỗi • FROM trong CIS bị lỗi • Kiểm tra và thiết lập lại dây nguồn, dây tín hiệu. • Thay dây nguồn tín hiệu CIS • Thay thế CIS • Thay thế bo mạch chính ADF
SC 195-00
 • Lỗi số sê-ri máy
 • Số  sê-ri của máy không khớp • Phải nhập đúng 11 số sê-ri trên máy chính.
 • Xác nhận số sê-ri chính xác • Phải nhập số sê-ri chính xác với SP5811-001.
Có thể bạn thích  Ricohhcm nơi chuyên bán máy photocopy thành phố Tân An - Long An uy tín giá rẻ
Service code MP 6503, MP 7503, MP 9003 
Service code MP 6503, MP 7503, MP 9003

Hướng dẫn sửa các lỗi bộ phận laser máy photocopy Ricoh mp 6503, mp 7503, mp 9003

Xem thêm:

SC 202-00
 • Đa giác lỗi động cơ gương 1
 • Bộ phận mô tơ gương đa giác không vào trạng thái “Sẵn sàng” trong vòng 20 giây. sau khi động cơ đã được bật
 • Đầu nối PCB của động cơ gương đa giác bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • PCB của động cơ gương đa giác bị lỗi • Động cơ gương đa giác bị lỗi • BICU bị lỗi • Kiểm tra dây cắm của động cơ gương đa giác, thay thế nếu bị hỏng • Thay thế động cơ gương đa giác • Thay thế BICU
SC 203-00
 • Đa giác lỗi động cơ gương 2: Hết thời gian chờ ở TẮT Động cơ gương đa giác không rời khỏi trạng thái “Sẵn sàng” trong vòng 3 giây. sau khi động cơ tắt. (Tín hiệu XSCRDY không ở mức CAO (không hoạt động) trong vòng 3 giây.
 • Đầu nối PCB của động cơ gương đa giác bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • PCB của động cơ gương đa giác bị lỗi • Động cơ gương đa giác bị lỗi • Kiểm tra dây đai động cơ gương đa giác, thay thế nếu bị hỏng • Thay thế động cơ gương đa giác
SC 204-00
 • Lỗi động cơ gương đa giác 3: Lỗi tín hiệu XSCRDY Tín hiệu “Sẵn sàng” của động cơ gương đa giác không hoạt động (CAO) trong khi hình ảnh đang được tạo hoặc tín hiệu đồng bộ hóa đang được xuất.
 • Động cơ gương đa giác Kết nối PCB lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ gương đa giác PCB bị lỗi • Động cơ gương đa giác bị lỗi • Kiểm tra kết nối PCB của động cơ • Thay thế động cơ gương đa giác
SC 220-00
 • Lỗi phát hiện đồng bộ hóa laser Bộ phát hiện đồng bộ hóa laser không thể phát hiện tín hiệu đồng bộ hóa dòng (DETP0) trong vòng 500 ms trong khi cảm biến gương đa giác đang hoạt động ở tốc độ bình thường. SC này được cấp sau lần thử thứ 10 không phát hiện được tín hiệu
 • Đầu nối bảng đồng bộ hóa laser lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Bảng phát hiện đồng bộ hóa laser không được lắp đặt đúng cách (lệch) • Bảng đồng bộ hóa laser bị lỗi • Kiểm tra, đặt lại dây khai thác máy dò đồng bộ hóa laser • Thay thế máy dò đồng bộ hóa laser
SC 221-00
 • Lỗi phát hiện đồng bộ hóa laser: K Cạnh hàng đầu (LD1) Trong khi động cơ đa giác đang quay bình thường, không có tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa nào được xuất cho màu đen, cạnh trước cho bất kỳ LD nào ngoài LD0.
 • Khai thác máy dò đồng bộ hóa laser bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Đơn vị LD bị lỗi • Bảng diode laser bị lỗi • BICU bị lỗi • Kiểm tra đơn vị LD, các kết nối bảng diode laser • Thay thế đơn vị LD • Thay bảng diode laser • Thay thế BICU
SC 230-00
 • Lỗi FGATE ON: KT tín hiệu PFGATE ON không xác nhận trong vòng 5 giây sau khi xử lý hình ảnh trong công việc bình thường hoặc MUSIC cho vị trí bắt đầu [K]
 • ASIC bị lỗi • Kết nối kém giữa bảng điều khiển và BICU. • BICU bị lỗi • Kiểm tra kết nối giữa bảng điều khiển và BICU. • Thay thế BICU. • Thay thế bảng điều khiển
SC 231-00
 • FGATE OFF Lỗi: K
 • Tín hiệu PFGATE ON vẫn xác nhận trong vòng 5 giây sau khi xử lý hình ảnh trong công việc bình thường hoặc MUSIC cho vị trí kết thúc [K]. • Tín hiệu PFGATE ON vẫn khẳng định khi công việc tiếp theo bắt đầu. • ASIC bị lỗi • Kết nối kém giữa bảng điều khiển và BICU. • BICU bị lỗi
 • Kiểm tra kết nối giữa bo mạch điều khiển và BICU • Thay thế BICU • Thay thế bo mạch điều khiển.
SC 240-00
 • Lỗi đơn vị LD BICU phát hiện lỗi bảng diode laser (LDB) một vài lần liên tiếp khi đơn vị LDB bật sau khi khởi tạo LDB
 • LD bị mòn • Bộ phận LD bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • BICU bị lỗi • Thay bộ dây của bộ LD • Thay thế bộ LD • Thay thế BICU
SC 270-00
 • Lỗi giao tiếp GAVD Một sự cố đã xảy ra trong GAVD hoặc eSOC. • BICU bị lỗi • Đơn vị LD có hiệu lực
 • Kiểm tra các điểm kết nối trên BICU xem có bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi hoặc đầu nối không • Thay thế thiết bị LD • Thay thế BICU
SC 272-01
 • Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD Các giá trị đọc / ghi được so sánh hai lần nhưng không khớp. Không kiểm tra được độ trễ sau ba lần thử lại. • Dây nịt LDB lỏng, bị hỏng, bị lỗi • LDB bị lỗi • BICU bị lỗi
 • Chu kỳ tắt / bật máy • Thay dây cắm LDB • Thay bộ LD • Thay BICU
SC 272-10
 • Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD Có ngắt mở cửa (LD5V TẮT) khi cửa đóng
 • BICU / RYB bị lỗi (lỗi + 5VS) • LDB bị lỗi • Dây nịt LDB lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Dây nịt BICU-RYB lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Chu trình tắt / bật máy • Thay dây nịt BICU-RYB • Thay dây nịt LDB • Thay thế BICU / RYB • Thay thế đơn vị LD
SC 300-00
 • Lỗi sạc drum
 • Điện áp phản hồi từ bộ sạc corona được phát hiện quá cao trong 9 lần
 • Tiếp xúc sạc không tốt (đánh lửa bộ sạc do quá dơ hoặc đứt dây corona), bị hỏng, bị lỗi • Sạc bộ nguồn corona bị lỗi
 • Kiểm tra dây cắm bộ phận tích điện • Thay thế cây corona sạc, bo sạc.
SC 305-00
 • Lỗi chùi dây sạc corona (lỗi 1)
 • Tấm làm sạch sạc không đến vị trí chính: • Động cơ bị khóa trong vòng 4 giây sau khi bật hoặc không khóa trong vòng 30 giây. • Động cơ bị khóa trong vòng 10 giây sau khi đảo chiều hoặc không khóa trong vòng 30 giây
 • Sạc dây corona làm sạch động cơ dây nịt lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Sạc dây corona động cơ làm sạch động cơ bị lỗi • Kiểm tra bộ khai thác động cơ • Thay thế sạc động cơ làm sạch dây corona
SC 306-00
 • Lỗi chùi dây sạc corona (lỗi 2)
 • Thời gian cấp điện động cơ corona không hoạt động. Dòng điện tại động cơ điện tích được phát hiện nhỏ hơn 83 mA.
 • Sạc dây corona đầu nối động cơ sạch hơn bị lỗi kết nối • Động cơ bị lỗi • Kiểm tra khai thác động cơ • Thay thế động cơ làm sạch dây corona sạc
SC 307-00
 • Mạch sạc mở Khi điện áp cao đi vào lưới corona, điện áp phản hồi được phát hiện nhiều hơn giá trị đặt 9 lần. Điện áp phản hồi này được sử dụng để cập nhật PWM để điều khiển đầu ra. (đánh lửa đầu sạc)
 • Thiết bị sạc corona bị lỗi • Bộ sạc corona bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • Bộ nguồn corona sạc bị lỗi. • Kiểm tra bộ dây corona sạc • Thay thế bộ sạc corona • Thay thế gói nguồn corona sạc
SC 320-00
 • Điện áp phân cực từ bất thường.
 • Điện áp cao cấp cho hộp từ được phát hiện cao hơn 10 lần so với giới hạn trên (45%) của PWM.
 • Rò rỉ sai điện tích phân cực từ do kết nối kém, đầu nối bị lỗi • bo phân cực từ bị lỗi • Kiểm tra các thiết bị đầu cuối của hộp từ xem có bị hư hỏng không • Thay thế thiết hộp từ • Thay thế bo phân cực từ.
SC 324-01
 • Khóa động cơ hộp từ. Tín hiệu khóa động cơ phát triển duy trì ở mức cao trong 2 giây. trong khi động cơ hộp từ đã được bật.
 • Cơ cấu truyền động bị quá tải do mực đóng cục trong đường dẫn mực đã sử dụng • Bo mạch truyền động của motor từ bị lỗi • Kiểm tra cuộn dây của bộ cấp mực • Nếu bánh răng không bị hỏng, hãy thay thế cuộn dây. • Nếu bánh răng bị hỏng, hãy thay toàn bộ bộ phận • Thay thế bộ phận motor từ.
SC 360-01
 • Lỗi điều chỉnh cảm biến TD hộp từ: Bất thường đầu ra điều chỉnh Trong quá trình tự động điều chỉnh cảm biến TD, điện áp đầu ra cảm biến TD (Vt) là 2,5 vôn hoặc cao hơn mặc dù điện áp điều khiển được đặt ở giá trị nhỏ nhất (PWM = 0). Khi lỗi này xảy ra, SP2-906-1 đọc 0,00V. Lưu ý: • SC này chỉ được phát hành sau khi đã đạt được sự điều chỉnh chính xác của cảm biến TD. • Tắt / bật máy sẽ hủy hiển thị SC, nhưng không làm vui lòng cảm biến ID • Khi cảm biến TD bị lỗi, việc cung cấp mực sẽ được điều khiển bằng cách sử dụng số điểm ảnh và cảm biến ID.
 • Dây cắm TD, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Dây nịt của động cơ chai mực lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến TD bị lỗi • IOB bị lỗi • Động cơ chai mực bị lỗi • Tháo bộ phận phát triển và kiểm tra dây nịt của cảm biến TD • Kiểm tra dây nịt của động cơ chai mực • Thay cảm biến TD • Thay thế động cơ chai mực • Thay IOB
SC 360-11
 • TD lỗi điều chỉnh cảm biến: Lỗi thời gian chờ
 • Trong quá trình tự động điều chỉnh cảm biến TD, điện áp đầu ra của cảm biến TD (Vt) không vào phạm vi mục tiêu (3,0 ± 0,1V) trong vòng 20 s. Khi lỗi này xảy ra, màn hình SP2-906-1 đọc 0,00V
 • SC này chỉ được phát hành sau khi đã đạt được điều chỉnh chính xác của cảm biến TD. • Tắt / bật máy theo chu kỳ sẽ hủy hiển thị SC, nhưng không làm ơn nguồn cung cấp mực cho cảm biến ID
 • Dây cắm cảm biến TD lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến TD bị lỗi • IOB bị lỗi • Tháo bộ phận phát triển và kiểm tra bộ phận khai thác cảm biến TD • Thay thế cảm biến TD • Thay thế IOB
SC 361-00
 • TD lỗi đầu ra cảm biến: Giới hạn trên
 • Điện áp đầu ra cảm biến TD (Vt), được đo trong mỗi chu kỳ sao chép, được phát hiện cao hơn 4V cho 10 bản in
 • Dây cắm cảm biến TD lỏng lẻo, bị hỏng bị lỗi • Bộ phận khai thác động cơ chai mực lỏng, bị hỏng, bị lỗi
 • Cảm biến TD bị lỗi • IOB bị lỗi • Động cơ chai mực bị lỗi
 • Lưu ý: Khi cảm biến TD bị lỗi, nguồn cung cấp mực sẽ được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và cảm biến ID
 • Tháo hộp từ và kiểm tra bộ phận cảm biến TD • Kiểm tra bộ phận động cơ chai mực • Thay cảm biến TD • Thay thế động cơ chai mực • Thay IOB
Có thể bạn thích  Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba E studio 857/757/657 chi tiết

Trên đây là tổng hợp những vấn đề liên quan đến bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh MP 6503 , MP 7503, MP 9003 mà photo Đức Lan đã tổng hợp lại một cách chi tiết.

Hi vọng rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn, chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *