Bảng mã lỗi photocopy ricoh mp 4054 , 5054, 6054, 3054 đầy đủ chi tiết nhất.

Photocopy Đức Lan gửi đến các bạn bảng mã lỗi photocopy ricoh MP 4054 / 2554 / 3054 / 3554 / 5054 / 6054 chi tiết và đầy đủ nhất bao gồm nguyên nhân và cách khắc phục các lỗi xuất hiện trên màn hình.

Xem thêm:

Thuê máy photocopy màu

Danh mục nội dung

Tài liệu tra cứu bảng mã lỗi photocopy ricoh mp 4054 / 2554 / 3054 / 3554 /  5054 / 6054.

Báo lỗi sc 101-01

Lỗi đèn scan, mức trắng test scan không đạt đến ngưỡng quy định khi quét tấm trắng.

Nguyên nhân: • LED bị lỗi • IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi • SBU bị lỗi • IPU bị lỗi • Lỗi khai thác nguồn / tín hiệu • Ngưng tụ trong bộ phận scan • Gương hoặc thấu kính bị bẩn hoặc đặt sai vị trí • Tấm trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không chính xác

Biện pháp khắc phục: 1. Tắt / mở nguồn. 2. Thực hiện các thao tác sau: • Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. • Gắn lại / làm sạch gương / ống kính. • Gắn lại / làm sạch đĩa trắng. • Gắn lại / làm sạch tấm hướng dẫn máy quét. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng IDB hoặc bảng SIO. • Thay thế bảng SBU. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 101-02

Lỗi đèn (điều chỉnh độ sáng đèn LED) Đã phát hiện lỗi đèn LED.

Nguyên nhân: • Đèn LED bị lỗi • IDB (Trình điều khiển đèn LED) bị lỗi • Lỗi khai thác nguồn / tín hiệu. chuột cắn đứt dây

Biện pháp khắc phục: 1. Tắt / mở nguồn. 2. Thực hiện các thao tác sau: • Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng IDB hoặc bảng SIO. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Xem thêm: Bảng mã lỗi máy photocopy màu Ricoh mp c4503/5503/6003

Báo lỗi sc 102

Lỗi điều chỉnh độ chiếu sáng của đèn LED Đỉnh mức trắng đạt đến ngưỡng quy định khi tấm trắng được quét sau một số lần điều chỉnh cụ thể.

Nguyên nhân: • LED bị lỗi • IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi • SBU bị lỗi • IPU bị lỗi • Khai thác nguồn / tín hiệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục: 1. Tắt / mở nguồn. 2. Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng SBU. • Thay thế bảng IDB hoặc bảng SIO. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 120

Vị trí chính của scan Lỗi 1 Cảm biến vị trí (sensor home) chính của scan không TẮT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi • Trong khi di chuyển (khi máy được BẬT hoặc khi máy trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng) • Trong quá trình điều chỉnh tự động (khi máy được BẬT hoặc khi máy trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng) • Trong quá trình quét từ ADF hoặc kính tiếp xúc.

Nguyên nhân: • Trình điều khiển (bo scan) động cơ scan bị lỗi • Động cơ máy scan bị lỗi • Cảm biến sensor HP của máy quét bị lỗi • Lỗi khai thác • dây curoa đứt, ròng rọc, dây hoặc hộp chứa không được lắp đúng cách

Biện pháp khắc phục: Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bộ cảm biến sensor HP • Thay thế động cơ máy quét • Thay dây cắm (xem lại chuột cắn đứt dây).

Báo lỗi sc 121

Vị trí sensor home Lỗi 2 Cảm biến vị trí sensor home không BẬT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi • Trong khi di chuyển • Trong khi điều chỉnh tự động • Trong quá trình quét từ ADF hoặc sai vị trí gương 1, 2, 3

Nguyên nhân: • Trình điều khiển (bo scan) động cơ scan bị lỗi • Động cơ scan bị lỗi • Cảm biến HP của scan bị lỗi • Lỗi khai thác • dây curoa ròng rọc, dây hoặc hộp chứa không được lắp đúng cách

Biện pháp khắc phục: Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế cảm biến vị trí chính • Thay thế động cơ máy quét • Thay dây cắm (kiểm tra chuột cắn đứt dây).

Báo lỗi sc 141

Lỗi phát hiện mức màu đen Không thể điều chỉnh mức màu đen trong mục tiêu trong quá trình kiểm soát mức tăng tự động.

Nguyên nhân: • SBU bị lỗi • IPU bị lỗi • Khai thác nguồn / tín hiệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục: 1. Tắt / mở nguồn. 2. Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bo mạch SBU. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 142

Lỗi phát hiện mức trắng Không thể điều chỉnh (mức trắng nằm trên vị trí tấm kính lớn)

Nguyên nhân:
• SBU bị lỗi • Đèn LED bị lỗi • IDB (Trình điều khiển đèn LED) bị lỗi • IPU bị lỗi • Lỗi khai thác nguồn / tín hiệu • Lỗi ổ đĩa máy quét • Ngưng tụ trong bộ phận scan • Gương hoặc thấu kính bị bẩn hoặc đặt sai vị trí • Tấm trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không chính xác. Thời tiết ẩm làm hơi nước ngưng tụ bên trong bộ phận scan.

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt / mở nguồn. 2. Thực hiện các thao tác sau: • Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. • Gắn lại / làm sạch gương / ống kính. • Gắn lại / làm sạch thanh trắng. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bo mạch SBU. • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng IDB. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay thế bảng SIO. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 144

Lỗi giao tiếp SBU • Không thể xác nhận kết nối với SBU. (Lỗi phát hiện kết nối) • Không thể giao tiếp với SBU, hoặc kết nối không tốt

Nguyên nhân:
• SBU bị lỗi • Phía bên kia của giao tiếp (BCU, IPU, v.v.) bị lỗi • Khai thác nguồn / tín hiệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt / mở nguồn. 2. Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bo mạch SBU. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay thế bảng BCU. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 161-01

Lỗi IPU (LSYNC bất thường) Đã xảy ra lỗi trong quá trình kiểm tra tự chẩn đoán được thực hiện mỗi khi máy được bật hoặc trở lại hoạt động hoàn toàn từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
• Bo mạch IPU (hoặc BCU) bị lỗi (lỗi kết nối ASIC-BREIT, LSYNC bất thường, v.v.) • Cáp giữa SBU và IPU (hoặc BCU) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bo mạch IPU (hoặc BCU). • Kiểm tra cáp giữa SBU và IPU (hoặc BCU)

Báo lỗi sc 185-00

Lỗi truyền CIS Dữ liệu đọc từ thanh ghi ASIC trên CIS không được như mong đợi. Chi tiết: • Xảy ra khi lỗi giao tiếp nối tiếp giữa bảng CIS và bảng DF được phát hiện. Cũng xảy ra khi lỗi được phát hiện trong quá trình khởi tạo ASIC trên CIS. • Điều này có thể xảy ra trong quá trình khởi tạo. Sự xuất hiện liên tiếp đầu tiên và thứ hai của mỗi lần tạo thành. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một SC (lỗi).

Nguyên nhân:
• Đầu nối hoặc dây cắm giữa bo mạch DF và bo mạch CIS bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • ASIC trên CIS bị lỗi • Lỗi khởi động của ASIC trên CIS

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. • Thay thế đơn vị CIS (CIS và CIPB). • Thay thế bo điều khiển ADF. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 186-00

Lỗi đèn LED CIS Trong quá trình khởi tạo: • Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng thấp hơn thông số kỹ thuật. Trong khi quét: • Giá trị đỉnh dữ liệu tô bóng thấp hơn thông số kỹ thuật. Chi tiết: Trong quá trình khởi tạo: • Xảy ra khi một trong hai đèn LED CIS bị trục trặc, gây ra sự khác biệt giữa giá trị trung bình của khu vực cạnh trước và khu vực cạnh sau lớn (phát hiện lỗi LED CIS). • Xảy ra khi cả hai đèn LED CIS bị trục trặc (không sáng), khiến giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng cực kỳ thấp (điều chỉnh mức trắng CIS). Trong khi quét: • Xảy ra khi cả hai đèn LED CIS bị trục trặc (không sáng), khiến giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng cực kỳ thấp (điều khiển quét CIS, điều chỉnh / xác nhận cân bằng xám). • Lần xuất hiện đầu tiên và lần thứ hai liên tiếp của mỗi lần tạo thành kẹt giấy đầu tiên / nạp giấy. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một SC.

Nguyên nhân:
Trong quá trình khởi tạo: • Một hoặc hai trong số hai đèn LED CIS bị lỗi Trong quá trình quét: • Cả hai đèn LED CIS đều bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. • Thay thế đơn vị CIS (CIS và CIPB). • Thay con lăn trắng nền CIS. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu. • Thay thế bảng điều khiển chính ADF.

Báo lỗi sc 187-00

Lỗi mức đen CIS (đèn LED) Mức đen do CIS quét là bất thường. Chi tiết: • Xảy ra khi sự bất thường được phát hiện trong quá trình phát hiện – mức độ đen. • Lần đầu tiên và lần thứ hai liên tiếp tạo thành kẹt xe ban đầu. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một SC.

Nguyên nhân:
CIS (đèn LED) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế đơn vị CIS (CIS và CIPB).

Báo lỗi sc 188-00

Lỗi mức trắng của CIS • Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng đọc ra từ CIS là bất thường. Chi tiết: • Xảy ra khi phát hiện bất thường trong quá trình phát hiện đỉnh dữ liệu bóng CIS. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một SC.

Nguyên nhân:
• CIS bị lỗi • Con lăn màu trắng (điều hướng tép dây) nền CIS bị xước, bẩn hoặc kết nối không đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. • Thay thế đơn vị CIS (CIS và CIPB). • Thay con lăn trắng nền CIS. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 195-00

Lỗi số sê-ri máy So sánh mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số).

Nguyên nhân:
Mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số) không khớp.

Biện pháp khắc phục:
Nhập lại số sê-ri của máy.

Báo lỗi sc 202-00

Polygon Motor bị lỗi: ON Timeout Error Sau khi bật động cơ polygon hoặc trong vòng T1 giây. sau khi thay đổi vòng / phút, động cơ không ở trạng thái sẵn sàng

Nguyên nhân:
• Giao diện khai thác cho bo điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Động cơ đa giác hoặc bo điều khiển động cơ đa giác bị lỗi • Không thể xuất xung động cơ đa giác một cách chính xác. (Bộ điều khiển đa giác) • Không quan sát được tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / bật nguồn • Thay hộp laze hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU

Báo lỗi sc 203

Polygon Motor (lỗi motor laser): OFF Timeout Error Tín hiệu XSCRDY (đa giác sẵn sàng) không không hoạt động (H) trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đa giác TẮT.

Nguyên nhân:
• Giao diện cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi • Không thể xuất xung động cơ đa giác một cách chính xác. (Bộ điều khiển đa giác) • Không quan sát được tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / bật nguồn • Thay hộp laze hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU.

Báo lỗi sc 204

Motor laser lỗi: Lỗi tín hiệu XSCRDY Trong quá trình quay động cơ đa giác, tín hiệu XSCRDY không hoạt động (H) lâu hơn một vòng quay của đa giác.

Nguyên nhân:
• Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / bật nguồn • Thay thế hộp laze hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU.

Báo lỗi sc 220

Lỗi không thấy tia laser: LD0 Tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa laser cho vị trí bắt đầu của LD không được xuất ra trong 500 mili giây. sau khi đơn vị LDB được bật với động cơ đa giác quay bình thường.

Nguyên nhân:
• Giao diện khai thác thiết bị phát hiện đồng bộ hóa bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Bảng phát hiện đồng bộ hóa bị lỗi •Không tìm thấy chùm tia • Bất thường xung quanh GAVD • IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi • LDB bị lỗi • IPU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / bật nguồn • Thay thế hộp laze hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU.

Báo lỗi sc 230

Lỗi tín hiệu tia laser. Vệ sinh lại hộp laser hoặc thay mới.

Báo lỗi sc 231

Lỗi tín hiệu tia laser. Vệ sinh lại hộp laser hoặc thay mới.

Bảng mã lỗi photocopy ricoh mp 4054 đầy đủ và chi tiết.
Bảng mã lỗi photocopy ricoh mp 4054 đầy đủ và chi tiết.

Báo lỗi sc 240

Lỗi LD (tia laser): Trong quá trình phát tia LD.

Nguyên nhân:
• Suy giảm LD (LD bị hỏng, thay đổi đặc tính đầu ra, v.v.) • Bo điều khiển LD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính • Thay bo phát tia laser LD • Thay dây cắm • Thay bo mạch IPU.

Báo lỗi sc 270

Lỗi giao tiếp GAVD Khi máy khởi động hoặc hủy chế độ tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi • CPU bị lỗi • BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính • Thay bo mạch IPU • Thay bo controller • Thay bo mạch BCU • Đặt FCC giữa BCU – IPU.

Báo lỗi sc 272

Lỗi tia laser

Nguyên nhân:
• CPU bị lỗi • IPU bị lỗi • BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính. • Thay thế bộ phận laser. • Thay dây cắm • Thay bo mạch IPU.

Báo lỗi sc 302

Lỗi cấp nguồn sạc drum

Nguyên nhân:
Đánh lửa sạc và drum, bo cao thế hỏng, tiếp xúc các tiếp điểm sạc không tốt, drum trầy

Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính. • Thay thế HVPS cao • Thay thế PCU. Thay drum mới.

Báo lỗi sc 324

Motor hộp từ lỗi: Tín hiệu khóa Khóa được quan sát trong khoảng thời gian 2 giây trong khi động cơ BẬT và mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • IOB bị lỗi • Đông cơ hộp từ nặng tải

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ hộp từ.• Thay thế IOB. • Thay thế hôp từ.

Báo lỗi sc 360

Lỗi điều chỉnh cảm biến TD hôp từ

Nguyên nhân:
• Cảm biến TD bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Mật độ mực của hộp từ khác với mực ban đầu (sử dụng mực không phù hợp)

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cảm biến TD. • Thay thế hộp từ. Thay mực khác.

Báo lỗi sc 361

Lỗi đầu ra cảm biến TD hộp từ: Giới hạn trên (K) Điều kiện sau liên tục vượt quá giá trị ngưỡng giới hạn trên (SP3-211-003). • Ngõ ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001)> ngưỡng lỗi giới hạn trên của ngõ ra (SP3-211-002)

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối cảm biến TD (lỗi kết nối)

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra tiếp xúc cảm biến TD đã được kết nối chưa • Thay thế cảm biến TD.

Báo lỗi sc 362

Lỗi đầu ra cảm biến TD hộp từ: Giới hạn dưới (K) Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001) <ngưỡng lỗi giới hạn dưới đầu ra (SP3-211-004) liên tục dưới giá trị ngưỡng xuất hiện giới hạn dưới (SP3-211-005)

Nguyên nhân:
Không kết nối cảm biến TD

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra tiếp xúc cảm biến TD đã được kết nối chưa • Thay thế cảm biến TD.

Báo lỗi sc 370

Lỗi hiệu chỉnh cảm biến ID. Giới hạn trên (SP3-320-013: giá trị ban đầu 4,5V) Giới hạn dưới (SP3-320-014: giá trị ban đầu 3,5V)

Nguyên nhân:
• Thiếu đầu nối cảm biến ID / lỗi kết nối • Bẩn cửa sổ phát hiện cảm biến ID • Trục trặc cảm biến ID

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra xem có thiếu đầu nối cảm biến ID không. Nếu nó bị thiếu, hãy kết nối lại nó. • Kiểm tra bụi bẩn trên miếng kính bảo vệ ID. Thay thế cảm biến ID.

Báo lỗi sc 391

Lỗi nguồn điện cao áp: hộp từ.

Nguyên nhân:
Đánh lửa, tiếp xúc không tốt các tiếp điểm cao áp.

Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính • Thay dây cắm giữa BCU và HVPS. • Kết nối lại hoặc thay thế dây cắm giữa BCU và HVPS. • Cài đặt lại hoặc thay thế đơn vị hộp từ. • Thay thế HVPS. • Thay thế BCU.

Báo lỗi sc 396

Motor drum bị khóa.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • IOB bị lỗi • Nặng tải khối drum

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại dây cắm. • Thay dây cắm của động cơ trống mực / mực thải. • Thay trống mực / mô tơ mực thải. • Thay thế PCU. • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 440

Nguồn điện cao áp: Transfer roller lỗi, tiếp xúc không tốt, đánh lửa

Nguyên nhân:
Tiếp xúc các tiếp điểm truyền tải của transfer roller lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính. • Kết nối lại hoặc thay thế dây cắm của HVPS (bộ nguồn). • Kết nối lại hoặc thay thế dây cắm giữa BCU và HVPS. • Tháo bộ transfer roller vệ sinh lại các tiếp xúc.

Báo lỗi sc 452

Lỗi transfer roller.

Báo lỗi sc 460

Nguồn điện cao áp: Tách giấy của transfer roller

Báo lỗi sc 497

Lỗi Thermistor (cảm biến nhiệt bộ sấy)

Nguyên nhân:
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng • Cảm biến nhiệt độ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại hoặc thay thế dây cắm. • Thay thế cảm biến nhiệt độ.

Báo lỗi sc 501

Lỗi khay lấy giấy số 1. Xem có giấy kẹt trong khay không. Lỗi cụm feed giấy

Báo lỗi sc 502

Lỗi khay lấy giấy số 2.

Báo lỗi sc 503

Lỗi khay lấy giấy số 3.

Báo lỗi sc 504

Lỗi khay lấy giấy số 4

Báo lỗi sc 505

Lỗi khay giấy thùng (khay lớn).

Báo lỗi sc 520-01:

Motor trục regist bị khóa

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ. • Cắm lại đầu nối. • Thay dây cắm. • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 520-02

Motor quay cum feed giấy bị khóa

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ. • Cắm lại đầu nối. • Thay dây cắm • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 520-03

Transport Motor: bị khóa

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây cắm. • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 521-01

Motor hướng giấy hai mặt (duplex): Khóa.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ. • Cắm lại đầu nối. • Thay dây cắm. • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 521-02

Motor đảo hai mặt bên phần khay giấy tay (duplex By-pass Motor) bị khóa

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • IOB bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ. • Cắm lại đầu nối. • Thay dây cắm. • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 522-00

Motor thoát giấy (paper Exit Motor): Khóa

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • IOB bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ. • Cắm lại đầu nối. • Thay dây cắm. • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 530

Quạt hút bộ sấy bị khóa

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế quạt cầu chì. • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 531

Quạt làm mát bộ phận hộp từ bị khóa.

Báo lỗi sc 533

Khóa quạt làm mát PSU.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế quạt làm mát • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 534

Quạt hút gió bị lỗi (Development Exhaust Fan).

Báo lỗi sc 535

Quạt làm mát bộ phận thoát giấy bị khóa. Thay mới

Báo lỗi sc 540-00

Quạt hút bộ sấy/thoát giấy bị khóa.

Báo lỗi sc 541-01

Lỗi nhiệt độ sấy ở giữa.

Báo lỗi sc 541-02

Central NC Sensor Disconnection (Ngắt kết nối cảm biến NC trung tâm) lỗi bộ sấy.

Báo lỗi sc 541-03

Cảm biến NC trung tâm Giá trị AD ngắn mạch. Lỗi bộ sấy.

Báo lỗi sc 542-02

Không đủ nhiệt. Lỗi bộ sấy

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không (nguồn điện thấp)

Xem thêm:

Bán máy photocopy Bình Dương

Bán máy photocopy Đồng Nai

Bán máy photocopy Long An

Báo lỗi sc 543

Lỗi quá nhiệt bộ sấy

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bảng IOB. • Thay thế bo BCU. • Thay thế bộ sấy.

Báo lỗi sc 544

Lỗi quá nhiệt bộ sấy.

Báo lỗi sc 545-01

Lỗi bộ sấy ở giữa tăng nhiệt liên tục làm nóng, thay mới bộ sấy

Báo lỗi sc 545-05

Lỗi bộ sấy do nguồn điện thấp.

Báo lỗi sc 547

Lỗi bộ sấy (tín hiệu zero cross) Zero cross Error. Tắt máy và mở lại.

Báo lỗi sc 551-01

Ngắt kết nối nhiệt bên biên bộ sấy

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối nhiệt

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bộ sấy.

Báo lỗi sc 551-02

Ngắt kết nối cảm biến biên bộ sấy

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối cảm biến NC

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bộ nung chảy.

Báo lỗi sc 551-03

Cảm biến Edge NC bộ sấy ngắt kết nối

Nguyên nhân:
• Ngắn mạch cảm biến NC

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bộ nung chảy.

Báo lỗi sc 552-02

Bộ sấy cạnh biên Không nạp lại. Khi nhiệt độ biên bộ sấy không đạt đến nhiệt độ xác định trước trong những giây được chỉ định liên tục.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt

Biện pháp khắc phục:
• Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được. • Thay thế bộ sấy.

Báo lỗi sc 553

Phát hiện nhiệt độ cao Fusing End Thermopile.

Nguyên nhân:
• IOB bị lỗi • BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế IOB. • Thay thế BCU. • Thay thế bộ sấy.

Báo lỗi sc 554-01

Fusing End Thermopile Nhiệt độ cao (quá nhiệt)

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi • Phần mềm điều khiển bộ sấy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Nếu triac bị lỗi, hãy thay thế bảng nguồn AC. • Nếu cần, hãy thay BCU. Bộ sấy.

Báo lỗi sc 554-02

Cảm biến Fusing End NC Phát hiện nhiệt độ cao bộ sấy

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi • Phần mềm điều khiển nung chảy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Gắn bộ sấy mới, sau đó chạy SP-5-810-002. • Nếu cần, hãy thay thế cảm biến BCU hoặc Fusing edge NC.

Báo lỗi sc 555

Lỗi bộ sấy.

Thay thế cảm biến nhiệt • Thay đèn sấy • Thay thế bộ sấy.

Báo lỗi sc 557

Sai tần số, bị nhiễu

Báo lỗi sc 559

Giấy kẹt ngay bộ sấy, lấy tờ giấy kẹt ra.

Có thể bạn thích  2 lí do và 3 bước reset xóa bộ nhớ máy photocopy ricoh dễ thực hiện

Báo lỗi sc 561

Cảm biến nhiệt rulo ép không dò được nhiệt, kiểm tra lại cảm biến nhiệt, máng hắt sáng, thay thế bộ sấy

Báo lỗi sc 562-02

Cảm biến nhiệt rulo ép bị bám mực, vệ sinh hoặc thay mới

Báo lỗi sc 562-05

Không đo được nhiệt độ giữa, điện yếu, cảm biến nhiệt rulo ép quá dơ.

Báo lỗi sc 563

Đo được nhiệt độ quá cao rulo ép. IOB bị lỗi • BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế IOB. • Thay thế BCU. • Thay thế bộ sấy, cảm biến nhiệt.

Báo lỗi sc 564

Lỗi quá nhiệt sấy, thay thế bộ sấy, thay thế thermistor rulo ép.

Báo lỗi sc 571-572-573-574

Lỗi đo nhiệt độ rulo ép cạnh biên

Báo lỗi sc 589-01

Lỗi đo nhiệt độ bộ sấy ở giữa quá thấp: Phát hiện nhiệt độ thấp Khi nhiệt trung tâm sấy phát hiện nhiệt độ thấp hơn 180 độ C so với nhiệt độ mục tiêu trong 12 giây liên tục.

Nguyên nhân:
•  Ngắt kết nối đèn sấy • Đầu nối bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay dây cắm bộ sấy. • Thay thế đầu nối

Báo lỗi sc 620-01

Lỗi kết nối ADF. Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, một lỗi sẽ được phát hiện. (phát hiện ngắt kết nối)

Nguyên nhân:
• Lỗi kết nối ADF • Lỗi ADF • Lỗi bo mạch IPU • Bị nhiễu • Mã máy ADF chưa khớp

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối cáp ADF • Thay ADF • Thay bo mạch IPU • Thay ADF khớp với mã máy

Báo lỗi sc 620-02

Lỗi giao tiếp ADF. Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, một lỗi sẽ được phát hiện. (Thử lại do lỗi giao tiếp).

Báo lỗi sc 632

Lỗi thiết bị bộ đếm (counter)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra đường truyền nối tiếp.

Mã: SC633-00

Lỗi thiết bị đếm (counter) 2 Sau khi giao tiếp được thiết lập.

Nguyên nhân:
Đường nối tiếp giữa thiết bị bộ đếm tùy chọn, bảng tiếp điện và bảng điều khiển máy photocopy bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.

Mã: SC634-00

Lỗi thiết bị bộ đếm 3 Một lỗi RAM dự phòng do thiết bị bộ đếm trả về.

Nguyên nhân:
Bảng điều khiển thiết bị truy cập hoặc pin dự phòng của thiết bị truy cập bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bảng điều khiển thiết bị đếm. • Thay pin dự phòng.

Mã: SC635-00

Lỗi thiết bị bộ đếm 4 Một lỗi pin dự phòng do thiết bị bộ đếm trả về.

Nguyên nhân:
Bảng điều khiển thiết bị truy cập hoặc pin dự phòng của thiết bị truy cập bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bảng điều khiển thiết bị đếm. • Thay pin dự phòng.

Mã: SC636-01

Lỗi thẻ IC (Lỗi mô-đun xác thực mở rộng) Đã xảy ra khi quản lý xác thực mở rộng được đặt thành “BẬT” nhưng một trong hai trường hợp sau xảy ra. • Không có mô-đun xác thực mở rộng trong máy. • Thẻ SD hoặc tệp của mô-đun xác thực mở rộng bị hỏng. • Không có mô-đun DESS trong máy.

Nguyên nhân:
• Không có mô-đun DESS trong máy (các kiểu máy có chức năng này là tùy chọn). • Không có mô-đun xác thực mở rộng trong máy. • Thẻ SD hoặc tệp của mô-đun xác thực mở rộng bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:

• Đặt thẻ SD đang hoạt động / tệp mô-đun xác thực mở rộng. • Cài đặt mô-đun DESS. • Trong chế độ SSP, đặt SP5-401-160 thành “0”. • Trong chế độ SSP, đặt SP5-401-161 thành “0”. • Thay thế NVRAM.

Mã: SC636-02

Lỗi thẻ IC (Lỗi phiên bản) Phiên bản của mô-đun xác thực mở rộng không đúng.

Mã: SC636-11

Lỗi thẻ IC (lỗi tệp mã người dùng OSM) • Không thể tìm thấy tệp “usercode” chính xác trong thư mục gốc của thẻ SD. • Không thể đọc tệp “usercode” trên thẻ SD.

Mã: SC637-01

Thông tin theo dõi Lỗi thông báo (Lỗi ứng dụng theo dõi) Thông tin theo dõi bị mất.

Mã: SC641-00

Lỗi giao tiếp giữa Động cơ và Bộ điều khiển Mặc dù được gửi từ bộ điều khiển, động cơ tín hiệu phản hồi.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm bảng điều khiển • Lỗi phần mềm BCU • BCU và lỗi kết nối bảng điều khiển

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối giữa BCU và bo mạch điều khiển.

Mã: SC650-01

Lỗi giao tiếp mô-đun dịch vụ từ xa (Lỗi xác thực quay số) • Đã phát hiện lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bảng modem, v.v.) sử dụng Cổng RC Loại M hoặc lỗi ngăn hoạt động Cổng RC được phát hiện khi bật nguồn. • Chỉ hiển thị khi lỗi được phát hiện trong khi Cổng RC đang hoạt động. • SC không được cấp nếu xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt Cổng RC (vì nó có thể được tham chiếu bằng cách sử dụng SP).

Nguyên nhân:
Xác thực quay số không thành công

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra các SP sau. • SP5-816-156 • SP5-816-157

Mã: SC650-04

Kiểm tra xem cài đặt của SP5-816-160 có đúng không. Nếu nó là chính xác, sau đó là một lỗi phần mềm.

Mã: SC650-05

Lỗi (FAX) giao tiếp Modem dịch vụ từ xa (không đủ dòng điện hoặc lỗi kết nối) • Lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bảng modem, v.v.) sử dụng RC Gate Type M đã được phát hiện hoặc lỗi ngăn hoạt động RC Gate được phát hiện khi bật nguồn. • Chỉ hiển thị khi lỗi được phát hiện trong khi Cổng RC đang hoạt động. • SC không được cấp nếu xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt Cổng RC (vì nó có thể được tham chiếu bằng cách sử dụng SP).

Nguyên nhân:
Dòng điện không đủ hoặc lỗi kết nối

Biện pháp khắc phục:
Dòng không được hỗ trợ và không thể làm gì được.

Mã: SC652-00

Dịch vụ từ xa ID2 không khớp Có sự không khớp xác thực giữa ID2 cho @Remote, bo mạch điều khiển và NVRAM.

Nguyên nhân:
• Đã lắp đặt bảng điều khiển đã qua sử dụng • Đã cài đặt NVRAM đã qua sử dụng (hành động như vậy không được phép.)

Biện pháp khắc phục:
• Nếu điều này xảy ra trong khi cài đặt RC Gate: Kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ và NVRAM, kiểm tra số sê-ri của máy, viết chứng chỉ chung, rồi bắt đầu cài đặt lại. • Nếu điều này xảy ra sau khi cài đặt RC Gate: Xóa trạng thái cài đặt RC Gate, kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ và NVRAM, kiểm tra số sê-ri của máy, viết chứng chỉ chung, sau đó bắt đầu cài đặt lại.

Mã: SC653-00

Dịch vụ từ xa ID2 ID2 được lưu trữ trong NVRAM không chính xác có một trong các vấn đề sau. • Số lượng ký tự không phải là 17. • Bao gồm một ký tự không thể in được. • Tất cả các khoảng trắng • NULL

Nguyên nhân:
Thay thế NVRAM.

Biện pháp khắc phục:
Xóa trạng thái cài đặt Cổng RC, viết chứng chỉ chung rồi bắt đầu cài đặt lại.

Bảng mã lỗi photocopy ricoh mp 4054 đầy đủ và chi tiết.
Bảng mã lỗi photocopy ricoh mp 4054 đầy đủ và chi tiết.

Mã: SC664-01

ASIC về Lỗi Mở rộng Chương trình BCU SRAM. Lỗi quyền truy cập vào ASIC trên BCU SRAM (quyền ghi không thành công)

Nguyên nhân:
• Dòng điện bị nhiễu. • lỗi phần cứng

Biện pháp khắc phục:
• Thay BCU hình ảnh và BCU vận chuyển giấy. • Kiểm tra dây cắm.

Mã: SC664-02

ASIC về Lỗi Mở rộng Chương trình BCU SRAM. Ghi lỗi vào ASIC trên BCU SRAM (lỗi ghi kết quả)

Mã: SC664-03

ASIC về Lỗi Mở rộng Chương trình BCU SRAM. ASIC về lỗi khởi động chương trình BCU

Mã: SC665-01

Lỗi kết nối BCU-IPU

Nguyên nhân:
• Dây FFC giữa BCU và IPU bị hỏng • Dây FFC giữa BCU và IPU không được kết nối đầy đủ • BCU bị hỏng • IPU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế khai thác FFC giữa BCU và IPU. • Kết nối lại bộ khai thác FFC giữa BCU và IPU. • Thay thế bảng BCU. • Thay thế IPU.

Mã: SC665-04

IO ASIC không khởi động Tín hiệu khởi động IO ASIC được kiểm tra sau mỗi 10 mili giây. SC được phát ra khi tín hiệu khởi động IO ASIC không được phát hiện mặc dù 3 giây đã trôi qua.

Nguyên nhân:
BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng BCU.

Mã: SC669-01 … SC669-26

Lỗi giao tiếp EEPROM. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện. • EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn. • Thay thế EEPROM.

Mã: SC669-36

EEPROM: Xác minh lỗi Máy nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM (BCU) và không tiếp tục sau 2 lần thử lại.

Nguyên nhân:
Nguồn điện bị nhiễu.

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn.

Mã: SC669-37

EEPROM: Lỗi phát hiện lỗi Máy nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM (BCU) và không tiếp tục sau 2 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện • EEPROM bị hỏng

Biện pháp khắc phục:• Tắt / mở nguồn. • Thay thế EEPROM trên BCU.

Mã: SC670-00

Lỗi khởi động động cơ. Trường hợp 1 Tín hiệu • / ENGRDY không được xác nhận khi máy được bật hoặc trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng. • / Tín hiệu IPURDY không được xác nhận khi máy được bật hoặc trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng. • Không nhận được phản hồi EC trong thời gian quy định kể từ khi bật nguồn. • Không nhận được phản hồi của PC trong thời gian quy định kể từ khi bật nguồn. • Không nhận được phản hồi SC trong thời gian quy định kể từ khi bật nguồn. • Ghi vào trình điều khiển Rapi không thành công (không tìm thấy bên kia thông qua PCI). Trường hợp 2 • Tình trạng không mong muốn được phát hiện sau khi khẳng định / ENGRDY.

Nguyên nhân:
Trường hợp 1 • Bo mạch động cơ không khởi động được. Trường hợp 2 • Bo mạch động cơ đặt lại đột ngột.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra kết nối giữa bo mạch động cơ và bo mạch điều khiển. • Nếu nó luôn tái tạo, hãy thay thế bo mạch động cơ. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy xem xét thay thế bảng điều khiển hoặc các bảng khác giữa chúng. • Nếu khả năng tái tạo thấp, có nhiều nguyên nhân được xem xét, chẳng hạn như phần mềm, bo mạch động cơ, bo mạch điều khiển và PSU.

Mã: SC672-10

Lỗi khởi động bộ điều khiển Sau khi máy được bật nguồn, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị treo • Bo mạch được lắp đặt không đúng cách • Bo mạch điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.

Mã: SC672-11

Lỗi khởi động bộ điều khiển Sau khi máy được bật nguồn, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập hoặc giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị treo • Bo mạch được lắp đặt không đúng cách • Bo mạch điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây cắm của bảng điều khiển.

Mã: SC672-12

Lỗi khởi động bộ điều khiển Giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị ngừng hoạt động • Bảng mạch được lắp đặt không đúng cách • Bảng điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây cắm của bảng điều khiển.

Mã: SC672-13

Lỗi khởi động bộ điều khiển Bảng điều khiển phát hiện thấy bộ điều khiển bị lỗi.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị ngừng hoạt động • Bảng mạch được lắp đặt không đúng cách • Bảng điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây đai của bảng điều khiển.

Mã: SC672-99

Lỗi khởi động bộ điều khiển Phần mềm bảng điều khiển kết thúc bất thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị ngừng hoạt động • Bảng mạch được lắp đặt không đúng cách • Bảng điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây đai của bảng điều khiển.

Mã: SC682

PCU: Lỗi giao tiếp chip ID. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị • Lỗi Mu sesnsor / EEPROM • dòng điện bị nhiễu • PCU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn. • Thay thế PCU.

Mã: SC682-36

BĐT: Xác minh lỗi Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 2 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị • Lỗi Mu sesnsor / EEPROM • Tiếng ồn điện • PCU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn. • Thay thế PCU.

Mã: SC687-00

Lỗi giao tiếp

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.

Mã: SC700

Lỗi SPDF. SC700-01 D Lỗi động cơ nâng tấm cơ sở (SPDF) SC700-02 D Lỗi lấy gốc (SPDF) SC700-04 D Lỗi động cơ nạp giấy (SPDF) SC700-05 D Lỗi động cơ kéo (SPDF) SC700-06 D Trung gian Lỗi động cơ (SPDF) SC700-07 D Lỗi động cơ scan (SPDF) SC700-09 D Lỗi động cơ thoát giấy (SPDF). SC700-01 Ngay cả khi động cơ tấm nền được quay theo hướng đi lên của tấm nền, cảm biến vị trí chính xác của bộ nạp giấy trên tấm đế vẫn không phát hiện ra. SC700-02 Ngay cả khi động cơ cánh tay nhấc được quay, cảm biến vị trí nhà của cánh tay nhấc không phát hiện ra. SC700-04, 05, 06, 07, 09 Khi phát hiện tín hiệu thông báo lỗi trong giai đoạn động cơ truyền động.

Mã: SC700-01

Lỗi cảm biến vị trí chính xác nguồn nạp giấy trên tấm đế (lỗi đầu ra) • Lỗi cảm biến vị trí chính tấm đế (lỗi đầu ra) • Lỗi động cơ tấm đế (không quay) • Lỗi bộ điều khiển SC700-02 • Cảm biến vị trí nhà nhận lỗi (lỗi đầu ra) • Lỗi động cơ nhận (không quay) • Lỗi bộ điều khiển SC700-04, 05, 06, 07, 09 • Lỗi động cơ • Ngắt kết nối • Dây cắm bị hỏng • Quá tải

Mã: SC700-01, 02

Kiểm tra dây nịt cảm biến và kết nối dây nịt động cơ • Thay dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ • Thay thế cảm biến • Thay thế động cơ • Thay bộ điều khiển SC700-04, 05, 06, 07, 09 • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay dây nịt • Thay động cơ

Mã: SC701-02

Original Pick-up (bánh mổ giấy DF) Motor Driver Error (SPDF) Khi chức năng bảo vệ của IC điều khiển động cơ phát hiện: • Quá dòng • Sưởi ấm bộ scan và lỗi xuất hiện

Nguyên nhân:
IC điều khiển động cơ phát hiện lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối dây nịt động cơ • Kiểm tra giấy vụn trong đường vận chuyển và tạp chất lạ nhiễm vào bộ phận truyền động • Thay dây nịt động cơ • Thay thế động cơ • Thay bảng điều khiển ADF.

Mã: SC701-03

Lỗi trình điều khiển động cơ nạp giấy (ARDF) Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối bộ mã hóa • Ngắt kết nối bộ mã hóa • Bộ mã hóa bị lỗi • Quá tải • Động cơ bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế dây nịt bộ mã hóa • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay thế động cơ

Mã: SC701-08

Lỗi trình điều khiển động cơ thoát giấy (ARDF) Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ.

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối bộ mã hóa • Ngắt kết nối bộ mã hóa • Bộ mã hóa bị lỗi • Quá tải • Động cơ bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế dây nịt bộ mã hóa • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay thế động cơ

Mã: SC702-01

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1 (ARDF) Khi nguồn ban đầu nguồn 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn hệ thống cung cấp điện 24V được phát hiện.

Nguyên nhân:
Bất kỳ động cơ cấp, động cơ vận chuyển, bộ điện từ đảo ngược, bộ điện từ nạp giấy, bộ ly hợp nạp giấy và động cơ FAN bị lỗi, xảy ra hiện tượng đoản mạch dây nịt và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện 24V bị chặn.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì • Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-02

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 2 (ARDF) Khi nguồn ban đầu nguồn 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn hệ thống cung cấp nguồn 24V OUT được phát hiện.

Nguyên nhân:
Solenoid bị lỗi hoặc ngắn mạch khai thác xảy ra trong hệ thống cung cấp điện 24VOUT.

Nguyên nhân:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì • Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-03

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 3 (ARDF) Khi nguồn ban đầu nguồn 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn hệ thống cung cấp điện 5VE được phát hiện.

Nguyên nhân:
Lỗi cảm biến hoặc ngắn mạch khai thác xảy ra trong hệ thống cung cấp điện 5VE.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì • Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-04

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 4 (SPDF) Động cơ bị lỗi ở bất kỳ động cơ bán tải nào, tem hoàn công, động cơ tấm nền hoặc động cơ FAN, hoặc xảy ra đoản mạch dây nịt và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện không khóa liên tục sẽ chặn.

Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi hoặc ngắn mạch dây nịt xảy ra trong hệ thống cung cấp điện không liên động.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì • Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-05

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 5 (SPDF) Lỗi động cơ trong động cơ nạp giấy, động cơ kéo, động cơ trung gian, động cơ máy quét hoặc động cơ thoát giấy hoặc xảy ra đoản mạch dây nịt và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện liên động sẽ chặn.

Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi hoặc ngắn mạch dây nịt xảy ra trong hệ thống cung cấp điện liên động.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì • Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC720-03

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1 (Bộ hoàn thiện tờ 2K / 3K) Trạng thái lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ (đứt cầu chì) được phát hiện.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngắn mạch • Lỗi quá tải • Lỗi động cơ • Lỗi điện từ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt • Thay thế bảng mạch chính của bộ hoàn thiện • Thay thế động cơ • Thay thế bộ điện từ

Mã: SC720-10

Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). (Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối động cơ • Thay thế động cơ • Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện

Mã: SC720-11

Lỗi động cơ vận chuyển giấy vào

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối động cơ • Thay thế động cơ • Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện

Mã: SC720-12

Prestack Transport Motor Error (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K). Lỗi động cơ vận chuyển ngang (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K). Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). (Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối động cơ • Thay thế động cơ • Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện (finisher)

Mã: SC816

Lỗi hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
• Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện ra lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Lỗi được phát hiện trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Thay thế bảng điều khiển (controller).

Mã: SC817-00

Lỗi màn hình:

Biện pháp khắc phục:
• Cập nhật ROM cho hệ thống điều khiển.

Mã: SC818-00

Lỗi bộ đếm thời gian giám sát Chương trình

Nguyên nhân:
• Chương trình hệ thống bị lỗi • Bo mạch điều khiển bị lỗi • Bo mạch tùy chọn bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC819-00

Kernel halt error [xxxx]: Mã lỗi chi tiết Do lỗi điều khiển, xảy ra tràn RAM trong quá trình xử lý hệ thống. Một trong những thông báo tiếp theo đã được hiển thị trên bảng điều khiển.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm • Không đủ bộ nhớ • Lỗi trình điều khiển phần cứng (RAM, bộ nhớ FLASH)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Thay thế ổ cứng. • Thay bộ nhớ • Thay thế bảng điều khiển. • Sửa phần mềm

Mã: SC820-00

Lỗi tự chẩn đoán: CPU [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
• Sự cố phần trung tâm hệ thống • Bộ điều khiển bị lỗi • RAM-DIMM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Cài đặt lại phần mềm hệ thống bộ điều khiển. • Thay thế RAM-DIMM. • Thay thế bộ điều khiển.

Mã: SC821-00

Lỗi tự chẩn đoán: ASIC [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
Thiết bị ASIC bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC822-00

Lỗi tự chẩn đoán: HDD (ổ cứng) [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
[3003] HDD timeout Kiểm tra chỉ được thực hiện khi HDD được lắp đặt: • Thiết bị HDD bận trong hơn 31 giây. • Sau khi đặt lệnh chẩn đoán cho ổ cứng HDD, nhưng thiết bị vẫn hoạt động trong hơn 6 giây .. • Ổ cứng bị lỗi • Bộ khai thác ổ cứng bị ngắt kết nối, bị lỗi • Bo mạch điều khiển bị lỗi • Thay thế ổ cứng. • Thay thế đầu nối HDD. • Thay thế bảng điều khiển. [3004] Lỗi lệnh chẩn đoán Không phản hồi lệnh tự chẩn đoán từ ASIC tới ổ cứng. HDD bị lỗi Thay thế ổ cứng.

Mã: SC823-00

Lỗi tự chẩn đoán: NIC [XXXX]: Mã lỗi chi tiết.

Nguyên nhân:
• ROM SEEP bị lỗi • Bus I2C bị lỗi (kết nối)

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC824-00

Lỗi tự chẩn đoán: NVRAM (thường trú) [XXXX]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
[1401] Xác minh lỗi NVRAM Thiết bị NVRAM bị thiếu hoặc thiết bị NVRAM bị hỏng. • Thiết bị NVRAM bị thiếu. • Thiết bị NVRAM bị hỏng. • Pin dự phòng NVRAM hết • Ổ cắm NVRAM bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
Thay thế thiết bị NVRAM.

Mã: SC827-00

Lỗi tự chẩn đoán: Chuẩn SDRAM DIMM [XXXX]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
[0201] Lỗi xác minh Đã phát hiện lỗi trong quá trình kiểm tra ghi / xác minh cho RAM tiêu chuẩn (SDRAM DIMM). • Kết nối lỏng lẻo • SDRAM DIMM bị lỗi • Bộ điều khiển bị lỗi Thay thế bảng điều khiển hoặc RAM DIMM. [0202] Lỗi bộ nhớ thường trú Các giá trị SPD trong tất cả RAM DIMM không chính xác hoặc không thể đọc được. • RAM DIMM bị lỗi • ROM SPD bị lỗi trên RAM DIMM • Bus 12C bị lỗi Thay thế RAM DIMM
Biện pháp khắc phục:

Mã: SC828-00

Tự chẩn đoán lỗi: ROM [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
[0101] Kiểm tra lỗi tổng 1 Màn hình khởi động và chương trình hệ điều hành được lưu trữ trong ROM DIMM được kiểm tra. Nếu tổng kiểm tra của chương trình không chính xác, mã SC này sẽ được hiển thị. • Thiết bị ROM FLASH bị lỗi • Thiết bị CPU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC835-00

Lỗi tự chẩn đoán: Thiết bị Centronic [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
Thay thế bo mạch điều khiển • Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC838-00

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC839-00

Lỗi tự chẩn đoán: Serial Flash [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
[9001] Lỗi truy cập Flash nối tiếp USB NAND Flash ROM không thể đọc được. Bảng điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC840-00

Lỗi truy cập EEPROM

Nguyên nhân:
• Trong quá trình xử lý I / O, đã xảy ra lỗi đọc. Lỗi đọc thứ 3 gây ra mã SC này. • Trong quá trình xử lý I / O, đã xảy ra lỗi ghi.

Biện pháp khắc phục:
• EEPROM bị lỗi

Mã: SC841-00

Sự mô tả:
EEPROM đọc dữ liệu lỗi. Dữ liệu được sao chép của EEPROM khác với dữ liệu gốc trong EEPROM.
Nguyên nhân:
Dữ liệu trong EEPROM bị ghi đè vì một số lý do.
Biện pháp khắc phục:

Mã: SC842-01

Sự mô tả:
Không đủ khối Nand-Flash (vượt quá ngưỡng) Khi khởi động hoặc khi máy quay trở lại từ chế độ nguồn điện thấp, trạng thái Nand- Flash được đọc và đánh giá rằng số khối không sử dụng được đã vượt quá ngưỡng và sau đó SCS tạo mã SC.
Nguyên nhân:
Số khối không sử dụng được đã vượt quá ngưỡng cho Nand-Flash
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC842-02

Sự mô tả:
Đã vượt quá số lần xóa khối Nand-Flash Khi khởi động hoặc khi máy gia công trở lại từ chế độ năng lượng thấp, Nand-Flash được đọc và đánh giá rằng số khối bị xóa đã vượt quá ngưỡng và sau đó SCS tạo mã SC này.
Nguyên nhân:
Số khối bị xóa đã vượt quá ngưỡng cho Nand-Flash
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC853-00

Sự mô tả:
Lỗi kết nối thiết bị Bluetooth Phần cứng Bluetooth (loại USB) được kết nối sau khi máy được bật.
Nguyên nhân:
Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã được kết nối sau khi máy được bật.
Biện pháp khắc phục:
Luôn kết nối thiết bị Bluetooth (loại USB) trước khi máy được bật.
Bảng mã lỗi photocopy ricoh mp 4054 đầy đủ và chi tiết.
Bảng mã lỗi photocopy ricoh mp 4054 đầy đủ và chi tiết.

Mã: SC854-00

Sự mô tả:
Đã ngắt kết nối thiết bị Bluetooth Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã bị ngắt kết nối sau khi máy được bật.
Nguyên nhân:
Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã bị ngắt kết nối sau khi máy được bật.
Biện pháp khắc phục:
Không bao giờ tháo Bluetooth (loại USB) sau khi máy khởi động

Mã: SC855-01

Sự mô tả:
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi phần đính kèm trình điều khiển) Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 bị che)
Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Thay thế bo mạch mạng LAN không dây

Mã: SC855-02

Sự mô tả:
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi khởi tạo trình điều khiển) Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 bị che)
Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Thay thế bo mạch mạng LAN không dây

Mã: SC857-00

Sự mô tả:
Lỗi USB I / F Giao diện USB không sử dụng được do lỗi trình điều khiển.
Nguyên nhân:
Lỗi trình điều khiển USB (Có ba nguyên nhân gây ra lỗi USB: lỗi RX / lỗi CRC / STALL. SC chỉ được cấp trong trường hợp STALL.)
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối USB. • Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-00

Sự mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi thiết lập khóa) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.
Nguyên nhân:
• USB Flash, dữ liệu khác, bị hỏng • Lỗi giao tiếp do nhiễu tĩnh điện • Bo mạch điều khiển bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-01

Sự mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi thiết lập khóa HDD) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.
Nguyên nhân:
• USB Flash, dữ liệu khác, bị hỏng • Lỗi giao tiếp do nhiễu tĩnh điện • Bo mạch điều khiển bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-02

Sự mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (NVRAM Read / Write Error) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.
Nguyên nhân:
NVRAM bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-30

Sự mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (NVRAM Before Replace Error) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.
Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm chẳng hạn như thông số chuyển đổi không hợp lệ.
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-31

Sự mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi khác) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.
Nguyên nhân:
Ban điều khiển bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC859-00

Sự mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu ổ cứng đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ.
Nguyên nhân:
• Đã đặt chuyển đổi ổ cứng bằng chức năng cập nhật khóa mã hóa dữ liệu, nhưng ổ cứng đã bị gỡ bỏ. • Máy bị mất nguồn khi cập nhật khóa mã hóa dữ liệu • Xảy ra nhiễu tĩnh điện hoặc lỗi ổ cứng HDD, trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu và dữ liệu không được mã hóa.
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối HDD. • Định dạng ổ cứng. • Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.

Mã: SC859-01

Sự mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (Lỗi kiểm tra ổ cứng) Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu ổ cứng đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ.
Nguyên nhân:
• Đã đặt chuyển đổi ổ cứng bằng chức năng cập nhật khóa mã hóa dữ liệu, nhưng ổ cứng đã bị gỡ bỏ. • Máy bị mất nguồn khi cập nhật khóa mã hóa dữ liệu • Xảy ra nhiễu tĩnh điện hoặc lỗi ổ cứng HDD, trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu và dữ liệu không được mã hóa.
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối HDD. • Định dạng ổ cứng. • Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.

Mã: SC859-02

Sự mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (Mất điện trong quá trình chuyển đổi) Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu ổ cứng đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ. Chi tiết: Chuyển đổi NVRAM / HDD chưa hoàn tất.
Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa.
Biện pháp khắc phục:
Màn hình sau khi khởi động lại hướng dẫn người dùng định dạng ổ cứng.

Mã: SC859-10

Sự mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (Lỗi lệnh đọc / ghi dữ liệu) Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu HDD đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ. Chi tiết: Giá trị trả về DMAC bất thường đã được nhận hai lần trở lên (hết thời gian chờ DMAC, lỗi giao tiếp nối tiếp, v.v.)
Nguyên nhân:
Ổ cứng không được chuyển đổi thành công trong quá trình cập nhật khóa mã hóa do lỗi ổ cứng hoặc nhiễu cáp.
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối HDD. • Định dạng ổ cứng. • Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.

Mã: SC860-00

Sự mô tả:
Lỗi khởi động ổ cứng khi bật nguồn chính (lỗi ổ cứng) • Ổ cứng được kết nối nhưng trình điều khiển phát hiện các lỗi sau. • SS_NOT_READY: / * (-2) HDD không trở nên SN SÀNG * /
• SS_BAD_LABEL: / * (-4) Loại phân vùng sai * / • SS_READ_ERROR: / * (-5) Đã xảy ra lỗi khi đọc hoặc kiểm tra nhãn * / • SS_WRITE_ERROR: / * (-6) Đã xảy ra lỗi khi ghi hoặc kiểm tra nhãn * / • SS_FS_ERROR: / * (-7) Không thể sửa chữa hệ thống tệp * / • SS_MOUNT_ERROR: / * (-8) Không thể gắn kết hệ thống tệp * / • SS_COMMAND_ERROR: / * (-9) Ổ đĩa không phản hồi lệnh * /
• SS_KERNEL_ERROR: / * (-10) Lỗi nhân bên trong * / • SS_SIZE_ERROR: / * (-11) Kích thước ổ đĩa quá nhỏ * / • SS_NO_PARTITION: / * (-12) Phân vùng được chỉ định không tồn tại * / • SS_NO_FILE: / * (-13) Tệp thiết bị không tồn tại * / • Đã cố gắng lấy trạng thái HDD thông qua trình điều khiển nhưng không có phản hồi trong 30 giây trở lên.
Nguyên nhân:
• Ổ cứng không định dạng • Dữ liệu nhãn bị hỏng • Ổ cứng bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Định dạng ổ cứng thông qua chế độ SP.

Mã: SC863-01

Sự mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu HDD Không thể đọc dữ liệu được ghi vào HDD một cách bình thường.
Nguyên nhân:
Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)
Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn về thời điểm thay thế ổ cứng HDD
1. Khi SC863 xảy ra 10 lần trở lên • Khoảng thời gian ngắn. • Liên tục xảy ra trong cùng một tình huống (Khi bật nguồn, v.v.). • Khởi động mất nhiều thời gian khi nguồn chính được bật.
2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.

Mã: SC863-02 … SC863-23

Sự mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu HDD. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể được đọc bình thường.
Nguyên nhân:
Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng “a” (SC863-02) đến phân vùng “v” (SC863-23)).
Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn về thời điểm thay thế ổ cứng HDD
1. Khi SC863 xảy ra 10 lần trở lên • Khoảng thời gian ngắn. • Liên tục xảy ra trong cùng một tình huống (Khi bật nguồn, v.v.). • Khởi động mất nhiều thời gian khi nguồn chính được bật.
2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.

Mã: SC864-00

Sự mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu HD Trong quá trình hoạt động HD, HD không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực thi bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào HD.
Nguyên nhân:
HD bị lỗi
Biện pháp khắc phục:

Mã: SC864-02 … SC864-23

Sự mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu HDD. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể trả lời truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực thi bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.
Nguyên nhân:
Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng “a” (SC864-02) đến phân vùng “v” (SC864-23)).
Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng. • Thay thế ổ cứng

Mã: SC865-00

Sự mô tả:
Lỗi truy cập HD Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã trả về một lỗi.
Nguyên nhân:
Ổ cứng đã trả về lỗi không phải là SC863 (bad sector) hoặc SC864 (lỗi CRC).
Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-01

Sự mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã trả về một lỗi.
Nguyên nhân:
Ổ cứng đã trả về lỗi không phải là SC863 (bad sector) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)
Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-02 … SC865-23

Sự mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã trả về một lỗi.
Nguyên nhân:
Ổ cứng đã trả về lỗi không phải là SC863 (bad sector) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng “a” (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).
Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-50 … SC865-73

Sự mô tả:
Lỗi hết thời gian hoạt động của ổ cứng Máy tính không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.
Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc / ghi từ máy.
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng. • Thay thế ổ cứng.

Mã: SC866-00

Sự mô tả:
Lỗi xác thực thẻ SD Đã phát hiện lỗi giấy phép của ứng dụng khởi động từ thẻ SD.
Nguyên nhân:
Dữ liệu chương trình không hợp lệ được lưu trữ trên thẻ SD.
Biện pháp khắc phục:
Lưu trữ dữ liệu chương trình hợp lệ trên thẻ SD.

Mã: SC867-00

Sự mô tả:
Đã tháo thẻ SD Đã tháo thẻ SD khi máy đang bật.
Nguyên nhân:
Một thẻ SD ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết / mnt / sd0).
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC867-01

Sự mô tả:
Đã tháo thẻ SD Đã tháo thẻ SD khi máy đang bật.
Nguyên nhân:
Một thẻ SD ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết / mnt / sd1).
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC868-00

Sự mô tả:
Lỗi truy cập thẻ SD Bộ điều khiển SD trả lại lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của / mnt / sd0)
Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi • Bộ điều khiển SD bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Định dạng lại thẻ SD (sử dụng “SD Formatter” do Panasonic sản xuất). * • Kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD. • Thay thẻ SD. • Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC868-01

Sự mô tả:
Lỗi truy cập thẻ SD Bộ điều khiển SD trả lại lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của / mnt / sd1)
Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi • Bộ điều khiển SD bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Thẻ SD khởi động ứng dụng
• Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD. • Thẻ SD cho người dùng
• Trong trường hợp lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng “SD Formatter” do Panasonic sản xuất). *
• Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra thẻ SD trạng thái chèn.
• Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
• Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC868-02

Sự mô tả:
Lỗi truy cập thẻ SD Bộ điều khiển SD trả lại lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của / mnt / sd1)
Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi • Bộ điều khiển SD bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Thẻ SD khởi động ứng dụng • Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD. • Thẻ SD cho người dùng • Trong trường hợp lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng “SD Formatter” do Panasonic sản xuất). * • Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra thẻ SD trạng thái chèn. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác. • Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC870

Sự mô tả:
Khi một lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ được phát hiện trong quá trình khởi động hoặc hoạt động.
Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm • Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP) • Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa không nhất quán (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ) • Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD / HDD) đã bị xóa tạm thời hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng. • Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối HDD. • Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ / xác thực (SP5-846-046). • Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
Bảng mã lỗi photocopy ricoh mp 4054 đầy đủ và chi tiết.
Bảng mã lỗi photocopy ricoh mp 4054 đầy đủ và chi tiết.

Mã: SC872-00

Sự mô tả:
Lỗi nhận thư HDD Một lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật.
Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi • Nguồn bị tắt trong khi máy sử dụng ổ cứng.
Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007). • Thay thế ổ cứng. Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo. • Đã nhận một phần thư một phần. • Trạng thái đã đọc của các thư nhận POP3 (Tất cả các thư trên máy chủ thư được xử lý dưới dạng thư mới).

Mã: SC873-00

Sự mô tả:
Lỗi nhận thư HDD Một lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật.
Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi • Nguồn bị tắt trong khi máy sử dụng ổ cứng.
Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007). • Thay thế ổ cứng. Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo. • Tên / mật khẩu người gửi mặc định (SMB / FTP / NCP) • Địa chỉ thư của quản trị viên • Lịch sử gửi máy quét
Mã: SC875-01
Sự mô tả:
Xóa tất cả lỗi (xóa ổ cứng HDD) (lỗi hddchack –i). Đã phát hiện lỗi trước khi quá trình xóa ổ cứng / dữ liệu bắt đầu. (Không xóa được dữ liệu / không định dạng được ổ cứng một cách hợp lý)
Nguyên nhân:
• Định dạng logic ổ cứng không thành công. • Các mô-đun không xóa được dữ liệu.
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.
Mã: SC875-02
Sự mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa ổ cứng) (Lỗi xóa dữ liệu). Đã phát hiện lỗi trước khi quá trình xóa ổ cứng / dữ liệu bắt đầu. (Không xóa được dữ liệu / không định dạng được ổ cứng một cách hợp lý)
Nguyên nhân:
• Định dạng logic ổ cứng không thành công. • Các mô-đun không xóa được dữ liệu.
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.
Mã: SC876-00
Sự mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký Một lỗi được phát hiện trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.
Nguyên nhân:
• Tệp dữ liệu nhật ký bị hỏng. • Mã hóa nhật ký được bật nhưng mô-đun mã hóa chưa được cài đặt. • Sự không nhất quán của khóa mã hóa giữa NV-RAM và HDD. • Lỗi phần mềm.
Biện pháp khắc phục:
Hãy thử các giải pháp SC876-01 đến -99 được liệt kê bên dưới. Nếu nó không được giải quyết, hãy làm theo các bước sau (đối với trường hợp chỉ thay ổ cứng HDD): 1. Ngắt kết nối ổ cứng và bật nguồn chính. 2. Thực hiện SP5-801-019. 3. Tắt nguồn chính. 4. Kết nối ổ cứng và bật nguồn chính. 5. Thực thi SP5-832-004. 6. Tắt nguồn chính. * Bước sau là cấu hình lại cài đặt ghi nhật ký / mã hóa. 7. Lần lượt của nguồn chính. 8. Đặt SP9-730-002 đến -004 thành 1. 9. Tắt / bật nguồn chính.
Mã: SC876-01
Sự mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 1 Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.
Nguyên nhân:
Tệp dữ liệu nhật ký bị hỏng
Biện pháp khắc phục:
Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).
Mã: SC876-02
Sự mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 2 Đã phát hiện một lỗi trong việc xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.
Nguyên nhân:
Mã hóa nhật ký được bật nhưng mô-đun mã hóa chưa được cài đặt.
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế hoặc đặt lại mô-đun mã hóa. • Tắt cài đặt mã hóa nhật ký.
Mã: SC876-03
Sự mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 3 Đã phát hiện một lỗi trong việc xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.
Nguyên nhân:
Sự không nhất quán của khóa mã hóa giữa NV-RAM và HDD.
Biện pháp khắc phục:
• Tắt cài đặt mã hóa nhật ký. • Khởi tạo bộ nhớ LCS (SP5801-019). • Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).
Mã: SC876-04
Sự mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 4 Đã phát hiện một lỗi trong việc xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.
Nguyên nhân:
• Khóa mã hóa nhật ký bị tắt nhưng tệp dữ liệu nhật ký được mã hóa. (Lỗi dữ liệu NVRAM) • Khóa mã hóa nhật ký được bật nhưng tệp dữ liệu nhật ký không được mã hóa. (Lỗi dữ liệu NVRAM)
Biện pháp khắc phục:
Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).
Mã: SC876-05
Sự mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 5 Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.
Nguyên nhân:
• Chỉ NV-RAM đã được thay thế bằng NV-RAM đã được sử dụng trước đó trong một máy khác. • Chỉ ổ cứng đã được thay thế bằng ổ cứng đã được sử dụng trước đó trong máy khác.
Biện pháp khắc phục:
• Đính kèm NV-RAM gốc. • Đính kèm ổ cứng gốc. • Với cấu hình gây ra SC, hãy khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).
Mã: SC876-99
Sự mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 99 Đã phát hiện một lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.
Nguyên nhân:
Các nguyên nhân khác
Biện pháp khắc phục:
Mã: SC878-00
Sự mô tả:
Lỗi xác thực TPM Lỗi nhận dạng điện tử TPM
Nguyên nhân:
• Đã cố cập nhật mô-đun hệ thống mà không có đường dẫn cập nhật chính xác • Bộ nhớ flash USB hoạt động không chính xác
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.
Mã: SC878-01
Sự mô tả:
Lỗi flash USB Có sự cố trong hệ thống tệp của bộ nhớ flash USB.
Nguyên nhân:
Tệp hệ thống USB Flash bị hỏng
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.
Mã: SC878-02
Sự mô tả:
Lỗi TPM Đã xảy ra lỗi trong TPM hoặc trình điều khiển TPM
Nguyên nhân:
TPM hoạt động không chính xác
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.
Mã: SC878-03
Sự mô tả:
TCSD dffof. Đã xảy ra lỗi trong ngăn xếp phần mềm TPM.
Nguyên nhân:
• TPM, phần mềm TPM không thể khởi động • Thiếu tệp do TPM yêu cầu
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.
Mã: SC880-00
Sự mô tả:
Lỗi MLB Trả lời quyền truy cập MLB không được trả lại trong một thời gian nhất định.
Nguyên nhân:
MLB bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế MLB. • Xóa MLB.

Mã: SC881-01

Sự mô tả:
Lỗi khu vực quản lý • Đã phát hiện sự cố trong phần mềm • Lỗi này thậm chí có thể xảy ra do tùy chọn thẻ IC không được cài đặt.
Nguyên nhân:
• Điều này là do tích lũy thông tin xác thực bất thường trong phần mềm. (Thao tác của người dùng sẽ không trực tiếp gây ra lỗi này.) • Lúc đăng nhập Ví dụ: Khi công việc được gửi đến máy in / khi đăng nhập từ bảng điều khiển / khi đăng nhập từ trình duyệt Web
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC899-00

Sự mô tả:
Lỗi hiệu suất phần mềm (kết thúc nhận tín hiệu) Xảy ra lỗi phần mềm không xác định.
Nguyên nhân:
Xảy ra khi một chương trình nội bộ hoạt động bất thường.
Biện pháp khắc phục:
Trong trường hợp lỗi phần cứng • Thay thế phần cứng. Trong trường hợp lỗi phần mềm • Tắt / mở nguồn chính. • Thử cập nhật chương trình cơ sở.

Mã: SC900-00

Sự mô tả:
Lỗi bộ đếm tổng điện Bộ đếm tổng chứa dữ liệu không phải là số.
Nguyên nhân:
• NVRAM không đúng loại • NVRAM bị lỗi hoặc bị hỏng • Lỗi không mong muốn từ nguồn bên ngoài • Khi PRT nhận được tín hiệu ở SRM, số lượng yêu cầu không hoàn thành.
Biện pháp khắc phục:
Thay thế NVRAM.

Mã: SC920-00

Sự mô tả:
Lỗi ứng dụng máy in (Không có phản hồi trong thời gian xác định khi In) Khi phát hiện một lỗi trong ứng dụng khiến không thể tiếp tục hoạt động.
Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm • Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC920-01

Sự mô tả:
Lỗi ứng dụng máy in (Hết giờ trong khi in). Khi một lỗi được phát hiện trong ứng dụng, khiến cho việc tiếp tục hoạt động không thể.
Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm • Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC920-02

Sự mô tả:
Lỗi Máy in 1 (Không nhận được bộ nhớ WORK) Khi phát hiện một lỗi trong ứng dụng, khiến việc tiếp tục không thể thực hiện được.
Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm • Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC920-03

Sự mô tả:
Lỗi ứng dụng máy in (Quá trình lọc không được khởi động) Khi ứng dụng được phát hiện có lỗi khiến không thể tiếp tục hoạt động.
Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm • Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC920-04

Sự mô tả:
Lỗi Máy in 1 (Quá trình xử lý bộ lọc kết thúc bất thường) Khi một lỗi được phát hiện trong ứng dụng khiến không thể tiếp tục hoạt động.
Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm • Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC921-00

Sự mô tả:
Lỗi ứng dụng máy in (Không tìm thấy phông chữ thường trú) Không tìm thấy phông chữ thường trú khi khởi động máy in.
Nguyên nhân:
Không tìm thấy tệp phông chữ được cài đặt sẵn.
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC 991

FirmwareSystem/CopyHistoryfirmware

Mã: SC925-00

Sự mô tả:
Lỗi chức năng NetFile. Không thể sử dụng quản lý tệp NetFile trên HDD hoặc tệp quản lý NetFile bị hỏng và hoạt động không thể tiếp tục. Ổ cứng bị lỗi và chúng không thể được gỡ lỗi hoặc phân vùng, vì vậy không thể sử dụng các chức năng Bộ định tuyến quét (gửi fax đã nhận, chụp tài liệu, v.v.), dịch vụ Web và các chức năng mạng khác.
Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi • Mất nguồn khi ghi dữ liệu vào ổ cứng • Lỗi phần mềm
Biện pháp khắc phục:
Quy trình 1
1. Nếu máy hiển thị mã SC cho lỗi HDD (SC860 đến SC865) với SC 925, hãy thực hiện quy trình khôi phục cho SC860 đến SC865.
Quy trình 2
1. Nếu máy không hiển thị một trong năm lỗi HDD (SC860 đến SC865), hãy tắt và bật nguồn máy.
2. Nếu đây không phải là giải pháp cho sự cố, hãy khởi tạo phân vùng NetFile trên ổ cứng với SP5-832-11 (Định dạng ổ cứng – Ridoc I / F). NetFiles: Đây là các lệnh in từ máy chủ tài liệu bằng PC và DeskTopBinder. Trước khi bạn khởi tạo phân vùng NetFile trên HDD, hãy cho khách hàng biết: • Các bản fax đã nhận trên máy chủ gửi sẽ bị xóa • Tất cả các tài liệu đã chụp sẽ bị xóa • Desk Top Binder / Print Job Manager / Desk Top Editor sẽ bị xóa • Tài liệu trên máy chủ tài liệu và tài liệu đã quét sẽ không bị xóa. • Lần đầu tiên mạng được truy cập vào máy, thông tin quản lý phải được cấu hình lại (việc này sẽ sử dụng rất nhiều thời gian).
3. Trước khi bạn khởi tạo phân vùng Netfile với SP5-832-11, hãy thực hiện các bước sau: 4. Trong chế độ Công cụ người dùng, thực hiện Quản lý tài liệu> Xóa tài liệu chuyển hàng loạt. 5. Thực hiện SP5-832-11, tắt và bật máy. Quy trình 3 1. Nếu “Quy trình 2” không phải là giải pháp cho sự cố, hãy thực hiện SP5-832-1 (Định dạng ổ cứng – Tất cả) 1. Bật / tắt máy. • SP5-832-001 xóa tất cả dữ liệu tài liệu và sổ địa chỉ trên đĩa cứng. Tham khảo ý kiến ​​của khách hàng trước khi bạn làm mã SP này. Quy trình 4 1. Nếu “Quy trình 3” không giải quyết được sự cố, hãy thay thế ổ cứng

Mã: SC994-00

Sự mô tả:
Lỗi mục ứng dụng Số lượng mục ứng dụng được thực thi trên bảng điều khiển đạt đến giới hạn tối đa cho cấu trúc bảng điều khiển.
Nguyên nhân:
Quá nhiều mục ứng dụng đã thực thi
Biện pháp khắc phục:
Chỉ ghi nhật ký

Mã: SC995-01

Sự mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 1 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Chi tiết: • Không xác định được số sê-ri của máy do BICU thay thế hoặc bị trục trặc. • Không xác định được số sê-ri của máy do thay thế NV-RAM
Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.
Biện pháp khắc phục:
• Nhập số sê-ri của máy bằng SP5-811, rồi bật / tắt nguồn. • Đính kèm NV-RAM đã được cài đặt trước đó.

Mã: SC995-02

Sự mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 2 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Thông tin chi tiết: Không xác định được số sê-ri của máy do thay thế NV-RAM hoặc bị trục trặc.
Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.
Biện pháp khắc phục:
• Đính kèm NV-RAM đã được cài đặt trước đó. • Tải xuống dữ liệu trên NV-RAM bằng SP5-825.

Mã: SC995-03

Sự mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 3 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Chi tiết: Không thể nhận dạng mã nhận dạng máy do bộ điều khiển được thay thế không đúng cách hoặc đang hoạt động sai.
Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.
Biện pháp khắc phục:
Thay thế nó bằng một bộ điều khiển được chỉ định.

Mã: SC995-04

Sự mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 4 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy.
Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.
Biện pháp khắc phục:
Trả các bộ phận về cấu hình ban đầu, sau đó thay thế chúng theo hướng dẫn sử dụng.
Công ty Photocopy Đức Lan chuyên kinh doanh mua bán máy photocopy với giá thành hợp lý, đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng khác nhau với những ưu điểm có thể kể đến như: máy photocopy đời mới nhất, chất lượng máy được bảo đảm, giá cả hợp lý phải chăng, miễn phí tư vấn – vận chuyển lắp đặt, được đổi – trả máy…
Qua gần 16 năm hình thành và phát triển, công ty Đức Lan đã khẳng định được tên tuổi của mình và trở thành địa chỉ bán máy photocopy được khách hàng tin cậy hợp tác.
Đức Lan cung cấp đa dạng máy photocopy cũ nhập khẩu chưa qua sử dụng tại Việt Nam với các thương hiệu: RICOH, TOSHIBA, CANON, XEROX,… Khi đến với Đức Lan bạn sẽ lựa chọn được những chiếc máy phù hợp với nhu cầu, hoạt động ổn định, chất lượng cao nhưng với chi phí tiết kiệm nhất.
Bạn có thể liên hệ với Đức Lan qua số Hotline 0938.114.403 để được tư vấn nhanh chóng và miễn phí 24/7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *