Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MP C4503/5503/6003 đầy đủ và chi tiết nhất.

Với xu hướng sử dụng máy photocopy màu ngày càng nhiều của các doanh nghiệp và cá nhân, trong quá trình sử dụng máy photocopy màu sẽ báo những lỗi. Vì vậy Đức Lan sẽ gửi đến các bạn kỹ thuật bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MP C4503/5503/6003 đầy đủ nhất.

Nhằm nâng cao hiệu suất sửa chữa máy photocopy màu Đức Lan sẽ hướng dẫn chi tiết các lỗi báo lỗi (service code) trên màn hình bao gồm cả nguyên nhân và cách khắc phục lỗi (SC).

Xem thêm: Bán máy photocopy Long An

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MPC 4502/4502A/5502/5502A

Danh mục nội dung

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MP C4503/5503/6003 chi tiết.

Báo lỗi sc 101-02

Lỗi đèn (điều chỉnh độ sáng đèn LED) Đã phát hiện lỗi đèn LED.

Nguyên nhân:
• Đèn LED bị lỗi • IDB (Trình điều khiển đèn LED) bị lỗi • Lỗi tín hiệu nguồn

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt / mở nguồn. 2. Thực hiện các thao tác sau: • Cắm lại dây nguồn / tín hiệu. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng IDB hoặc bảng SIO. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 102-00

Lỗi điều chỉnh độ chiếu sáng của đèn LED Đỉnh mức trắng đạt đến ngưỡng quy định khi quét tấm trắng sau một số lần điều chỉnh cụ thể.

Nguyên nhân:
• LED bị lỗi • IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi • SBU bị lỗi • IPU bị lỗi • Khai thác nguồn / tín hiệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt / mở nguồn. 2. Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng SBU. • Thay thế bảng IDB hoặc bảng SIO. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 120-00

Vị trí chính của bộ phận scan. Lỗi 1 Cảm biến vị trí chính (sensor home) của scan không TẮT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi • Trong khi di chuyển (khi máy được BẬT hoặc khi máy trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng) • Trong quá trình điều chỉnh tự động (khi máy được BẬT hoặc khi máy trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng) • Trong quá trình scan từ ADF hoặc kính tiếp xúc.

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi • Động cơ máy quét bị lỗi • Cảm biến HP của scan bị lỗi • Lỗi khai thác • dây curoa lỗi. First scan lắp không đúng vị trí.

Biện pháp khắc phục:
Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bộ cảm biến HP • Thay thế động cơ scan • Thay dây cắm.

Báo lỗi sc 121-00

Vị trí cảm biến scan khi hồi về bị lỗi.  Lỗi 2 Cảm biến vị trí vị trí hồi scan (sensor home) không BẬT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi • Trong khi di chuyển • Trong khi điều chỉnh tự động • Trong quá trình quét từ ADF.

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi • Động cơ máy quét bị lỗi • Cảm biến HP của máy quét bị lỗi • Lỗi khai thác • Đai định thời, ròng rọc, dây hoặc hộp chứa không được lắp đúng cách

Biện pháp khắc phục:
Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế cảm biến vị trí chính • Thay thế động cơ scan• Thay dây cắm.

Xem thêm: Bảng mã lỗi photocopy RICOH MP 5002/4002

Bảng mã lỗi photocopy Ricoh Mp 6001/7001/8001/9001

Báo lỗi sc 141-00

Lỗi phát hiện mức màu đen Không thể điều chỉnh mức màu đen trong mục tiêu trong quá trình kiểm soát mức tăng tự động.

Nguyên nhân:
• SBU bị lỗi • IPU bị lỗi • Nguồn và tín hiệu chập chờn.

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt / mở nguồn. 2. Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bo mạch SBU. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 142-00

Lỗi phát hiện mức trắng Không thể điều chỉnh mức trắng thành mức mục tiêu thứ hai trong mục tiêu trong quá trình điều khiển tăng tự động.

Nguyên nhân:
• SBU bị lỗi • Đèn LED bị lỗi • IDB (Trình điều khiển đèn LED) bị lỗi • IPU bị lỗi • Lỗi khai thác nguồn / tín hiệu • Ngưng tụ trong bộ phận scan • Gương hoặc thấu kính bị bẩn hoặc đặt sai vị trí • Tấm trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không chính xác

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt / mở nguồn. 2. Thực hiện các thao tác sau: • Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. • Gắn lại / làm sạch gương / ống kính. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bo mạch SBU. • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng IDB. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay thế bảng SIO. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 144-00

Lỗi giao tiếp kết nối SBU • Không thể xác nhận kết nối với SBU. (Lỗi phát hiện kết nối) • Không thể giao tiếp với SBU, hoặc kết quả giao tiếp không bình thường.

Nguyên nhân:
• SBU bị lỗi • Phía bên kia của giao tiếp (BCU, IPU, v.v.) bị lỗi • Khai thác nguồn / tín hiệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt / mở nguồn. 2. Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bo mạch SBU. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay thế bảng BCU. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 161-01

Lỗi IPU (LSYNC bất thường) Đã xảy ra lỗi trong quá trình kiểm tra tự chẩn đoán được thực hiện mỗi khi máy được bật hoặc trở lại hoạt động hoàn toàn từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
• Bo mạch IPU (BiCU, iCTL) bị lỗi (lỗi kết nối ASIC-LEO, LSYNC bất thường, v.v.) • Cáp giữa SBU và IPU (hoặc BiCU) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bo mạch IPU (hoặc BiCU). • Kiểm tra cáp giữa SBU và IPU (hoặc BiCU).

Báo lỗi sc 161-02

Lỗi IPU (Ri phản hồi bất thường) Máy phát hiện lỗi trong khi truy cập vào Ri.

Nguyên nhân:
Bo mạch IPU (BiCU, iCTL) bị lỗi (Ri phản ứng bất thường, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch IPU (hoặc BiCU)

Báo lỗi sc 165-00

Lỗi sao chép đơn vị bảo mật dữ liệu • Tùy chọn bảo mật dữ liệu sao chép được bật trong Công cụ Người dùng nhưng bảng tùy chọn được phát hiện là bị thiếu hoặc bị lỗi. • Tùy chọn bảo mật dữ liệu sao chép được phát hiện là bị lỗi khi máy được bật hoặc trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
• Sao chép bảng đơn vị bảo mật dữ liệu không được cài đặt đúng cách • Bảng đơn vị bảo mật sao chép bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Cài đặt lại bảng đơn vị bảo mật dữ liệu sao chép. • Thay thế bo mạch đơn vị bảo mật dữ liệu sao chép.

Báo lỗi sc 185-00

Lỗi truyền CIS Dữ liệu được đọc từ thanh ghi ASIC trên CIS không như mong đợi. Chi tiết: • Xảy ra khi lỗi giao tiếp nối tiếp giữa bảng CIS và bảng DF được phát hiện. Cũng xảy ra khi lỗi được phát hiện trong quá trình khởi tạo ASIC trên CIS. • Điều này có thể xảy ra trong quá trình khởi tạo và cho ăn. Sự xuất hiện liên tiếp đầu tiên và thứ hai của mỗi lần tạo thành tắc nghẽn. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một lỗi SC. (Kẹt khởi tạo / kẹt truyền tải dữ liệu xảy ra 2 lần liên tục trong quá trình khởi tạo hoặc truyền tải và ở lần thứ 3 liên tục, một lỗi SC được tạo ra)

Nguyên nhân:
• Đầu nối hoặc dây cắm giữa bo mạch DF và bo mạch CIS bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • ASIC trên CIS bị lỗi • Lỗi khởi động của ASIC trên CIS

Biện pháp khắc phục:
1. Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. 2. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế CIS và CIPB. • Thay thế bảng điều khiển chính ADF. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 186-00

Lỗi đèn LED CIS Trong quá trình khởi tạo: • Tỷ lệ giữa các giá trị trung bình của diện tích cạnh trước và diện tích cạnh sau nằm ngoài thông số kỹ thuật. • Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng thấp hơn thông số kỹ thuật. Trong khi quét: • Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng thấp hơn thông số kỹ thuật.

Chi tiết: Trong quá trình khởi tạo: • Xảy ra khi một trong hai đèn LED CIS bị trục trặc, gây ra sự khác biệt giữa giá trị trung bình của khu vực cạnh trước và khu vực cạnh sau lớn (phát hiện lỗi LED CIS). • Xảy ra khi cả hai đèn LED CIS bị trục trặc (không sáng), khiến giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng cực kỳ thấp (điều chỉnh mức trắng CIS).

Trong khi quét: • Xảy ra khi cả hai đèn LED CIS bị trục trặc (không sáng), khiến giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng cực kỳ thấp (điều khiển quét CIS, điều chỉnh / xác nhận cân bằng xám). • Lần xuất hiện đầu tiên và lần thứ hai liên tiếp của mỗi lần tạo thành kẹt giấy đầu tiên / nạp giấy. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một SC. (Kẹt khởi tạo / kẹt vận chuyển xảy ra trong 2 lần liên tục trong quá trình khởi tạo hoặc vận chuyển và trong trường hợp liên tục thứ 3, một SC được tạo ra)

Nguyên nhân:
Trong quá trình khởi tạo: • Một hoặc hai trong số hai đèn LED CIS bị lỗi Trong quá trình quét: • Cả hai đèn LED CIS đều bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
1. Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. 2. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế CIS và CIPB. • Thay con lăn trắng nền CIS. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu. • Thay thế bảng điều khiển chính ADF.

Báo lỗi sc 187-00

Lỗi mức đen CIS Mức đen do CIS quét là bất thường. Chi tiết: • Xảy ra khi sự bất thường được phát hiện trong quá trình phát hiện – mức độ đen. • Lần đầu tiên và lần thứ hai liên tiếp tạo thành tắc nghẽn tín hiệu. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một lỗi SC.

Nguyên nhân:
CIS bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế CIS và CIPB.

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MP C4503/5503/6003 đầy đủ chi tiết nhất.
Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MP C4503/5503/6003 đầy đủ chi tiết nhất.

Báo lỗi sc 188-00

Lỗi mức trắng của CIS • Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng đọc ra từ CIS là bất thường. • Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng không nằm trong phạm vi được chỉ định từ giá trị đích. Thông tin chi tiết: • Xảy ra khi phát hiện bất thường trong quá trình phát hiện đỉnh dữ liệu tô bóng CIS. • Lần đầu tiên và lần thứ hai liên tiếp tạo thành kẹt xe ban đầu. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một SC.

Nguyên nhân:
Đèn CIS bị lỗi (đèn photo mặt hai trên nắp DF)

Biện pháp khắc phục:
1. Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. 2. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế CIS và CIPB. • Thay con lăn trắng nền CIS. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Báo lỗi sc 189-00

Lỗi điều chỉnh cân bằng xám CIS Sự khác biệt giữa giá trị mục tiêu điều chỉnh cân bằng xám và giá trị được quét từ biểu đồ GS20 không nằm ngoài thông số kỹ thuật khi thực hiện xác nhận điều chỉnh cân bằng xám (SP4-705-002). Chi tiết: • Xảy ra khi điều chỉnh cân bằng xám không thành công. • Sự xuất hiện đầu tiên tạo thành một SC (không phải là một sự cố ban đầu).

Nguyên nhân:
CIS bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế biểu đồ điều chỉnh. (Xuống cấp do trầy xước và vết ố).

Báo lỗi sc 195-00

Lỗi số sê-ri máy So sánh mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số).

Nguyên nhân:
Mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số) không khớp.

Biện pháp khắc phục:
Nhập lại số sê-ri của máy.

Báo lỗi sc 201-00

Lỗi motor lục giác hộp laser. XSCRDY lỗi tín hiệu (đa giác sẵn sàng)

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối hoặc lỗi kết nối của bo cấp tín hiệu I / F với trình điều khiển động cơ đa giác • Sự cố động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác • Xung điều khiển động cơ đa giác không được xuất bình thường (thiết bị ngoại vi của bộ điều khiển đa giác). • Không thể thực hiện giám sát tín hiệu XSCRDY (thiết bị ngoại vi đơn vị điều khiển đa giác).

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / bật nguồn • Thay LSU hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU. Thay mới hộp laser.

Xem thêm: Bán máy photocopy Đồng Nai

Báo lỗi sc 202-00

Polygon Motor laser (động cơ laser): ON Timeout Error Sau khi bật động cơ polygon hoặc trong vòng T1 giây. sau khi thay đổi vòng / phút, động cơ không ở trạng thái sẵn sàng

Nguyên nhân:
• Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi • Không thể xuất xung động cơ đa giác một cách chính xác. (Bộ điều khiển đa giác) • Không quan sát được tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / bật nguồn • Thay LSU hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU. Thay hộp laser.

Báo lỗi sc 203-00

Polygon Motor: OFF Timeout Error Tín hiệu XSCRDY (đa giác sẵn sàng) không bao giờ không hoạt động (H) trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đa giác TẮT.

Nguyên nhân:
• Liên kết cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi • Không thể xuất xung động cơ đa giác một cách chính xác. (Bộ điều khiển đa giác) • Không quan sát được tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / bật nguồn • Thay LSU hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU. Thay hộp laser.

Báo lỗi sc 204-00

Động cơ đa giác hộp laser: Lỗi tín hiệu XSCRDY Trong quá trình quay động cơ đa giác, tín hiệu XSCRDY không hoạt động (H) lâu hơn một vòng quay của đa giác.

Nguyên nhân:
• Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / bật nguồn • Thay LSU hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU.

Báo lỗi sc 220-01

Cạnh hàng đầu: Lỗi phát hiện đồng bộ hóa LD1: Bk Tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa LD0 cạnh hàng đầu của màu tương ứng không được xuất ra trong vòng T1 giây. trong khi động cơ gương đa giác hoạt động ở tốc độ bình thường.

Nguyên nhân:
• Giao diện khai thác bộ phận phát hiện đồng bộ hóa bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Bảng phát hiện đồng bộ hóa bị lỗi • Chùm tia laser không dò được. • Bất thường xung quanh GAVD • IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi • LDB bị lỗi • BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / bật nguồn • Thay LSU hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU.

Xem thêm: Bán máy photocopy Bình Dương

Báo lỗi sc 220-04

Cạnh hàng đầu: Lỗi phát hiện đồng bộ hóa LD1: Ye Tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa LD0 cạnh hàng đầu của màu tương ứng không được xuất ra trong vòng T1 giây. trong khi động cơ gương đa giác hoạt động ở tốc độ bình thường.

Nguyên nhân:
• Giao diện khai thác bộ phận phát hiện đồng bộ hóa bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Bảng phát hiện đồng bộ hóa bị lỗi • Chùm tia laser không dò được. • Bất thường xung quanh GAVD • IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi • LDB bị lỗi • BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / bật nguồn • Thay LSU hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU. Thay hộp laser.

Báo lỗi sc 230-01

Lỗi FGATE ON: Màu Black (đen) Tín hiệu FGATE không BẬT trong vòng T1 giây. sau khi quá trình ghi màu tương ứng bắt đầu.

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi • Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi • BCU, bảng điều khiển không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi • Khai thác giữa IPU và LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn xem có hết không • Thay bo mạch IPU • Thay bo mạch điều khiển.

Báo lỗi sc 230-02

Lỗi FGATE ON: Màu Cyan (xanh) Tín hiệu FGATE không BẬT trong vòng T1 giây. sau khi quá trình ghi màu tương ứng bắt đầu.

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi • Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi • BCU, bảng điều khiển không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi • Khai thác giữa IPU và LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn xem có hết không • Thay bo mạch IPU • Thay bo mạch điều khiển.

Báo lỗi sc 230-03

Lỗi FGATE ON: Màu Magenta (đỏ) Tín hiệu FGATE không BẬT trong vòng T1 giây. sau khi quá trình ghi màu tương ứng bắt đầu.

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi • Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi • BCU, bảng điều khiển không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi • Khai thác giữa IPU và LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn • Thay bo mạch IPU • Thay bo mạch điều khiển.

Báo lỗi sc 203-04

Lỗi FGATE ON: Yellow (màu vàng) Tín hiệu FGATE không BẬT trong vòng T1 giây. sau khi quá trình ghi màu tương ứng bắt đầu.

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi • Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi • BCU, bảng điều khiển không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi • Khai thác giữa IPU và LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn • Thay bo mạch IPU • Thay bo mạch điều khiển.

Báo lỗi sc 231-01

Lỗi FGATE OFF: Black màu đen • Tín hiệu FGATE không TẮT trong vòng T1 giây. sau khi quá trình ghi màu tương ứng kết thúc. • Tín hiệu FGATE không TẮT khi công việc tiếp theo của màu tương ứng bắt đầu.

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi • Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn xem có hết không. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay thế bảng điều khiển (bo controller).

Báo lỗi sc 231-02

Lỗi FGATE TẮT: Cyan màu xanh • Tín hiệu FGATE không TẮT trong khoảng thời gian T1 giây. sau khi quá trình ghi màu tương ứng kết thúc. • Tín hiệu FGATE không TẮT khi công việc tiếp theo của màu tương ứng bắt đầu.

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi • Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay thế bo controller.

Báo lỗi sc 231-03

Lỗi FGATE TẮT: Magenta (màu đỏ) • Tín hiệu FGATE không TẮT trong khoảng thời gian T1 giây. sau khi quá trình viết màu tương ứng kết thúc. • Tín hiệu FGATE không TẮT khi công việc tiếp theo của màu tương ứng bắt đầu.

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi • Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay thế bo controller.

Báo lỗi sc 231-04

Lỗi FGATE OFF: Yellow màu vàng • Tín hiệu FGATE không TẮT trong vòng T1 giây. sau khi quá trình ghi màu tương ứng kết thúc. • Tín hiệu FGATE không TẮT khi công việc tiếp theo của màu tương ứng bắt đầu.

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi • Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay thế bo controller.

Báo lỗi sc 240-01

Lỗi LD: tia laser màu đen bị lỗi • Nếu đầu cuối lỗi LD của trình điều khiển LD có màu tương ứng được xác nhận sau khi khởi tạo LD. • Nếu một lỗi được phát hiện trong quá trình khởi tạo P-MAC phát hiện Ith / Ieta của LD có màu tương ứng.

Nguyên nhân:
• Suy giảm LD (LD bị hỏng, thay đổi đặc tính đầu ra, v.v.) • Giao diện khai thác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Trình điều khiển LD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính • Thay thế thiết bị LD (hộp laser) • Thay dây cắm • Thay bo mạch IPU.

Báo lỗi sc 240-04

Lỗi D: Lỗi phát tia laser màu đỏ (Magenta) • Nếu đầu cuối lỗi LD của trình điều khiển LD có màu tương ứng được xác nhận sau khi khởi tạo LD. • Nếu một lỗi được phát hiện trong quá trình khởi tạo P-MAC phát hiện Ith / Ieta của LD có màu tương ứng.

Nguyên nhân:
• Suy giảm LD (LD bị hỏng, thay đổi đặc tính đầu ra, v.v.) • Giao diện khai thác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Trình điều khiển LD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính • Thay thế thiết bị LD (hộp laser) • Thay dây cắm • Thay bo mạch IPU.

Báo lỗi sc 272 (01-02-03-04)

Lỗi giao tiếp G-MAC: màu đen (tương đương lỗi sc 272-01), màu xanh (tương đương lỗi sc 272-02), màu đỏ (tương đương lỗi sc 272-03), màu vàng (tương đương lỗi sc 272-04) Theo quan điểm chẵn lẻ, 3 lần thử lại đã được thực hiện

Nguyên nhân:
• IPU bị lỗi • Khai thác bị lỗi • LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính • Thay thế thiết bị LD hộp laser • Thay dây cắm • Thay bo mạch IPU

Báo lỗi sc 272-10

Lỗi giao tiếp G-MAC: Khác Theo quan điểm của tính chẵn lẻ, 3 lần thử lại đã được thực hiện

Nguyên nhân:
• IPU bị lỗi • Khai thác bị lỗi • LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính • Thay thế thiết bị LD hộp laser • Thay dây cắm • Thay bo mạch IPU.

Báo lỗi sc 312 (01-02-03-04)

Trục sạc Lỗi đầu ra HVP (bo cao áp):

màu đen (tương đương lỗi sc 312-01)

màu xanh tương đương lỗi sc 312-02

màu đỏ tương đương lỗi sc 312-03

màu vàng tương đương lỗi sc 312-04.

Sạc AC được đặt thành BẬT ở tốc độ tiêu chuẩn và điện áp FB của AC sạc của mỗi màu được theo dõi trong 200 ms với khoảng thời gian 20ms (10 lần) sau 80ms sạc AC_ON và thấp hơn 0,3V được phát hiện liên tục trong 200ms (10 lần), SC của màu tương ứng sáng lên và hoạt động của máy bị tạm dừng.

Nguyên nhân:
• Khai thác điện áp cao bị lỗi hoặc bị đoản mạch. • Lỗi hoặc hư hỏng cài đặt PCU • Lỗi HVP_CB • Ngắt kết nối • Dây cắm bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại / thay thế dây cắm điện áp cao • Đặt lại / thay thế PCU • Thay HVP (cao thế) • Thay dây cắm.

Báo lỗi sc 324-01

Motor quay hộp từ bị khóa màu đen: Tín hiệu Khóa được quan sát trong khoảng thời gian 2 giây trong khi động cơ BẬT và mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi. hộp từ nặng tải • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • IOB bị lỗi • Mô-men xoắn của đơn vị tăng lên

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ hộp từ. kiểm tra hộp từ và thay thế mới • Kết nối lại đầu nối • Thay dây cắm • Thay IOB • Thay thế thiết bị • Thay thế thiết bị dẫn động.

Báo lỗi sc 324-05

Motor hộp từ quay 3 màu bị khóa: C M Y: Tín hiệu Khóa Khóa được quan sát trong khoảng thời gian 2 giây trong khi động cơ BẬT và mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi. hộp từ nặng tải • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • IOB bị lỗi • Mô-men xoắn của đơn vị tăng lên

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ. kiểm tra hộp từ 3 màu • Kết nối lại đầu nối • Thay dây cắm • Thay IOB • Thay thế thiết bị (hộp từ từng màu).

Báo lỗi sc 360 (01-02-03-04)

Lỗi điều chỉnh cảm biến TD:

màu đen tương đương lỗi sc 360-01

màu xanh tương đương lỗi sc 360-02

màu đỏ tương đương lỗi sc 360-03

màu vàng tương đương lỗi sc 360-04.

Trong quá trình khởi tạo cảm biến TD, điện áp đầu ra cảm biến TD (Vt) không thể được điều chỉnh đến phạm vi mục tiêu (giá trị mục tiêu + – 0,2V, SP3-030-031 đến 034) trong 3 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Cảm biến TD bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Khai thác bị hỏng • Mật độ mực trong hộp từ khác với lượng mực ban đầu ban đầu

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế hộp từ. Các bạn nên kiểm trại lại mực xem nhé, vì có rất nhiều loại mực lại thị trường VIỆT NAM tham khảo thêm đơn vị cung cấp mực.

Báo lỗi sc 361 (01-02-03-04)

MÀU ĐEN tương đương lỗi sc 3601-01: Lỗi đầu ra cảm biến TD hộp từ: Giới hạn trên (màu đen) Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001 đến 004)> ngưỡng lỗi giới hạn trên đầu ra (SP3-211-002) liên tục vượt quá giá trị ngưỡng xảy ra giới hạn trên (SP3-211- 003)

MÀU XANH tương đương lỗi sc 361-02: Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn trên (màu xanh) Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001 đến 004)> ngưỡng lỗi giới hạn trên đầu ra (SP3-211-002) liên tục vượt quá giá trị ngưỡng xảy ra giới hạn trên (SP3-211- 003).

MÀU ĐỎ tương đương lỗi sc 361-03: Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn trên (màu đỏ) Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001 đến 004)> ngưỡng lỗi giới hạn trên đầu ra (SP3-211-002) liên tục vượt quá giá trị ngưỡng xảy ra giới hạn trên (SP3-211- 003).

MÀU VÀNG tương đương lỗi sc 361-04: Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn trên (màu vàng) Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001 đến 004)> ngưỡng lỗi giới hạn trên đầu ra (SP3-211-002) liên tục vượt quá giá trị ngưỡng xảy ra giới hạn trên (SP3-211- 003).

Nguyên nhân:
Ngắt kết nối cảm biến TD (lỗi kết nối)

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra thiếu đầu nối cảm biến TD 2. Kiểm tra xem có lỗi nào trong dây cắm cảm biến TD (ngắt kết nối, v.v.) 3. Nếu cảm biến bị lỗi, hãy thay thế bộ phận hộp từ.

Báo lỗi sc 362 (01-02-03-04)

MÀU ĐEN tương đương lỗi sc 362-01: Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn dưới (màu đen) Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001 – 004) <ngưỡng lỗi giới hạn dưới đầu ra (SP3-211-004) liên tục dưới giá trị ngưỡng xuất hiện giới hạn dưới (SP3-211 -005).

MÀU XANH tương đương lỗi sc 362-02: Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn dưới (màu xanh) Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001 – 004) <ngưỡng lỗi giới hạn dưới đầu ra (SP3-211-004) liên tục dưới giá trị ngưỡng xuất hiện giới hạn dưới (SP3-211 -005)

MÀU ĐỎ tương đương lỗi sc 362-03: Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn dưới (màu đỏ) Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001 – 004) <ngưỡng lỗi giới hạn dưới đầu ra (SP3-211-004) liên tục dưới giá trị ngưỡng xuất hiện giới hạn dưới (SP3-211 -005)

MÀU VÀNG tương đương lỗi sc 362-04: Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn dưới (màu vàng) Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001 – 004) <ngưỡng lỗi giới hạn dưới đầu ra (SP3-211-004) liên tục dưới giá trị ngưỡng xuất hiện giới hạn dưới (SP3-211 -005)

Nguyên nhân:
Thiếu kết nối cảm biến TD / bị gẫy, cong

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra thiếu đầu nối cảm biến TD 2. Kiểm tra xem có lỗi nào trong dây cắm cảm biến TD (ngắt kết nối, v.v.) 3. Nếu cảm biến bị lỗi, hãy thay thế bộ phận hộp từ.

Báo lỗi sc 370-01

Lỗi hiệu chuẩn cảm biến TM (ID) (F) Điện áp đầu ra quang học phản xạ thường xuyên của cảm biến TM phía trước hoặc trung tâm hoặc phía sau (ID): Không thể điều chỉnh Vsg_reg trong phạm vi mục tiêu. Giới hạn trên (SP3-320-013: giá trị ban đầu 4,5V) Giới hạn dưới (SP3-320-014: giá trị ban đầu 3,5V)

Nguyên nhân:
• Thiếu / lỗi kết nối đầu nối cảm biến TM (ID) • Trục trặc cảm biến TM (ID) • Rò rỉ trong ITB.

Biện pháp khắc phục:
• Tháo bộ phận transfer unit và kiểm tra xem có thiếu đầu nối cảm biến TM (ID) không. Nếu nó bị thiếu, hãy kết nối lại nó. • Kiểm tra bụi bẩn trên miêng nhựa trắng phát hiện cảm biến ID. Nếu phát hiện te bị bẩn, làm sạch bằng phương pháp định trước (không lau khô). • Kiểm tra tình trạng của ITB. Nếu xảy ra hiện tượng nhấp nhô hoặc trượt đai, hãy lắp đặt lại hoặc thay thế ITB. • Nếu cả hai điều trên đều không xảy ra, hãy thực hiện thay thế cảm biến TM (ID).

Báo lỗi sc 396-05

Tín hiệu Khóa động cơ trống drum (CMY) Khóa được quan sát thấy trong khoảng thời gian 2 giây trong khi động cơ BẬT, và mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • IOB bị lỗi • Mô-men xoắn đơn vị tăng lên.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ • Kết nối lại đầu nối • Thay dây cắm • Thay IOB • Thay PCDU.

Báo lỗi sc 441-00

Drum transfer motor: Tín hiệu Khóa Khóa được quan sát trong khoảng thời gian 2 giây trong khi động cơ BẬT và mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • IOB bị lỗi • Mô-men xoắn của đơn vị tăng lên

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ • Kết nối lại đầu nối • Thay dây cắm • Thay IOB • Kiểm tra tải trên động cơ (PCDU, Bộ truyền ảnh, Bộ truyền giấy, Bình mực thải). • Thay thế PCDU, Bộ truyền ảnh (Image transfer unit), Bộ chuyển giấy (Paper transfer unit) hoặc bình mực thải.

Báo lỗi sc 442-00

• Bộ phận truyền hình ảnh (belt ảnh) không được thiết lập / cài đặt bị lỗi • Bụi bẩn cảm biến • Cảm biến bị lỗi • Lỗi động cơ • Tải đơn vị lớn

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại bộ phận Truyền hình ảnh (belt ảnh) • Làm sạch bộ cảm biến • Thay thế bộ cảm biến • Thay bộ phận tiếp điểm • Thay bộ phận truyền hình ảnh • Kiểm tra dây cắm.

Báo lỗi sc 443-00: lỗi belt ảnh

Lỗi bộ mã hóa • Động cơ chuyển giao bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây cắm bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Thay bộ phận belt ảnh • Thay thế động cơ truyền • Đặt lại đầu nối • Thay dây cắm  • Đảm bảo rằng SP2-920-07 đến 009 được đặt thành “1 (FG)”. Nó không được đặt thành “0”.

Báo lỗi sc 444-00

Lỗi cảm biến belt ảnh.
• Bụi bẩn cảm biến • Cảm biến bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây cắm bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Làm sạch cảm biến • Thay thế cảm biến • Đặt lại đầu nối • Kiểm tra dây cắm.

Xem thêm:

Bán máy photocopy quận Phú Nhuận

Bán máy photocopy quận Gò Vấp

Bán máy photocopy quận Tân Bình

Báo lỗi sc 452

Lỗi động cơ tiếp điểm truyền giấy Động cơ tiếp điểm transfer roller: cảm biến vị trí không thể phát hiện trạng thái bộ nạp cảm biến trong thời gian định trước (xem bên dưới) ngay cả khi động cơ tiếp điểm chuyển giấy được quay. • Hoạt động tiếp xúc: Nếu không được phát hiện trong 2000msec • Hoạt động ở vị trí home: Nếu không được phát hiện trong 5000msec Khoảng thời gian lấy mẫu phát hiện tín hiệu: 10msec

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn cảm biến • Rò rỉ cảm biến • Kiểm tra motor • Quá tải

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bộ phận truyền động tiếp xúc • Thay bộ phận image transfer unit (transfer roller) • Kiểm tra dây cắm.

Báo lỗi sc 491-00

Nguồn điện cao áp: sạc / hộp từ: lỗi đầu ra Tín hiệu phát hiện SC (sạc / hộp từ) là L (bất thường) trong 200 ms liên tục trong đầu ra điện áp cao (sạc / hộp từ).

Nguyên nhân:
Lỗi sạc, bo cao thế

Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / mở nguồn chính • Đặt lại hoặc thay thế dây cắm của đường dẫn nguồn cấp điện áp cao • Đặt lại hoặc thay dây cắm giữa IOB-HVP_CB • Đặt lại hoặc thay thế PCU • Kiểm tra hoạt động của cơ cấu tiếp điểm • Thay thế HVP_CB • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 492-00

Lỗi truyền cao thế

Nguyên nhân:
Lỗi H / W •  Lỗi HVP_TTS Lỗi tải • Tăng trở kháng trục lăn truyền giấy (môi trường nhiệt độ thấp ẩm / trở kháng tăng do bụi bẩn) • Lỗi hoạt động của cơ chế tiếp xúc truyền giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại hoặc thay thế dây cắm của đường dẫn cấp nguồn điện áp cao • Đặt lại hoặc thay dây cắm giữa IOB-HVP_TTS • Kiểm tra hoạt động của cơ chế tiếp điểm • Thay thế HVP_TTS • Thay thế IOB

Báo lỗi sc 493-00

Nguồn điện cao áp bị lỗi: Phát triển DS: lỗi đầu ra “HVP (bo cao áp): DS: tín hiệu phát hiện lỗi đầu ra” được phát hiện “0” (bất thường) trong 10 lần liên tiếp (trong 200ms) trong khi đầu ra của tín hiệu PWM được sử dụng làm mục tiêu phát hiện lỗi

Nguyên nhân:
• Lỗi dây cắm rò rỉ • Lỗi bo cáo áp • Lỗi nguồn điện cao áp

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn • Đặt lại hoặc thay thế dây cắm của đường dẫn cấp nguồn điện áp cao • Đặt lại hoặc thay thế thiết bị bo cao áp

Báo lỗi sc 497-00

Lỗi nhiệt điện trở phát hiện nhiệt độ máy Lỗi đầu ra cảm biến nhiệt độ: Dưới 0,56V (90 độ trở lên) hoặc trên 3.0V (dưới -18 độ)

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối hoặc bị hỏng • Cảm biến nhiệt (thermistor) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra cài đặt cảm biến • Thay thế cảm biến nhiệt độ hình ảnh (điện trở nhiệt).

Báo lỗi sc 498-00

Lỗi cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Lỗi đầu ra cảm biến nhiệt độ: Dưới 0,76V hoặc trên 2,90V hoặc Lỗi đầu ra cảm biến độ ẩm: hơn 2,4V

Nguyên nhân:
• Cảm biến không cài đặt (ngắt kết nối hoặc bị hỏng) • Cảm biến bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra cài đặt cảm biến • Thay thế cảm biến

Báo lỗi sc 501-01

Lỗi khay giấy số 1

Báo lỗi sc 502

Lỗi khay giấy số 2.

Báo lỗi sc 503

Lỗi khay giấy số 3.

Báo lỗi sc 504

Lỗi khay giấy số 4.

Báo lỗi sc 505

Lỗi khay giấy số 5

Báo lỗi sc 509

Lỗi khay giấy tay.

Báo lỗi sc 511-00

Lỗi cảm biến độ dày giấy Trong quá trình hiệu chuẩn ban đầu của cảm biến độ dày giấy, giá trị đầu ra của cảm biến không trở thành giá trị chính xác mặc dù 3 lần thử lại được thực hiện trở lên.

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối / ngắt kết nối cảm biến độ dày giấy • Bụi bẩn trên cảm biến độ dày giấy do bột giấy hoặc bụi, v.v. • Chất lạ bám dính vào bộ phận phát hiện độ dày giấy.

Báo lỗi sc 520-01

Động cơ trục registration: Khóa Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra các thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • IOB bị lỗi • Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ • Đặt lại đầu nối • Thay dây cắm • Thay IOB

Báo lỗi sc 520-02

motor feed giấy: Khóa Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra các thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần

.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • Bộ khai thác bị hỏng • IOB bị lỗi • Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ • Đặt lại đầu nối • Thay dây cắm • Thay IOB.

Báo lỗi sc 520-03

Transport Motor: Khóa Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra các thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • IOB bị lỗi • Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ • Cắm lại đầu nối • Thay dây cắm • Thay IOB

Báo lỗi sc 521-01

Động cơ dẫn giấy vào của bộ đảo mặt: Khóa Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra các thanh ghi thông báo lỗi động cơ trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • IOB bị lỗi • Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ • Cắm lại đầu nối • Thay dây cắm • Thay IOB.

Báo lỗi sc 521-02

Động cơ đảo giấy mặt hai By-pass: Khóa Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra các thanh ghi thông báo lỗi động cơ trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • IOB bị lỗi • Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ • cắm lại đầu nối • Thay dây cắm • Thay IOB. Thay nguyên bộ duplex (đảo mặt hàng kho).

Báo lỗi sc 522-00

Paper Exit Motor (motor thoát giấy): Khóa Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra các thanh ghi thông báo lỗi động cơ trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Có thể bạn thích  Thuê máy photocopy màu Ricoh MP C5503

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • IOB bị lỗi • Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ • Cắm lại các dây • Thay dây cắm • Thay IOB.

Báo lỗi sc 530-00

Quạt hút nhiệt bộ phận sấy không quay: Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100 mili giây. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay IOB • Thay quạt.

Báo lỗi sc 531-01

Quạt hút bộ phận hộp từ không quay/ Khóa bên phải Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay IOB • Thay quạt.

Báo lỗi sc 531-02

Quạt hút bộ phận hộp từ bên trái không quay. Thay quạt mới.

Báo lỗi sc 533-01

Khóa quạt tản nhiệt (quạt này nằm ngay phía trước gần công tắc nguồn) PSU Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100 mili giây. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay IOB • Thay quạt.

Báo lỗi sc 533-03

Khóa quạt làm mát PSU Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay IOB • Thay quạt.

Báo lỗi sc 533-04

Quạt làm mát controller bị khóa. Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Chuột cắn đứt dây • IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay IOB • Thay quạt.

Báo lỗi sc 534-01

Lỗi quạt hút chính. Thay mới.

Báo lỗi sc 534-02

Lỗi quạt hút ở bộ phận cấp mực. Thay mới.

Báo lỗi sc 534-003

Lỗi quạt hút khí ozone. Thay mới.

Báo lỗi sc 535-00

Lỗi quạt hút bộ phận thoát giấy.

Báo lỗi sc 540-00

Động cơ bộ sấy: Khóa Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra tín hiệu khóa trong 2 giây, mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • IOB bị lỗi • Mô-men xoắn của đơn vị tăng lên, nặng tải.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ • Thay IOB • Thay thế thiết bị khối sấy.

Báo lỗi sc 541-01

Nhiệt độ bộ sấy bị nắt kết nối ở giữa. Dưới -50 độ C (hoặc thấp hơn CB) được phát hiện trong (t11) giây liên tục.

Nguyên nhân:
• Hở thermotat (cầu chì nhiệt)

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì nhiệt • Thay thế thiết bị bộ sấy.

Báo lỗi sc 541-02

Ngắt kết nối cảm biến NC trung tâm 3ED – 3FF (Điện áp FB: 3.243V-3.300V) được phát hiện trong (t13) giây liên tục (Trung tâm cảm biến NC: phát hiện & bù Cạnh cảm biến NC: phát hiện & bù). Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối cảm biến NC • Đã ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại cảm biến NC • Đặt lại đầu nối • Thay thế đầu nối • Thay thế thiết bị bộ sấy.

Báo lỗi sc 541-03

Giá trị AD ngắn mạch của cảm biến NC trung tâm: 0-13 (Điện áp FB: 0,000V-0,041V) (* 3) được phát hiện trong (t14) giây liên tục. Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Ngắn mạch NC • Ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại cảm biến NC • Đặt lại đầu nối • Thay thế đầu nối • Thay thế thiết bị.

Báo lỗi sc 542-02

Nhiệt nhiệt trung tâm sấy không đốt nóng lại độ C không đạt được sau khi bộ gia nhiệt 1 BẬT trong (t3) giây

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài • Sau khi vận hành bộ ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế nhiệt điện • Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không • Thay thế thiết bị bộ sấy.

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MP C4503/5503/6003 đầy đủ chi tiết nhất.
Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MP C4503/5503/6003 đầy đủ chi tiết nhất.

Báo lỗi sc 544

Lỗi quá nhiệt bộ sấy.Kiểm tra bộ sấy, thermistor, bao lụa sấy, bộ sấy.

Báo lỗi sc 545

Lỗi không đủ nhiệt, sau khi đèn sấy liên tuc đốt nóng.

Nguyên nhân: Hư thermistor, cầu chì nhiệt, đứt đèn sấy.

Báo lỗi sc 547-01

lỗi bộ phận sấy, tín hiệu zero cross trên bo lỗi

Rơ le sấy bị lỗi (tiếp điểm) • Lỗi mạch dẫn động rơ le sấy

Biện pháp khắc phục:
• TẮT / BẬT công tắc nguồn điện chính • Nếu rơ le cầu chì bị hỏng, hãy thay thế PSU • Kiểm tra kết nối giữa PSU và controller, đồng thời thay dây cắm và bo mạch nếu cần.

Báo lỗi sc 547-02

Lỗi sấy, không có tín hiệu zero cross (lỗi tiếp điểm rơ le)

Hỏng rơ le cầu chì (hở tiếp điểm) • Lỗi mạch dẫn động rơ le cầu chảy • Cháy nổ cầu chì PSU (24VS)

Biện pháp khắc phục:
• TẮT / BẬT công tắc nguồn điện chính • Nếu rơ le cầu chì bị hỏng, hãy thay thế PSU • Kiểm tra kết nối giữa PSU và controller, đồng thời thay dây cắm và bo mạch nếu cần • Nếu cầu chì PSU (24VS) bị xì, hãy thay thế cầu chì

Báo lỗi sc 548

Lỗi bộ sấy

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Cảm biến bị lỗi • Bộ truyền động cảm biến / sửa đổi bộ cảm biến / bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ • Thay thế cảm biến • Thay thế bộ truyền động / cảm biến • Thay thế bộ sấy.

Báo lỗi sc 551-00

Ngắt kết nối nhiệt độ sấy bên dưới -50 độ C (hoặc thấp hơn CB) được phát hiện trong (t11) giây liên tục.˜

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối nhiệt • Ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế nhiệt dẻo • Đặt lại đầu nối • Thay thế đầu nối • Thay thế bộ sấy.

Báo lỗi sc 552-02

Nhiệt Nhiệt sấy ở giữa Không Nạp Lại (T21) độ C không đạt được sau khi BẬT đèn sấy sáng 1 trong (t3) giây.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài (nguồn điện) • Sau khi vận hành bộ ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được • Thay thế bộ sấy.

Báo lỗi sc 552-03

Nhiệt độ ở giữa bộ sấy Không tải lại. Nhiệt độ cho phép tải lại cạnh gia nhiệt không đạt được sau khi bộ gia nhiệt 1 BẬT trong (t312) giây.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài • Sau khi vận hành bộ ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được • Thay thế bộ sấy.

Báo lỗi sc 553-00

Phát hiện nhiệt độ cao Fusing End Thermopile (phần mềm) Trên (T3) độ C được phát hiện trong (t4) giây liên tục. Thời gian phát hiện: 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch • IOB bị lỗi • BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay IOB • Thay BCU • Thay thế bộ sấy.

Báo lỗi sc 554-01

Phát hiện nhiệt độ cao, nhiệt độ cao cuối bộ sấy (phần cứng) Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (đoản mạch) • Bộ điều khiển động cơ bị lỗi • Lỗi nhiệt cạnh bộ gia nhiệt • Phần mềm điều khiển sấy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Nếu triac bị lỗi, hãy thay thế bảng cấp nguồn AC • Nếu cần, hãy thay thế BCU.

Báo lỗi sc 554-02

Nhiệt độ sấy ở cuối bộ sấy, cảm biến NC phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng) Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (đoản mạch) • Bộ điều khiển động cơ bị lỗi • Lỗi nhiệt cạnh bộ gia nhiệt • Phần mềm điều khiển sấy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Gắn bộ sấy mới, sau đó chạy SP-5-810-002 • Nếu cần, hãy thay thế BCU hoặc cảm biến NC cạnh sấy.

Báo lỗi sc 555-00

Fusing Edge Heater, bộ sấy liên tục Làm nóng (quá nhiệt)

Nguyên nhân:
• Biến dạng / điện trở nhiệt • Sau khi vận hành bộ ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế nhiệt điện trở • Thay đèn sấy • Thay thế bộ sấy.

Báo lỗi sc 557-00

Sai tầng số. bị nhiễu.

Báo lỗi sc 559-00

kẹt giấy bộ sấy.

Báo lỗi sca 561-00

Ngắt kết nối điện trở nhiệt trung tâm điều áp dưới 0 độ C (hoặc dưới 3F9) được phát hiện trong (t12) giây liên tục. Khoảng thời gian phát hiện 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối nhiệt điện trở • Ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế nhiệt điện trở • Thay thế bộ sấy

Báo lỗi sc 562-02

không thể đo nhiệt độ roller ép chính giữa

Nguyên nhân:
• Nhiệt điện trở bẩn • Biến dạng, nổi nhiệt điện trở • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài • Sau khi vận hành bộ ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế nhiệt điện trở • Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được • Thay thế bộ sấy

Báo lỗi sc 563-00

Phát hiện nhiệt độ cao nhiệt, điện trở ở giữa roller ép đo được quá cao

Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch • IOB bị lỗi • BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay IOB • Thay BCU • Thay thế bộ bộ sấy. Thay thermistor ở giữa rulo ép.

Báo lỗi sc 564-00

Nhiệt độ quá cao đo được trên rulo ép ở giữa

Báo lỗi sc 569

lỗi motor rulo ép.

Báo lỗi sc 571-00

Lỗi thermistor rulo ép

Báo lỗi sc 572-00

Lỗi thermistor rulo ép bên biên.

Báo lỗi sc 573-00

Lỗi thermistor bên biên (rulo ép)

Báo lỗi sc 574-00

Lỗi cảm biến nhiệt bên biên quá cao.

Báo lỗi sc 581-00

Không đo được nhiệt độ bên biên rulo ép.

Báo lỗi sc 582-04

Cảm biến nhiệt đo nhiệt độ quá cao.

Báo lỗi sc 583-00

Lỗi đo nhiệt độ biên rulo ép.

Báo lỗi sc 584

Lỗi quá nhiệt rulo ép bên biên.

Báo lỗi sc 620-01-02

Lỗi kết nối bộ phận nạp giấy tự động (ADF)

Báo lỗi sc 621-00

Lỗi finisfer.

Báo lỗi sc 632

lỗi đếm counter (bộ đếm)

Báo lỗi sc 633

Lỗi bộ đếm counter. Tương tự sc 634, sc 635

Báo lỗi sc 636-01

Lỗi thẻ IC •Thẻ SD hoặc tệp của mô-đun xác thực mở rộng bị hỏng.

Nguyên nhân:
• Không có mô-đun xác thực mở rộng trong máy. • Thẻ SD hoặc tệp của mô-đun xác thực mở rộng bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Đặt thẻ SD đang hoạt động / tệp mô-đun xác thực mở rộng. • Cài đặt mô-đun DESS. • Trong chế độ SSP, đặt SP5-401-160 thành 0. • Trong chế độ SSP, đặt SP5-401-161 thành 0. • Thay thế NVRAM.Báo lỗi sc 636-02

Lỗi thẻ SD mở rộng.

Báo lỗi sc 636-11

Lỗi thẻ IC (lỗi tệp mã người dùng OSM) • Không thể tìm thấy tệp “usercode” chính xác trong thư mục gốc của thẻ SD. • Không thể đọc tệp “usercode” trên thẻ SD.

Nguyên nhân:
• Tệp “usercode” không tồn tại trên thẻ SD. • Tệp “usercode” trên thẻ SD là tệp không hợp lệ. • Dữ liệu trong tệp “usercode” trên thẻ SD không hợp lệ. • Tệp “usercode” không được di chuyển khi chuyển ứng dụng sang thẻ SD khác

Biện pháp khắc phục:
Sử dụng công cụ cấu hình mã người dùng cho người dùng OSM (Idissuer.exe) để tạo “usercode” và lưu trữ nó trong thư mục gốc của thẻ SD có chứa mô-đun thẻ IC.

Báo lỗi sc 637-01

Tắt mở nguồn chính. Tương tự sc 637-02

Báo lỗi sc 650-01

Kiểm tra các SP sau. • SP5-816-156 • SP5-816-157

Báo lỗi sc 650-04

Kiểm tra xem cài đặt của SP5-816-160 có đúng không. Nếu nó là chính xác, sau đó là một lỗi phần mềm.

Báo lỗi sc 650-05

Dòng điện không đủ hoặc lỗi kết nối.

Mã: SC650-13

Lỗi giao tiếp mô-đun dịch vụ từ xa

Nguyên nhân:
Loại cổng RC Đã được cài đặt nhưng không có modem (được phát hiện trong quá trình hoạt động)

Biện pháp khắc phục:
• Nếu bo mạch modem chưa được cài đặt, hãy cài đặt nó. • Kiểm tra lại xem cấu hình trình điều khiển modem (SP5-816-160, SP5-816-165 đến 171, SP5-816-165 đến 171) có đúng không. • Nếu sự cố không được giải quyết, hãy thay thế modem.

Mã: SC650-14

Lỗi giao tiếp mô-đun dịch vụ từ xa (Cổng RC Loại N đã được cài đặt nhưng hiện tại có modem hoặc mạng LAN có dây / không dây hoạt động không chính xác) • Lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bảng modem, v.v.) sử dụng Cổng RC được phát hiện hoặc lỗi ngăn chặn hoạt động của Cổng RC được phát hiện khi bật nguồn. • Chỉ hiển thị khi lỗi được phát hiện trong khi Cổng RC đang hoạt động. • SC không được cấp nếu xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt Cổng RC (vì nó có thể được tham chiếu bằng cách sử dụng SP).

Nguyên nhân:
Cổng RC Loại N đã được cài đặt nhưng vẫn có modem hoặc mạng LAN có dây / không dây hoạt động không chính xác

Biện pháp khắc phục:
• Nếu một bo mạch modem được gắn vào, hãy tháo nó ra. • Kiểm tra xem mạng LAN có dây / không dây có hoạt động không.

Mã: SC651-01

Quay số Dịch vụ Từ xa Bất hợp pháp (Lỗi tham số chương trình trò chuyện) Đã xảy ra lỗi không mong muốn khi Cổng RC Loại M quay số đến Trung tâm NRS.

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm

Mã: SC651-02

Lỗi phần mềm

Mã: SC652-00

Dịch vụ từ xa ID2 không khớp Có sự không khớp xác thực giữa ID2 cho Điều khiển từ xa, bảng điều khiển và NVRAM.

Nguyên nhân:
• Đã lắp đặt bảng điều khiển đã qua sử dụng • Đã cài đặt NVRAM đã qua sử dụng (hành động như vậy không được phép.)

Biện pháp khắc phục:
• Nếu điều này xảy ra trong khi cài đặt RC Gate: Kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ và NVRAM, kiểm tra số sê-ri của máy, viết chứng chỉ chung, rồi bắt đầu cài đặt lại. • Nếu điều này xảy ra sau khi cài đặt RC Gate: Xóa trạng thái cài đặt RC Gate, kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ và NVRAM, kiểm tra số sê-ri của máy, viết chứng chỉ chung, sau đó bắt đầu cài đặt lại.

Mã: SC653-00

Dịch vụ từ xa ID2 ID2 được lưu trữ trong NVRAM không chính xác có một trong các vấn đề sau. • Số lượng ký tự không phải là 17. • Bao gồm một ký tự không thể in được. • Tất cả các khoảng trắng • NULL

Nguyên nhân:
Thay thế NVRAM

Biện pháp khắc phục:
Xóa trạng thái cài đặt Cổng RC, viết chứng chỉ chung rồi bắt đầu cài đặt lại.

Mã: SC664-01

ASIC về lỗi mở rộng chương trình SRAM IOB. Lỗi quyền truy cập vào ASIC trên IOB SRAM (quyền ghi không thành công)

Nguyên nhân:
• Bị nhiễu • Đào thoát phần cứng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế IOB hình ảnh và IOB vận chuyển giấy • Kiểm tra dây cắm

Mã: SC664-02

ASIC về lỗi mở rộng chương trình SRAM IOB. Lỗi ghi vào ASIC trên IOB SRAM (lỗi ghi kết quả)

Nguyên nhân:
•Bị nhiễu • Đào thoát phần cứng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế IOB hình ảnh và IOB vận chuyển giấy • Kiểm tra dây cắm

Mã: SC664-03

ASIC về lỗi mở rộng chương trình SRAM IOB. ASIC về lỗi khởi động chương trình IOB

Nguyên nhân:
• Bị nhiễu • Đào thoát phần cứng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế IOB hình ảnh và IOB vận chuyển giấy • Kiểm tra dây nịt

Mã: SC665-01

Phát hiện bộ FFC. Lỗi thiết lập FFC được phát hiện bởi cổng dẫn và lỗi kết nối BCU-IPU đọc ra giá trị AD

Nguyên nhân:
• Màn hình SC • Hiệu chỉnh chế độ nhấp nháy LED trên BCU

Mã: SC665-02

Phát hiện bộ FFC. Lỗi thiết lập FFC được phát hiện bởi dây dẫn cổng và BCU đọc giá trị AD – lỗi kết nối IOB hình ảnh

Mã: SC665-03

Phát hiện bộ FFC. Lỗi thiết lập FFC được phát hiện bởi dây dẫn cổng và BCU đọc ra giá trị AD – lỗi kết nối IOB vận chuyển giấy

Mã: SC669

Lỗi giao tiếp EEPROM

Nguyên nhân:
• Bị nhiễu điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / bật nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay EEPROM • Thay BCU

Mã: SC670-00

Lỗi khởi động động cơ. • Trường hợp 1 • Tín hiệu / ENGRDY không được xác nhận khi máy được bật hoặc trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng. • / Tín hiệu IPURDY không được xác nhận khi máy được bật hoặc trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng. • Không nhận được phản hồi EC trong thời gian quy định kể từ khi bật nguồn. • Không nhận được phản hồi của PC trong thời gian quy định kể từ khi bật nguồn. • Không nhận được phản hồi SC trong thời gian quy định kể từ khi bật nguồn. • Ghi vào trình điều khiển Rapi không thành công (không tìm thấy bên kia thông qua PCI). • Trường hợp 2 • Trạng thái ngừng hoạt động không mong muốn được phát hiện sau khẳng định / ENGRDY.

Nguyên nhân:
• Trường hợp 1 • Bo mạch động cơ không khởi động được. • Trường hợp 2 • Bo mạch động cơ đặt lại đột ngột.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra kết nối giữa bo mạch động cơ và bo mạch điều khiển. • Nếu nó luôn tái tạo, hãy thay thế bo mạch động cơ. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy xem xét thay thế bảng điều khiển hoặc các bảng khác giữa chúng. • Nếu khả năng tái tạo thấp, có nhiều nguyên nhân được xem xét, chẳng hạn như phần mềm, bo mạch động cơ, bo mạch điều khiển và PSU.

Mã: SC672-10

Lỗi khởi động bộ điều khiển Sau khi máy được bật nguồn, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị treo • Bo mạch được lắp đặt không đúng cách • Bo mạch điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.

Mã: SC672-11

Lỗi khởi động bộ điều khiển Sau khi máy được bật nguồn, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập hoặc giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị treo • Bo mạch được lắp đặt không đúng cách • Bo mạch điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.

Mã: SC672-12

Lỗi khởi động bộ điều khiển Giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị treo • Bo mạch được lắp đặt không đúng cách • Bo mạch điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.

Mã: SC672-13

Lỗi khởi động bộ điều khiển Bảng điều khiển phát hiện thấy bộ điều khiển bị lỗi.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị treo • Bo mạch được lắp đặt không đúng cách • Bo mạch điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.

Mã: SC672-99

Lỗi khởi động bộ điều khiển Phần mềm bảng điều khiển kết thúc bất thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị treo • Bo mạch được lắp đặt không đúng cách • Bo mạch điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.

Mã: SC681

Hộp mực: Lỗi Giao tiếp Chip ID • Khi xảy ra bất thường ở kết nối cáp • Khi nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp với thẻ và thao tác không được tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp (có dây) với chip ID trên chai mực.

Mã: SC682

PCU: Lỗi giao tiếp chip ID

Nguyên nhân:
Khi nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp với thẻ và hoạt động không được tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Lỗi cảm biến HST • Lỗi EEPROM • Lỗi bộ PCU 01 – 04 • Lỗi dữ liệu ID thiết bị 06 – 09 • Lỗi kết nối (ngắt kết nối bus, v.v.) 11 – 14 • Không có chip ID 16 – 19, 21 – 24, 26 – 29 • bị nhiễu 31 – 34, 36 – 39 • Phần mềm đào thoát

Biện pháp khắc phục:
Thay thế PCU

Mã: SC687-00

PER không nhận được lỗi

Nguyên nhân:
Không thể nhận lệnh PER từ bộ điều khiển.

Biện pháp khắc phục:
Thay thế BCU

Mã: SC700-01

Lỗi động cơ nâng tấm đế bản gốc (1-pass ADF) Ngay cả khi mô tơ tấm đế được quay theo hướng đi lên của tấm đế, cảm biến vị trí chính xác của bộ nạp giấy tấm đế vẫn không phát hiện ra. Ngay cả khi động cơ tấm nền được quay theo hướng đi xuống của tấm nền, cảm biến vị trí chính của tấm nền cũng không phát hiện ra.

Nguyên nhân:
• Nguồn cấp giấy tấm đế chính xác lỗi cảm biến vị trí (lỗi đầu ra) • Lỗi cảm biến vị trí chính tấm đế (lỗi đầu ra) • Lỗi động cơ tấm đế (không quay) • Lỗi bộ điều khiển

Biện pháp khắc phục:
-01, 02 • Kiểm tra dây nịt cảm biến và kết nối dây nịt động cơ • Thay dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ • Thay thế cảm biến • Thay thế động cơ • Thay bộ điều khiển -04, 05, 06, 07, 09 • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay thế dây nịt • Thay thế động cơ 5. Khắc phục sự cố

Mã: SC700-02

Lỗi khi nhận hàng ban đầu (1-pass ADF) Ngay cả khi động cơ cánh tay nhận được quay, cảm biến vị trí nhà của cánh tay hái vẫn không phát hiện ra.

Nguyên nhân:
• Lỗi cảm biến vị trí nhà đón khách (lỗi đầu ra) • Lỗi động cơ nhận (không quay) • Lỗi bộ điều khiển

Biện pháp khắc phục:
-01, 02 • Kiểm tra dây nịt cảm biến và kết nối dây nịt động cơ • Thay dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ • Thay thế cảm biến • Thay thế động cơ • Thay bộ điều khiển -04, 05, 06, 07, 09 • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay thế dây nịt • Thay thế động cơ 5. Khắc phục sự cố

Mã: SC700-04

Lỗi mô tơ nạp giấy (1-pass ADF) Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian truyền động của mô tơ.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • Quá tải

Biện pháp khắc phục:
-01, 02 • Kiểm tra dây nịt cảm biến và kết nối dây nịt động cơ • Thay dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ • Thay thế cảm biến • Thay thế động cơ • Thay bộ điều khiển -04, 05, 06, 07, 09 • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay thế dây nịt • Thay thế động cơ 5. Khắc phục sự cố

Mã: SC700-05

Lỗi mô tơ kéo (1-pass ADF) Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian truyền động động cơ.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • Quá tải

Biện pháp khắc phục:
-01, 02 • Kiểm tra dây nịt cảm biến và kết nối dây nịt động cơ • Thay dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ • Thay thế cảm biến • Thay thế động cơ • Thay bộ điều khiển -04, 05, 06, 07, 09 • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay thế dây nịt • Thay thế động cơ

Mã: SC700-06

Lỗi động cơ trung gian (1-pass ADF) Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong thời gian động cơ truyền động.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • Quá tải

Biện pháp khắc phục:
-01, 02 • Kiểm tra dây nịt cảm biến và kết nối dây nịt động cơ • Thay dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ • Thay thế cảm biến • Thay thế động cơ • Thay bộ điều khiển -04, 05, 06, 07, 09 • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay thế dây nịt • Thay thế động cơ

Mã: SC700-07

Lỗi động cơ quét scan (1-pass ADF) Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian truyền động của động cơ.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • Quá tải

Biện pháp khắc phục:
-01, 02 • Kiểm tra dây nịt cảm biến và kết nối dây nịt động cơ • Thay dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ • Thay thế cảm biến • Thay thế động cơ • Thay bộ điều khiển -04, 05, 06, 07, 09 • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay thế dây nịt • Thay thế động cơ

Mã: SC700-09

Paper Exit Motor Error (1-pass ADF) Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong giai đoạn truyền động của động cơ.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây bị hỏng • Quá tải

Biện pháp khắc phục:
-01, 02 • Kiểm tra dây nịt cảm biến và kết nối dây nịt động cơ • Thay dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ • Thay bộ cảm biến • Thay thế động cơ • Thay bộ điều khiển -04, 05, 06, 07, 09 • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay thế dây nịt • Thay thế động cơ

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MP C4503/5503/6003 đầy đủ chi tiết nhất.
Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MP C4503/5503/6003 đầy đủ chi tiết nhất.

Mã: SC701-02

Original Pick-up Motor Driver Error (1-pass ADF) Khi chức năng bảo vệ của IC điều khiển động cơ phát hiện: • Quá dòng • Sưởi ấm và lỗi xuất hiện

Nguyên nhân:
IC điều khiển động cơ phát hiện lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối dây nịt động cơ • Kiểm tra giấy vụn trên đường vận chuyển và tạp chất lạ trong bộ truyền động • Thay dây nịt động cơ • Thay thế động cơ • Thay bộ điều khiển

Mã: SC701-03

Lỗi trình điều khiển động cơ nạp giấy (ARDF) Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối bộ mã hóa • Ngắt kết nối bộ mã hóa • Bộ mã hóa bị lỗi • Quá tải • Động cơ bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế dây nịt bộ mã hóa • Kiểm tra kết nối dây cắm • Thay thế động cơ

Mã: SC701-08

Lỗi trình điều khiển động cơ thoát giấy (ARDF) Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ.

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối bộ mã hóa • Ngắt kết nối bộ mã hóa • Bộ mã hóa bị lỗi • Quá tải • Động cơ bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế dây cắm bộ mã hóa • Kiểm tra kết nối dây cắm • Thay thế động cơ

Mã: SC702-01

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1 (ARDF) Khi nguồn điện ban đầu 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn hệ thống cung cấp điện 24V được phát hiện.

Nguyên nhân:
Bất kỳ động cơ cấp, động cơ vận chuyển, bộ điện từ đảo ngược, bộ điện từ nạp giấy, bộ ly hợp nạp giấy và động cơ FAN bị lỗi, xảy ra hiện tượng đoản mạch dây nịt và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện 24V bị chặn.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì • Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-02

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 2 (ARDF) Khi nguồn ban đầu nguồn 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn hệ thống cung cấp nguồn 24V OUT được phát hiện.

Nguyên nhân:
Solenoid bị lỗi hoặc ngắn mạch khai thác xảy ra trong hệ thống cung cấp điện 24VOUT.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì • Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-03

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 3 (ARDF) Khi nguồn ban đầu nguồn 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn hệ thống cung cấp điện 5VE được phát hiện.

Nguyên nhân:
Lỗi cảm biến hoặc ngắn mạch khai thác xảy ra trong hệ thống cung cấp điện 5VE.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì • Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-04

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 4 (1-pass ADF) Động cơ bị lỗi ở bất kỳ động cơ bán tải nào, tem hoàn công, động cơ tấm nền hoặc động cơ FAN, hoặc xảy ra đoản mạch dây nịt và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện không khóa liên động chặn.

Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi hoặc ngắn mạch dây nịt xảy ra trong hệ thống cung cấp điện không liên động.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì • Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-05

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 5 (1-pass ADF) Động cơ bị lỗi trong động cơ nạp giấy, động cơ kéo, động cơ trung gian, động cơ máy quét hoặc động cơ thoát giấy, hoặc xảy ra đoản mạch dây nịt và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện liên động chặn.

Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi hoặc ngắn mạch dây nịt xảy ra trong hệ thống cung cấp điện liên động.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì • Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Lỗi bộ phận chia bộ (gọi là FINISHER HOẶC SORTER)

Mã: SC720-03

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1 (Bộ hoàn thiện tờ 2K / 3K) Trạng thái lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ (đứt cầu chì) được phát hiện.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngắn mạch • Lỗi quá tải • Lỗi động cơ • Lỗi điện từ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt • Thay bộ điều khiển • Thay thế động cơ • Thay thế điện từ

Mã: SC720-10

Lỗi động cơ vận chuyển lối vào sorter (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). (Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối động cơ • Thay thế động cơ • Thay bộ điều khiển

Mã: SC720-11

Lỗi động cơ bộ phận chia bộ vận chuyển ngang (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). (Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối động cơ • Thay thế động cơ • Thay bộ điều khiển

Mã: SC720-12

Prestack Transport Motor Error (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). (Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối động cơ • Thay thế động cơ • Thay bộ điều khiển

Mã: SC720-13

Lỗi động cơ vận chuyển trung gian (Bộ hoàn thiện tờ 2K / 3K) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). (Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối động cơ • Thay thế động cơ • Thay bộ điều khiển

Mã: SC720-16

Lỗi động cơ thoát giấy finisher (Bộ hoàn thiện tờ 2K / 3K) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). (Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa

Mã: SC720-20

Lỗi động cơ kẹp tách dưới (bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Mã: SC720-24

Hướng dẫn đóng / mở hướng dẫn thoát giấy Lỗi động cơ tấm (bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)

Mã: SC720-25

Lỗi động cơ đột lỗ (bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Mã: SC720-27

Punch Displacement Motor Error, bộ bấm lỗ không thể di chuyển được (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Mã: SC720-28

Lỗi động cơ dịch chuyển phát hiện đăng ký ngang (bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Mã: SC720-30

Lỗi động cơ Jogger (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Mã: SC720-33

Lỗi động cơ truyền động con lăn đình công (bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Mã: SC720-41

Lỗi động cơ phát hành (bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa (chỉ dành cho * SC720-25) • Cảm biến vị trí HOME bị lỗi.

Mã: SC720-42

Edge Stapler Displacement Motor Error, lỗi bấm kim (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa (chỉ dành cho * SC720-25) • Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Mã: SC720-44

Edge Stapler Motor Error, lỗi motor bấm kim (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Mã: SC720-50

Booklet Jogger Motor Error, lỗi motor di chuyển đóng sách (Bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa (chỉ dành cho * SC720-25) • Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Mã: SC720-51

Tập sách Điều chỉnh lỗi động cơ dịch chuyển (bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)

Mã: SC720-53

Tham chiếu lỗi động cơ hàng rào (bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)

Mã: SC720-60

Booklet Stapler Motor Error, lỗi motor bấm kim tập sách (Bộ hoàn thiện tờ 2K / 3K)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Quá tải • Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Mã: SC720-62

Chuyển động cơ vận chuyển con lăn Lỗi (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Mã: SC720-63

Lỗi động cơ vận chuyển gấp (bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Mã: SC720-65

Lỗi động cơ gấp giữa (bộ hoàn thiện tờ 2K / 3K)

Mã: SC720-70

Lỗi động cơ vận chuyển gấp (bộ hoàn thiện tờ 2K / 3K) • Bộ điều khiển động cơ phát hiện lỗi (quá tải) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Trong khi xuống dưới, cảm biến bề mặt giấy vẫn phát hiện giấy ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t0sec) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC). • Trong khi đi lên, cảm biến bề mặt giấy không thể phát hiện bề mặt giấy ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t1 giây) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-71

Lỗi chuyển động motor (Bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)

Mã: SC720-72

Lỗi động cơ phía trước Shift Jogger (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Mã: SC720-73

Lỗi động cơ phía sau Shift Jogger (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Mã: SC720-74

Motor di chuyển hồi về bị lỗi (Bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)

Mã: SC720-77

Lỗi động cơ dẫn hướng cạnh (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Mã: SC720-78

Sự miêu tả:
Lỗi động cơ báo chí phía sau (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)

Mã: SC721-03

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1 (Bộ hoàn thiện 1K tờ) Lỗi cầu chì được phát hiện

Mã: SC721-10

Transport Motor 1 Error (Bộ hoàn thiện 1K tờ) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC721-11

Lỗi động cơ vận tải 2 (Bộ hoàn thiện 1K tờ) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC721-17

Lỗi động cơ đẩy giấy 2 (Bộ hoàn thiện 1K tờ) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC721-24

Hướng dẫn thoát giấy Lỗi động cơ Mở / Đóng tấm (Bộ hoàn thiện 1K tờ) • Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Mã: SC721-25

Lỗi Động cơ bấm lỗ Punch Drive (Bộ hoàn thiện 1K tờ) • Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả sau một khoảng thời gian định trước (t1 giây) trôi qua (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

• Không thể đếm đầu ra từ bộ mã hóa trong một số lần xác định trước trong thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Thời gian trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian về đến nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Mã: SC721-27

Punch Displacement Motor Error, lỗi di chuyển bộ phận bấm lỗ (Bộ hoàn thiện 1K tờ)

Mã: SC721-28

Lỗi phát hiện đăng ký  bấm lỗ theo chiều ngang Punch (bộ hoàn thiện 1K tờ)

Mã: SC721-30

Jogger Motor 1 Error (Bộ hoàn thiện 1K tờ)

Mã: SC721-33

Lỗi động cơ con lăn không hoạt động (bộ hoàn thiện 1K tờ)

Mã: SC721-41

Lỗi động cơ phát hành (Bộ hoàn thiện 1K tờ) • Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ hai là thông báo SC).

• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả sau khi đã trôi qua một xung xác định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Mã: SC721-42

Lỗi động cơ dịch chuyển kim bấm (bộ hoàn thiện 1K tờ) • Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả sau khi đã trôi qua một xung xác định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

• Trong quá trình di chuyển từ nhà, không thể phát hiện cảm biến rút lui BẬT ngay cả khi đã trôi qua một xung xác định trước (xung p2) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

• Trong quá trình khởi động, cảm biến rút lui BẬT được phát hiện đồng thời khi phát hiện vị trí nhà (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0, p1 và p2.

Mã: SC721-44

Lỗi mô tơ bấm kim (Bộ hoàn thiện 1K tờ) • Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả sau một khoảng thời gian định trước (t1 giây) trôi qua (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

• Trong quá trình điều khiển động cơ, không thể đếm đầu ra từ bộ mã hóa trong một số lần xác định trước trong khoảng thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Thời gian trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian về đến nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Mã: SC721-52

Lỗi động cơ truyền động tấm gấp (Bộ hoàn thiện 1K tấm) • Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (đoản mạch và quá nhiệt) (lần đầu tiên là SC). • Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Có thể bạn thích  Hướng dẫn sử dụng máy photocopy Ricoh. 20 phím cơ bản thường sử dụng trên máy photocopy Ricoh

Mã: SC721-53

Lỗi động cơ dịch chuyển hàng rào phía sau (Bộ hoàn thiện 1K tờ) • Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1

Mã: SC721-54

Vận chuyển bó Lỗi động cơ bộ phận trên (bộ hoàn thiện 1K tờ) • Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Mã: SC721-58

Vận chuyển gói 1 Lỗi động cơ phát hành (Bộ hoàn thiện 1K tờ)

Mã: SC721-59

Vận chuyển gói 2 Lỗi động cơ phát hành (Bộ hoàn thiện 1K tờ) • Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Mã: SC721-70

Lỗi mô tơ thang máy khay 1 (Bộ hoàn thiện 1K tờ) • Trình điều khiển mô tơ phát hiện lỗi (đoản mạch hoặc quá nhiệt) (lần 1 là SC). • Trong khi xuống dưới, cảm biến bề mặt giấy vẫn phát hiện giấy ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t0sec) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC). • Trong khi đi lên, cảm biến bề mặt giấy không thể phát hiện bề mặt giấy ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.t

Mã: SC721-71

Shift Motor 1 Lỗi (Bộ hoàn thiện 1K tờ) • Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.m

Mã: SC721-80

Lỗi động cơ vận chuyển gấp (bộ hoàn thiện 1K tờ) • Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (đoản mạch hoặc quá nhiệt) (lần đầu tiên là SC)

Mã: SC724-24

Tấm hướng dẫn thoát giấy Lỗi mô tơ mở / đóng (Bộ hoàn thiện bên trong) • Khi mô tơ mở / đóng tấm dẫn hướng thoát giấy được điều khiển trong khoảng thời gian T3 giây sau khi tấm dẫn hướng thoát giấy BẬT cảm biến HP, cảm biến HP không TẮT (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy , Lần 2 là SC thông báo). • Khi động cơ đóng / mở tấm dẫn hướng thoát giấy được điều khiển trong khoảng thời gian T4 mili giây sau khi tấm dẫn hướng thoát giấy TẮT cảm biến HP, cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC724-25

Lỗi động cơ đột (Bộ hoàn thiện bên trong) • Khi động cơ đột được điều khiển trong khoảng thời gian T16 mili giây sau khi BẬT cảm biến HP, cảm biến HP không TẮT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Khi động cơ đột lỗ được điều khiển trong khoảng thời gian T17 msec sau khi đột lỗ cảm biến HP TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC).

Mã: SC724-27

Lỗi động cơ chuyển đột (Bộ hoàn thiện bên trong) • Khi động cơ chuyển đột được điều khiển trong khoảng thời gian T18 mili giây khi cảm biến HP dịch chuyển đột BẬT, cảm biến HP không TẮT (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Khi động cơ chuyển đột được điều khiển trong khoảng thời gian T19 mili giây khi cảm biến HP chuyển đột đang TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC724-28

Lỗi động cơ phát hiện đăng ký ngang Punch (Bộ hoàn thiện bên trong) • Khi động cơ chuyển vị trí đăng ký ngang được điều khiển trong T20 mili giây khi chuyển vị đăng ký ngang Cảm biến HP BẬT, cảm biến HP không TẮT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC) . • Khi động cơ chuyển vị trí đăng ký ngang được điều khiển trong T21 mili giây khi cảm biến HP chuyển vị trí đăng ký ngang TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC).

Mã: SC724-31

Lỗi động cơ phía trước Jogger (Bộ hoàn thiện bên trong) • Khi động cơ chạy bộ phía trước được điều khiển trong T22 msec khi cảm biến HP phía trước BẬT, cảm biến HP không TẮT (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Khi động cơ chạy bộ phía trước được điều khiển trong khoảng thời gian T23 msec khi bộ cảm biến HP phía trước TẮT, bộ cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC724-32

Lỗi động cơ phía sau của máy chạy bộ phía sau (Bộ hoàn thiện bên trong) • Khi động cơ di chuyển phía sau được điều khiển trong khoảng thời gian T24 mili giây khi bộ cảm biến HP phía sau BẬT, cảm biến HP không TẮT (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Khi động cơ máy chạy bộ phía sau được điều khiển trong T25 mili giây khi cảm biến HP của máy chạy bộ phía sau TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC724-33

Lỗi động cơ con lăn đình công (Bộ hoàn thiện bên trong) • Trong quá trình khởi tạo / giảm tốc độ tấn công, ngay cả khi động cơ con lăn tấn công được điều khiển trong thời gian T1 mili giây khi cảm biến HP con lăn tấn công BẬT, cảm biến HP không TẮT (lần thứ nhất là thông báo kẹt, lần thứ hai thời gian là SC thông báo). • Trong quá trình khởi động, ngay cả khi động cơ con lăn tấn công được điều khiển trong thời gian T2 mili giây khi cảm biến HP con lăn tấn công TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Khi con lăn tấn công được nâng lên khỏi vị trí ép, ngay cả khi được điều khiển trong thời gian T2 msec, cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC724-38

Lỗi mô tơ ép giấy (Bộ hoàn thiện bên trong) • Khi cảm biến HP của máy ép giấy BẬT và động cơ máy ép giấy được điều khiển trong khoảng thời gian T14 msec, cảm biến HP không TẮT (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC). • Khi cảm biến HP của máy ép giấy TẮT và động cơ máy ép giấy được điều khiển trong khoảng thời gian T15 msec, cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC724-42

Lỗi động cơ di chuyển của kim bấm (Bộ hoàn thiện bên trong) • Cảm biến HP dịch chuyển kim bấm sau BẬT, ngay cả khi động cơ dịch chuyển kim bấm được điều khiển trong khoảng thời gian T9 msec, cảm biến HP không TẮT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Sau khi dịch chuyển kim ghim cảm biến HP TẮT, ngay cả khi mô tơ dịch chuyển kim bấm được điều khiển trong T10 mili giây, cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC724-70

Shift Tray Ascent / Descent Motor Error (Bộ hoàn thiện bên trong) • Trong quá trình đi lên từ BẬT cảm biến bề mặt giấy, ngay cả sau khi T11 mili giây trôi qua, cảm biến bề mặt giấy không TẮT (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC). • Trong quá trình xuống từ cảm biến bề mặt giấy TẮT, cảm biến bề mặt giấy không BẬT ngay cả sau khi T12 msec trôi qua (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC). • Trong khi đi xuống vị trí đóng gói, cảm biến đầy đủ không BẬT ngay cả khi T13 msec trôi qua.

Mã: SC724-80

Lỗi động cơ Shift (Bộ hoàn thiện bên trong) • Khi cảm biến HP con lăn sang số BẬT, cảm biến HP không TẮT ngay cả khi động cơ con lăn sang số được điều khiển trong T5 mili giây (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC) • Khi cảm biến HP con lăn sang số đang TẮT, cảm biến HP không BẬT ngay cả khi động cơ con lăn chuyển số được điều khiển trong khoảng thời gian T6 msec (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC724-86

Lỗi động cơ kim bấm (Bộ hoàn thiện bên trong) • Cảm biến HP không TẮT ngay cả khi động cơ bấm kim được điều khiển trong T7 msec sau khi kim bấm HP BẬT cảm biến (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Cảm biến HP không BẬT ngay cả khi động cơ kim bấm được điều khiển trong khoảng thời gian T8 mili giây sau khi kim bấm HP TẮT cảm biến (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC761-03

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 5V Lỗi cầu chì xảy ra do quá dòng trong quá trình bơm nguồn (đầu ra được phát hiện trong hơn 2 giây).

Nguyên nhân:
• Quá dòng của động cơ đơn vị cầu • Quá dòng do ngắn mạch trong PCB

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bộ phận cầu nối • Thay thế PCB

Mã: SC761-04

Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 24V Sự cố đứt cầu chì xảy ra do quá dòng trong quá trình bơm nguồn (đầu ra được phát hiện lâu hơn 2 giây).

Mã: SC780-01:

Ngân hàng 1 (Khay giấy tùy chọn phía trên) Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ Khi nguồn ban đầu của nguồn điện 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn của hệ thống nguồn 24V được phát hiện.

Nguyên nhân:
Trong hệ thống cung cấp điện 24V: • Lỗi động cơ • Lỗi điện từ • Ngắn mạch khai thác

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế PCB • Thay thế bộ phận bị đoản mạch (dây nịt, động cơ, bộ điện từ)

Mã: SC780-01

Ngân hàng 2 (Khay giấy tùy chọn phía dưới) Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ Khi nguồn ban đầu của nguồn điện 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn của hệ thống nguồn 24V được phát hiện.

Nguyên nhân:
Trong hệ thống cung cấp điện 24V: • Lỗi động cơ • Lỗi điện từ • Ngắn mạch khai thác

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế PCB • Thay thế bộ phận bị đoản mạch (dây nịt, động cơ, bộ điện từ)

Mã: SC791-00

Không có bộ cầu khi có mặt bộ hoàn thiện Khi nguồn điện được bật hoặc vận chuyển giấy, bộ hoàn thiện được phát hiện nhưng bộ cầu không được phát hiện. (trong khi kết nối bộ hoàn thiện bên trong, không được phát hiện)

Nguyên nhân:
• Bộ phận cầu nối không được gắn • Bộ phận cầu nối bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại bộ phận cầu nối • Tắt / bật nguồn

Mã: SC792-00

Không có bộ hoàn thiện, bộ cầu được cung cấp Khi nguồn điện được bật, nó được nhận dạng là không có bộ hoàn thiện và bộ cầu được lắp.

Nguyên nhân:
• Lỗi bộ kết nối bộ hoàn thiện • Trong máy có bộ phận cầu nối được kết nối, bộ hoàn thiện không được lắp • Bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kết nối bộ hoàn thiện hoặc ngắt kết nối bộ phận cầu nối, và tắt / bật nguồn

Mã: SC816

Lỗi hệ thống con I / O tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I / O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện ra lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Lỗi được phát hiện trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC840-00

Lỗi truy cập EEPROM Đã xảy ra lỗi trong quá trình xử lý I / O. • Đã xảy ra lỗi đọc và 3 lần thử lại không thành công. • Xảy ra lỗi ghi.

Nguyên nhân:
EEPROM bị lỗi hoặc hết tuổi thọ

Biện pháp khắc phục:

Mã: SC841-00

Sự miêu tả:Lỗi đọc dữ liệu EEPROM So sánh dữ liệu từ 3 vùng của dữ liệu phản chiếu EEPROM với dữ liệu gốc và cả 3 vùng này đều khác với dữ liệu gốc.

Nguyên nhân:
Dữ liệu trong khu vực cụ thể của EEPROM đã được sửa đổi.

Biện pháp khắc phục:

Mã: SC842-00

Lỗi xác minh cập nhật Nand-Flash Trong quá trình cập nhật ROM từ xa hoặc cập nhật ROM, SCS đã phát hiện ra lỗi ghi (lỗi xác minh) liên quan đến dữ liệu được ghi vào Nand-Flash.

Nguyên nhân:
Nand-Flash bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC842-01

Số khối lỗi Nand-Flash vượt quá ngưỡng Khi trạng thái của Nand-Flash được kiểm tra khi bật nguồn hoặc khi quay trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng, số khối lỗi đã vượt quá ngưỡng.

Nguyên nhân:
Số khối không hợp lệ Nand-Flash vượt quá ngưỡng

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC842-02

Số lần xóa khối Nand-Flash vượt quá ngưỡng Khi trạng thái của Nand-Flash được kiểm tra khi bật nguồn hoặc khi quay trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng, số lần khối bị xóa vượt quá ngưỡng.

Nguyên nhân:
Số lần xóa khối Nand-Flash vượt quá ngưỡng

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC853-00

Lỗi kết nối thiết bị Bluetooth Phần cứng Bluetooth (loại USB) được kết nối sau khi máy được bật.

Nguyên nhân:
Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã được kết nối sau khi máy được bật.

Biện pháp khắc phục:
Bật nguồn chính khi kết nối phần cứng Bluetooth (loại USB).

Mã: SC854-00

Đã ngắt kết nối thiết bị Bluetooth Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã bị ngắt kết nối sau khi máy được bật.

Nguyên nhân:
Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã bị ngắt kết nối sau khi máy được bật.

Biện pháp khắc phục:
Bật nguồn chính khi kết nối phần cứng Bluetooth (loại USB).

Mã: SC855-01

Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi phần đính kèm trình điều khiển) Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 bị che)

Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Thay thế bo mạch mạng LAN không dây

Mã: SC855-02

Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi khởi tạo trình điều khiển) Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (thẻ LAN không dây: 802.11 bị che)

Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Thay thế bo mạch mạng LAN không dây

Mã: SC857-00

Lỗi USB I / F Giao diện USB không sử dụng được do lỗi trình điều khiển.

Nguyên nhân:
Lỗi trình điều khiển USB (Có ba nguyên nhân gây ra lỗi USB: lỗi RX / lỗi CRC / STALL. SC chỉ được cấp trong trường hợp STALL.)

Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra kết nối USB. • Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-01

Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi cài đặt khóa HDD) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
• Dữ liệu trong USB Flash, v.v. bị hỏng • Lỗi giao tiếp do nhiễu điện từ, v.v. • Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng.

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MP C4503/5503/6003 đầy đủ chi tiết nhất.
Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MP C4503/5503/6003 đầy đủ chi tiết nhất.

Mã: SC858-02

Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (lỗi đọc / ghi NVRAM) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
NVRAM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng.

Mã: SC858-30

Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (lỗi NVRAM Trước khi Thay thế) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm chẳng hạn như thông số chuyển đổi không hợp lệ.

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng.

Mã: SC858-31

Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi khác) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
Ban điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng.

Mã: SC859-01

Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (lỗi kiểm tra ổ cứng) Ổ cứng không được chuyển đổi chính xác trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Chỉ một màn hình lỗi được hiển thị và không có SC nào được cấp trong quá trình chuyển đổi. SC này được cấp sau khi máy khởi động lại.

Nguyên nhân:
• Chuyển đổi ổ cứng đã được chọn trong chức năng Cập nhật khóa mã hóa nhưng máy đã được bật khi đã tháo ổ cứng. • Mất điện xảy ra trong quá trình cập nhật khóa mã hóa. • HDD không được chuyển đổi thành công trong quá trình cập nhật khóa mã hóa do lỗi HDD hoặc nhiễu cáp.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối HDD. • Định dạng ổ cứng. • Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.

Mã: SC859-02

Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (Mất điện trong quá trình chuyển đổi) Ổ cứng không được chuyển đổi đúng cách trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Chỉ một màn hình lỗi được hiển thị và không có SC nào được cấp trong quá trình chuyển đổi. SC này được cấp sau khi máy khởi động lại. Chi tiết: Chuyển đổi NVRAM / HDD chưa hoàn tất.

Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa.

Biện pháp khắc phục:
Màn hình sau khi khởi động lại hướng dẫn người dùng định dạng ổ cứng.

Mã: SC859-10

Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (Lỗi lệnh đọc / ghi dữ liệu) Ổ cứng không được chuyển đổi chính xác trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Chỉ một màn hình lỗi được hiển thị và không có SC nào được cấp trong quá trình chuyển đổi. SC này được cấp sau khi máy khởi động lại. Chi tiết: Giá trị trả về DMAC bất thường đã được nhận hai lần trở lên (hết thời gian chờ DMAC, lỗi giao tiếp nối tiếp, v.v.)

Nguyên nhân:
Ổ cứng không được chuyển đổi thành công trong quá trình cập nhật khóa mã hóa do lỗi ổ cứng hoặc nhiễu cáp.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối HDD. • Định dạng ổ cứng. • Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.

Mã: SC860-00

Lỗi khởi động ổ cứng khi bật nguồn chính (lỗi ổ cứng) • Ổ cứng được kết nối nhưng trình điều khiển phát hiện các lỗi sau. • SS_NOT_READY: / * (-2) HDD không trở nên SN SÀNG * / • SS_BAD_LABEL: / * (-4) Loại phân vùng sai * / • SS_READ_ERROR: / * (-5) Đã xảy ra lỗi khi đọc hoặc kiểm tra nhãn * / • SS_WRITE_ERROR: / * (-6) Đã xảy ra lỗi khi ghi hoặc kiểm tra nhãn * / • SS_FS_ERROR: / * (-7) Không thể sửa chữa hệ thống tệp * / • SS_MOUNT_ERROR: / * (-8) Không thể gắn hệ thống tệp * / • SS_COMMAND_ERROR: / * (-9) Ổ đĩa không phản hồi lệnh * / • SS_KERNEL_ERROR: / * (-10) Lỗi nhân bên trong * / • SS_SIZE_ERROR: / * (-11) Kích thước ổ đĩa quá nhỏ * / • SS_NO_PARTITION: / * (-12) Phân vùng được chỉ định không tồn tại * / • SS_NO_FILE: / * (-13) Tệp thiết bị không tồn tại * / • Đã cố gắng lấy trạng thái HDD thông qua trình điều khiển nhưng không có phản hồi trong 30 giây trở lên.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng không định dạng • Dữ liệu nhãn bị hỏng • Ổ cứng bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Định dạng ổ cứng thông qua chế độ SP.

Mã: SC863-01

Lỗi đọc dữ liệu HDD Không thể đọc dữ liệu được ghi vào HDD một cách bình thường.

Nguyên nhân:

Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)

Biện pháp khắc phục:

Hướng dẫn về thời điểm thay thế ổ cứng HDD 1. Khi SC863 xảy ra 10 lần trở lên • Khoảng thời gian ngắn. • Liên tục xảy ra trong cùng một tình huống (Khi bật nguồn, v.v.). • Khởi động mất nhiều thời gian khi nguồn chính được bật.

2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể là do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.

Mã: SC863-02 … SC863-23

Lỗi đọc dữ liệu HDD Không thể đọc dữ liệu được ghi vào HDD một cách bình thường.

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng.)

Biện pháp khắc phục:

Hướng dẫn về thời điểm thay thế ổ cứng HDD 1. Khi SC863 xảy ra 10 lần trở lên • Khoảng thời gian ngắn. • Liên tục xảy ra trong cùng một tình huống (Khi bật nguồn, v.v.). • Khởi động mất nhiều thời gian khi nguồn chính được bật. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian.

Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể là do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.

Mã: SC864-01

Dữ liệu HDD lỗi CRC Trong quá trình hoạt động của HDD, HDD trả về lỗi CRC.

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng. • Thay thế ổ cứng.

Mã: SC864-02 … SC864-23

Dữ liệu HDD lỗi CRC Trong quá trình hoạt động của HDD, HDD trả về lỗi CRC.

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng “a”.)

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng. • Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-00

Lỗi truy cập ổ cứng Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã trả về một lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng đã trả về lỗi không phải là SC863 (bad sector) hoặc SC864 (lỗi CRC).

Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-01 … SC865-23

Lỗi truy cập ổ cứng Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã trả về một lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng đã trả về lỗi không phải là SC863 (bad sector) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)

Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng.

Mã: SC866-00

Lỗi xác thực thẻ SD Đã phát hiện lỗi giấy phép của ứng dụng khởi động từ thẻ SD.

Nguyên nhân:
Dữ liệu chương trình không hợp lệ được lưu trữ trên thẻ SD.

Biện pháp khắc phục:
Lưu trữ dữ liệu chương trình hợp lệ trên thẻ SD.

Mã: SC867-00

Đã tháo thẻ SD Thẻ SD khởi động ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm.

Nguyên nhân:
Thẻ SD khởi động ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết / mnt / sd0).

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC867-01

Đã tháo thẻ SD Thẻ SD khởi động ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm.

Nguyên nhân:
Thẻ SD khởi động ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết / mnt / sd1).

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC867-02

Đã tháo thẻ SD Thẻ SD khởi động ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm.

Nguyên nhân:
Thẻ SD khởi động ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết / mnt / sd2).

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC868-00

Lỗi truy cập thẻ SD Bộ điều khiển SD trả lại lỗi trong quá trình hoạt động. (Lỗi xảy ra tại điểm gắn kết của / mnt / sd0)

Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi • Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng lại thẻ SD (sử dụng “SD Formatter” do Panasonic sản xuất). * • Kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD. • Thay thẻ SD. • Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC868-01, SC868-02

Lỗi truy cập thẻ SD Bộ điều khiển SD trả lại lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của / mnt / sd)

Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi • Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thẻ SD khởi động ứng dụng • Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD. • Thẻ SD cho người dùng • Trong trường hợp lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng “SD Formatter” do Panasonic sản xuất). * • Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra thẻ SD trạng thái chèn. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác. • Nếu lỗi vẫn tiếp diễn

Mã: SC870-00 … SC870-60

Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ. Khi một lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ được phát hiện trong quá trình khởi động hoặc hoạt động.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm • Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP) • Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa không nhất quán (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ) • Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD / HDD) đã bị xóa tạm thời hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng. • Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối HDD. • Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ / xác thực (SP5-846-046). • Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).

Mã: SC872-00

Lỗi nhận thư HDD Một lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi • Nguồn bị tắt trong khi máy sử dụng ổ cứng.

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007). • Thay thế ổ cứng. Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo. • Đã nhận một phần thư một phần. • Trạng thái đã đọc của các thư nhận POP3 (Tất cả các thư trên máy chủ thư được xử lý dưới dạng thư mới).

Mã: SC873-00

Lỗi nhận thư HDD Một lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi • Nguồn bị tắt trong khi máy sử dụng ổ cứng.

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007). • Thay thế ổ cứng. Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo. • Tên / mật khẩu người gửi mặc định (SMB / FTP / NCP) • Địa chỉ thư của quản trị viên • Lịch sử gửi máy quét

Mã: SC875-01

Xóa tất cả lỗi (xóa ổ cứng HDD) (lỗi hddchack –i). Đã phát hiện lỗi trước khi bắt đầu xóa ổ cứng / dữ liệu. (Không xóa được dữ liệu / không định dạng được ổ cứng một cách hợp lý)

Nguyên nhân:
• Định dạng logic ổ cứng không thành công. • Các mô-đun không xóa được dữ liệu.

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC875-02

Xóa tất cả lỗi (Xóa ổ cứng) (Lỗi xóa dữ liệu). Đã phát hiện lỗi trước khi bắt đầu xóa ổ cứng / dữ liệu. (Không xóa được dữ liệu / không định dạng được ổ cứng một cách hợp lý)

Nguyên nhân:
• Định dạng logic ổ cứng không thành công. • Các mô-đun không xóa được dữ liệu.

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC876-01

Lỗi dữ liệu nhật ký 1. Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
Tệp dữ liệu nhật ký bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).

Mã: SC876-02

Lỗi dữ liệu nhật ký 2. Đã phát hiện một lỗi trong việc xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
Mã hóa nhật ký được bật nhưng mô-đun mã hóa chưa được cài đặt.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế hoặc đặt lại mô-đun mã hóa. • Tắt cài đặt mã hóa nhật ký.

Mã: SC876-03

Lỗi dữ liệu nhật ký 3 Đã phát hiện một lỗi trong việc xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
Sự không nhất quán của khóa mã hóa giữa NV-RAM và HDD.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt cài đặt mã hóa nhật ký. • Khởi tạo bộ nhớ LCS (SP5801-019). • Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).

Mã: SC876-04

Lỗi dữ liệu nhật ký 4 Đã phát hiện một lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
• Khóa mã hóa nhật ký bị tắt nhưng tệp dữ liệu nhật ký được mã hóa. (Lỗi dữ liệu NVRAM) • Khóa mã hóa nhật ký được bật nhưng tệp dữ liệu nhật ký không được mã hóa. (Lỗi dữ liệu NVRAM)

Biện pháp khắc phục:
Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).

Mã: SC876-05

Lỗi dữ liệu nhật ký 5 Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
• Chỉ NV-RAM đã được thay thế bằng NV-RAM đã được sử dụng trước đó trong một máy khác. • Chỉ ổ cứng đã được thay thế bằng ổ cứng đã được sử dụng trước đó trong máy khác.

Biện pháp khắc phục:
• Đính kèm NV-RAM gốc. • Đính kèm ổ cứng HDD gốc. • Với cấu hình gây ra SC, hãy khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).

Mã: SC876-99

Lỗi dữ liệu nhật ký 99 Đã phát hiện một lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
Các nguyên nhân khác

Biện pháp khắc phục:

Mã: SC877-00

Ghi đè dữ liệu Lỗi thẻ bảo mật Chức năng “Tự động xóa bộ nhớ” của Bảo mật ghi đè dữ liệu được đặt thành bật nhưng không thể thực hiện được.

Nguyên nhân:
• Tùy chọn Bảo mật Ghi đè dữ liệu Thẻ SD bị hỏng. • Tùy chọn Bảo mật Ghi đè dữ liệu Thẻ SD đã bị xóa.

Biện pháp khắc phục:
• Nếu thẻ SD bị hỏng, hãy chuẩn bị thẻ SD tùy chọn Bảo mật Ghi đè dữ liệu mới và thay thế NVRAM. • Nếu thẻ SD đã được tháo ra, hãy tắt nguồn chính và cài đặt lại thẻ SD tùy chọn Bảo mật ghi đè dữ liệu đang hoạt động.

Mã: SC878-00

Lỗi xác thực điện tử TPM Máy không xác thực điện tử TPM. Hàm băm hệ thống được đăng ký trong TPM không khớp với dữ liệu trên USB flash.

Nguyên nhân:
• Mô-đun hệ thống đã được cập nhật trái phép. • Đèn flash USB không hoạt động bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng.

Mã: SC878-01

Lỗi USB Flash Lỗi hệ thống tệp Flash USB

Nguyên nhân:
Hệ thống tệp Flash USB đã bị phá hủy.

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC878-02

Lỗi TPM Lỗi xảy ra trong trình điều khiển TPM hoặc TPM.

Nguyên nhân:
TPM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC878-03

Lỗi TCSD Đã xảy ra lỗi trong ngăn xếp phần mềm TPM.

Nguyên nhân:
• Không thể khởi động TPM • Thiếu các tệp cần thiết trong TPM.

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC880-00

Lỗi MLB Trả lời quyền truy cập MLB không được trả lại trong một thời gian nhất định.

Nguyên nhân:
MLB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế MLB. • Xóa MLB.

Mã: SC881-01

Lỗi vùng xác thực • Đã phát hiện lỗi phần mềm. • Lỗi này có thể xảy ra ngay cả khi tùy chọn thẻ IC (ERIE / AYU / Greenland, v.v.) không được cài đặt.

Nguyên nhân:
• Điều này là do tích lũy thông tin xác thực bất thường trong phần mềm. (Thao tác của người dùng sẽ không trực tiếp gây ra nó.) • Xảy ra khi quá trình xác thực được thực hiện. Ví dụ: Khi công việc được gửi đến máy in / khi đăng nhập từ bảng điều khiển / khi đăng nhập từ trình duyệt Web

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC882-01

Lỗi bảng điều khiển Cheetah (Lỗi phần mềm bảng điều khiển Cheetah không hợp lệ) Xảy ra khi tính hợp lệ của thiết bị hoạt động không được quan sát.

Nguyên nhân:
• Lỗi bộ nhớ của phần mềm bảng điều khiển. • Các ứng dụng không hợp lệ được liệt kê trong bảng điều khiển.

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng bảng Vận hành thông qua chế độ SP • Cập nhật chương trình cơ sở

Mã: SC899-00

Lỗi hiệu suất phần mềm (kết thúc nhận tín hiệu)

Nguyên nhân:
Xảy ra khi một chương trình nội bộ hoạt động bất thường.

Biện pháp khắc phục:
Trong trường hợp lỗi phần cứng • Thay thế phần cứng. Trong trường hợp lỗi phần mềm • Tắt / mở nguồn chính. • Thử cập nhật chương trình cơ sở.

Mã: SC900-00

Lỗi bộ đếm điện Giá trị bộ đếm điện tổng nằm ngoài thông số kỹ thuật. Lỗi được phát hiện khi tăng tổng bộ đếm.

Nguyên nhân:
• NV-RAM không mong muốn được gắn vào. • NV-RAM bị lỗi • Dữ liệu NV-RAM bị lỗi. • Dữ liệu được ghi vào khu vực không mong muốn do yếu tố bên ngoài, v.v. • Số lượng mà SRM yêu cầu khi nhận PRT không được hoàn thành.

Biện pháp khắc phục:
Thay thế NV-RAM.

Mã: SC910-00

Bộ điều khiển bên ngoài Lỗi 1 Thông báo từ ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Nguyên nhân:
Tùy thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC911-00

Bộ điều khiển bên ngoài Lỗi 2 Thông báo từ ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Nguyên nhân:
Tùy thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC912-00

Bộ điều khiển bên ngoài Lỗi 3 Thông báo từ ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Nguyên nhân:
Tùy thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MP C4503/5503/6003 đầy đủ chi tiết nhất.
Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh màu MP C4503/5503/6003 đầy đủ chi tiết nhất.

Mã: SC913-00

Bộ điều khiển bên ngoài Lỗi 4 Thông báo từ ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Nguyên nhân:
Tùy thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC914-00

Bộ điều khiển bên ngoài Lỗi 5 Thông báo từ ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Nguyên nhân:
Tùy thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC915-01

Bộ điều khiển bên ngoài Lỗi 6 (Lỗi bảng con cò)

Nguyên nhân:
Thông báo từ ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển Egret.

Mã: SC915-02

Bộ điều khiển bên ngoài Lỗi 6 (lỗi giao tiếp nối tiếp HDD)

Nguyên nhân:
Thông báo từ ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Biện pháp khắc phục:Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển Egret.

Mã: SC915-03

Bộ điều khiển bên ngoài Lỗi 6 (tăng nhiệt độ CPU)

Nguyên nhân:
Thông báo từ ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển Egret.

Mã: SC915-04

Bộ điều khiển bên ngoài Lỗi 6 (Không thể giao tiếp với bộ điều khiển GW vì nhận được lệnh không hợp lệ)

Nguyên nhân:
Thông báo từ ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển Egret.

Mã: SC915-05

Bộ điều khiển bên ngoài Lỗi 6 (Không thể giao tiếp với bộ điều khiển GW do lỗi)

Nguyên nhân:
Thông báo từ ứng dụng bên ngoài (bộ điều khiển bên ngoài)

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển Egret.

Mã: SC919-00

Bộ điều khiển bên ngoài ngừng hoạt động Trong khi EAC (Bộ chuyển đổi ứng dụng bên ngoài), mô-đun chuyển đổi, đang hoạt động bình thường, việc nhận tín hiệu ngắt đường dây điện từ trình điều khiển nối tiếp FLUTE được phát hiện, tín hiệu BREAK từ trạm khác được phát hiện.

Nguyên nhân:
Bộ điều khiển bên ngoài và máy đã hoạt động bình thường (*) nhưng bộ điều khiển bên ngoài đã bị tắt hoặc khởi động lại hoặc bus video bị ngắt kết nối. * In hoặc quét bằng bộ điều khiển bên ngoài.

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC920-00

Lỗi ứng dụng máy in (Không có phản hồi khi khởi động PM). Khi một lỗi được phát hiện trong ứng dụng, khiến cho việc tiếp tục hoạt động không thể.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm • Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC920-01

Lỗi ứng dụng máy in (Hết thời gian chờ khi hoạt động PM). Khi một lỗi được phát hiện trong ứng dụng, khiến cho việc tiếp tục hoạt động không thể.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm • Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC920-02

Lỗi ứng dụng máy in (Không thể lấy bộ nhớ công việc) Khi phát hiện một lỗi trong ứng dụng khiến không thể tiếp tục hoạt động.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm • Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC920-03

Lỗi ứng dụng máy in (Không thể bắt đầu quá trình lọc). Khi một lỗi được phát hiện trong ứng dụng, khiến cho việc tiếp tục hoạt động không thể.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm • Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC920-04

Lỗi ứng dụng máy in (Kết thúc bất thường quá trình lọc). Khi một lỗi được phát hiện trong ứng dụng, khiến cho việc tiếp tục hoạt động không thể.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm • Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC921-00

Lỗi ứng dụng máy in (Không tìm thấy phông chữ thường trú) Không tìm thấy phông chữ thường trú khi khởi động máy in.

Nguyên nhân:
Không tìm thấy tệp phông chữ được cài đặt sẵn.

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC921-01

Lỗi ứng dụng máy in (Không tìm thấy phông chữ tùy chọn) Không tìm thấy phông chữ tùy chọn do mô phỏng yêu cầu khi khởi động máy in.

Nguyên nhân:
Không tìm thấy phông chữ mô phỏng tùy chọn

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC925-00, SC925-01

Lỗi chức năng NetFile. Không thể sử dụng quản lý tệp NetFile trên HDD hoặc tệp quản lý NetFile bị hỏng và hoạt động không thể tiếp tục.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi • Ổ cứng không nhất quán do mất điện trong quá trình truy cập ổ cứng, v.v. • Lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục:
Nếu một SC khác liên quan đến lỗi HDD (SC860 đến SC865) được cấp cùng lúc, thì HDD chính là nguyên nhân. Giải các SC khác. • Nếu SC860 đến SC865 không được cấp • Tắt / bật nguồn chính. • Nếu điều này không hoạt động, hãy khởi tạo phân vùng HDD NetFile (SP5-832-011). Cần có sự chấp thuận của khách hàng vì tin nhắn fax đã nhận đang chờ gửi và các tài liệu đang chờ lấy sẽ bị mất.

Quy trình: 1. Vào chế độ Công cụ Người dùng và thực hiện “Cài đặt Gửi hàng” để in tất cả các tài liệu fax đã nhận được lên lịch gửi. Sau đó, xóa chúng. 2. Trong chế độ Công cụ người dùng, hãy thực hiện Quản lý tài liệu> Xóa hàng loạt tài liệu chuyển. 3. Thực hiện SP5832-011, sau đó tắt và bật máy. • Nếu cách này không giải quyết được sự cố, hãy khởi tạo tất cả các phân vùng của ổ cứng HDD (SP5-832-001), sau đó tắt và bật nguồn máy. Cần có sự chấp thuận của khách hàng vì các tài liệu và thông tin Sổ Địa chỉ trong ổ cứng sẽ bị mất. Các tin nhắn fax đã nhận được lưu được bảo vệ nhưng có thể thay đổi thứ tự. • Nếu cách này không giải quyết được vấn đề, hãy thay thế ổ cứng.

Mã: SC990-00

Lỗi hoạt động phần mềm Phần mềm đã cố gắng thực hiện một hoạt động không mong muốn.

Nguyên nhân:
• Lỗi tham số • Lỗi tham số bên trong • Không đủ bộ nhớ làm việc • Lỗi hoạt động do các bất thường mà thông thường không thể phát hiện được.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Cài đặt lại phần mềm của bộ điều khiển và bo mạch BICU.

Mã: SC991-00

Lỗi hoạt động phần mềm có thể khôi phục Phần mềm đã cố hoạt động không mong muốn. SC991 bao gồm các lỗi có thể khôi phục được so vớiCS990.

Nguyên nhân:
• Lỗi tham số • Lỗi tham số bên trong • Không đủ bộ nhớ làm việc • Lỗi hoạt động do các bất thường mà thông thường không thể phát hiện được.

Biện pháp khắc phục:
Chỉ ghi nhật ký

Mã: SC992-00

SC đã phát hành không xác định. Một SC, không được kiểm soát bởi hệ thống, đã xảy ra.

Nguyên nhân:
• Một SC cho mô hình trước đó đã bị sử dụng nhầm, v.v. • Về cơ bản là một lỗi phần mềm.

Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC994-00

Lỗi hoạt động gây ra bởi các bất thường mà thông thường không thể phát hiện được. Đã xảy ra lỗi do số lượng bản ghi vượt quá giới hạn cho hình ảnh được quản lý trong lớp dịch vụ của chương trình cơ sở.

Nguyên nhân:
Điều này có thể xảy ra nếu có quá nhiều màn hình ứng dụng đang mở trên bảng điều khiển.

Biện pháp khắc phục:
Chỉ ghi nhật ký.

Mã: SC995-01

Lỗi cài đặt CPM 1 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Chi tiết: • Không xác định được số sê-ri của máy do BICU thay thế hoặc bị trục trặc. • Không xác định được số sê-ri của máy do thay thế NV-RAM

Nguyên nhân:
số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp

Biện pháp khắc phục:
• Nhập số sê-ri của máy bằng SP5-811, rồi bật / tắt nguồn. • Đính kèm NV-RAM đã được cài đặt trước đó.

Mã: SC995-02

Lỗi cài đặt CPM 2. So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Thông tin chi tiết: Không xác định được số sê-ri của máy do thay thế NV-RAM hoặc bị trục trặc.

Nguyên nhân:
số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp

Biện pháp khắc phục:
• Đính kèm NV-RAM đã được cài đặt trước đó. • Tải xuống dữ liệu trên NV-RAM bằng SP5-825.

Mã: SC995-03

Lỗi cài đặt CPM 3 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Chi tiết: Không thể nhận dạng mã nhận dạng máy do bộ điều khiển được thay thế không đúng cách hoặc đang hoạt động sai.

Nguyên nhân:
số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục:
Thay thế nó bằng một bộ điều khiển được chỉ định.

Mã: SC995-04

Lỗi cài đặt CPM 4 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy.

Nguyên nhân:
số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục:
Trả các bộ phận về cấu hình ban đầu, sau đó thay thế chúng theo hướng dẫn sử dụng.

Mã: SC997-00

Lỗi lựa chọn chức năng ứng dụng Ứng dụng được chọn bởi phím bảng điều khiển hoạt động bất thường (Không phản hồi, kết thúc bất thường).

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm (chủ yếu là ứng dụng)

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra RAM, DIMM, bo mạch tùy chọn theo yêu cầu của chương trình ứng dụng. • Kiểm tra xem sự kết hợp của các chương trình đã tải xuống có đúng không.

Mã: SC998-00

Lỗi khởi động ứng dụng • Không có ứng dụng nào được đăng ký vào hệ thống trong một thời gian nhất định sau khi nguồn chính được bật. (Không có ứng dụng nào khởi động / Tất cả các ứng dụng đã bị kết thúc bất thường) • Ứng dụng đã khởi động nhưng không thể được vẽ ngay bây giờ vì một số lý do.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm (chủ yếu là ứng dụng) • RAM, DIMM, bo mạch tùy chọn theo yêu cầu của chương trình ứng dụng. Không được cài đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra RAM, DIMM, bo mạch tùy chọn • Kiểm tra sự kết hợp của các chương trình • Thay thế bo mạch điều khiển.

Photocopy Đức Lan – nơi bán máy photocopy nhập khẩu thành phố Biên Hòa có uy tín lâu đời mang đến cho bạn những sản phẩm máy photocopy nhập khẩu chính hãng có giá thành phù hợp và thường xuyên có những ưu đãi tuyệt vời.
Qua gần 16 năm hình thành và phát triển, công ty Đức Lan đã khẳng định được tên tuổi của mình trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh nói chung, quận 11 nói riêng và trở thành địa chỉ bán máy photocopy quận 11 được khách hàng tin cậy hợp tác.
Đức Lan cung cấp đa dạng máy photocopy cũ nhập khẩu chưa qua sử dụng tại Việt Nam với các thương hiệu: RICOH, TOSHIBA, CANON, XEROX,…

Photocopy Đức Lan chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *