Bảng mã lỗi máy photocopy màu Ricoh IM C4500/6000

Hướng dẫn sửa máy photocopy màu Ricoh IM C4500, 6000

Bảng mã lỗi máy photocopy màu Ricoh IM C4500/6000 có hướng dẫn chi tiết các bước chuẩn đoán lỗi, trong quá trình sử dụng máy photocopy Ricoh IM C4500, 6000 sẽ phát sinh các pan trên màn hình. Bảng mã lỗi IM C4500/6000 sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn từng lỗi và có hướng sửa chữa nhanh chóng và bàn giao máy Ricoh IM C4500, 6000 cho khách hàng sớm nhất.

Bảng tra mã lỗi máy photocopy màu Ricoh IM C4500/6000 có hướng dẫn sửa chữa.

Xem thêm: Máy photocopy màu Ricoh IM C4500

Mã số:SC101-01

Sự miêu tả: Lỗi LED (dàn scan)

Đỉnh mức trắng không đạt đến ngưỡng quy định khi quét tấm dẫn hướng màu trắng.

Nguyên nhân:

Hơi nước đọng lại trong bộ dàn quang • Đầu nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo) • Vận chuyển máy quét bị lỗi • Bộ dây bị lỗi • Con dấu tham chiếu màu trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng (kính xuyên suốt) • Tấm dẫn hướng màu trắng hoặc Con lăn trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng (SPDF/ ARDF) • BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Làm sạch tấm dẫn hướng màu trắng hoặc con lăn màu trắng (SPDF/ARDF).
2. Kết nối lại các đầu nối sau: • Bộ vận chuyển máy quét – Bộ dây BICU (FFC) • SBU – bộ dây LEDB (FFC)
3. Kiểm tra con dấu tham chiếu màu trắng gắn phía sau kính tiếp xúc xuyên suốt. Thay kính xuyên suốt nếu bị bẩn hoặc hư hỏng.
4. Thay tấm dẫn hướng màu trắng hoặc con lăn màu trắng (SPDF/ARDF).
5. Thay thế khung vận chuyển máy quét.
6. Thay thế các dây điện sau: • Bộ vận chuyển máy quét – Bộ dây BICU (FFC)
7. Thay thế BICU (PCB10).

Mã lỗi: SC101-02

Sự miêu tả: Lỗi LED (điều chỉnh độ sáng đèn LED). Đã phát hiện lỗi LED.

Nguyên nhân:

Hơi nước đọng lại trong dàn quang • Đầu nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo) • Vận chuyển máy quét bị lỗi • Dây bị lỗi • Con dấu tham chiếu màu trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng (kính xuyên suốt) • BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kết nối lại các đầu nối sau: • Bộ vận chuyển máy quét – Bộ dây BICU (FFC) • SBU – bộ dây LEDB (FFC)
2. Kiểm tra con dấu tham chiếu màu trắng gắn phía sau kính tiếp xúc xuyên suốt. Thay kính xuyên suốt nếu bị bẩn hoặc hư hỏng.
3. Thay thế Bộ vận chuyển máy quét.f
4. Thay thế các dây nịt sau: • Bộ vận chuyển máy quét – Bộ dây BICU (FFC)
5. Thay thế BICU (PCB10).

Mã lỗi: SC102-00

Sự miêu tả: Lỗi điều chỉnh độ sáng đèn LED

Đỉnh mức trắng đạt đến ngưỡng quy định khi tấm trắng được quét sau một số lần điều chỉnh được chỉ định.

Nguyên nhân:

• Đầu nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Bộ phận vận chuyển máy quét bị lỗi
• Dây nịt bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kết nối lại các đầu nối sau: • Bộ vận chuyển dàn quang – Bộ dây BICU (FFC) • SBU – bộ dây LEDB (FFC)
2. Kiểm tra con dấu tham chiếu màu trắng gắn phía sau kính tiếp xúc xuyên suốt. Thay kính xuyên suốt nếu bị bẩn hoặc hư hỏng.
3. Thay thế khung vận chuyển dàn quang.
4. Thay thế các dây điện sau: • Bộ vận chuyển dàn quang – Bộ dây BICU (FFC)
5. Thay thế BICU (PCB10).

Bộ tài liệu tra cứu mã lỗi máy photocopy màu Ricoh IM C4500, IM C6000
Bảng mã lỗi máy photocopy màu Ricoh IM C4500/6000

Mã lỗi: SC120-00

Sự miêu tả:

Lỗi vị trí ban đầu của dàn quang. Cảm biến vị trí ban đầu của máy quét (S42) không TẮT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi

• Trong quá trình điều khiển (khi máy BẬT hoặc khi nó trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
• Trong quá trình điều chỉnh tự động (khi máy BẬT hoặc khi nó trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
• Trong quá trình quét từ ADF/ARDF hoặc kính phơi sáng.

Nguyên nhân:

• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét (M26) bị lỗi
• Cảm biến vị trí ban đầu của máy quét (S42) bị lỗi
• Bộ dây bị lỗi
• Đai định thời, ròng rọc, dây hoặc giá đỡ không được lắp đúng cách

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau:

1. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế cảm biến HP • Thay thế động cơ máy quét (M26) • Thay dây nịt.

Mã lỗi:SC121-00

Sự miêu tả:

Lỗi vị trí ban đầu của máy quét 2

Cảm biến vị trí ban đầu của máy quét (S42) không BẬT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi

• Trong quá trình điều hướng
• Trong quá trình điều chỉnh tự động
• Trong quá trình quét từ ADF/ARDF hoặc kính phơi sáng.

Nguyên nhân:

• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Cảm biến vị trí ban đầu của máy quét (S42) bị lỗi

Bộ dây bị lỗi • Đai định giờ, ròng rọc, dây hoặc giá đỡ không được lắp đúng cách

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau:

1. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế cảm biến vị trí ban đầu của máy quét (S42). • Thay thế động cơ máy quét (M26) • Thay dây nịt.

Mã lỗi:SC141-00

Sự miêu tả:

Lỗi phát hiện mức độ màu đen

Mức độ màu đen không thể đạt được mục tiêu trong quá trình điều khiển khuếch đại tự động.

Nguyên nhân:

• Vận chuyển máy quét bị lỗi
• Dây nịt bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kết nối lại các đầu nối sau: • Giá đỡ máy quét – Bộ dây BICU (FFC)
2. Thay thế Giá đỡ máy quét.
3. Thay thế các dây điện sau: • Bộ vận chuyển máy quét – Bộ dây BICU (FFC)
4. Thay thế BICU (PCB10).

Mã lỗi: SC142-00

Sự miêu tả:

Lỗi phát hiện mức trắng

Không thể điều chỉnh mức trắng sang mức mục tiêu thứ hai trong mục tiêu trong quá trình điều khiển khuếch đại tự động.

Nguyên nhân:

• Ngưng tụ trong bộ máy quét
• Bộ phận vận chuyển máy quét bị lỗi
• Dây bị lỗi
• Đầu nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Tấm trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kết nối lại các đầu nối sau: • Bộ vận chuyển máy quét – Bộ dây BICU (FFC) • SBU – bộ dây LEDB (FFC)
2. Kiểm tra con dấu tham chiếu màu trắng gắn phía sau kính tiếp xúc xuyên suốt. Thay kính xuyên suốt nếu bị bẩn hoặc hư hỏng.
3. Thay bộ chuyển động máy quét.
4. Thay thế các dây điện sau: • Bộ vận chuyển máy quét – Bộ dây BICU (FFC)
5. Thay thế BICU (PCB10).

Mã lỗi: SC144-00

Sự miêu tả:

Lỗi Giao tiếp SBU

• Máy không thể phát hiện rằng Bộ chuyển động Máy quét đã được kết nối.
• Máy không thể giao tiếp với Bộ vận chuyển máy quét.
• Dữ liệu liên lạc không chính xác.

Nguyên nhân:

• Vận chuyển máy quét bị lỗi
• BICU bị lỗi
• Dây nịt bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kết nối lại các đầu nối sau: • Giá đỡ máy quét – Bộ dây BICU (FFC)
2. Thay thế Giá đỡ máy quét.
3. Thay thế BICU (PCB10).
4. Thay thế các bộ dây sau: • Bộ vận chuyển máy quét – Bộ dây BICU (FFC)

Mã số: SC151-00

Sự miêu tả:

Lỗi mức độ đen: Mặt 2

Mức độ màu đen được quét không nằm trong phạm vi được chỉ định.

Nguyên nhân:

• CIS cho SPDF bị lỗi
• Bo mạch chính SPDF bị lỗi
• Bộ dây bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF – đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các bộ dây sau: • Bo mạch chính SPDF – CIS • Bo mạch chính BICU -SPDF
4. Thay thế bo mạch chính SPDF.

Mã số: SC152-00

Sự miêu tả:

Lỗi mức độ trắng: Mặt 2

• Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng được đọc từ CIS không nằm trong phạm vi được chỉ định so với giá trị mục tiêu.

Nguyên nhân:

• CIS bị lỗi
• Con lăn trắng bị lỗi
• Bo mạch chính SPDF bị lỗi
• Dây nịt bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF – đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các bộ dây sau: • Bo mạch chính SPDF – CIS • Bo mạch chính BICU -SPDF
4. Thay thế bo mạch chính SPDF.

Mã số: SC154-00

Sự miêu tả:

Lỗi giao tiếp máy quét: Mặt 2

Giá trị được đọc ra từ khu vực ASIC và FROM bên trong CIS khác với giá trị mong đợi.

Nguyên nhân:

• Lỗi CIS
• Lỗi vùng “FROM”
• Bo mạch chính SPDF bị lỗi
• Đầu nối bị lỗi (lỏng, hỏng)

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF – đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các bộ dây sau: • Bo mạch chính SPDF – CIS • Bo mạch chính BICU -SPDF
4. Thay thế bo mạch chính SPDF.

Mã số:SC161-02

Sự miêu tả:

Lỗi IPU (BICU) (Lỗi Lsync: Mặt 2)

Máy phát hiện lỗi từ kết quả kiểm tra tự chẩn đoán trước khi quét mặt 2.

Nguyên nhân:

• dây nịt bị lỗi giữa CIS và BICU (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• CIS bị lỗi
• BICU bị lỗi (ASIC: lỗi Macaron)

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kết nối lại các đầu nối BICU – CIS nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế CIS cho SPDF.
3. Thay dây BICU – CIS.
4. Thay thế BICU (PCB10).

Mã số:SC161-20

Sự miêu tả:

Lỗi IPU (BICU) (Lỗi khởi tạo DRAM)

Xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện mỗi khi bật máy hoặc quay trở lại hoạt động hoàn toàn từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:

• BICU bị lỗi (lỗi kết nối thiết bị Macaron/ DRAM)
• Thiết bị DRAM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại tất cả các đầu nối trên bo mạch BICU nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế BICU (PCB10).

Mã số:SC195-00

Sự miêu tả:

Lỗi số serial máy

So sánh mã nhận dạng sản phẩm trong số serial máy (11 chữ số).

Nguyên nhân:

Mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số) không khớp.

Biện pháp khắc phục:

Nhập lại số serial của máy.

Mã số:SC202-00

Sự miêu tả:

Động cơ đa giác: Lỗi hết thời gian BẬT

Sau khi động cơ gương đa giác (M27) bật hoặc trong khoảng thời gian (giây) được chỉ định sau khi vòng tua máy thay đổi, động cơ không quay bình thường.

Nguyên nhân:

• Động cơ gương đa giác (M27) hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
• Giao diện khai thác tới trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• BICU bị lỗi
• Xung động cơ gương đa giác (M27) không thể xuất ra chính xác. (Bộ điều khiển đa giác)
• PSU bị lỗi (nguồn điện đa giác, cầu chì bị lỗi)
• Lỗi điện áp nguồn AC

Biện pháp khắc phục:

1. Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT rồi BẬT nguồn khi cửa trước mở. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
2. Kết nối lại các đầu nối sau: • Bộ Laser – BICU • Vận chuyển giấy IOB – BICU (đầu nối CN587 / CN574 trên BICU)
3. Kết nối lại đầu nối rơle của bộ laser.
4. Thay mô tơ gương đa giác (M27).
5. Thay thế BICU (PCB10).
6. Thay thế dây điện giữa bộ laser và BICU.
7. Thay bộ phận laze.
8. Kiểm tra điện áp đầu ra (nếu có bất kỳ hư hỏng nào, hãy thay cầu chì)
9. Kiểm tra các dây điện sau: • Vận chuyển giấy IOB – BICU • Vận chuyển giấy IOB – PSU (CN164/CN152)
10. Thay thế dây điện giữa BICU và IOB Vận tải Giấy.

Có thể bạn thích  Bảng mã lỗi photocopy ricoh mp 4054 , 5054, 6054, 3054 đầy đủ chi tiết nhất.

Mã số:SC203-00

Sự miêu tả:

Động cơ đa giác: Lỗi hết thời gian TẮT

Động cơ đa giác không dừng trong thời gian quy định sau khi nhận được tín hiệu dừng.

Nguyên nhân:

• Động cơ gương đa giác (M27) hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
• Giao diện khai thác tới trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

1. Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
2. Kiểm tra các bộ dây sau:
3. Bộ Laser – BICU (đầu nối CN587/CN574 trên BICU)
4. Thay mô tơ gương đa giác (M27).
5. Thay thế BICU (PCB10).
6. Thay thế dây điện giữa bộ laser và BICU.
7. Thay bộ phận laser.

Mã số:SC204-00

Sự miêu tả:

Động cơ đa giác: Lỗi tín hiệu XSCRDY

Động cơ đa giác không quay chính xác khi chạy (in).

Nguyên nhân:

• Bộ kết nối giao diện với trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc kết nối không chính xác.
• Động cơ gương đa giác (M27) hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
• BICU bị lỗi
• PSU bị lỗi
• Lỗi điện áp nguồn AC

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kết nối lại các đầu nối sau: • Bộ Laser – BICU • Vận chuyển giấy IOB – BICU (đầu nối CN587 / CN574 trên BICU)
2. Kết nối lại đầu nối rơle của bộ laser.
3. Thay mô tơ gương đa giác (M27).
4. Thay thế BICU (PCB10).
5. Thay thế dây điện giữa bộ laser và BICU.
6. Thay bộ phận laze.
7. Kiểm tra điện áp đầu ra (nếu có lỗi thì thay cầu chì).
8. Kiểm tra các dây nối sau: • Vận chuyển Giấy IOB – BICU • Vận chuyển Giấy IOB – PSU (CN164/CN152)
9. Thay thế dây nịt giữa BICU và IOB Vận chuyển Giấy.

Mã số:SC220-01, SC220-04

Sự miêu tả:

SC220-01 Cạnh đầu: Lỗi phát hiện đồng bộ hóa LD1: Bk

SC220-04 Cạnh đầu: Lỗi phát hiện đồng bộ hóa LD1: Ye

Không có tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa (tín hiệu ghi/quét định kỳ).

Nguyên nhân:

• Bộ khai thác giao diện tới thiết bị phát hiện đồng bộ hóa bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Bo mạch phát hiện đồng bộ bị lỗi
• Tia không đi vào máy dò ảnh.
• LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

1. Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
2. Tháo bộ phận laze ra, sau đó kiểm tra xem có hiện tượng ngưng tụ không.
3. Kết nối lại các đầu nối giữa LDB (Bảng đồng bộ hóa máy dò) và BICU.
4. Thay thế BICU (PCB10).
5. Thay bộ phận Laser.
6. Thay thế dây điện giữa LDB (Bảng đồng bộ hóa máy dò) và BICU.

Mã số:SC230-01 đến SC230-04

Sự miêu tả:

SC230-01 Lỗi FGATE ON: Bk (màu đen)

SC230-02 Lỗi FGATE ON: Cy (màu xanh)

SC230-03 Lỗi FGATE ON: Ma (màu đỏ)

SC230-04 Lỗi FGATE ON: Ye (màu vàng)

Ghi tín hiệu độ dài hình ảnh (tín hiệu FGATE) vắng mặt ngay cả tại thời điểm bắt đầu ghi.

Nguyên nhân:

• BICU bị lỗi
• Dây nối giữa BICU và bảng điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

1. Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
2. Kết nối lại các đầu nối giữa BICU và bảng điều khiển.
3. Thay thế BICU (PCB10).
4. Thay thế bo mạch điều khiển (PCB11).
5. Trong trường hợp chất lượng hình ảnh bị suy giảm (vệt ngang), hãy kiểm tra thêm SC220.

Mã lỗi Ricoh IM C4500, IM C6000
Tài liệu Ricoh IM C4500, 6000

Mã số:SC231-01 đến SC231-04

Sự miêu tả:

SC231-01 Lỗi FGATE OFF: Bk (màu đen)

SC231-02 Lỗi FGATE OFF: Cy (màu xanh)

SC231-03 Lỗi FGATE OFF: Ma (màu đỏ)

SC231-04 Lỗi FGATE OFF: Ye (màu vàng)

Ghi tín hiệu độ dài hình ảnh (tín hiệu FGATE) vắng mặt ngay cả tại thời điểm bắt đầu ghi.

Nguyên nhân:

• BICU bị lỗi
• Dây nối giữa BICU và bảng điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

1. Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
2. Kết nối lại các đầu nối giữa BICU và bảng điều khiển.
3. Thay thế BICU (PCB10).
4. Thay thế bo mạch điều khiển (PCB11).

Mã lỗi: SC240-01 đến SC240-04

Sự miêu tả:

SC240-01 Lỗi LD: Bk

SC240-02 Lỗi LD: Cy

SC240-03 Lỗi LD: Ma

SC240-04 Lỗi LD: Ye

• Nếu thiết bị đầu cuối lỗi LD của trình điều khiển LD có màu tương ứng được xác nhận sau khi khởi tạo LD.
• Nếu phát hiện lỗi trong quá trình khởi tạo trình điều khiển LD phát hiện Ith/Ieta của LD có màu tương ứng.

Nguyên nhân:

• Suy giảm LD (LD bị hỏng, thay đổi đặc tính đầu ra, v.v.)
• Bộ dây giao diện bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Trình điều khiển LD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

1. Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
2. Kiểm tra giá trị trong SP2-110-001 đến 004 (LD Driver), mặc định là “0h”. • Nếu giá trị hiện tại là “0”, hãy thực hiện bước 4. • Nếu giá trị hiện tại là “1”, hãy thực hiện bước 3 và 5. • Nếu giá trị hiện tại là “2” đến “FF”, hãy thực hiện bước 4.
3. Kết nối lại các đầu nối giữa LDB và BICU. (Đầu nối CN579 / CN580 / CN581 / CN582 / CN583 / CN584 / CN588 / CN589 trên BICU và đầu nối rơle của bộ laser)
4. Thay bộ Laser
5. Thay dây nối giữa LDB với BICU.

Mã lỗi: SC272-01 đến SC272-04

Sự miêu tả:

SC272-01 Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD: Bk

SC272-02 Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD: Cy

SC272-03 Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD: Ma

SC272-04 Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD: Ye

Giao tiếp giữa CPU và trình điều khiển LD không được thực hiện chính xác.

Nguyên nhân:

• LDB bị lỗi
• BICU bị lỗi
• Dây nịt bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kết nối lại các đầu nối sau: • LDB – BICU (đầu nối CN583/CN584/CN588/CN589 trên BICU và đầu nối rơle của bộ laser)
2. Thay thế BICU (PCB10).
3. Thay bộ phận laze.
4. Thay dây nịt sau: • Dây LDB – BICU

Mã số:SC272-10

Sự miêu tả:

Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD:

Điện áp LD khác không đáp ứng điện áp quy định (5 V).

Nguyên nhân:

• BICU bị lỗi (Lỗi nguồn LD5V)
• LDB bị lỗi (lỗi ổ LD)
• Đầu nối LDB bị lỗi (lỏng, hỏng)
• Công tắc khóa liên động bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

1. Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
2. Kiểm tra SP2-110-010. Trong trường hợp 111 3 bit thấp hơn: Điện áp nguồn bình thường => Thực hiện Bước 4, 8, 10 rồi 9. Trong trường hợp 100 3 bit thấp hơn: Lỗi BISU/LSU => Thực hiện Bước 8 rồi thực hiện 9, rồi thực hiện lại Bước 2. Trong trường hợp 110 3 bit thấp hơn: Lỗi đơn vị ghi/lỗi khai thác => Thực hiện Bước 4, 9, 10 rồi 8. Trong trường hợp 3 bit 000 thấp hơn: Lỗi điện áp/lỗi đường dây cấp nguồn giữa IOB và BICU => Thực hiện Bước 4, 5, 6 rồi 7 rồi thực hiện lại Bước 2.
3. Ngắt kết nối bộ dây giữa LDB và BICU (đầu nối CN583/CN584/CN588/CN589 trên BICU), sau đó thực hiện Bước 1 rồi đến Bước 2 để kiểm tra xem giá trị của SP có thay đổi hay không.
4. Kết nối lại các đầu nối sau: • LDB – BICU (đầu nối CN583/CN584/CN588/CN589 trên BICU và đầu nối rơle của bộ laser)
5. Kết nối lại các đầu nối sau: • Bộ Laser – BICU • IOB Vận chuyển Giấy – BICU (CN574 trên BICU)
6. Kiểm tra các dây điện sau: • Vận chuyển giấy IOB – BICU • Vận chuyển giấy IOB – PSU (CN164/CN152)
7. Kiểm tra xem công tắc khóa liên động có được lắp đúng cách hay không.
8. Thay thế BICU (PCB10).
9. Thay bộ phận laze.
10. Thay dây cắm sau: • Bộ Laser – dây BICU

Mã số:SC285-01

Sự miêu tả:

Động cơ nghiêng (trong thiết bị LD) Lỗi điều khiển
nguồn Nguồn điện từ PSU không được cấp cho động cơ nghiêng.

Nguyên nhân:

• Lỗi phần mềm
• Hình ảnh IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Cập nhật chương trình cơ sở.
2. Thay thế IOB hình ảnh (PCB2).
3. Thay thế BICU (PCB10).

Mã lỗi: SC285-02

Kết quả đọc mẫu MUSIC không thành công 4 lần.

Mã số: SC285-03

Kết quả đọc mẫu MUSIC không thành công 4 lần.

Mã số:SC312-01 … SC312-04

Sự miêu tả:

SC312-01 Lỗi đầu ra con lăn sạc HVP-CB (K)

SC312-02 Lỗi đầu ra con lăn sạc HVP-CB (C)

SC312-03 Lỗi đầu ra con lăn sạc HVP-CB (M)

SC312-04 Lỗi đầu ra con lăn sạc HVP-CB ( Y)

AC sạc được đặt thành BẬT ở tốc độ tiêu chuẩn và điện áp FB của AC sạc của mỗi màu được theo dõi trong 200 ms trong khoảng thời gian 20 ms (10 lần) sau 80 ms sạc AC_ON và dưới 0,3V được phát hiện liên tục trong 200ms (10 lần), SC của màu tương ứng sẽ sáng lên và hoạt động của máy bị tạm dừng

Nguyên nhân:

• Dây điện cao thế bị lỗi hoặc bị chập.
• Lỗi hoặc hư hỏng cài đặt PCU
• Lỗi HVP-CB
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây bị hỏng
• Hình ảnh IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kiểm tra BĐP các điểm sau và khôi phục hoặc thay thế BĐP nếu có bất kỳ sai sót nào. • Kiểm tra chất gây ô nhiễm trên thiết bị đầu cuối Con lăn Sạc [A] • Kiểm tra hư hỏng hoặc biến dạng của thiết bị đầu cuối Con lăn Sạc [A] • Kiểm tra tính liên tục của thanh lõi đầu cuối Con lăn Sạc [B] 2. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối liên quan đến PCDU có được kết nối an toàn hay không. Thay thế các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
3. Khôi phục hoặc thay thế các bộ phận của máy chính nếu có bất kỳ hư hỏng nào sau khi kiểm tra các điểm sau. • Kiểm tra chất gây ô nhiễm trên tấm cấp nguồn đã tích điện [C] • Kiểm tra hư hỏng hoặc biến dạng của tấm cấp nguồn đã tích điện [C] • Kiểm tra tính liên tục giữa thanh lõi đầu cuối của Con lăn Sạc và HVP (CB)
4. Thay thế HVP (CB) .
5. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thay IOB hình ảnh (PCB2).

Mã số:SC324-01

Sự miêu tả:

Động cơ phát triển: Bk: Khóa

Trạng thái động cơ được quan sát trong khoảng thời gian 100ms trong khi động cơ BẬT và trạng thái mở khóa được phát hiện ít nhất 20 lần

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây nịt bị hỏng
• IOB bị lỗi
• Mô-men xoắn của bộ phận phát triển tăng lên

Biện pháp khắc phục:

1. Cẩn thận không làm đổ thuốc phát triển, lắc bộ phận phát triển theo chiều ngang để thuốc phát triển trải đều.
2. Thay thế động cơ.
3. Kết nối lại đầu nối.
4. Thay dây nịt.
5. Thay thế IOB hình ảnh (PCB2).
6. Thay thế PCDU.

Mã số:SC324-05

Sự miêu tả:

Động cơ phát triển: CMY:

Trạng thái khóa động cơ được quan sát trong khoảng thời gian 100ms trong khi động cơ BẬT và trạng thái mở khóa được phát hiện ít nhất 20 lần.

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây nịt bị hỏng
• IOB bị lỗi
• Mô-men xoắn của bộ phận phát triển tăng lên

Biện pháp khắc phục:

1. Cẩn thận không làm đổ thuốc phát triển, lắc bộ phận phát triển theo chiều ngang để thuốc phát triển trải đều.
2. Thay thế động cơ.
3. Kết nối lại đầu nối.
4. Thay dây nịt.
5. Thay thế IOB hình ảnh (PCB2).
6. Thay thế PCDU.

Mã số:SC360-01 … SC360-04

Sự miêu tả:

 • Lỗi điều chỉnh cảm biến SC360-01 TD (K)
 • Lỗi điều chỉnh cảm biến TD SC360-02 (C)
 • Lỗi điều chỉnh cảm biến TD SC360-03 (M)
 • Lỗi điều chỉnh cảm biến TD SC360-04 (Y)

1. Số lượng Mu cao hơn ngưỡng mà không phát hiện thấy nhà phát triển nào.
2. Số lượng Mu thấp hơn ngưỡng mục tiêu trên/dưới ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Cảm biến TD (S37)(S38)(S39)(S40) bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
• Dây nịt bị hỏng
• Mật độ mực của nhà phát triển khác với nhà phát triển ban đầu

Có thể bạn thích  Những câu hỏi thường gặp khi thuê máy photocopy.

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối liên quan đến cảm biến TD (S37)(S38)(S39)(S40) có được kết nối chắc chắn hay không. Thay thế các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra Đơn vị Phát triển để biết các điểm sau và khôi phục hoặc thay thế nó nếu có bất kỳ lỗi nào. • Bánh răng bị bung ra • Con dấu PCDU chưa được gỡ bỏ • Không phải nhà phát triển ban đầu
3. Kiểm tra cảm biến TD (S37)(S38)(S39)(S40) và phục hồi hoặc thay thế nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra dây điện cho cảm biến TD (S37)(S38)(S39)(S40). Thay dây điện nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
5. Thay thế BICU (PCB10) nếu không thể khôi phục SC ngay cả sau khi thực hiện các bước từ 1 đến 4.

Mã số:SC361-01 … SC361-04

Sự miêu tả:

 • Lỗi đầu ra cảm biến TD SC361-01: Giới hạn trên (K)
 • Lỗi đầu ra cảm biến TD SC361-02: Giới hạn trên (C)
 • SC361-03 Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn trên (M)
 • Lỗi đầu ra cảm biến TD SC361-04: Giới hạn trên ( Y)

Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001 đến 004) > ngưỡng lỗi giới hạn trên đầu ra (SP3-211-002) liên tục vượt quá giá trị ngưỡng xuất hiện giới hạn trên (SP3-211-003).

Nguyên nhân:

Mất đầu nối cảm biến TD (S37)(S38)(S39)(S40) (lỗi kết nối)

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối liên quan đến cảm biến TD (S37)(S38)(S39)(S40) có được kết nối chắc chắn hay không. Thay thế các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra Đơn vị Phát triển để biết các điểm sau và khôi phục hoặc thay thế nó nếu có bất kỳ lỗi nào. • Bánh răng bị bung ra • Bộ phận phát triển không được lắp đúng cách
3. Kiểm tra cảm biến TD (S37)(S38)(S39)(S40) và khôi phục hoặc thay thế nó nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra các giá trị của SP3-030-061 đến 064 (Cảm biến TD ban đầu: Số lượng mu ban đầu của Exe). Nếu chúng là giá trị ban đầu, hãy thực hiện điều chỉnh cảm biến TD (SP3-030-001 đến 006).
5. Kiểm tra Bộ cấp mực và khôi phục hoặc thay thế nó nếu có bất kỳ lỗi nào. (Khi mật độ hình ảnh quá thấp, bộ nguồn có thể có bất thường) • Hộp mực hết • Lỗi ổ đĩa mực • Tắc nghẽn đường dẫn nguồn 6. Kiểm tra bộ dây cho cảm biến TD (S37)(S38)( S39)(S40). Thay dây điện nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
7. Thay thế BICU (PCB10) nếu không thể khôi phục SC ngay cả sau khi thực hiện các bước từ 1 đến 6.

Quy trình xác nhận khôi phục

1. BẬT nguồn điện chính rồi in một tờ.
2. Thực thi SP3-320-***(TD.Sens:Vt :Disp: Current: CMYK) để kiểm tra giá trị đầu ra của cảm biến TD (S37)(S38)(S39)(S40).
3. Thực thi SP3-211-004 (Vt Limits Err :Disp Lower Threshold) để kiểm tra giá trị giới hạn dưới. • Bất thường nếu giá trị đầu ra cảm biến TD thấp hơn giá trị giới hạn dưới • Bình thường nếu giá trị đầu ra cảm biến TD bằng hoặc lớn hơn giá trị giới hạn dưới

Mã số:SC362-01 … SC362-04

Sự miêu tả:

 • SC362-01 Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn dưới (K)
 • Lỗi đầu ra cảm biến TD SC362-02: Giới hạn dưới (C)
 • SC362-03 Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn dưới (M)
 • SC362-04 Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn dưới ( Y)

Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001 đến 004) < ngưỡng lỗi giới hạn dưới đầu ra (SP3-211-004) liên tục ở dưới giá trị ngưỡng xuất hiện giới hạn dưới (SP3-211-005)

Nguyên nhân:

Thiếu/rớt đầu nối cảm biến TD (S37)(S38)(S39)(S40)

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối liên quan đến cảm biến TD (S37)(S38)(S39)(S40) có được kết nối chắc chắn hay không. Thay thế các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra Đơn vị Phát triển để biết các điểm sau và khôi phục hoặc thay thế nó nếu có bất kỳ lỗi nào. • Bánh răng bị bung ra • Bộ phận phát triển không được lắp đúng cách
3. Kiểm tra cảm biến TD (S37)(S38)(S39)(S40) và khôi phục hoặc thay thế nó nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra các giá trị của SP3-030-061 đến 064 (Cảm biến TD ban đầu: Số lượng mu ban đầu của Exe). Nếu chúng là giá trị ban đầu, hãy thực hiện điều chỉnh cảm biến TD (SP3-030-001 đến 006).
5. Kiểm tra Bộ cấp mực và khôi phục hoặc thay thế nó nếu có bất kỳ lỗi nào. • Lỗi dẫn động chai mực (quay trái)
6. Kiểm tra dây điện cho cảm biến TD (S37)(S38)(S39)(S40). Thay dây điện nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
7. Thay thế BICU (PCB10) nếu không thể khôi phục SC ngay cả sau khi thực hiện các bước từ 1 đến 6.

Quy trình xác nhận khôi phục

1. BẬT nguồn điện chính rồi in một tờ.
2. Thực thi SP3-320-***(TD.Sens:Vt :Disp: Current: CMYK) để kiểm tra giá trị đầu ra của cảm biến TD (S37)(S38)(S39)(S40).
3. Thực thi SP3-211-004 (Vt Limits Err :Disp Lower Threshold) để kiểm tra giá trị giới hạn dưới. • Bất thường nếu giá trị đầu ra cảm biến TD thấp hơn giá trị giới hạn dưới • Bình thường nếu giá trị đầu ra cảm biến TD bằng hoặc lớn hơn giá trị giới hạn dưới

Mã số:SC370-01 … SC370-03

Sự miêu tả:

 • Lỗi hiệu chỉnh cảm biến SC370-01 TM (ID) (F)
 • Lỗi hiệu chỉnh cảm biến SC370-02 TM (ID) (C)
 • Lỗi hiệu chỉnh cảm biến SC370-03 TM (ID) (R)

Nguyên nhân:

Điện áp đầu ra quang phản xạ thông thường của cảm biến Mặt trước hoặc Trung tâm hoặc Phía sau TM (ID): Không thể điều chỉnh Vsg_reg trong phạm vi mục tiêu. Giới hạn trên (SP3-320-013: giá trị ban đầu 4,5V) Giới hạn dưới (SP3-320-014: giá trị ban đầu 3,5V) Lưu ý: Trong trường hợp -01/-02, SC375 được hiển thị ở mức ưu tiên.

Mã số:SC371-01, SC371-02, SC371-03

Sự miêu tả:

 • SC371-01 Lỗi đầu ra cảm biến TM/ID (phía trước): Đầu ra vùng nền (phản xạ thường)
 • SC371-02 Lỗi đầu ra cảm biến TM/ID (giữa): Đầu ra vùng nền (phản xạ thường)
 • SC371-03 Lỗi đầu ra cảm biến TM/ID (phía sau): Đầu ra vùng nền (phản xạ thông thường)

Điện áp đầu ra của ánh sáng phản chiếu gương của cảm biến TM/ID thấp hơn giá trị giới hạn dưới. Giá trị giới hạn dưới: 0,3 (V)

Nguyên nhân:

Thiếu đầu nối cảm biến TM (ID)/lỗi kết nối • Lỗi cảm biến TM (ID)

Mã số:SC375-01, SC375-03

Sự miêu tả:

SC375-01 Lỗi đầu ra cảm biến TM/ID (phía trước): Phát hiện đứt dây đai
SC375-03 Lỗi đầu ra cảm biến TM/ID (phía sau): Phát hiện đứt dây đai Điện
áp đầu ra của ánh sáng phản chiếu gương (Vsg_reg) của TM/ID cảm biến nằm dưới giá trị giới hạn dưới được hiển thị trong SP sau. Giá trị giới hạn dưới (SP3-320-016) Lưu ý: SC này được hiển thị ưu tiên hơn SC370.

Nguyên nhân:

 • Thiếu đầu nối cảm biến TM (ID)/lỗi kết nối
 • Phát hiện bụi bẩn trên cửa sổ cảm biến TM (ID)
 • Trục trặc cảm biến TM (ID)
 • Dao động trong ITB hoặc trượt dây đai

Mã số:SC396-05

Sự miêu tả:

Khóa động cơ trống (CMY)

Trạng thái khóa động cơ được quan sát trong khoảng thời gian 100ms trong khi động cơ BẬT và trạng thái mở khóa được phát hiện ít nhất 20 lần

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây nịt bị hỏng
• IOB bị lỗi
• Mô-men xoắn của thiết bị tăng

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế động cơ.
• Kết nối lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB hình ảnh (PCB2).
• Thay thế PCDU.

Mã số:SC441-00

Sự miêu tả:

Động cơ chuyển trống:

Trạng thái khóa động cơ được quan sát trong khoảng thời gian 100ms trong khi động cơ BẬT và trạng thái mở khóa được phát hiện ít nhất 20 lần.

Nguyên nhân:

• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây nịt bị hỏng
• Hình ảnh IOB bị lỗi
• Mô-men xoắn của thiết bị tăng lên.

Biện pháp khắc phục:

• Thay thế động cơ
• Kết nối lại đầu nối
• Thay dây nịt
• Thay thế IOB hình ảnh (PCB2).
• Kiểm tra tải trên động cơ (PCDU, Bộ truyền ảnh, Bộ truyền giấy, Chai mực thải).
• Thay thế PCDU, bộ truyền ảnh, bộ truyền giấy hoặc chai mực thải.

Mã số:SC442-00

Sự miêu tả:

Lỗi nâng ITB

Mặc dù động cơ tiếp điểm và nhả ITB (động cơ truyền động chai mực (M) (M13) quay, cảm biến tiếp điểm và nhả ITB (S32) không phát hiện được trạng thái cảm biến cảm biến được chỉ định trong thời gian đã chỉ định. • Hoạt động tiếp xúc/tách : Nếu không được phát hiện trong 2000msec • Vận hành vị trí gốc: Nếu không được phát hiện trong 5000msec Thời gian lấy mẫu phát hiện tín hiệu: 10msec

Nguyên nhân:

• Bộ truyền hình ảnh không được đặt/cài đặt bị lỗi
• Cảm biến bẩn
• Cảm biến bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Tải đơn vị lớn

Biện pháp khắc phục:

1. Đặt lại Bộ đai truyền hình ảnh đúng cách.
2. Làm sạch cảm biến nhả và tiếp điểm ITB (S32).
3. Kiểm tra dây điện (đã ngắt kết nối, lỏng các đầu nối).
4. Thay thế cảm biến nhả và tiếp điểm ITB (S32).
5. Thay thế Bộ đai truyền hình ảnh.
6. Thay thế bộ truyền động tiếp điểm/tách.

Mã số:SC452-00

Sự miêu tả:

Lỗi động cơ nhả và tiếp điểm chuyển giấy

Mặc dù động cơ nhả và tiếp điểm chuyển giấy (M18) quay, cảm biến tiếp điểm và nhả giấy ITB (S32) không phát hiện được trạng thái cảm biến được chỉ định trong thời gian được chỉ định. • Hoạt động tiếp điểm: Nếu không được phát hiện trong 2000msec Cảm biến nhả và tiếp điểmITB (S32) • Hoạt động ở vị trí ban đầu: Nếu không được phát hiện trong 5000msec Thời gian lấy mẫu phát hiện tín hiệu: 10msec

Nguyên nhân:

• Bụi bẩn cảm biến
• Lỗi cảm biến
• Lỗi động cơ
• Tải đơn vị lớn

Biện pháp khắc phục:

• Thay bộ truyền động tiếp điểm
• Thay bộ truyền hình ảnh
• Kiểm tra dây nịt

Mã số:SC492-00

Sự miêu tả:

Nguồn điện áp cao: truyền hình ảnh/truyền giấy: lỗi đầu ra

Tín hiệu phát hiện SC (truyền) là L (bất thường) trong 200 ms liên tục trong đầu ra (truyền) điện áp cao.

Nguyên nhân:

Lỗi H/W

• Lỗi cài đặt đầu nối nguồn đầu ra • Lỗi cài đặt đầu nối bộ điều khiển • Ngắt kết nối dây điện áp cao đầu ra • Ngắt kết nối bộ điều khiển, đoản mạch • Lỗi cài đặt bộ chuyển đổi • Lỗi bảng điều khiển_ Lỗi IOB (lỗi tín hiệu liên quan) • Lỗi HVP-TTS
Tải lỗi
• Tăng trở kháng của con lăn truyền giấy (môi trường nhiệt độ thấp/tăng trở kháng/tăng trở kháng do bụi bẩn) • Lỗi hoạt động của cơ cấu tiếp xúc chuyển giấy • Tăng trở kháng của băng truyền hình ảnh • Mở đường dẫn nguồn điện tải

Biện pháp khắc phục:

• Đặt lại hoặc thay thế bộ dây của đường cấp nguồn điện áp cao
• Đặt lại hoặc thay thế bộ dây giữa IOB hình ảnh (PCB2) và HVP-TTS.
• Đặt lại hoặc thay thế bộ phận chuyển giao.
• Kiểm tra hoạt động của cơ cấu tiếp điểm.
• Thay thế HVP-TTS (PCB16).
• Thay thế IOB hình ảnh (PCB2).

Mã số:SC497-00

Sự miêu tả:

Lỗi nhiệt điện trở phát hiện nhiệt độ máy

Lỗi đầu ra cảm biến nhiệt độ: Dưới 0,56V hoặc trên 3,0V

Nguyên nhân:

• Ngắt kết nối hoặc hỏng đầu nối
• Cảm biến (Thermistor) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối liên quan đến Cảm biến nhiệt độ hình ảnh (Thermistor) (S33) có được kết nối chắc chắn hay không. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế Cảm biến nhiệt độ hình ảnh (Nhiệt điện trở) (S33).

Mã số:SC498-00

Sự miêu tả:

Lỗi cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

Lỗi đầu ra cảm biến nhiệt độ: Dưới 0,76V hoặc trên 2,90V hoặc Lỗi đầu ra cảm biến độ ẩm: lớn hơn 2,4V

Nguyên nhân:

• Cảm biến không được cài đặt (ngắt kết nối hoặc bị hỏng)
• Cảm biến bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.

1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối liên quan đến Cảm biến Nhiệt độ và Độ ẩm (S41) có được kết nối chắc chắn hay không. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (S41).

Công ty thương mại và dịch vụ Đức Lan

 • Địa chỉ: 1/68 Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh TP. HCM.
 • Điện thoại bàn: 028 62589736 – 028 62589737 – 028 62589738
 • Fax: 028 62589735.
 • Hotline: 0938114403 – 0983114403. Gặp Ms LAN.
 • Website: Địa chỉ bán máy photocopy Ricoh nhập khẩu: http://ricohhcm.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *