Bảng mã lỗi máy photo màu Konica Minolta Bizhub C654 /C754e

Khi máy photocopy Konica Minolta Bizhup xuất hiện các lỗi, các bạn kỹ thuật phải tìm hiểu kỹ lỗi đó là gì và làm sao để xử lý? Bài viết dưới đây của Đức Lan bao gồm các thông tin về bảng mã lỗi máy photo màu Konica Minolta Bizhub C654 / C754e một cách chi tiết nhất.

Hi vọng rằng qua bài viết này sẽ giúp các bạn giải quyết lỗi một cách nhanh chóng nhất và bàn giao máy lại cho khách hàng sử dụng.

Bảng mã lỗi máy photo màu Konica Minolta Bizhub C654 / C754e chi tiết nhất.

Mã số:C0002

Sự miêu tả:

 • Lỗi giao tiếp nạp giấy
 • Khi bảng truyền động nạp/truyền giấy (PFTDB) đang nhận dữ liệu, phát hiện thấy lỗi giao tiếp.

Nguyên nhân:

 • Bảng điều khiển nạp/truyền giấy (PFTDB) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

 • Tắt công tắc nguồn chính, ngắt kết nối rồi cắm dây nguồn. Đợi 10 giây. hoặc hơn sau khi kết nối dây nguồn và BẬT công tắc nguồn chính.
 • Viết lại phần sụn.
 • Kiểm tra độ dẫn PFTDB ICP3.
 • Kiểm tra dẫn truyền PRCB ICP16.
 • Thay thế PFTDB.
 • Thay thế PRCB.
Bảng mã lỗi máy photocopy màu Konica Minolta Bizhub C654/C754e chi tiết.
Bảng mã lỗi máy photocopy màu Konica Minolta Bizhub C654/C754e chi tiết.

Mã số:C0104

Sự miêu tả:

 • Động cơ vận chuyển khay nạp 3/4 không quay được
 • Tín hiệu khóa vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ đang quay.

Nguyên nhân:

 • Động cơ vận chuyển LCC (M25)
 • Bảng truyền động/nạp giấy (PFTDB)
 • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra đầu nối giữa M25-PFTDB CN17 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối của M25 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra hoạt động M25 PFTDB CN17-1 tới 7 11-X.
 • Thay thế M25.
 • Kiểm tra độ dẫn PFTDB ICP6.
 • Thay thế PFTDB.
 • Thay thế PRCB.

Mã số:C0105

Sự miêu tả:

 • Động cơ vận chuyển khay nạp 3/4 quay vào thời điểm bất thường
 • Tín hiệu khóa vẫn ở mức THẤP trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ vẫn đứng yên.

Nguyên nhân:

 • Động cơ vận chuyển LCC (M25)
 • Bảng truyền động/nạp giấy (PFTDB)
 • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra đầu nối giữa M25-PFTDB CN17 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối của M25 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra hoạt động M25 PFTDB CN17-1 tới 7 11-X.
 • Thay thế M25.
 • Kiểm tra độ dẫn PFTDB ICP6.
 • Thay thế PFTDB.
 • Thay thế PRCB.

Mã số:C0202

Sự miêu tả:

 • Bất thường lên/xuống khay nạp 1
 • Cảm biến giới hạn trên của khay 1 (PS6) không bị chặn ngay cả sau khi hết một khoảng thời gian nhất định sau khi bắt đầu chuyển động nâng

Nguyên nhân:

 • Cảm biến giới hạn trên khay 1 (PS6)
 • Động cơ nâng khay 1 (M6)
 • Bảng truyền động/nạp giấy (PFTDB)
 • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra đầu nối giữa M6-PFTDB CN27 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối của M6 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối giữa rơ-le PS6 CN145- PFTDB CN15 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra I/O PS6, kiểm tra cảm biến PFTDB CN15-3 (BẬT) 1-P
 • Kiểm tra hoạt động M6 PFTDB CN27-10 đến 11 2 đến 3-X.
 • Thay thế M6.
 • Thay thế PFTDB.
 • PRCB ICP10 kiểm tra độ dẫn điện.
 • Thay thế PRCB.
Bảng mã lỗi máy photocopy màu Konica Minolta Bizhub C654/C754e chi tiết.
Bảng mã lỗi máy photocopy màu Konica Minolta Bizhub C654/C754e chi tiết.

Mã số:C0204

Sự miêu tả:

 • Bất thường lên/xuống khay nạp 2
 • Cảm biến giới hạn trên của khay 2 không bị chặn ngay cả sau khi hết một khoảng thời gian nhất định sau khi chuyển động nâng đã được bắt đầu.

Nguyên nhân:

 • Cảm biến giới hạn trên khay 2 (PS14)
 • Động cơ nâng khay 2 (M8)
 • Bảng truyền động/nạp giấy (PFTDB)
 • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

Mã số:C0206

Sự miêu tả:

 • Bất thường lên/xuống khay nạp 3
 • Cảm biến giới hạn trên của khay 3 không bị chặn ngay cả sau khi hết một khoảng thời gian nhất định sau khi chuyển động nâng đã được bắt đầu.

Nguyên nhân:

 • Cảm biến giới hạn trên khay 3 (PS22)
 • Động cơ nâng khay 3 (M23)
 • Bảng truyền động/nạp giấy (PFTDB)
 • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra đầu nối giữa M23-PFTDB CN18 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối của M23 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra các đầu nối giữa PS22-rơle CN193- rơle CN113B-PFTDB CN20 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra I/O PS22, kiểm tra cảm biến PFTDB CN20-6 (ON) 6-X.
 • Kiểm tra hoạt động M23 PFTDB CN18-3 đến 4 9-X.
 • Thay thế M23.
 • Kiểm tra độ dẫn PFTDB ICP7.
 • Thay thế PFTDB.
 • Thay thế PRCB.

Mã số:C0208

Sự miêu tả:

 • Bất thường lên/xuống khay nạp 4
 • Cảm biến giới hạn trên của khay 4 không bị chặn ngay cả sau khi hết một khoảng thời gian nhất định sau khi chuyển động nâng đã được bắt đầu.

Nguyên nhân:

 • Cảm biến giới hạn trên khay 4 (PS27)
 • Động cơ nâng khay 4 (M24)
 • Bảng truyền động/nạp giấy (PFTDB)
 • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra đầu nối giữa M24-PFTDB CN18 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối của M24 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối giữa PS27-rơle CN194-rơle CN121B-PFTDB CN22 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra I/O PS27, kiểm tra cảm biến PFTDB CN22-6 (ON) 8-X.
 • Kiểm tra hoạt động M24 PFTDB CN18-1 đến 2 9-X.
 • Thay thế M24.
 • Kiểm tra độ dẫn PFTDB ICP8.
 • Thay thế PFTDB.
 • Thay thế PRCB.

Mã số:C0216

Sự miêu tả:

 • LCT lên/xuống bất thường
 • Cảm biến giới hạn trên (PS2) không bị chặn ngay cả khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi thao tác nâng giấy bắt đầu

Nguyên nhân:

 • Cảm biến giới hạn trên (PS2)
 • Động cơ nâng (M1)
 • Bảng điều khiển LU (LUDB)

Biện pháp khắc phục:

Khi LU-204 được cài đặt:

 • Kiểm tra đầu nối giữa M1-LCDB CN3 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối của M1 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra các đầu nối giữa rơ-le PS2 CN406- LCDB CN5 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra I/O PS2, kiểm tra cảm biến LUDB CN5-3 (ON) LU-204 4-G.
 • Kiểm tra hoạt động M1 LUDB CN3-4 (BẬT) LU-204 3-G.
 • Thay thế M1.
 • Kiểm tra độ dẫn của LUDB ICP2.
 • Thay thế LUDB.

Khi LU-301 được cài đặt:

 • Kiểm tra đầu nối giữa M1-LCDB CN3 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối của M1 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra các đầu nối giữa rơ-le PS2 CN3-LCDB CN5 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra I/O PS2, kiểm tra cảm biến LUDB CN5-3 (ON) LU-301 4-G.
 • Kiểm tra hoạt động M1 LUDB CN3-4 (BẬT) LU-301 3-G.
 • Thay thế M1.
 • Kiểm tra độ dẫn của LUDB ICP2.
 • Thay thế LUDB.
Bảng mã lỗi máy photocopy màu Konica Minolta Bizhub C654/C754e chi tiết.
Bảng mã lỗi máy photocopy màu Konica Minolta Bizhub C654/C754e chi tiết.

Mã số:C0301

Sự miêu tả:

 • Quạt hút không quay
 • Tín hiệu khóa quạt vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi quạt đang quay.

Nguyên nhân:

 • Quạt hút (FM1)
 • Bảng truyền động/nạp giấy (PFTDB)

Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra đầu nối giữa rơle FM1 CN278-rơle CN271B-PFTDB CN10 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra quạt xem có bị quá tải không và khắc phục nếu cần.
 • Kiểm tra hoạt động FM1 PFTDB CN10-3 (REM) PFTDB CN10-5 (LOCK) 5-P.
 • Thay thế FM1.
 • Kiểm tra độ dẫn PFTDB ICP2.
 • Thay thế PFTDB.

Mã số:C0351

Sự miêu tả:

 • Quạt làm mát giấy/đầu vào không quay
 • Tín hiệu khóa quạt vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi quạt đang quay.

Nguyên nhân:

 • Quạt làm mát giấy/in (FM13)
 • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra đầu nối giữa rơ-le FM13 CN325- PRCB CN1 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra quạt xem có bị quá tải không và khắc phục nếu cần.
 • Kiểm tra hoạt động FM13 PRCB CN1-11 (KHÓA) 7-K.
 • Thay thế FM13.
 • Thay thế PRCB.

Mã số:C1003

Sự miêu tả:

 • Lỗi giao tiếp PK
 • <Khi cài đặt FS-535+PK-521> Khi phát hiện lỗi giao tiếp giữa bảng điều khiển FS (FSCB) và bảng điều khiển đục lỗ (PKCB).

Nguyên nhân:

 • Bảng điều khiển đột lỗ (PKCB)
 • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

 • TẮT công tắc nguồn chính, ngắt kết nối rồi cắm dây nguồn. Đợi 10 giây. hoặc hơn sau khi kết nối dây nguồn và BẬT công tắc nguồn chính.
 • Viết lại phần sụn.
 • Thay thế PKCB.
 • Thay thế FSCB.

Mã số:C1004

Sự miêu tả:

 • Lỗi giao tiếp FNS
 • Khi bảng điều khiển FS (FSCB) đang nhận dữ liệu, phát hiện lỗi giao tiếp.

Nguyên nhân:

 • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

 • TẮT công tắc nguồn chính, ngắt kết nối rồi cắm dây nguồn. Đợi 10 giây. hoặc hơn sau khi kết nối dây nguồn và BẬT công tắc nguồn chính.
 • Viết lại phần sụn.
 • Thay thế FSCB (FS-534/FS-535)

Mã số:C1005

Sự miêu tả:

 • Lỗi giao tiếp ZU
 • Khi bảng điều khiển ZU (ZUCB) đang nhận dữ liệu, phát hiện lỗi giao tiếp.

Nguyên nhân:

 • Bảng điều khiển ZU (ZUCB)

Biện pháp khắc phục:

 • TẮT công tắc nguồn chính, ngắt kết nối rồi cắm dây nguồn. Đợi 10 giây. hoặc hơn sau khi kết nối dây nguồn và BẬT công tắc nguồn chính.
 • Viết lại phần sụn.
 • Thay thế ZUCB

Mã số:C1080

Sự miêu tả:

 • Lỗi giao tiếp RU
 • Khi bảng điều khiển RU (RUCB) đang nhận dữ liệu, phát hiện lỗi giao tiếp.

Nguyên nhân:

 • Bảng điều khiển RU (RUCB)

Biện pháp khắc phục:

 • TẮT công tắc nguồn chính, ngắt kết nối rồi cắm dây nguồn. Đợi 10 giây. hoặc hơn sau khi kết nối dây nguồn và BẬT công tắc nguồn chính.
 • Viết lại phần sụn.
 • Thay thế RUCB
Bảng mã lỗi máy photocopy màu Konica Minolta Bizhub C654/C754e chi tiết.
Bảng mã lỗi máy photocopy màu Konica Minolta Bizhub C654/C754e chi tiết.

Mã số:C1081

Sự miêu tả:

 • Lỗi giao tiếp SD
 • Khi phát hiện lỗi giao tiếp giữa bảng điều khiển FS (FSCB) và bảng ổ đĩa SD (SDDB).

Nguyên nhân:

 • Bảng ổ đĩa SD (SDDB)
 • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

 • TẮT công tắc nguồn chính, ngắt kết nối rồi cắm dây nguồn. Đợi 10 giây. hoặc hơn sau khi kết nối dây nguồn và BẬT công tắc nguồn chính.
 • Viết lại phần sụn.
 • Thay thế SDDB (SD-511/SD-512).
 • Thay thế FSCB. (FS-534/FS-535).

Mã số:C1102

Sự miêu tả:

Trục trặc ổ đĩa lên/xuống khay chính

<Khi cài đặt FS-534>

 • Trong khi khay thoát đang được nâng lên, cảm biến vị trí phía trên của khay chính (PS26/PS27) không bị chặn và công tắc phát hiện vị trí phía trên của khay chính (SW2) không được BẬT, ngay cả sau khi động cơ lên/xuống khay chính (M11) quay theo số lần đã đặt.
 • Trong khi khay thoát đang được hạ xuống, cảm biến phát hiện khay chính đầy (PS29) không bị chặn sau khi hết khoảng thời gian đã đặt sau khi động cơ lên/xuống khay chính (M11) được BẬT.

<Khi FS-535 được cài đặt>

 • Cảm biến giới hạn trên của khay chính (PS44/PS45) được BẬT ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua trong khi động cơ lên/xuống khay chính (M5) được cấp điện.
 • Cảm biến bề mặt trên cùng của giấy ghim (PS7) không bị chặn ngay cả sau khi hết khoảng thời gian đã đặt trong khi động cơ lên/xuống khay chính (M5) được cấp điện.

Nguyên nhân:

<Khi FS-534 được cài đặt>

 • Động cơ lên/xuống khay chính (M11)
 • Cảm biến vị trí trên của khay chính/R (PS26)
 • Cảm biến vị trí trên của khay chính/F (PS27)
 • Cảm biến phát hiện đầy khay chính (PS29)
 • Công tắc phát hiện vị trí trên của khay chính (SW2)
 • Bảng điều khiển FS (FSCB)

<Khi cài đặt FS-535>

 • Động cơ lên/xuống khay chính (M5)
 • Cảm biến/vào giới hạn trên của khay chính (PS44)
 • Giới hạn trên của khay chính cảm biến/đầu ra (PS45)
 • Cảm biến bề mặt trên cùng của giấy ghim (PS7)
 • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534 được cài đặt:

 • Kiểm tra các đầu nối động cơ và cảm biến xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối của M11 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra I/O PS26, kiểm tra cảm biến FSCB J14<A>-5 (ON) FS-534 2-C.
 • Kiểm tra I/O PS27, kiểm tra cảm biến FSCB J14<B>-8 (ON) FS-534 3-C.
 • Kiểm tra I/O PS29, kiểm tra cảm biến FSCB J14<A>-8 (ON) FS-534 4-C.
 • Kiểm tra hoạt động SW2 FSCB J10-1 đến 2 FS-534 8-K.
 • Kiểm tra hoạt động M11 FSCB J9<A>-9 đến 10 FS-534 10-C đến D.
 • Thay thế M11.
 • Thay thế FSCB.

Khi FS-535 được cài đặt:

 • Kiểm tra các đầu nối động cơ và cảm biến xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối của M5 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra I/O PS44, kiểm tra cảm biến FSCB CN24-2 (ON) FS-535 8-L.
 • Kiểm tra I/O PS45, kiểm tra cảm biến FSCB CN18-1 đến 3 FS-535 13-D.
 • Kiểm tra I/O PS7, kiểm tra cảm biến FSCB CN23-15 (ON) FS-535 13-L.
 • Kiểm tra hoạt động M5 FSCB CN22-1 đến 11 FS-535 5-L.
 • Thay thế M5.
 • FSCB ICP1 kiểm tra độ dẫn điện.
 • Thay thế FSCB.
Bảng mã lỗi máy photocopy màu Konica Minolta Bizhub C654/C754e chi tiết.
Bảng mã lỗi máy photocopy màu Konica Minolta Bizhub C654/C754e chi tiết.

Mã số:C1103

Sự miêu tả:

Động cơ tấm căn chỉnh/Sự cố của Fr

<Khi lắp đặt FS-534>

 • Tấm căn chỉnh/Cảm biến gia đình F (PS12) không được bỏ chặn sau khi hết khoảng thời gian đã đặt sau khi ổ đĩa khởi động từ vị trí ban đầu.
 • Tấm căn chỉnh/Cảm biến gia đình F (PS12) không bị chặn sau khi hết khoảng thời gian đã đặt sau khi động cơ căn chỉnh/mặt trước (M7) được BẬT để đưa tấm căn chỉnh về vị trí ban đầu,
 • Tấm căn chỉnh/F không không đạt được vị trí quy định trong khoảng thời gian nhất định.

<Khi FS-535 được cài đặt>

 • Cảm biến động cơ tấm căn chỉnh/Fr (PS17) không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt trôi qua trong khi động cơ tấm căn chỉnh/Fr (M11) được cấp điện.

Nguyên nhân:

<Khi lắp đặt FS-534>

 • Động cơ căn chỉnh/Mặt trước (M7)
 • Tấm căn chỉnh/Cảm biến nhà F (PS12)
 • Bảng điều khiển FS (FSCB)

<Khi lắp đặt FS-535>

 • Động cơ tấm căn chỉnh/Fr (M11)
 • Cảm biến nhà động cơ tấm căn chỉnh/F (PS17)
 • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534 được cài đặt:

 • Kiểm tra đầu nối giữa M7-FSCB J4 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối của M7 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối giữa PS12-FSCB J4 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra I/O PS12, kiểm tra cảm biến FSCB J4<B>-4 (ON) FS-534 13-C.
 • Kiểm tra hoạt động M7 FSCB J4<A>-5 đến 8 FS-534 11-C đến D.
 • Thay thế M7.
 • Thay thế FSCB.

Khi FS-535 được cài đặt:

 • Kiểm tra đầu nối giữa M11-FSCB CN19 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối của M11 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối giữa PS17-FSCB CN20 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra I/O PS17, kiểm tra cảm biến FSCB CN20-6 (ON) FS-535 12-D.
 • Kiểm tra hoạt động M11 FSCB CN19-1 đến 4 FS-535 10-D.
 • Thay thế M11.
 • Kiểm tra độ dẫn điện của FSCB ICP4.
 • Thay thế FSCBe FSCB.

Mã số:C1104

Sự miêu tả:

 • Sự cố của động cơ con lăn thoát
 • <Khi lắp đặt FS-535> Ngay cả sau khi một khoảng thời gian xác định trước đã trôi qua kể từ khi động cơ con lăn thoát (M4) bắt đầu hoạt động, tín hiệu khóa không được đặt thành L (quay).

Nguyên nhân:

 • <Khi FS-535 được cài đặt> Ngay cả sau khi một khoảng thời gian xác định trước đã trôi qua kể từ khi động cơ con lăn thoát (M4) bắt đầu hoạt động, tín hiệu khóa không được đặt thành L (quay).

Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra đầu nối giữa M4-FSCB CN18 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra đầu nối của M4 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần.
 • Kiểm tra hoạt động M4 FSCB CN18-4 đến 11 FS-535 14-D.
 • Thay thế M4.
 • Kiểm tra độ dẫn điện của FSCB ICP14.
 • Thay thế FSCB.

Mã số:C1105

Sự miêu tả:

Trục trặc truyền động của động cơ đẩy bó
(Khi cài đặt FS-534) • Cảm biến vị trí kẹp gắp (PS18) không chặn ngay cả sau khi hết khoảng thời gian đã đặt sau khi cảm biến phát hiện vị trí kẹp gắp (PS19) được bỏ chặn. • Cảm biến phát hiện vị trí kẹp (PS19) không chặn ngay cả khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi mở khóa • Cảm biến phát hiện vị trí kẹp (PS19) không chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi vị trí ban đầu của kẹp cảm biến (PS18) được bỏ chặn. • Cảm biến vị trí ban đầu của bộ kẹp (PS18) không bị chặn ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt sau khi động cơ đẩy bó (M10) được bỏ chặn. • Cảm biến vị trí ban đầu của bộ kẹp (PS18) và cảm biến phát hiện vị trí bộ kẹp (PS19) bị chặn cùng một lúc.

Nguyên nhân:

<Khi FS-534 được cài đặt> • Động cơ đẩy bó (M10) • Cảm biến vị trí đầu kẹp (PS18) • Cảm biến phát hiện vị trí kẹp (PS19) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra các đầu nối động cơ và cảm biến xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M10 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra I/O PS18, kiểm tra cảm biến FSCB J13-13 (ON) FS-534 7-C. 4 Kiểm tra I/O PS19, kiểm tra cảm biến FSCB J12-3 (ON) FS-534 7-C. 5 Kiểm tra hoạt động M10 FSCB J13-1 đến 2 FS-534 8-C đến D. 6 Thay thế M10. 7 Thay thế FSCB.

Mã số:C1105

Sự miêu tả:

Trục trặc truyền động của động cơ con lăn đầu ra giấy

(Khi cài đặt FS-535) Cảm biến nhà con lăn đầu ra giấy (PS10) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt sau khi động cơ con lăn đầu ra giấy (M6) được BẬT.

Nguyên nhân:

<Khi FS-535 được cài đặt> • Động cơ con lăn đầu ra giấy (M6) • Cảm biến nhà con lăn đầu ra giấy (PS10) • Bảng điều khiển FS (FSCB

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M6-FSCB CN60 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M6 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS10-rơ-le CN211- FSCB CN21 xem có kết nối đúng cách không và sửa lại nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS10, kiểm tra cảm biến FSCB CN21-3 (ON) FS-535 6-L. 5 Kiểm tra hoạt động M6 FSCB CN60-9 đến 12 FS-535 16-D. 6 Thay thế M6. 7 FSCB ICP19 kiểm tra độ dẫn điện. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1106

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ chuyển động của máy dập ghim

<Khi cài đặt FS-534> • Cảm biến vị trí nhà của máy dập ghim (Phía sau) (PS23) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt trôi qua sau khi động cơ chuyển động của máy dập ghim bên (M13) BẬT. • Máy dập ghim không đạt đến vị trí được chỉ định trong khoảng thời gian đã đặt.
<Khi FS-535 được cài đặt> Cảm biến vị trí máy dập ghim/1/2/3/4 (PS50/PS/51/PS52/PS53) bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt trôi qua sau khi động cơ chuyển động của máy dập ghim ( M13) được BẬT.

Nguyên nhân:

<Khi lắp đặt FS-534> • Động cơ chuyển động của máy dập ghim bên (M13) • Cảm biến vị trí ban đầu của máy dập ghim (Phía sau) (PS23) • Bảng điều khiển FS (FSCB) <
Khi lắp đặt FS-535> • Động cơ chuyển động của máy dập ghim (M13) • Cảm biến vị trí kim bấm/1 (PS50) • Cảm biến vị trí kim bấm/2 (PS51) • Cảm biến vị trí kim bấm/3 (PS52) • Cảm biến vị trí kim bấm/4 (PS53) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M13-rơle CN3-FSCB J11 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M13 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa rơ-le PS23 CN3-FSCB J11 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS23, kiểm tra cảm biến FSCB J11<B>-3 (ON) FS-534 4-C. 5 Kiểm tra hoạt động M13 FSCB J11<A>-1 đến 4 FS-534 4-C đến D. 6 Thay thế M13. 7 Thay thế FSCB.

Khi FS-535 được cài đặt: 1 Kiểm tra các đầu nối động cơ và cảm biến xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M13 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra I/O PS50, kiểm tra cảm biến FSCB CN23-3 (ON) FS-535 11 đến 12-L. 4 Kiểm tra I/O PS51, kiểm tra cảm biến FSCB CN23-6 (ON) FS-535 12-L. 5 Kiểm tra I/O PS52, kiểm tra cảm biến FSCB CN23-9 (ON) FS-535 12-L. 6 Kiểm tra I/O PS53, kiểm tra cảm biến FSCB CN23-12 (ON) FS-535 12-L. 7 Kiểm tra hoạt động M13 FSCB CN15-3 đến 8 FS-535 8-D. 8 Thay thế M13. 9 FSCB ICP18 kiểm tra độ dẫn điện. 10 Thay thế FSCB.

Mã số:C1109

Sự miêu tả:

Trục trặc ổ đĩa của động cơ dập ghim

<Khi cài đặt FS-534> • Cảm biến vị trí ban đầu của máy dập ghim (Phía sau) (PS23) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi động cơ máy dập ghim (M14) BẬT. • Cảm biến vị trí máy dập ghim (Trung tâm) (PS24) bị chặn khi động cơ máy dập ghim (M14) đang chạy.

<Khi FS-535 được cài đặt> Cảm biến gia đình trong bộ phận dập ghim không BẬT ngay cả khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi động cơ máy dập ghim (M14) BẬT và cảm biến gia đình trong bộ phận dập ghim không BẬT ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi động cơ dập ghim (M14) truyền động theo hướng ngược lại.

Nguyên nhân:

<Khi FS-534 được cài đặt> • Động cơ dập ghim (M14) • Cảm biến vị trí ban đầu của máy dập ghim (Phía sau) (PS23) • Cảm biến vị trí máy dập ghim (Giữa) (PS24) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

<Khi FS-535 được cài đặt> • Bộ bấm ghim • Động cơ bấm ghim (M14) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa rơ-le bộ phận dập ghim CN4-FSCB J11 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của bộ phận dập ghim để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa rơ-le PS23 CN3-FSCB J11 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra đầu nối giữa rơ-le PS24 CN3-FSCB J11 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 5 Kiểm tra I/O PS23, kiểm tra cảm biến FSCB J11<B>-3 (ON) FS-534 4-C. 6 Kiểm tra I/O PS24, kiểm tra cảm biến FSCB J11<B>-6 (ON) FS-534 4 đến 5-C. 7 Thay bộ phận dập ghim. 8 Thay thế FSCB.
Khi FS-535 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M14-FSCB CN15 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M14 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Thay bộ phận dập ghim. 4 Kiểm tra hoạt động M14 FSCB CN15-1 đến 2 FS-535 8 đến 9-D. 5 Thay thế M14. 6 Kiểm tra độ dẫn điện của FSCB ICP10. 7 Thay thế FSCB.

Mã số:C1112

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ dập ghim

<Khi cài đặt FS-534+SD-511> <Khi cài đặt FS-535+SD-512> • Cảm biến gia đình của máy dập ghim không được BẬT ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua trong khi động cơ máy dập ghim đang hoạt động tràn đầy sinh lực. • Cảm biến gia đình của máy dập ghim không bị TẮT ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi cảm biến gia đình của máy dập ghim được BẬT.

Nguyên nhân:

<Khi cài đặt FS-534+SD-511> <Khi cài đặt FS-535+SD-512> • Động cơ bấm ghim • Cảm biến gia đình bấm ghim • Bảng ổ đĩa SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi cài đặt FS-534+SD-511: 1 Kiểm tra đầu nối giữa bộ phận ghim-SDDB J4 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của bộ phận ghim để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Thay bộ phận dập ghim. 4 Thay thế SDDB. 5 Thay thế FSCB.
Khi cài đặt FS-535+SD-512: 1 Kiểm tra đầu nối giữa bộ phận ghim-SDDB J4 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của bộ phận ghim để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Thay bộ phận dập ghim. 4 Thay thế SDDB. 5 Thay thế FSCB.

Mã số:C1113

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ dẫn động nút chặn
<Khi cài đặt FS-534+SD-511> <Khi cài đặt FS-535+SD-512> Cảm biến gia đình nút chặn (PS6) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi hết khoảng thời gian đã đặt sau động cơ truyền động chặn (M4) được BẬT.

Nguyên nhân:

<Khi cài đặt FS-534+SD-511> <Khi cài đặt FS-535+SD-512> • Động cơ dẫn động chặn (M4) • Cảm biến chặn tại nhà (PS6) • Bảng ổ đĩa SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS ( FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534+SD-511 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M4-SDDB J10 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M4 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS6-SDDB J10 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS6, kiểm tra cảm biến SDDB J10-5 (BẬT) SD-511 2-G. 5 Kiểm tra hoạt động M4 SDDB J10-6 đến 9 SD-511 1 đến 2-F đến G. 6 Thay thế M4. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Khi cài đặt FS-535+SD-512: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M4-SDDB J10 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M4 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS6-SDDB J10 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS6, kiểm tra cảm biến SDDB J10-5 (ON) SD-512 1-G. 5 Kiểm tra hoạt động M4 SDDB J10-6 đến 9 SD-512 1-F đến G. 6 Thay thế M4. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1114

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ căn chỉnh

<Khi cài đặt FS-534+SD-511> <Khi cài đặt FS-535+SD-512> Cảm biến căn chỉnh tại nhà (PS4) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt sau khi động cơ căn chỉnh (M3) được BẬT.

Nguyên nhân:

<Khi cài đặt FS-534+SD-511> <Khi cài đặt FS-535+SD-512> • Động cơ căn chỉnh (M3) • Cảm biến căn chỉnh nhà (PS4) • Bảng ổ đĩa SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB )

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534+SD-511 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M3-rơ-le CN10-SDDB J7 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M3 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS4-rơ-le CN10-SDDB J7 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS4, kiểm tra cảm biến SDDB J7-6 (ON) SD-511 6-F. 5 Kiểm tra hoạt động M3 SDDB J7-7 đến 10 SD-511 5-F đến G. 6 Thay thế M3. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Khi FS-535+SD-512 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M3-rơ-le CN10-SDDB J7 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M3 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS4-rơ-le CN10-SDDB J7 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS4, kiểm tra cảm biến SDDB J7-6 (ON) SD-512 5-G. 5 Kiểm tra hoạt động M3 SDDB J7-7 đến 10 SD-512 5-F đến G. 6 Thay thế M3. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1115

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ dao gấp giữa
<Khi cài đặt FS-534+SD-511> Cảm biến gia đình dao gấp giữa (PS8) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt trôi qua sau khi động cơ dao gấp giữa (M9) hoạt động đã bật lên.

<Khi cài đặt FS-535+SD-512> Cảm biến ngôi nhà gập giữa (PS8) không bị chặn ngay cả khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua trong khi động cơ dao gấp giữa (M9) được cấp điện.

Nguyên nhân:

<Khi cài đặt FS-534+SD-511> • Động cơ dao gấp trung tâm (M9) • Cảm biến gia đình dao gấp trung tâm (PS8) • Bảng ổ đĩa SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

<Khi FS-535+SD -512 đã được cài đặt> • Động cơ dao gấp trung tâm (M9) • Cảm biến nhà gấp trung tâm (PS8) • Bảng ổ đĩa SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534+SD-511 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M9-SDDB J11 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M9 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS8-rơ-le CN10-SDDB J7 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS8, kiểm tra cảm biến SDDB J7-3 (ON) SD-511 6-G. 5 Kiểm tra hoạt động M9 SDDB J11-11 đến 20 SD-511 1 đến 2-B. 6 Thay thế M9. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Khi FS-535+SD-512 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M9-SDDB J11 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M9 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS8-rơ-le CN10-SDDB J7 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS8, kiểm tra cảm biến SDDB J7-3 (ON) SD-512 5-G. 5 Kiểm tra hoạt động M9 SDDB CN11-11 đến 20 SD-512 1-B. 6 Thay thế M9. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1124

Sự miêu tả:

Lỗi ổ đĩa lên/xuống khay nạp giấy (dưới)
<Khi cài đặt FS-535+PI-505> Cảm biến giới hạn trên của khay /Lw (PS209) hoặc cảm biến giới hạn dưới của khay /Lw (PS210) không được BẬT ngay cả sau khi thiết lập khoảng thời gian đã trôi qua sau khi động cơ nâng khay /Lw (M202) được cấp điện.

Nguyên nhân:

• Động cơ nâng khay /Lw (M202) • Cảm biến giới hạn khay trên /Lw (PS209) • Cảm biến giới hạn khay dưới /Lw (PS210) • Bảng điều khiển PI (PIDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M202-rơ-le CN206- PIDB CN56 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M202 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS209-rơ-le CN237- PIDB CN53<A> xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra đầu nối giữa PS210-rơ-le CN236- PIDB CN53<A> xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 5 Kiểm tra I/O PS209, kiểm tra cảm biến PIDB CN53<A>-8 (ON) PI-505 8-C đến D. 6 Kiểm tra I/O PS210, kiểm tra cảm biến PIDB CN53<A>-11 (ON) PI-505 9-C đến D. 7 Kiểm tra hoạt động M202 PIDB CN56-5 đến 6 PI-505 7-C đến D. 8 Thay thế M202. 9 Kiểm tra dẫn truyền PIDB ICP2. 10 Thay thế PIDB. 11 Thay thế FSCB

Mã số:C1125

Sự miêu tả:

Lỗi ổ đĩa lên/xuống của khay nạp giấy (trên)

<Khi cài đặt FS-535+PI-505> Cảm biến giới hạn dưới của khay /Lên (PS205) hoặc cảm biến giới hạn trên của khay /Lên (PS204) không được BẬT ngay cả sau khi thiết lập khoảng thời gian đã trôi qua sau khi động cơ nâng khay /Up (M201) được cấp điện.

Nguyên nhân:

• Động cơ nâng khay /Up (M201) • Cảm biến giới hạn khay trên /Up (PS204) • Cảm biến giới hạn khay dưới /Up (PS205) • Bảng điều khiển PI (PIDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M201-rơ-le CN203- PIDB CN54 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M201 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS204-rơ-le CN235- PIDB CN55 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra đầu nối giữa PS205-rơle CN235- PIDB CN55 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 5 Kiểm tra I/O PS204, kiểm tra cảm biến PIDB CN55-8 (ON) PI-505 5-C đến D. 6 Kiểm tra I/O PS205, kiểm tra cảm biến PIDB CN55-7 (ON) PI-505 6-C đến D. 7 Kiểm tra hoạt động M201 PIDB CN54-7 đến 8 PI-505 4-C đến D. 8 Thay thế M201. 9 Kiểm tra dẫn truyền PIDB ICP2. 10 Thay thế PIDB. 11 Thay thế FSCB.

Mã số:C1127

Sự miêu tả:

Trục trặc truyền động của động cơ dao động đục lỗ
<Khi lắp đặt FS-535+PK-521> Cảm biến PK punch home (PS303) không được BẬT ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt trong khi động cơ dao động đục lỗ (M302) được cấp điện.

Nguyên nhân:

• Động cơ dao động đột dập (M302) • Cảm biến gia đình đột dập PK (PS303) • Bảng điều khiển đột dập (PKCB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)
Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M302-rơle CN342- rơle CN341-PKCB CN37 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M302 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS303-rơle CN342- rơle CN341-PKCB CN34 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS303, kiểm tra cảm biến PKCB CN37-2 (ON) PK-521 5-C. 5 M302 kiểm tra hoạt động PKCB CN34-1 tới 6 PK-521 5-C. 6 Thay thế M302. 7 Thay thế PKCB. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1130

Sự miêu tả:

Trục trặc ổ đĩa của động cơ nút chặn thứ 1

<Khi cài đặt FS-535 + ZU-606> Cảm biến nhà nút gập thứ 1 (PS603) không được BẬT ngay cả khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi động cơ nút chặn thứ 1 (M602) bắt đầu tìm kiếm về nhà chức vụ.

Nguyên nhân:

• Động cơ nút chặn thứ nhất (M602) • Cảm biến gia đình nút gập thứ nhất (PS603) • Bảng điều khiển ZU (ZUCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M602-rơle CN30- ZUCB CN15 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M602 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS603-rơle CN636- ZUCB CN4 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS603, kiểm tra cảm biến ZUCB CN4-11 (ON) ZU-606 5-C. 5 Kiểm tra hoạt động M602 ZUCB CN15-4 ​​đến 6 ZU-606 3-C. 6 Thay thế M602. 7 Kiểm tra độ dẫn điện của ZUCB ICP7. 8 Thay thế ZUCB.

Mã số:C1131

Sự miêu tả:

Sự cố truyền động của động cơ nút chặn thứ 2

<Khi cài đặt FS-535 + ZU-606> Cảm biến nút chặn thứ 2 (PS604) không được BẬT ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt trôi qua sau khi động cơ nút chặn thứ 2 (M603) bắt đầu tìm kiếm vị trí nút gốc .

Nguyên nhân:

• Động cơ nút gập thứ 2 (M603) • Cảm biến gia đình nút gập thứ 2 (PS604) • Bảng điều khiển ZU (ZUCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M603-rơle CN675- rơle CN30-ZUCB CN15 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M603 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra các đầu nối giữa PS604-rơle CN674- rơle CN636-ZUCB CN4 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS604, kiểm tra cảm biến ZUCB CN4-5 (ON) ZU-606 4 đến 5-C. 5 Kiểm tra hoạt động M603 ZUCB CN15-7 đến 12 ZU-606 4-C. 6 Thay thế M603. 7 Kiểm tra độ dẫn điện của ZUCB ICP6. 8 Thay thế ZUCB.

Mã số:C1132

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ truyền động đục lỗ

<Khi lắp đặt FS-534+PK-520> Cảm biến gia đình đục lỗ (PS1) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi hết khoảng thời gian đã đặt trong khi động cơ truyền động đục lỗ (M1) được cấp điện.

<Khi cài đặt FS-535+PK-521> Cảm biến PK punch home/2 (PS301) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi hết khoảng thời gian đã đặt trong khi động cơ truyền động đục lỗ (M301) được cấp điện.

Nguyên nhân:

<Khi lắp đặt FS-534+PK-520> • Động cơ truyền động đột dập (M1) • Cảm biến đột lỗ gia đình (PS1) • Bảng điều khiển FS (FSCB)
<Khi lắp đặt FS-535+PK-521> • Động cơ truyền động đột dập ( M301) • Cảm biến PK punch home/2 (PS301) • Bảng điều khiển punch (PKCB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534+PK-520 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa rơle M1 CN351-FSCB J7 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M1 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS1-FSCB J7 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS1, kiểm tra cảm biến FSCB J7-5 (ON) FS-534 (PK-520) 7-K. Kiểm tra hoạt động 5 M1 FSCB J7-7 đến 8 FS-534 (PK-520) 7-K. 6 Thay thế M1. 7 Thay thế FSCBC.

Khi cài đặt FS-535+PK-521: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M301-rơ-le CN351- PKCB CN35 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M301 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS301-PKCB CN36 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS301, kiểm tra cảm biến PKCB CN36-5 (ON) PK-521 3-C. 5 M301 kiểm tra hoạt động PKCB CN35-1 đến 3 PK-521 2-C. 6 Thay thế M301. 7 Thay thế PKCB. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1133

Sự miêu tả:

Trục trặc truyền động của động cơ chuyển số đột
<Khi cài đặt FS-535+ZU-606> Cảm biến chuyển số tại nhà (PS605) không được BẬT hoặc không được TẮT sau khi được BẬT, ngay cả sau khi hết khoảng thời gian đã đặt sau khi động cơ chuyển số đột lỗ (M605) bắt đầu tìm kiếm vị trí ban đầu của nó.

Nguyên nhân:

• Động cơ chuyển số đột lỗ (M605) • Cảm biến chuyển số đột lỗ tại nhà (PS605) • Bảng điều khiển ZU (ZUCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M605-ZUCB CN5 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M605 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS605-ZUCB CN3 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS605, kiểm tra cảm biến ZUCB CN3-2 (ON) ZU-606 6-C. 5 Kiểm tra hoạt động M605 ZUCB CN5-1 đến 6 ZU-606 2-C. 6 Thay thế M605. 7 Kiểm tra độ dẫn điện của ZUCB ICP5. 8 Thay thế ZUCB.

Mã số:C1134

Sự miêu tả:

Trục trặc ổ đĩa của quạt làm mát động cơ chính
<Khi cài đặt FS-535+ZU-606> Ngay cả khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi quạt làm mát động cơ chính (FM601) được BẬT, tín hiệu FM601 EM vẫn bị lỗi và quạt bị hỏng TẮT; tín hiệu bị lỗi sau mỗi lần thử trong số ba lần thử sau.

Nguyên nhân:

• Quạt làm mát động cơ chính (FM601) • Bảng điều khiển ZU (ZUCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa FM601-rơ-le CN653- ZUCB CN11 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra quạt xem có bị quá tải không và khắc phục nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động FM601 ZUCB CN11-11 (DRV) ZU-606 8 đến 9-C. 4 Thay thế FM601. 5 Kiểm tra độ dẫn điện của ZUCB ICP8. 6 Thay thế ZUCB.

Mã số:C1135

Sự miêu tả:

Sự cố truyền động của động cơ đục lỗ
<Khi lắp đặt FS-535+ZU-606> Động cơ đục lỗ (M604) không TẮT ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt sau khi BẬT.

Nguyên nhân:

• Động cơ đột (M604) • Bảng điều khiển ZU (ZUCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M604-rơle CN644- rơle CN638-ZUCB CN11 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M604 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M604 ZUCB CN11-2 (DRV) ZU-606 7-C. 4 Thay thế M604. 5 Kiểm tra độ dẫn điện của ZUCB ICP10. 6 Thay thế ZUCB.

Mã số:C1136

Sự miêu tả:

Trục trặc truyền động của động cơ chuyển đổi đột dập

<Khi lắp đặt FS-535+ZU-606> Công tắc chuyển đổi đột dập (MS601) không được TẮT từ vị trí BẬT hoặc không được BẬT từ vị trí TẮT, ngay cả sau khi hết khoảng thời gian đã đặt trôi qua sau khi động cơ chuyển đổi đột dập (M608) được BẬT.

Nguyên nhân:

• Động cơ chuyển mạch đột dập (M608) • Công tắc chuyển mạch đột dập (MS601) • Bảng điều khiển ZU (ZUCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M608-rơle CN633- rơle CN638-ZUCB CN11 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M608 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa MS601-rơle CN633- rơle CN638-ZUCB CN11 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O MS601, kiểm tra cảm biến ZUCB CN11-9 ZU-606 8-C. 5 Kiểm tra hoạt động M608 ZUCB CN11-8 (DRV) ZU-606 7 đến 8-C. 6 Thay thế M608. 7 Kiểm tra độ dẫn điện của ZUCB ICP9. 8 Thay thế ZUCB.

Mã số:C1140

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ tấm căn chỉnh/Rr

<Khi lắp đặt FS-534> Cảm biến gia đình tấm căn chỉnh/R (PS13) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt trôi qua trong khi động cơ căn chỉnh/Rr (M8) được cấp điện.

<Khi FS-535 được cài đặt> Cảm biến nhà của động cơ tấm căn chỉnh/Rr (PS18) không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt trôi qua trong khi động cơ tấm căn chỉnh/Rr (M12) được cấp điện.

Nguyên nhân:

<Khi lắp đặt FS-534> • Động cơ căn chỉnh/Phía sau (M8) • Tấm căn chỉnh/Cảm biến gia đình R (PS13) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

<Khi lắp đặt FS-535> • Động cơ tấm căn chỉnh/Rr (M12) • Cảm biến động cơ nhà/Rr tấm căn chỉnh (PS18) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M8-FSCB J12 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M8 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS13-FSCB J9 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS13, kiểm tra cảm biến FSCB J9<B>-9 (ON) FS-534 9-C. 5 Kiểm tra hoạt động M8 FSCB J12-13 đến 16 FS-534 5 đến 6-C đến D. 6 Thay thế M8. 7 Thay thế FSCB.

Khi FS-535 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M12-FSCB CN19 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M12 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS18-FSCB CN20 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS18, kiểm tra cảm biến FSCB CN20-3 (ON) FS-535 11-D. 5 Kiểm tra hoạt động M12 FSCB CN19-5 đến 8 FS-535 10-D. 6 Thay thế M12. 7 Thay thế FSCB.

Mã số:C1141

Sự miêu tả:

Trục trặc truyền động của động cơ cánh khuấy

<Khi cài đặt FS-534> Cảm biến phát hiện vị trí ban đầu của cánh khuấy phía trên (PS14) không bị chặn hoặc được mở khóa ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt trong khi động cơ cánh khuấy FNS (M5) đang quay. <Khi cài đặt FS-535> Ngay cả sau khi một khoảng thời gian xác định trước đã trôi qua kể từ khi động cơ cánh khuấy (M16) bắt đầu hoạt động, tín hiệu khóa không được đặt thành L (quay).

Có thể bạn thích  7 lỗi thường gặp trên máy photocopy và cách xử lý phù hợp

Nguyên nhân:

<Khi lắp đặt FS-534> • Động cơ mái chèo FNS (M5) • Cảm biến phát hiện vị trí mái chèo phía trên (PS14) • Bảng điều khiển FS (FSCB)
<Khi lắp đặt FS-535> • Động cơ mái chèo (M16) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M5-FSCB J4 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M5 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS14-FSCB J4 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS14, kiểm tra cảm biến FSCB J4<B>-7 (ON) FS-534 13-C. 5 Kiểm tra hoạt động M5 FSCB J4<A>-5 đến 8 FS-534 12-C đến D. 6 Thay thế M5. 7 Thay thế FSCB.

Khi FS-535 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M16-rơ-le CN211-FSCB CN21 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M16 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M16 FSCB CN21-7 đến 14 FS-535 7-L. 4 Thay thế M16. 5 Kiểm tra độ dẫn điện của FSCB ICP13. 6 Thay thế FSCB.

Mã số:C1142

Sự miêu tả:

Trục trặc của động cơ lên/xuống mái chèo

<Khi lắp đặt FS-535> Cảm biến nhà mái chèo mép đường (PS20) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi động cơ lên/xuống mái chèo mép đường (M15) Được bật.

Nguyên nhân:

• Động cơ lên/xuống mái chèo ở mép đường (M15) • Cảm biến mái chèo ở mép đường (PS20) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M15-rơle CN122-FSCB CN12 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M15 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS20-FSCB CN50 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS20, kiểm tra cảm biến FSCB CN50-6 (ON) FS-535 17-D. 5 Kiểm tra hoạt động M15 FSCB CN12-5 đến 8 FS-535 5-D. 6 Thay thế M15. 7 Thay thế FSCB.

Mã số:C1143

Sự miêu tả:

Trục trặc của động cơ lên/xuống cạnh đầu

<Khi lắp đặt FS-535> Cảm biến nhà điều khiển cạnh đầu (PS16) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi động cơ lên/xuống cánh điều khiển cạnh đầu (M18) ) Được bật.

Nguyên nhân:

• Động cơ lên/xuống mép trên (M18) • Cảm biến nhà mái chèo ở mép trước (PS16) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M18-rơ-le CN243-FSCB CN24 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M18 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS16-rơle CN243- FSCB CN24 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS16, kiểm tra cảm biến FSCB CN24-16 (ON) FS-535 9-L. 5 Kiểm tra hoạt động M8 FSCB CN24-17 đến 20 FS-535 9-L. 6 Thay thế M18. 7 Thay thế FSCB.

Mã số:C1144

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ dẫn động tiền đẩy ra

<Khi cài đặt FS-534> • Cảm biến gia đình tiền đẩy ra (PS21) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt sau khi động cơ dẫn động tiền đẩy ra (M9) được bật TRÊN. • Cảm biến đẩy trước (PS22) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi động cơ truyền động đẩy trước (M9) được BẬT.

Nguyên nhân:

<Khi FS-534 được cài đặt> • Động cơ truyền động đẩy ra trước (M9) • Cảm biến gia đình đẩy ra trước (PS21) • Cảm biến đẩy ra trước (PS22) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M9-rơ-le CN7<A>- FSCB J13 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M9 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS21-rơle CN8-rơle CN7<B>-FSCB J12 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra đầu nối giữa PS22-rơle CN8-rơle CN7<B>-FSCB J12 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 5 Kiểm tra I/O PS21, kiểm tra cảm biến FSCB J12-6 (ON) FS-534 6-C. 6 Kiểm tra I/O PS22, kiểm tra cảm biến FSCB J12-9 (ON) FS-534 6-C. 7 Kiểm tra hoạt động M9 FSCB J13-3 đến 4 FS-534 8-C đến D. 8 Thay thế M9. 9 Thay thế FSCB.

Mã số:C1144

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ truyền động tấm xếp chồng
<Khi lắp đặt FS-535> • Cảm biến nhà chặn cạnh sau (PS22) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt sau khi động cơ chặn cạnh sau (M19) được BẬT. • Cảm biến dự phòng của nút chặn cạnh sau/1 (PS23) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi động cơ nút chặn cạnh sau (M19) được BẬT. • Cảm biến dự phòng của nút chặn cạnh sau/2 (PS42) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi động cơ nút chặn cạnh sau (M19) được BẬT.

Nguyên nhân:

<Khi FS-535 được cài đặt> • Động cơ truyền động tấm xếp chồng (M17) • Cảm biến gia đình tấm xếp chồng (PS11) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-535 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M17-rơ-le CN233-FSCB CN23 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M17 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS11-FSCB CN20 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS11, kiểm tra cảm biến FSCB CN20-12 (ON) FS-535 12-D. 5 Kiểm tra hoạt động M17 FSCB CN23-19 đến 20 FS-535 13-L. 6 Thay thế M17. 7 Kiểm tra độ dẫn điện của FSCB ICP9. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1145

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ chặn cạnh sau

<Khi cài đặt FS-534> Cảm biến phát hiện vị trí ban đầu của nút chặn cạnh sau (PS20) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi động cơ nút chặn cạnh sau (M6) được BẬT .

<Khi FS-535 được cài đặt> • Cảm biến nhà của nút chặn cạnh sau (PS22) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi động cơ nút chặn cạnh sau (M19) được BẬT. • Cảm biến dự phòng của nút chặn cạnh sau/1 (PS23) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi động cơ nút chặn cạnh sau (M19) được BẬT. • Cảm biến dự phòng của nút chặn cạnh sau/2 (PS42) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua sau khi động cơ nút chặn cạnh sau (M19) được BẬT.

Nguyên nhân:

<Khi lắp đặt FS-534> • Động cơ chặn cạnh sau (M6) • Cảm biến phát hiện vị trí ban đầu của chốt cạnh (PS20) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

<Khi lắp đặt FS-535> • Động cơ chặn cạnh sau (M19) • Cảm biến gia đình cho nút chặn cạnh sau (PS22) • Cảm biến chờ cho nút chặn cạnh sau/1 (PS23) • Cảm biến chờ cho nút chặn cạnh sau/2 (PS42) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M6-FSCB J5 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M6 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS20-rơ-le CN22-FSCB J5 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS20, kiểm tra cảm biến FSCB J5-9 (ON) FS-534 9-K. 5 Kiểm tra hoạt động M6 FSCB J5-13 đến 16 FS-534 9-K. 6 Thay thế M6. 7 Thay thế FSCB.

Khi FS-535 được cài đặt: 1 Kiểm tra các đầu nối động cơ và cảm biến xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M19 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra I/O PS22, kiểm tra cảm biến FSCB CN20-15 (ON) FS-535 13-D. 4 Kiểm tra I/O PS23, kiểm tra cảm biến FSCB CN20-18 (ON) FS-535 13-D. 5 Kiểm tra I/O PS42, kiểm tra cảm biến FSCB CN20-9 (ON) FS-535 12-D. 6 Kiểm tra hoạt động M19 FSCB CN19-9 đến 12 FS-535 11-D. 7 Thay thế M19. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1152

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ dây đai vận chuyển giấy

<Khi cài đặt FS-535+SD-512> Ngay cả sau một khoảng thời gian xác định trước đã trôi qua kể từ khi động cơ dây đai vận chuyển giấy (M34) bắt đầu hoạt động, tín hiệu khóa không được đặt thành L (quay).

Nguyên nhân:

• Động cơ băng tải giấy (M34) • Bảng điều khiển SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra các đầu nối giữa M34-rơ-le CN1-FSCB CN42 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M34 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M34 SDDB CN1-1 tới 11 SD-512 7-D. 4 Thay thế M34. 5 Kiểm tra độ dẫn điện của FSCB ICP12. 6 Thay thế SDDB. 7 Thay thế FSCB.

Mã số:C1156

Sự miêu tả:

Trục trặc của động cơ cánh khuấy SD (cạnh sau)

<Khi cài đặt FS-534+SD-511> Cảm biến mái chèo ở nhà (PS5) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt trôi qua trong khi động cơ cánh khuấy SD (M7) đang hoạt động tràn đầy sinh lực.

<Khi cài đặt FS-535+SD-512> Cảm biến mái chèo (PS5) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã đặt trôi qua trong khi động cơ mái chèo SD (M7) được cấp điện.

Nguyên nhân:

<Khi cài đặt FS-534+SD-511> • Động cơ mái chèo SD (M7) • Cảm biến mái chèo nhà (PS5) • Bảng điều khiển SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB) <
Khi FS-535+SD-512 được cài đặt đã cài đặt> • Động cơ mái chèo SD (M7) • Cảm biến nhà mái chèo (PS5) • Bảng điều khiển SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534+SD-511 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M7-SDDB J8 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M7 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS5-SDDB J8 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS5, kiểm tra cảm biến SDDB J8-3 (BẬT) SD-511 3 đến 4-G. 5 Kiểm tra hoạt động M7 SDDB J8-4 đến 7 SD-511 3-F đến G. 6 Thay thế M7. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Khi FS-535+SD-512 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M7-SDDB J8 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M7 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS5-SDDB J8 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS5, kiểm tra cảm biến SDDB J8-3 (ON) SD-512 3-G. 5 Kiểm tra hoạt động M7 SDDB J8-4 đến 7 SD-512 3-F đến G. 6 Thay thế M7. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1184

Sự miêu tả:

Trục trặc của động cơ điều khiển xả giấy

<Khi cài đặt FS-534> Cảm biến điều khiển phân phối giấy (PS28) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả sau khi hết khoảng thời gian đã đặt trong khi động cơ điều khiển nhận giấy (M12) được cấp điện.

Nguyên nhân:

• Động cơ điều khiển nhận giấy (M12) • Cảm biến điều khiển phân phối giấy (PS28) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M12-rơ-le CN1-FRCB J14 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M12 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS28-rơ-le CN1-FRCB. J14 để kết nối đúng cách và sửa khi cần thiết. 4 Kiểm tra I/O PS28, kiểm tra cảm biến FSCB J14<B>-3 (ON) FS-534 2 đến 3-C. 5 Kiểm tra hoạt động M12 FSCB J14<A>-9 đến 12 FS-534 2-C đến D. 6 Thay thế M12. 7 Thay thế FSCB.

Mã số:C1195

Sự miêu tả:

Trục trặc của động cơ điều khiển xả giấy

<Khi cài đặt FS-534 + SD-511> Cảm biến phát hiện bìa cong (PS2) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt sau khi động cơ điều khiển xả giấy (M2) được bật TRÊN.

Nguyên nhân:

<Khi cài đặt FS-534+SD-511> • Động cơ điều khiển xả giấy (M2) • Cảm biến phát hiện bìa bị cong (PS2) • Bảng điều khiển SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-534+SD-511 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M2-rơle CN3-rơle CN2-SDDB J5 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M2 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS2-rơle CN3-rơle CN2-SDDB J5 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS2, kiểm tra cảm biến SDDB J5-3 (ON) SD-511 3-B. 5 Kiểm tra hoạt động M2 SDDB J5-4 đến 7 SD-511 3-B. 6 Thay thế M2. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1195

Sự miêu tả:

Trục trặc của động cơ điều khiển hướng dẫn nhận giấy

<Khi cài đặt FS-535 + SD-512> Cảm biến nhà hướng dẫn nhận giấy (PS2) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt sau khi động cơ điều khiển hướng dẫn nhận giấy (M2) ) Được bật.

Nguyên nhân:

<Khi cài đặt FS-535+SD-512> • Động cơ điều khiển hướng dẫn nhận giấy (M2) • Cảm biến hướng dẫn nhận giấy tại nhà (PS2) • Bảng ổ đĩa SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

Khi FS-535+SD-512 được cài đặt: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M2-rơle CN3-rơle CN2-SDDB J5 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M2 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS2-rơle CN3-rơle CN2-SDDB J5 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS2, kiểm tra cảm biến SDDB J5-3 (ON) SD-512 3-B. 5 Kiểm tra hoạt động M2 SDDB J5-4 đến 7 SD-512 2-B. 6 Thay thế M2. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1196

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ con lăn gấp ở giữa

<Khi cài đặt FS-534 + SD-511> Cảm biến dẫn hướng nhà (PS7) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt sau khi BẬT động cơ con lăn gấp ở giữa (M6) .

Nguyên nhân:

<Khi lắp đặt FS-534+SD-511> • Động cơ con lăn gấp ở giữa (M8) • Cảm biến dẫn hướng nhà (PS7) • Bảng điều khiển SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M8-SDDB J8 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M8 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS7-SDDB J9 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS7, kiểm tra cảm biến SDDB J9-6 (ON) SD-511 4-G. 5 Kiểm tra hoạt động M8 SDDB J8-11 đến 14 SD-511 2 đến 3-F đến G. 6 Thay thế M8. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1196

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ dẫn hướng ba lần

<Khi cài đặt FS-535+SD-512> Cảm biến nhà dẫn hướng ba lần (PS7) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt sau khi động cơ dẫn hướng ba lần (M6) được BẬT.

Nguyên nhân:

<Khi cài đặt FS-535+SD-512> • Động cơ dẫn hướng ba lần (M6) • Cảm biến gia đình dẫn hướng ba lần (PS7) • Bảng điều khiển SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M6-SDDB J9 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M6 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS7-SDDB J9 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS7, kiểm tra cảm biến SDDB J9-6 (ON) SD-512 4-G. 5 Kiểm tra hoạt động M6 SDDB J9-7 đến 10 SD-512 3-F đến G. 6 Thay thế M6. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1197

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ dẫn hướng gấp ba

<Khi lắp đặt FS-534+SD-511> Cảm biến nhà cổng ba lần (PS11) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt trong khi động cơ dẫn hướng gấp ba lần ( M6) được cấp năng lượng

Nguyên nhân:

<Khi cài đặt FS-534+SD-511> • Động cơ dẫn hướng ba cánh (M6) • Cảm biến nhà cổng ba cánh (PS11) • Bảng điều khiển SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M6-SDDB J9 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M6 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS11-SDDB J8 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS11, kiểm tra cảm biến SDDB J8-10 (BẬT) SD-511 3-G. 5 Kiểm tra hoạt động M6 SDDB J9-7 đến 10 SD-511 4-F đến G. 6 Thay thế M6. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C1197

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ thay đổi nếp gấp ở giữa

<Khi cài đặt FS-535 + SD-512> Cảm biến nhà cổng thay đổi nếp gấp ở giữa (PS11) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt trong khi động cơ thay đổi nếp gấp ở giữa (M8) được tiếp thêm sinh lực.

Nguyên nhân:

<Khi cài đặt FS-535+SD-512> • Động cơ thay đổi nếp gấp trung tâm (M8) • Cảm biến nhà cổng thay đổi nếp gấp trung tâm (PS11) • Bảng điều khiển SD (SDDB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M8-SDDB J8 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M8 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS11-SDDB J8 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS11, kiểm tra cảm biến SDDB J8-10 (BẬT) SD-512 2-G. 5 Kiểm tra hoạt động M8 SDDB J8-11 đến 14 SD-512 2-F đến G. 6 Thay thế M8. 7 Thay thế SDDB. 8 Thay thế FSCB.

Mã số:C11A2

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ rút/áp suất con lăn nhận được

<Khi lắp đặt FS-534> Cảm biến rút con lăn nhận (PS11) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt sau khi động cơ rút con lăn nhận (M4) được BẬT.

Nguyên nhân:

• Nhận động cơ rút con lăn (M4) • Cảm biến rút con lăn nhận (PS11) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M4-FSCB J4 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M4 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS11-FSCB J4 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS11, kiểm tra cảm biến FSCB J4<B>-16 (ON) FS-534 13-C. 5 Kiểm tra hoạt động M4 FSCB J4<A>-1 đến 4 FS-534 11-C đến D. 6 Thay thế M4. 7 Thay thế FSCB.

Mã số:C11C5

Sự miêu tả:

Lỗi bảng phát hiện khổ giấy

<Khi cài đặt FS-535+PK-521> Không phát hiện được kích thước của giấy vận chuyển, không gây ra thao tác đục lỗ.

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra phần cảm biến của PSDTB, vệ sinh nếu bị bẩn. 2 Kiểm tra đầu nối giữa PSDTB-PKCB CN38 để biết kết nối thích hợp và sửa PK-521 4-E nếu cần. 3 Thay thế PSDTB.

Mã số:C11E1

Sự miêu tả:

Sự cố ổ đĩa chuyển mạch thoát giấy

<Khi cài đặt FS-534> Cảm biến đầu ra giấy gấp trao đổi (PS30) không bị chặn hoặc không bị chặn ngay cả khi đã hết khoảng thời gian đã đặt sau khi động cơ vận chuyển đầu vào FNS (M2) được BẬT.

Nguyên nhân:

• Động cơ vận chuyển đầu vào FNS (M2) • Trao đổi cảm biến vị trí nhà dao gấp (PS30) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M2-FSCB J9 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M2 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS30-FSCB J4 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS30, kiểm tra cảm biến FSCB J4<A>-15 (ON) FS-534 12-C. 5 Kiểm tra hoạt động M2 FSCB J9<A>-1 đến 4 FS-534 10 đến 11-B đến C. 6 Thay thế M2. 7 Thay thế FSCB.

Mã số:C2101

Sự miêu tả:

Sự cố của động cơ làm sạch sạc/K

Trong quá trình chuyển động lùi và quay trở lại của vật liệu sạch hơn, cảm biến sạc tại nhà của máy hút bụi không bị chặn sau khi trôi qua một khoảng thời gian xác định trước.

Nguyên nhân:

• Bộ trống /K • Cảm biến sạc nhà sạch hơn (PS43) • Cảm biến quay trở lại bộ sạc sạch hơn (PS44) • Động cơ làm sạch sạc/K (M15) • Bảng rơle PH (PHRYB) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ trống mực xem có kết nối đúng cách không và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối giữa M15-PHRYB CN12 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối M15 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra đầu nối giữa PS43-PHRYB CN2 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 5 Kiểm tra đầu nối giữa PS44-PHRYB CN2 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 6 Kiểm tra I/O PS43, kiểm tra cảm biến PHRYB CN2-5 (BẬT) 10-B. 7 Kiểm tra I/O PS44, kiểm tra cảm biến PHRYB CN2-8 (BẬT) 11-B. 8 Kiểm tra hoạt động M15 PHRYB CN12-1 đến 2 9-B. 9 Thay bộ trống mực. 10 Thay thế M15. 11 Kiểm tra độ dẫn điện PHRYB ICP1. 12 Thay thế PHRYB. 13 Thay thế PRCB.

Mã số:C2151

Sự miêu tả:

Sự xa lánh hàn áp lực con lăn chuyển thứ cấp

• Cảm biến áp suất chuyển thứ 2 (PS50) không mở khóa (rút lại) ngay cả sau khi hết một khoảng thời gian nhất định sau khi động cơ áp suất chuyển thứ 2 (M3) bắt đầu quay trong con lăn truyền ảnh thứ 2 đang rút lại. • Cảm biến áp suất truyền thứ 2 (PS50) không chặn (áp suất) ngay cả sau khi hết một khoảng thời gian nhất định sau khi động cơ áp suất truyền thứ 2 (M3) bắt đầu quay trong khi con lăn truyền ảnh thứ 2 đang ép.

Nguyên nhân:

• Cảm biến áp suất truyền thứ 2 (PS50) • Động cơ áp suất truyền thứ 2 (M3) • Bảng truyền động/nạp giấy (PFTDB) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa rơ-le M3 CN271BPFTDB CN10 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M3 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS50-rơ-le CN271APFTDB CN3 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS50, kiểm tra cảm biến PFTDB CN3-9 (BẬT) 5-P. 5 Kiểm tra hoạt động M3 PFTDB CN10-1 tới 2 5-P. 6 Thay thế M3. 7 Kiểm tra độ dẫn PFTDB ICP16. 8 Thay thế PFTDB. 9 Thay thế PRCB.

Mã số:C2152

Sự miêu tả:

Sự tách biệt áp suất hàn của đai truyền

• Khi hoàn thành các hoạt động rút/rút áp suất của đai chuyển, cảm biến áp suất chuyển/K (PS51) đầu tiên không ở trạng thái tương ứng với mỗi hoạt động rút/áp suất của đai chuyển. Xem bảng dưới đây. • Ngay cả sau khi một khoảng thời gian xác định trước đã trôi qua kể từ khi băng chuyền bắt đầu vận hành áp suất/rút lại, cảm biến áp suất chuyển tiếp/K (PS51) đầu tiên không ở trạng thái tương ứng với từng hoạt động áp suất/rút lại của băng chuyền. Xem bảng dưới đây.

Nguyên nhân:

• Cảm biến áp suất truyền thứ nhất/K (PS51) • Cảm biến áp suất truyền thứ nhất/YMC (PS52) • Động cơ áp suất truyền thứ nhất (M21) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M21-rơ-le CN428- PRCB CN4 xem có kết nối đúng cách không và sửa lại nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M21 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra bánh răng áp suất con lăn chuyển của bộ đai chuyển xem có ăn khớp đúng cách và con lăn có hoạt động lăn không, đồng thời khắc phục mọi chuyển động bị lỗi. 4 Kiểm tra đầu nối giữa PS51-rơ-le CN297- PRCB CN6 để biết kết nối thích hợp và sửa chữa nếu cần. 5 Kiểm tra I/O PS51, kiểm tra cảm biến PRCB CN6-1 (ON) 22-C. 6 Kiểm tra hoạt động M21 PRCB CN4-5 đến 8 3 đến 4-K. 7 Thay thế M21. 8 Thay thế bộ đai truyền. 9 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP5 hoặc ICP24. 10 Thay thế PRCB.

Mã số:C2160

Sự miêu tả:

Sự cố sạc PC (C)

Khi đầu ra sạc tĩnh điện BẬT, hệ thống phát hiện rò rỉ điện tích tiếp tục phát hiện rò rỉ trong một khoảng thời gian xác định trước. Trong trường hợp này, C2164 được hiển thị ở lần phát hiện đầu tiên và sau khi sự cố được khắc phục, quy trình nhận dạng IU rò rỉ sẽ được thực thi. Khi đó mã lỗi tương ứng với màu IU sẽ hiển thị.

Nguyên nhân:

• Bộ tạo ảnh • Bộ cao áp/1 (HV1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ tạo ảnh để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối HV1 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Thay thế IU. 5 Thay thế HV1. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2161

Sự miêu tả:

Sự cố sạc PC (M)

Khi đầu ra sạc tĩnh điện BẬT, hệ thống phát hiện rò rỉ điện tích tiếp tục phát hiện rò rỉ trong một khoảng thời gian xác định trước. Trong trường hợp này, C2164 được hiển thị ở lần phát hiện đầu tiên và sau khi sự cố được khắc phục, quy trình nhận dạng IU rò rỉ sẽ được thực thi. Khi đó mã lỗi tương ứng với màu IU sẽ hiển thị.

Nguyên nhân:

• Bộ tạo ảnh • Bộ cao áp/1 (HV1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ tạo ảnh để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối HV1 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Thay thế IU. 5 Thay thế HV1. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2162

Sự miêu tả:

Sự cố sạc PC (Y)

Khi đầu ra sạc tĩnh điện BẬT, hệ thống phát hiện rò rỉ điện tích tiếp tục phát hiện rò rỉ trong một khoảng thời gian xác định trước. Trong trường hợp này, C2164 được hiển thị ở lần phát hiện đầu tiên và sau khi sự cố được khắc phục, quy trình nhận dạng IU rò rỉ sẽ được thực thi. Khi đó mã lỗi tương ứng với màu IU sẽ hiển thị.

Nguyên nhân:

• Bộ tạo ảnh • Bộ cao áp/1 (HV1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)
Biện pháp khắc phục:
1 Kiểm tra bộ tạo ảnh để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối HV1 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Thay thế IU. 5 Thay thế HV1. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2163

Sự miêu tả:

Sự cố sạc PC (K)

Khi đầu ra sạc tĩnh điện BẬT, hệ thống phát hiện rò rỉ điện tích tiếp tục phát hiện rò rỉ trong một khoảng thời gian xác định trước. Trong trường hợp này, C2164 được hiển thị ở lần phát hiện đầu tiên và sau khi sự cố được khắc phục, quy trình nhận dạng IU rò rỉ sẽ được thực thi. Khi đó mã lỗi tương ứng với màu IU sẽ hiển thị.

Nguyên nhân:

• Bộ tạo ảnh • Bộ cao áp/1 (HV1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ tạo ảnh để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối HV1 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Thay thế IU. 5 Thay thế HV1. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2164

Sự miêu tả:

Sự cố sạc PC

Khi đầu ra sạc tĩnh điện BẬT, hệ thống phát hiện rò rỉ điện tích tiếp tục phát hiện rò rỉ trong một khoảng thời gian định trước. Trong trường hợp này, C2164 được hiển thị ở lần phát hiện đầu tiên và sau khi sự cố được khắc phục, quy trình nhận dạng IU rò rỉ sẽ được thực thi. Khi đó mã lỗi tương ứng với màu IU sẽ hiển thị.

Nguyên nhân:

• Bộ tạo ảnh • Bộ cao áp/1 (HV1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ tạo ảnh để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối HV1 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 4 Thay thế IU. 5 Thay thế HV1. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2204

Sự miêu tả:

Động cơ vận chuyển mực thải không quay được. Cảm biến khóa mực thải (PS23) tiếp tục bị chặn hoặc không bị chặn trong một khoảng thời gian định trước khi động cơ đang quay.

Nguyên nhân:

• Cảm biến khóa mực thải (PS23) • Động cơ vận chuyển mực thải (M20) • Bảng rơle PH (PHRYB) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Làm sạch PS23 nếu nó có mực hoặc bụi giấy, v.v. 2 Thay hộp mực thải. 3 Kiểm tra đầu nối giữa M20-PRCB CN17 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra đầu nối của M20 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 5 Kiểm tra đầu nối giữa PS23-PHRYB CN12 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 6 Kiểm tra I/O PS23, kiểm tra cảm biến PRCB CN17-18 (ON) 18-C. 7 Kiểm tra hoạt động M20 PHRYB CN12-6 đến 9 9-B. 8 Thay thế M20. 9 Kiểm tra độ dẫn điện PHRYB ICP6. 10 Thay thế PHRYB. 11 Kiểm tra dẫn truyền PRCB ICP15. 12 Thay thế PRCB.

Mã số:C2253

Sự miêu tả:

Động cơ PC/YMC không quay được
Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ đang quay.

Nguyên nhân:

• Động cơ PC/YMC (M16) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M16-PRCB CN22 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối M16 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M16 PRCB CN22-11 (LOCK) PRCB CN22-8 (REM) 15-K. 4 Thay thế M16. 5 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP5 hoặc ICP18. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2254

Sự miêu tả:

Động cơ PC/YMC quay ở thời điểm bất thường

Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức THẤP trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ vẫn đứng yên.

Nguyên nhân:

• Động cơ PC/động cơ YMC (M16) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M16-PRCB CN22 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối M16 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M16 PRCB CN22-11 (LOCK) PRCB CN22-8 (REM) 15-K. 4 Thay thế M16. 5 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP5 hoặc ICP18. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2255

Sự miêu tả:

Phát triển động cơ/YMC không quay được

Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ đang quay.

Nguyên nhân:

• Phát triển mô tơ/YMC (M17) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M17-PRCB CN22 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối M17 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M17 PRCB CN22-13 đến 17 15-K. 4 Thay thế M17. 5 Kiểm tra dẫn truyền PRCB ICP5. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2256

Sự miêu tả:

Phát triển động cơ/YMC quay ở thời điểm bất thường Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức THẤP trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ vẫn đứng yên.

Nguyên nhân:

• Phát triển mô tơ/YMC (M17) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M17-PRCB CN22 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối M17 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M17 PRCB CN22-13 đến 17 15-K. 4 Thay thế M17. 5 Kiểm tra dẫn truyền PRCB ICP5. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2257

Sự miêu tả:

Bàn chải làm sạch không quay được động cơ.
Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ đang quay.

Nguyên nhân:

• Làm sạch động cơ chổi than (M38) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M38-PRCB CN39 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối M38 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 4 M38 kiểm tra hoạt động PRCB CN39-1 đến 7 20-K. 5 Thay thế M38. 6 Kiểm tra dẫn truyền PRCB ICP8. 7 Thay thế PRCB.

Mã số:C2258

Sự miêu tả:

Làm sạch động cơ chổi than đang quay ở thời điểm bất thường
Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức THẤP trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ vẫn đứng yên.
Nguyên nhân:
• Làm sạch động cơ chổi than (M38) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M38-PRCB CN39 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối M38 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 4 M38 kiểm tra hoạt động PRCB CN39-1 đến 7 20-K. 5 Thay thế M38. 6 Kiểm tra dẫn truyền PRCB ICP8. 7 Thay thế PRCB.

Mã số:C2259

Sự miêu tả:

Phát triển động cơ/K không quay được

Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ đang quay.

Nguyên nhân:

• Phát triển motor từ/K (M19) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M19-PRCB CN22 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối M19 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M19 PRCB CN22-1 tới 5 16-K. 4 Thay thế M19. 5 Kiểm tra dẫn truyền PRCB ICP6. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C225A

Sự miêu tả:

Phát triển động cơ/K quay ở thời điểm bất thường

Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức THẤP trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ vẫn đứng yên.

Nguyên nhân:

• Phát triển motor/K (M19) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M19-PRCB CN22 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối M19 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M19 PRCB CN22-1 tới 5 16-K. 4 Thay thế M19. 5 Kiểm tra dẫn truyền PRCB ICP6. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C225B

Sự miêu tả:

Động cơ PC/K không quay được

Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ đang quay.

Nguyên nhân:

• Động cơ PC/K (M18) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M18-PRCB CN21 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối M18 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M18 PRCB CN21-13 (LOCK) PRCB CN21-10 (REM) 16-K. 4 Thay thế M18. 5 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP6 hoặc ICP18. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C225C

Sự miêu tả:

Động cơ PC/K quay ở thời điểm bất thường

Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức THẤP trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ vẫn đứng yên.

Nguyên nhân:

• Động cơ PC/K (M18) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M18-PRCB CN21 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối M18 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M18 PRCB CN21-13 (LOCK) PRCB CN21-10 (REM) 16-K. 4 Thay thế M18. 5 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP6 hoặc ICP18. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2350

Sự miêu tả:

Quạt hút mực không quay

Tín hiệu khóa quạt vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi quạt đang quay.

Nguyên nhân:

• Quạt hút mực (FM7) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa FM7-PRCB CN2 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra quạt xem có bị quá tải không và khắc phục nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động FM7 PRCB CN2-4 (DRIVE) PRCB CN2-6 (LOCK) 2-K. 4 Thay thế FM7. 5 Thay thế PRCB.

Mã số:C2353

Sự miêu tả:

Quạt làm mát IU ​​không quay

Tín hiệu khóa quạt vẫn ở mức CAO trong khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi quạt đang quay.

Nguyên nhân:

• Quạt làm mát IU ​​(FM15) • Bảng rơle PH (PHRYB) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M15-rơ-le CN707- PHRYB CN5 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra quạt xem có bị quá tải không và khắc phục nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động FM15 PHRYB CN5-1 (REM) PHRYB CN5-3 (LOCK) 7-B. 4 Thay thế FM15. 5 Kiểm tra độ dẫn điện PHRYB ICP6. 6 Thay thế PHRYB. 7 Thay thế PRCB.

Mã số:C2414

Sự miêu tả:

Đơn vị đang phát triển/K lỗi phát hành mới

Trạng thái của đơn vị mới không bị xóa sau khi đơn vị phát triển mới được thiết lập.

Nguyên nhân:

• Đơn vị phát triển • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Cài đặt lại bộ phận phát triển. 2 Thay thế bộ phận phát triển. 3 Thay thế PRCB.

Mã số:C2551

Sự miêu tả:

Đã phát hiện thấy mật độ mực thấp bất thường Cảm biến TCR màu lục lam

khi dữ liệu lấy mẫu được xác định trong điều khiển tính toán tỷ lệ TC, đầu ra của cảm biến TCR cao hơn giá trị được xác định trước trong một số lần xác định trước mặc dù có mực trong phễu phụ.

Nguyên nhân:

• Bộ hình ảnh /C · Bộ hình ảnh /M · Bộ hình ảnh /Y · Hộp mực /C · Hộp mực /M · Hộp mực /Y · Cảm biến hết mực/C (RS/C) · Cảm biến hết mực/M (RS/ M) • Cảm biến hết mực/Y (RS/Y) • Động cơ cấp mực/Y (M9) • Động cơ cấp mực/M (M10) • Động cơ cấp mực/C (M11) • Động cơ hộp mực /YM (M13) • Động cơ hộp mực /CK (M14) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Thực hiện quy trình khắc phục sự cố hình ảnh nếu mật độ hình ảnh thấp. 2 Cài đặt lại bộ tạo ảnh. 3 Lắp lại hộp mực. 4 Kiểm tra đầu nối động cơ xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 5 Kiểm tra đầu nối của M9, ​​M10, M11, M13, M14 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 6 Kiểm tra hoạt động M9, M10, M11 (Tại thời điểm này, IU phải chưa được cài đặt.) M9: PRCB CN3-1 đến 4 M10: PRCB CN3-5 đến 8 M11: PRCB CN3-9 đến 12 23 đến 24-C . 7 M13, M14 kiểm tra hoạt động M13: PRCB CN4-1 đến 4 M14: PRCB CN4-5 đến 8 3-K. 8 Thay thế M9, M10, M11, M13, M14. 9 Nếu cảm biến hết mực và khu vực xung quanh bên trong phễu phụ bị dính mực, hãy làm sạch chúng. 10 Thay bộ phận hình ảnh. 11 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP23 hoặc ICP24. 12 Thay thế PRCB.

Mã số:C2552

Sự miêu tả:

Tỷ lệ TC của cảm biến TCR màu lục lam được phát hiện bởi mật độ mực cao bất thường. trong bộ phận phát triển, được xác định bằng cơ chế kiểm soát lượng bổ sung mực, là một giá trị được xác định trước hoặc nhiều hơn trong một số lần nhất định liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Bộ hình ảnh /C · Bộ hình ảnh /M · Bộ hình ảnh /Y · Hộp mực /C · Hộp mực /M · Hộp mực /Y · Bộ phận phễu phụ · Bảng điều khiển máy in (PRCB)
Biện pháp khắc phục:
1 Lắp lại hộp mực. 2 Cài đặt lại bộ tạo ảnh. 3 Thay thế bộ tạo ảnh. 4 Thay thế PRCB. 5 Thay bộ phận phễu phụ.

Mã số:C2553

Sự miêu tả:

Cảm biến TCR màu đỏ tươi được phát hiện có mật độ mực thấp bất thường

Khi dữ liệu lấy mẫu được xác định trong điều khiển tính toán tỷ lệ TC, đầu ra của cảm biến TCR cao hơn giá trị được xác định trước trong một số lần xác định trước mặc dù có mực trong phễu phụ.

Nguyên nhân:

• Bộ hình ảnh /C · Bộ hình ảnh /M · Bộ hình ảnh /Y · Hộp mực /C · Hộp mực /M · Hộp mực /Y · Cảm biến hết mực/C (RS/C) · Cảm biến hết mực/M (RS/ M) • Cảm biến hết mực/Y (RS/Y) • Động cơ cấp mực/Y (M9) • Động cơ cấp mực/M (M10) • Động cơ cấp mực/C (M11) • Động cơ hộp mực /YM (M13) • Động cơ hộp mực /CK (M14) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Thực hiện quy trình khắc phục sự cố hình ảnh nếu mật độ hình ảnh thấp. 2 Cài đặt lại bộ tạo ảnh. 3 Lắp lại hộp mực. 4 Kiểm tra đầu nối động cơ xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 5 Kiểm tra đầu nối của M9, ​​M10, M11, M13, M14 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 6 Kiểm tra hoạt động M9, M10, M11 (Tại thời điểm này, IU phải chưa được cài đặt.) M9: PRCB CN3-1 đến 4 M10: PRCB CN3-5 đến 8 M11: PRCB CN3-9 đến 12 23 đến 24-C . 7 M13, M14 kiểm tra hoạt động M13: PRCB CN4-1 đến 4 M14: PRCB CN4-5 đến 8 3-K. 8 Thay thế M9, M10, M11, M13, M14. 9 Nếu cảm biến hết mực và khu vực xung quanh bên trong phễu phụ bị dính mực, hãy làm sạch chúng. 10 Thay bộ phận hình ảnh. 11 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP23 hoặc ICP24. 12 Thay thế PRCB.

Mã số:C2554

Sự miêu tả:
Tỷ lệ TC của cảm biến TCR màu đỏ tươi được phát hiện bởi mật độ mực cao bất thường trong bộ phận phát triển, được xác định bằng cơ chế kiểm soát lượng bổ sung mực, là một giá trị được xác định trước hoặc nhiều hơn trong một số lần nhất định liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Bộ hình ảnh /C · Bộ hình ảnh /M · Bộ hình ảnh /Y · Hộp mực /C · Hộp mực /M · Hộp mực /Y · Bộ phận phễu phụ · Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Có thể bạn thích  4 nguyên nhân gây ra lỗi máy photocopy ricoh bị lệch lề ADF và cách xử lí.

Biện pháp khắc phục:

1 Lắp lại hộp mực. 2 Cài đặt lại bộ tạo ảnh. 3 Thay thế bộ tạo ảnh. 4 Thay thế PRCB. 5 Thay bộ phận phễu phụ.

Mã số:C2555

Sự miêu tả:

Phát hiện mật độ mực thấp bất thường Cảm biến TCR màu vàng đã phát hiện. Khi dữ liệu lấy mẫu được xác định trong điều khiển tính toán tỷ lệ TC, đầu ra của cảm biến TCR cao hơn giá trị được xác định trước trong một số lần xác định trước mặc dù có mực trong phễu phụ.

Nguyên nhân:

• Bộ hình ảnh /C · Bộ hình ảnh /M · Bộ hình ảnh /Y · Hộp mực /C · Hộp mực /M · Hộp mực /Y · Cảm biến hết mực/C (RS/C) · Cảm biến hết mực/M (RS/ M) • Cảm biến hết mực/Y (RS/Y) • Động cơ cấp mực/Y (M9) • Động cơ cấp mực/M (M10) • Động cơ cấp mực/C (M11) • Động cơ hộp mực /YM (M13) • Động cơ hộp mực /CK (M14) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Thực hiện quy trình khắc phục sự cố hình ảnh nếu mật độ hình ảnh thấp. 2 Cài đặt lại bộ tạo ảnh. 3 Lắp lại hộp mực. 4 Kiểm tra đầu nối động cơ xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 5 Kiểm tra đầu nối của M9, ​​M10, M11, M13, M14 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 6 Kiểm tra hoạt động M9, M10, M11 (Tại thời điểm này, IU phải chưa được cài đặt.) M9: PRCB CN3-1 đến 4 M10: PRCB CN3-5 đến 8 M11: PRCB CN3-9 đến 12 23 đến 24-C . 7 M13, M14 kiểm tra hoạt động M13: PRCB CN4-1 đến 4 M14: PRCB CN4-5 đến 8 3-K. 8 Thay thế M9, M10, M11, M13, M14. 9 Nếu cảm biến hết mực và khu vực xung quanh bên trong phễu phụ bị dính mực, hãy làm sạch chúng. 10 Thay bộ phận hình ảnh. 11 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP23 hoặc ICP24. 12 Thay thế PRCB.

Mã số:C2556

Sự miêu tả:

Tỷ lệ TC của cảm biến TCR màu vàng được phát hiện bằng mật độ mực cao bất thường
trong bộ phận phát triển, được xác định bằng cơ chế kiểm soát lượng bổ sung mực, là một giá trị được xác định trước hoặc nhiều hơn trong một số lần nhất định liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Bộ hình ảnh /C · Bộ hình ảnh /M · Bộ hình ảnh /Y · Hộp mực /C · Hộp mực /M · Hộp mực /Y · Bộ phận phễu phụ · Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Lắp lại hộp mực. 2 Cài đặt lại bộ tạo ảnh. 3 Thay thế bộ tạo ảnh. 4 Thay thế PRCB. 5 Thay bộ phận phễu phụ.

Mã số:C2557

Sự miêu tả:

Phát hiện mật độ mực thấp bất thường Cảm biến TCR màu đen được phát hiện khi dữ liệu lấy mẫu được xác định trong điều khiển tính toán tỷ lệ TC, đầu ra của cảm biến TCR cao hơn giá trị được xác định trước trong một số lần xác định trước mặc dù có mực trong phễu phụ

Nguyên nhân:

• Bộ phận phát triển /K • Hộp mực /K • Cảm biến hết mực/K (PZS/K) • Động cơ cấp mực/K (M12) • Động cơ hộp mực /CK (M14) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Thực hiện quy trình khắc phục sự cố hình ảnh nếu mật độ hình ảnh thấp. 2 Kiểm tra đầu nối giữa M12-rơle CN258- PRCB CN3 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa M14-rơle CN321-rơle CN428-PRCB CN4 xem có kết nối đúng không và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra đầu nối của M12 và M14 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 5 Kiểm tra hoạt động M12 (Tại thời điểm này, IU phải chưa được cài đặt.) PRCB CN3-13 đến 16 24-C. 6 Kiểm tra hoạt động M14 PRCB CN4-5 đến 8 3-K. 7 Thay thế M12 và M14. 8 Cài đặt lại bộ phận phát triển /K. 9 Lắp lại hộp mực. 10 Nếu cảm biến hết mực và khu vực xung quanh bên trong phễu phụ bị dính mực, hãy làm sạch chúng. 11 Thay thế đơn vị phát triển /K. 12 PRCB ICP23 hoặc ICP24 kiểm tra độ dẫn điện. 13 Thay thế PRCB.

Mã số:C2558

Sự miêu tả:

Tỷ lệ TC của cảm biến TCR màu đen được phát hiện bằng mật độ mực cao bất thường trong bộ phận phát triển, được xác định bằng cơ chế kiểm soát lượng bổ sung mực, là một giá trị được xác định trước hoặc nhiều hơn trong một số lần nhất định liên tiếp.

Nguyên nhân:

• Bộ phận phát triển /K • Hộp mực /K • Bộ phận phễu phụ • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Cài đặt lại đơn vị phát triển/K. 2 Lắp lại hộp mực. 3 Thay thế đơn vị phát triển/K. 4 Thay thế PRCB. 5 Thay bộ phận phễu phụ.

Mã số:C2559

Sự miêu tả:

Lỗi điều chỉnh cảm biến Cyan TCR. Điều chỉnh tự động cảm biến TCR không hoạt động đúng, không điều chỉnh đến giá trị thích hợp.

Nguyên nhân:

• Bộ tạo ảnh /C • Bộ tạo ảnh /M • Bộ tạo ảnh /Y • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Cài đặt lại bộ tạo ảnh. 2 Thay thế bộ tạo ảnh. 3 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP23 hoặc ICP24. 4 Thay thế PRCB.

Mã số:C255A

Sự miêu tả:

Lỗi điều chỉnh cảm biến TCR màu đỏ. Điều chỉnh tự động cảm biến TCR không hoạt động đúng, không điều chỉnh đến giá trị thích hợp.Nguyên nhân: Bộ tạo ảnh /C • Bộ tạo ảnh /M • Bộ tạo ảnh /Y • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Cài đặt lại bộ tạo ảnh. 2 Thay thế bộ tạo ảnh. 3 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP23 hoặc ICP24. 4 Thay thế PRCB.

Mã số:C255B

Sự miêu tả:

Lỗi điều chỉnh cảm biến TCR màu vàng. Điều chỉnh tự động cảm biến TCR không hoạt động đúng, không điều chỉnh đến giá trị phù hợp.

Nguyên nhân:

• Bộ tạo ảnh /C • Bộ tạo ảnh /M • Bộ tạo ảnh /Y • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Cài đặt lại bộ tạo ảnh. 2 Thay thế bộ tạo ảnh. 3 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP23 hoặc ICP24. 4 Thay thế PRCB.

Mã số:C255C

Sự miêu tả:

Lỗi điều chỉnh cảm biến TCR màu đen. Điều chỉnh tự động cảm biến TCR không hoạt động đúng, không điều chỉnh đến giá trị thích hợp.

Nguyên nhân:

• Đơn vị phát triển /K • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Cài đặt lại bộ phận phát triển/K. 2 Thay thế đơn vị phát triển /K. 3 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP23 hoặc ICP24. 4 Thay thế PRCB.

Mã số:C2561

Sự miêu tả:

Lỗi cảm biến TCR màu lục lam. Tín hiệu cảnh báo cho cảm biến TCR được phát hiện nhiều hơn số lần xác định trước. Phát hiện này được sử dụng để phát hiện sự ngắt kết nối của đầu nối cảm biến TCR.

Nguyên nhân:

• Bộ tạo ảnh /C · Bộ tạo ảnh /M · Bộ tạo ảnh /Y · Bộ phát triển /K · Bảng rơle PH (PHRYB) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 • Cài đặt lại bộ tạo ảnh /C,/M, /Y • Cài đặt lại bộ phát triển /K. 2 Kiểm tra dây nịt từ bộ tạo ảnh /C, /M, /Y và bộ phát triển /K đến PRCB CN2, 3, 4, 5 để biết kết nối đúng cách và sửa chữa nếu cần. • CN2: Đơn vị phát triển /K • CN3: Đơn vị hình ảnh /C • CN4, CN5: Đơn vị hình ảnh /M, Đơn vị hình ảnh /Y – – 3 • Thay thế bộ phận hình ảnh. • Thay thế đơn vị phát triển /K. 4 PRCB ICP 17 kiểm tra độ dẫn điện. 5 Thay thế PHRYB. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2562

Lỗi cảm biến TCR màu đỏ tươi. Các tín hiệu cảnh báo cho cảm biến TCR được phát hiện nhiều hơn số lần xác định trước. Phát hiện này được sử dụng để phát hiện sự ngắt kết nối của đầu nối cảm biến TCR.

Nguyên nhân:

• Bộ tạo ảnh /C · Bộ tạo ảnh /M · Bộ tạo ảnh /Y · Bộ phát triển /K · Bảng rơle PH (PHRYB) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 • Cài đặt lại bộ tạo ảnh /C,/M, /Y • Cài đặt lại bộ phát triển /K. 2 Kiểm tra dây nịt từ bộ tạo ảnh /C, /M, /Y và bộ phát triển /K đến PRCB CN2, 3, 4, 5 để biết kết nối đúng cách và sửa chữa nếu cần. • CN2: Đơn vị phát triển /K • CN3: Đơn vị hình ảnh /C • CN4, CN5: Đơn vị hình ảnh /M, Đơn vị hình ảnh /Y – – 3 • Thay thế bộ phận hình ảnh. • Thay thế đơn vị phát triển /K. 4 PRCB ICP 17 kiểm tra độ dẫn điện. 5 Thay thế PHRYB. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2563

Lỗi cảm biến TCR màu vàng. Các tín hiệu cảnh báo cho cảm biến TCR được phát hiện nhiều hơn số lần xác định trước. Phát hiện này được sử dụng để phát hiện sự ngắt kết nối của đầu nối cảm biến TCR.

Nguyên nhân:

• Bộ tạo ảnh /C · Bộ tạo ảnh /M · Bộ tạo ảnh /Y · Bộ phát triển /K · Bảng rơle PH (PHRYB) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 • Cài đặt lại bộ tạo ảnh /C,/M, /Y • Cài đặt lại bộ phát triển /K. 2 Kiểm tra dây nịt từ bộ tạo ảnh /C, /M, /Y và bộ phát triển /K đến PRCB CN2, 3, 4, 5 để biết kết nối đúng cách và sửa chữa nếu cần. • CN2: Đơn vị phát triển /K • CN3: Đơn vị hình ảnh /C • CN4, CN5: Đơn vị hình ảnh /M, Đơn vị hình ảnh /Y – – 3 • Thay thế bộ phận hình ảnh. • Thay thế đơn vị phát triển /K. 4 PRCB ICP 17 kiểm tra độ dẫn điện. 5 Thay thế PHRYB. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2564

Lỗi cảm biến TCR màu đen. Các tín hiệu cảnh báo cho cảm biến TCR được phát hiện nhiều hơn số lần xác định trước. Phát hiện này được sử dụng để phát hiện sự ngắt kết nối của đầu nối cảm biến TCR.

Nguyên nhân:
• Bộ tạo ảnh /C · Bộ tạo ảnh /M · Bộ tạo ảnh /Y · Bộ phát triển /K · Bảng rơle PH (PHRYB) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 • Cài đặt lại bộ tạo ảnh /C,/M, /Y • Cài đặt lại bộ phát triển /K. 2 Kiểm tra dây nịt từ bộ tạo ảnh /C, /M, /Y và bộ phát triển /K đến PRCB CN2, 3, 4, 5 để biết kết nối đúng cách và sửa chữa nếu cần. • CN2: Đơn vị phát triển /K • CN3: Đơn vị hình ảnh /C • CN4, CN5: Đơn vị hình ảnh /M, Đơn vị hình ảnh /Y – – 3 • Thay thế bộ phận hình ảnh. • Thay thế đơn vị phát triển /K. 4 PRCB ICP 17 kiểm tra độ dẫn điện. 5 Thay thế PHRYB. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C2650

Lỗi truy cập phương tiện sao lưu chính. Dữ liệu được ghi lại, đã được đọc, kiểm tra và xác định là có lỗi, được đọc lại và được phát hiện là có lỗi. • Đã tìm thấy lỗi khi đọc giá trị bộ đếm. • MFP phát hiện bo mạch SSD chưa được gắn.

Nguyên nhân:

• Bo mạch SSD (SSDB) • Bo mạch MFP (MFPB) • Bo mạch điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối từ SSDB đến MFPB để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra dây điện từ MFPB đến PRCB để biết kết nối đúng cách và sửa chữa nếu cần. 3 Thay thế MFPB 4 Thay thế PRCB 4.1. Kiểm tra xem mã sự cố C4802 có xuất hiện không và sau đó hiển thị chế độ dịch vụ. 4.2. Gọi Bảo mật nâng cao lên màn hình. 4.3. Chạm vào [Sao lưu dữ liệu động cơ]. 4.4. Chạm vào [Chế độ tải dữ liệu động cơ] và nhấn phím Bắt đầu. 4.5. Chọn [Có] và nhấn lại phím Bắt đầu. 4.6. Kiểm tra xem kết quả “OK” có xuất hiện không. 4.7. TẮT công tắc nguồn chính và BẬT lại sau hơn 10 giây. 4.8. Cập nhật chương trình cơ sở PRCB. 4.9. Thực hiện các điều chỉnh được chỉ định. 4 Nếu các thao tác trên không giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với KMBT.

Mã số:C2651

Lỗi truy cập EEPROM (IU C). Dữ liệu được ghi lại, đã được đọc ra, kiểm tra và xác định là có lỗi, được đọc lại và được phát hiện là có lỗi. • Đã tìm thấy lỗi khi đọc giá trị bộ đếm.

Nguyên nhân:

• Bộ tạo ảnh /C • Bộ tạo ảnh /M • Bộ tạo ảnh /Y • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Làm sạch kết nối giữa bộ tạo ảnh và máy nếu bị bẩn. 2 Cài đặt lại bộ tạo ảnh. 3 Kiểm tra dây nịt để kết nối đúng cách và sửa nếu cần. 4 Thay thế bộ tạo ảnh. 5 Thay thế PRCB.

Mã số:C2652

Lỗi truy cập EEPROM (IU M). Dữ liệu được ghi lại, đã được đọc ra, kiểm tra và xác định là có lỗi, được đọc lại và được phát hiện là có lỗi. • Đã tìm thấy lỗi khi đọc giá trị bộ đếm.

Nguyên nhân:

• Bộ tạo ảnh /C • Bộ tạo ảnh /M • Bộ tạo ảnh /Y • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Làm sạch kết nối giữa bộ tạo ảnh và máy nếu bị bẩn. 2 Cài đặt lại bộ tạo ảnh. 3 Kiểm tra dây nịt để kết nối đúng cách và sửa nếu cần. 4 Thay thế bộ tạo ảnh. 5 Thay thế PRCB.

Mã số:C2653

Lỗi truy cập EEPROM (IU Y). Dữ liệu được ghi lại, đã được đọc ra, kiểm tra và xác định là có lỗi, được đọc lại và được phát hiện là có lỗi. • Đã tìm thấy lỗi khi đọc giá trị bộ đếm.

Nguyên nhân:

• Bộ tạo ảnh /C • Bộ tạo ảnh /M • Bộ tạo ảnh /Y • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Làm sạch kết nối giữa bộ tạo ảnh và máy nếu bị bẩn. 2 Cài đặt lại bộ tạo ảnh. 3 Kiểm tra dây nịt để kết nối đúng cách và sửa nếu cần. 4 Thay thế bộ tạo ảnh. 5 Thay thế PRCB.

Mã số:C2A14

Bộ trống mực/K mới phát hành không thành công
Trạng thái của bộ trống mực mới không bị xóa sau khi bộ trống mực/K mới được đặt.

Nguyên nhân:

• Bộ trống mực/K • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Làm sạch kết nối giữa bộ trống mực và máy nếu bị bẩn. 2 Lắp lại bộ trống mực. 3 Kiểm tra dây nịt để kết nối đúng cách và sửa nếu cần. 4 Thay bộ trống mực. 5 Thay thế PRCB.

Mã số:C2A21

Hộp mực/C lỗi phát hành mới. Trạng thái hộp mực mới không bị xóa sau khi hộp mực mới được đặt.

Nguyên nhân:

• Hộp mực/C • Hộp mực/M • Hộp mực/Y • Hộp mực/K • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Làm sạch kết nối giữa hộp mực và máy nếu bị bẩn. 2 Lắp lại hộp mực. 3 Kiểm tra dây nịt để kết nối đúng cách và sửa nếu cần. 4 Thay hộp mực. 5 Thay thế PRCB.

Mã số:C2A22

Hộp mực/M lỗi phát hành mới. Trạng thái hộp mực mới không bị xóa sau khi hộp mực mới được đặt.

Nguyên nhân:

• Hộp mực/C • Hộp mực/M • Hộp mực/Y • Hộp mực/K • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Làm sạch kết nối giữa hộp mực và máy nếu bị bẩn. 2 Lắp lại hộp mực. 3 Kiểm tra dây nịt để kết nối đúng cách và sửa nếu cần. 4 Thay hộp mực. 5 Thay thế PRCB.

Mã số:C2A23

Hộp mực/Y lỗi phát hành mới. Trạng thái hộp mực mới không bị xóa sau khi hộp mực mới được đặt.

Nguyên nhân:

• Hộp mực/C • Hộp mực/M • Hộp mực/Y • Hộp mực/K • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Làm sạch kết nối giữa hộp mực và máy nếu bị bẩn. 2 Lắp lại hộp mực. 3 Kiểm tra dây nịt để kết nối đúng cách và sửa nếu cần. 4 Thay hộp mực. 5 Thay thế PRCB.

Mã số:C2A24

Hộp mực/K lỗi phát hành mới. Trạng thái hộp mực mới không bị xóa sau khi hộp mực mới được đặt.

Nguyên nhân:

• Hộp mực/C • Hộp mực/M • Hộp mực/Y • Hộp mực/K • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Làm sạch kết nối giữa hộp mực và máy nếu bị bẩn. 2 Lắp lại hộp mực. 3 Kiểm tra dây nịt để kết nối đúng cách và sửa nếu cần. 4 Thay hộp mực. 5 Thay thế PRCB.

Mã số:C3101

Lỗi tách con lăn áp lực nung chảy. Cảm biến nhà áp suất nung chảy (PS55) không được TẮT (trạng thái rút lại) ngay cả sau một khoảng thời gian đã đặt sau khi hoạt động rút con lăn áp lực nung chảy được bắt đầu. • Cảm biến gia đình áp suất nung chảy (PS55) không TẮT (trạng thái rút lại) khi hoàn tất thao tác rút con lăn áp suất nung chảy. • Cảm biến gia đình áp suất nung chảy (PS55) không được BẬT (trạng thái ép) sau một khoảng thời gian đã đặt sau khi bắt đầu vận hành áp suất con lăn áp suất nung chảy. • Cảm biến gia đình áp suất nung chảy (PS55) không BẬT (trạng thái ép) khi quá trình vận hành áp suất con lăn áp suất nung chảy hoàn tất.

Nguyên nhân:

• Cảm biến gia đình áp suất cầu chì (PS55) • Động cơ áp suất cầu chì (M29) • Bảng điều khiển máy in (PRCB) • Bộ phận cầu chì

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M29-PRCB CN29 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối của M29 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối giữa PS55-PRCB CN17 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS55, kiểm tra cảm biến. 5 M29 kiểm tra hoạt động PRCB CN29-1 tới 4 8-H. 6 Thay thế M29. 7 Thay bộ phận sấy mực. 8 Kiểm tra độ dẫn PFTDB ICP15 hoặc ICP25. 9 Thay thế PRCB.

Mã số:C3102

Trục lăn gia nhiệt không quay
Trong bất kỳ trạng thái nào ngoài thao tác in, tín hiệu chốt cứng từ một hoặc cả hai phát hiện chốt xoay trục lăn gia nhiệt 1 và phát hiện chốt xoay trục lăn gia nhiệt 2 được BẬT.
Nguyên nhân:
• Cảm biến xoay con lăn gia nhiệt (PS56) • Động cơ sấy mực (M30) • Bảng điều khiển máy in (PRCB) • Bộ phận sấy mực
Biện pháp khắc phục:
1 Kiểm tra bộ phận sấy mực để biết lắp đặt đúng cách và sửa chữa nếu cần. 2 Kiểm tra đầu nối giữa M30-PRCB CN30 để biết kết nối thích hợp và sửa nếu cần. 3 Kiểm tra đầu nối của M30 để biết khớp nối truyền động thích hợp và sửa nếu cần. 4 Kiểm tra I/O PS56, kiểm tra cảm biến. 5 Kiểm tra hoạt động M30 PRCB CN30-4 (REM) PRCB CN30-7 (LOCK) 4-K. 6 Kiểm tra dẫn truyền PRCB ICP15. 7 Thay thế M30. 8 Thay bộ phận sấy mực. 9 Thay thế PRCB.

Mã số:C3201

Cầu chì động cơ không quay được. Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ vẫn đứng yên.

Nguyên nhân:

• Động cơ sấy chảy (M30) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M30-PRCB CN30 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra trạng thái tải của bộ truyền động bộ sấy mực và sửa lỗi nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M30 PRCB CN30-4 (REM) PRCB CN30-7 (LOCK) 4-K. 4 Thay thế M30. 5 Kiểm tra dẫn truyền PRCB ICP9. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C3202

Cầu chì động cơ quay ở thời điểm bất thường. Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức THẤP trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ vẫn đứng yên.

Nguyên nhân:

• Động cơ sấy chảy (M30) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa M30-PRCB CN30 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra trạng thái tải của bộ truyền động bộ sấy mực và sửa lỗi nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M30 PRCB CN30-4 (REM) PRCB CN30-7 (LOCK) 4-K. 4 Thay thế M30. 5 Kiểm tra dẫn truyền PRCB ICP9. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C3303

Quạt làm mát giấy/đầu ra không quay được. Tín hiệu khóa quạt vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi quạt vẫn đứng yên.

Nguyên nhân:

• Quạt/ra làm mát giấy (FM2) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa rơ-le FM2 CN323- PRCB CN1 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra quạt xem có bị quá tải không và khắc phục nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động FM2 PRCB CN1-3 (DRIVE) PRCB CN1-5 (LOCK) 7-K. 4 Thay thế FM2. 5 Thay thế PRCB.

Mã số:C3305

Quạt làm mát giấy chuyển ngược không quay
Tín hiệu khóa quạt vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi quạt vẫn đứng yên.

Nguyên nhân:

• Quạt làm mát giấy chuyển đổi ngược (FM4) • Bảng điều khiển nạp/truyền giấy (PFTDB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra đầu nối giữa rơle FM4 CN282-rơle CN280-rơle CN279-PFTDB CN10 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra quạt xem có bị quá tải không và khắc phục nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động FM4 PFTDB CN10-11 (KHÓA) 6-P. 4 Thay thế FM4. 5 Kiểm tra độ dẫn PFTDB ICP9. 6 Thay thế PFTDB.

Mã số:C3425

Khắc phục sự cố khởi động. Sau khi quá trình khởi động bắt đầu, cảm biến nhiệt độ con lăn gia nhiệt không phát hiện nhiệt độ cao như nhiệt độ xác định trước mặc dù một khoảng thời gian xác định trước đã trôi qua.

Nguyên nhân:

• Bộ phận sấy mực • Cảm biến nhiệt độ con lăn gia nhiệt (TEMS2) • Nguồn điện IH (IHPU) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ phận sấy mực xem đã lắp đặt đúng chưa (nó có được cố định đúng vị trí hay không). 2 Kiểm tra hoạt động đóng/mở của cửa phía trên bên phải. 3 Kiểm tra bộ phận sấy mực, IHPU, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 4 Thay bộ phận sấy mực. 5 Thay thế IHPU. 6 Thay thế PRCB. 7 Thay thế NF1.

Mã số:C3722

Nung chảy phát hiện nhiệt độ cao bất thường (Cạnh của con lăn sưởi ấm). Nhiệt điện trở con lăn sưởi ấm/3 tiếp tục phát hiện nhiệt độ cao hơn nhiệt độ được xác định trước trong một khoảng thời gian định trước. • Tín hiệu bảo vệ cứng ở các cạnh của mặt gia nhiệt vẫn TẮT trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước.

Nguyên nhân:

• Bộ sấy mực • Nhiệt điện trở con lăn gia nhiệt/3 (TH3) • Nguồn điện IH (IHPU) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ phận sấy mực xem đã lắp đặt đúng chưa (nó có được cố định đúng vị trí hay không). 2 Kiểm tra hoạt động đóng/mở của cửa phía trên bên phải. 3 Kiểm tra bộ phận sấy mực, IHPU, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 4 Thay bộ phận sấy mực. 5 Thay thế IHPU. 6 Thay thế PRCB. 7 Thay thế NF1.

Mã số:C3725

Phát hiện nhiệt độ cao bất thường của cầu chì (Trung tâm của con lăn gia nhiệt). Bộ phận cầu chì • Cảm biến nhiệt độ con lăn gia nhiệt (TEMS2) • Nguồn điện IH (IHPU) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Nguyên nhân:

• Bộ phận sấy mực • Cảm biến nhiệt độ con lăn gia nhiệt (TEMS2) • Nguồn điện IH (IHPU) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ phận sấy mực xem đã lắp đặt đúng chưa (nó có được cố định đúng vị trí hay không). 2 Kiểm tra hoạt động đóng/mở của cửa phía trên bên phải. 3 Kiểm tra bộ phận sấy mực, IHPU, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 4 Thay bộ phận sấy mực. 5 Thay thế IHPU. 6 Thay thế PRCB. 7 Thay thế NF1.

Mã số:C3726

Nung chảy phát hiện nhiệt độ cao bất thường (Giữa con lăn gia nhiệt). Nhiệt điện trở con lăn gia nhiệt/2 tiếp tục phát hiện nhiệt độ cao hơn nhiệt độ xác định trước trong một khoảng thời gian xác định trước.

Nguyên nhân:

• Bộ sấy mực • Nhiệt điện trở con lăn gia nhiệt/2 (TH2) • Nguồn điện IH (IHPU) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ phận sấy mực xem đã lắp đặt đúng chưa (nó có được cố định đúng vị trí hay không). 2 Kiểm tra hoạt động đóng/mở của cửa phía trên bên phải. 3 Kiểm tra bộ phận sấy mực, IHPU, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 4 Thay bộ phận sấy mực. 5 Thay thế IHPU. 6 Thay thế PRCB. 7 Thay thế NF1.

Mã số:C3822

Nung chảy phát hiện nhiệt độ thấp bất thường (Cạnh của con lăn sưởi ấm). Nhiệt điện trở con lăn sưởi ấm/3 tiếp tục phát hiện nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ được xác định trước trong một khoảng thời gian định trước.

Nguyên nhân:

• Bộ sấy mực • Nhiệt điện trở con lăn gia nhiệt/3 (TH3) • Nguồn điện IH (IHPU) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ phận sấy mực xem đã lắp đặt đúng chưa (nó có được cố định đúng vị trí hay không). 2 Kiểm tra hoạt động đóng/mở của cửa phía trên bên phải. 3 Kiểm tra bộ phận sấy mực, IHPU, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 4 Thay bộ phận sấy mực. 5 Thay thế IHPU. 6 Thay thế PRCB. 7 Thay thế NF1.

Mã số:C3825

Cầu chì phát hiện nhiệt độ thấp bất thường (Chính của con lăn sưởi). Cảm biến nhiệt độ con lăn sưởi tiếp tục phát hiện nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ xác định trước trong một khoảng thời gian xác định trước.

Nguyên nhân:

• Bộ phận sấy mực • Cảm biến nhiệt độ con lăn gia nhiệt (TEMS2) • Nguồn điện IH (IHPU) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ phận sấy mực xem đã lắp đặt đúng chưa (nó có được cố định đúng vị trí hay không). 2 Kiểm tra hoạt động đóng/mở của cửa phía trên bên phải. 3 Kiểm tra bộ phận sấy mực, IHPU, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 4 Thay bộ phận sấy mực. 5 Thay thế IHPU. 6 Thay thế PRCB. 7 Thay thế NF1.

Mã số:C3903

Ngắt bộ điều chỉnh nhiệt. Trong quá trình khởi động, tín hiệu phát hiện ngắt bộ điều chỉnh nhiệt tiếp tục là H trong khoảng thời gian đã đặt.

Nguyên nhân:

• Bộ phận sấy mực • Bộ điều chỉnh nhiệt con lăn gia nhiệt (TS1) • Nguồn điện IH (IHPU) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ phận sấy mực xem đã lắp đặt đúng chưa (nó có được cố định đúng vị trí hay không). 2 Kiểm tra hoạt động đóng/mở của cửa phía trên bên phải. 3 Kiểm tra bộ phận sấy mực, IHPU, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 4 Thay bộ phận sấy mực. 5 Thay thế IHPU. 6 Thay thế PRCBn.

Mã số:C3922

Phát hiện đứt dây cảm biến nung chảy (Cạnh của con lăn gia nhiệt). Sau một khoảng thời gian định trước sau khi giai đoạn khởi động được bắt đầu, điện trở nhiệt của con lăn gia nhiệt/3 không giảm theo các bước định trước (tăng nhiệt độ) trong một khoảng thời gian định trước .

Nguyên nhân:

• Bộ sấy mực • Nhiệt điện trở con lăn gia nhiệt/3 (TH3) • Nguồn điện IH (IHPU) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ phận sấy mực xem đã lắp đặt đúng chưa (nó có được cố định đúng vị trí hay không). 2 Kiểm tra hoạt động đóng/mở của cửa phía trên bên phải. 3 Kiểm tra bộ phận sấy mực, IHPU, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 4 Thay bộ phận sấy mực. 5 Thay thế IHPU. 6 Thay thế PRCB. 7 Thay thế NF1.

Mã số:C3925

Phát hiện đứt dây cảm biến nung chảy (Chính của con lăn gia nhiệt). Sau một khoảng thời gian xác định trước sau khi giai đoạn khởi động được bắt đầu, điện áp cảm biến nhiệt độ con lăn gia nhiệt không tăng theo các bước xác định trước (tăng nhiệt độ) trong một khoảng thời gian xác định trước.

Nguyên nhân:

• Bộ phận sấy mực • Cảm biến nhiệt độ con lăn gia nhiệt (TEMS2) • Nguồn điện IH (IHPU) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ phận sấy mực xem đã lắp đặt đúng chưa (nó có được cố định đúng vị trí hay không). 2 Kiểm tra hoạt động đóng/mở của cửa phía trên bên phải. 3 Kiểm tra bộ phận sấy mực, IHPU, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 4 Thay bộ phận sấy mực. 5 Thay thế IHPU. 6 Thay thế PRCB. 7 Thay thế NF1.

Mã số:C3926

Phát hiện đứt dây cảm biến nung chảy (Trung tâm của con lăn gia nhiệt). Sau một khoảng thời gian xác định trước sau khi giai đoạn khởi động được bắt đầu, điện áp nhiệt điện trở/2 của con lăn gia nhiệt không giảm theo các bước xác định trước (tăng nhiệt độ) trong một thời gian định trước.

Nguyên nhân:

• Bộ sấy mực • Nhiệt điện trở con lăn gia nhiệt/2 (TH2) • Nguồn điện IH (IHPU) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ phận sấy mực xem đã lắp đặt đúng chưa (nó có được cố định đúng vị trí hay không). 2 Kiểm tra hoạt động đóng/mở của cửa phía trên bên phải. 3 Kiểm tra bộ phận sấy mực, IHPU, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 4 Thay bộ phận sấy mực. 5 Thay thế IHPU. 6 Thay thế PRCB. 7 Thay thế NF1.

Mã số:C392A

Ô nhiễm cảm biến nhiệt độ con lăn sưởi (Trung tâm của con lăn sưởi)
Trong khi kiểm tra độ bẩn trên cảm biến nhiệt độ con lăn sưởi, nhiệt độ được phát hiện của nhiệt điện trở con lăn sưởi/1 đã vượt quá nhiệt độ được phát hiện của cảm biến nhiệt độ con lăn sưởi vượt quá giá trị được xác định trước cho nhiệt độ được xác định trước khoảng thời gian.

Nguyên nhân:

• Bộ phận sấy mực • Cảm biến nhiệt độ con lăn gia nhiệt (TEMS2) • Nhiệt điện trở con lăn gia nhiệt/1 (TH1) • Nguồn điện IH (IHPU) • Nguồn điện một chiều (DCPU) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Lau sạch TEMS2 khỏi bụi bẩn nếu có. <Quy trình vệ sinh> • Lau sạch bụi bẩn hoặc vật lạ trên cảm biến bằng tăm bông. • Khi vẫn còn vết bẩn ngay cả khi bạn đã làm sạch cảm biến theo quy trình trên, hãy loại bỏ bụi bẩn hoặc vật lạ trên cảm biến bằng tăm bông thấm cồn. Và sau đó lau sạch cảm biến bằng tăm bông khô. 2 Kiểm tra TEMS2 để biết vị trí đã lắp đặt và kết nối đầu nối thích hợp. – – 3 Kiểm tra TH1 để biết vị trí đã lắp đặt và kết nối đầu nối thích hợp. – – 4 Kiểm tra kết nối của bộ phận sấy mực. 5 Kiểm tra bộ phận sấy mực, IHPU, PRCB và DCPU để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 6 Thay bộ phận sấy mực. 7 Thay thế PRCB.

Mã số:C3B02

Sự cố IH (CPU). Lỗi giao tiếp với CPU kết hợp tiếp tục xảy ra trong một khoảng thời gian định trước.

Nguyên nhân:

• Bộ phận sấy mực • Bộ cuộn dây IH • Bộ nguồn IH (IHPU) • Bảng xóa từ tính IH (IHMEB) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục:

1 Kiểm tra bộ phận sấy mực xem đã lắp đặt đúng chưa (nó có được cố định đúng vị trí hay không). 2 Kiểm tra hoạt động đóng/mở của cửa phía trên bên phải. 3 Kiểm tra bộ phận sấy mực, bộ cuộn dây IH, IHPU, IHMEB, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 4 Thay bộ phận sấy mực. 5 Thay thế bộ phận cuộn dây IH. 6 Thay thế IHPU. 7 Thay thế IHMEB. 8 PRCB ICP5 kiểm tra độ dẫn điện. 9 Thay thế PRCB. 10 Thay thế NF1.

Mã số:C3B03

IH trục trặc (màn hình). Mặc dù bộ sưởi IH BẬT, nhưng không thể phát hiện trạng thái này bằng phương pháp cơ học. (Lỗi vận hành bộ sưởi IH) • Mặc dù bộ sưởi IH TẮT, nhưng về mặt cơ học, vẫn phát hiện được trạng thái BẬT. (Trục trặc hoạt động của dàn nóng IH)

Nguyên nhân: Bộ phận sấy mực • Bộ cuộn dây IH • Bảng xóa từ tính IH (IHMEB) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục: 1 Kiểm tra bộ phận sấy mực xem đã lắp đặt đúng chưa (nó có được cố định đúng vị trí hay không). 2 Kiểm tra hoạt động đóng/mở của cửa phía trên bên phải. 3 Kiểm tra bộ phận sấy mực, bộ cuộn dây IH, IHPU, IHMEB, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 4 Thay bộ phận sấy mực. 5 Thay thế bộ phận cuộn dây IH. 6 Thay thế IHPU. 7 Thay thế IHMEB. 8 PRCB ICP5 kiểm tra độ dẫn điện. 9 Thay thế PRCB. 10 Thay thế NF1.

Mã số:C3B07

Lỗi nguồn điện đầu vào IH. Trong khi bộ sưởi IH BẬT, nguồn điện đầu vào vẫn ở giá trị phát hiện nguồn điện áp cao hoặc cao hơn trong khoảng thời gian định trước. • Trong khi bộ sưởi IH BẬT, nguồn điện đầu vào ở giá trị phát hiện nguồn điện thấp hoặc thấp hơn trong khoảng thời gian định trước. • Trong khi bộ sưởi IH BẬT, nguồn điện đầu vào ở giá trị phát hiện điện áp cao hoặc cao hơn trong khoảng thời gian định trước. • Trong khi bộ sưởi IH BẬT, nguồn điện đầu vào thấp hơn giá trị phát hiện điện áp thấp hoặc thấp hơn trong khoảng thời gian định trước. • Trong khi bộ sưởi IH BẬT, nguồn điện biến tần vẫn ở giá trị giới hạn trên hoặc cao hơn trong khoảng thời gian định trước. • Trong khi bộ sưởi IH BẬT, phát hiện có hiện tượng dừng điện áp đầu ra.

Nguyên nhân: Bộ cuộn dây IH • Bộ nguồn IH (IHPU) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục: 1 Kiểm tra kết nối của bộ phận sấy mực. 2 Kiểm tra bộ phận sấy mực, bộ cuộn dây IH, IHPU, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 3 Thay thế bộ phận cuộn dây IH. 4 Thay thế IHPU. 5 Thay thế PRCB. 6 Thay thế NF1.

Mã số:C3B08

Lỗi điện áp đầu vào IH. Trong khi bộ sưởi IH BẬT, nguồn điện đầu vào ở giá trị phát hiện điện áp cao hoặc cao hơn trong khoảng thời gian định trước. • Trong khi bộ sưởi IH BẬT, điện áp đầu vào ở giá trị phát hiện nguồn điện thấp hoặc thấp hơn trong khoảng thời gian định trước.

Nguyên nhân: Bộ cuộn dây IH • Bộ nguồn IH (IHPU) • Bộ lọc tiếng ồn (NF1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục: 1 Kiểm tra kết nối của bộ phận sấy mực. 2 Kiểm tra bộ phận sấy mực, bộ cuộn dây IH, IHPU, NF1 và PRCB để biết kết nối thích hợp và sửa chữa hoặc thay đổi nếu cần. 3 Thay thế bộ phận cuộn dây IH. 4 Thay thế IHPU. 5 Thay thế PRCB. 6 Thay thế NF1.

Mã số:C4002

Lỗi giao tiếp PH. Khi bảng chuyển tiếp PH (PHRYB) đang nhận dữ liệu, phát hiện lỗi giao tiếp.

Nguyên nhân: Bảng chuyển tiếp PH (PHRYB) • Bảng điều khiển FS (FSCB)

Biện pháp khắc phục: TẮT công tắc nguồn chính, ngắt kết nối rồi kết nối dây nguồn. Đợi 10 giây. hoặc hơn sau khi kết nối dây nguồn và BẬT công tắc nguồn chính. 2 Kiểm tra dẫn truyền PRCB ICP17. 3 Thay thế PRCB. 4 Kiểm tra độ dẫn điện PHRYB ICP1. 5 Thay thế PHRYB.

Mã số:C4101

Sự cố quay của động cơ đa giác. Động cơ đa giác không quay ổn định ngay cả sau một khoảng thời gian nhất định sau khi kích hoạt động cơ đa giác. • Tín hiệu khóa động cơ phát hiện CAO trong một khoảng thời gian nhất định liên tục trong khi động cơ đa giác đang quay.

Nguyên nhân: Bộ PH • Bảng chuyển tiếp PH (PHRYB) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục: 1 Kiểm tra đầu nối giữa thiết bị PH- PHRYB CN14 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Thay bộ phận PH. 3 Kiểm tra độ dẫn điện PHRYB ICP4 hoặc ICP 6. 4 Thay thế PHRYB. 5 Thay thế PRCB.

Mã số:C4301

Quạt làm mát PH không quay. Tín hiệu khóa quạt vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi quạt vẫn đứng yên.

Nguyên nhân: Quạt làm mát PH (FM14) • Bảng rơle PH (PHRYB) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục: 1 Kiểm tra đầu nối giữa rơ-le FM14 CN202- PHRYB CN12 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra quạt xem có bị quá tải không và khắc phục nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động FM14 PHRYB CN12-4 (DRIVE) PHRYB CN12-5 (LOCK) 9-B. 4 Thay thế FM14. 5 Kiểm tra độ dẫn điện PHRYB ICP6. 6 Thay thế PHRYB. 7 Thay thế PRCB.

Mã số:C4501

Sự cố về laser. Tín hiệu SOS không được phát hiện ngay cả sau một khoảng thời gian nhất định sau khi nhìn chằm chằm vào đầu ra laser. • Tín hiệu SOS không được phát hiện trong một khoảng thời gian nhất định trong quá trình in hoặc điều chỉnh cảm biến IDC.

Nguyên nhân: Bộ PH • Bảng chuyển tiếp PH (PHRYB) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục: 1 Kiểm tra đầu nối giữa bộ PH-PHRYB CN15, 16 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần 2 Thay bộ PH. 3 Kiểm tra độ dẫn điện PHRYB ICP2. 4 Thay thế PHRYB. 5 Thay thế PRCB.

Mã số:C4801

Lỗi bo mạch chính. MFP phát hiện sự thay thế đồng thời của nhiều bo mạch.

Nguyên nhân: Bo mạch SSD (SSDB) • Bo mạch điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục: 1 Cài đặt lại PRCB cũ. 2 Sao lưu dữ liệu. 2.1. Gọi Service Mode ra màn hình. 2.2. Gọi Bảo mật nâng cao lên màn hình. 2.3. Chạm vào [Sao lưu dữ liệu động cơ]. 2.4. Chạm vào [Chế độ lưu dữ liệu động cơ] và nhấn phím Bắt đầu. 2.5. Chọn [Có] và nhấn lại phím Bắt đầu. 2.6. Kiểm tra xem kết quả OK có xuất hiện không. 3 Thay PRCB TẮT công tắc nguồn chính và thay PRCB hiện tại bằng một cái mới. (Khi sử dụng PRCB của máy khác đang hoạt động, hãy đảm bảo sử dụng PRCB được lắp trong cùng model.) 4 Khôi phục dữ liệu sao lưu. 4.1. BẬT công tắc nguồn chính. 4.2. Kiểm tra xem mã sự cố C4802 có xuất hiện không và sau đó hiển thị chế độ dịch vụ. 4.3. Gọi Bảo mật nâng cao lên màn hình. 4.4. Chạm vào [Sao lưu dữ liệu động cơ]. 4.5. Chạm vào [Chế độ tải dữ liệu động cơ] và nhấn phím Bắt đầu. 4.6. Chọn [Có] và nhấn lại phím Bắt đầu. 4.7. Kiểm tra xem kết quả OK có xuất hiện không. 4.8. TẮT công tắc nguồn chính và BẬT lại sau hơn 10 giây. 5 Cập nhật chương trình cơ sở PRCB. 6 Nếu các thao tác trên không giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với KMBT.

Mã số:C4802

So sánh sai dữ liệu sao lưu thiết bị chính. Phát hiện sự thay thế bảng điều khiển máy in.

Nguyên nhân: Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục: 1 1.1. Kiểm tra xem mã sự cố C4802 có xuất hiện không và sau đó hiển thị chế độ dịch vụ. 1.2. Gọi Bảo mật nâng cao lên màn hình. 1.3. Chạm vào [Sao lưu dữ liệu động cơ]. 1.4. Chạm vào [Chế độ tải dữ liệu động cơ] và nhấn phím Bắt đầu. 1.5. Chọn [Có] và nhấn lại phím Bắt đầu. 1.6. Kiểm tra xem kết quả OK có xuất hiện không. 1.7. TẮT công tắc nguồn chính và BẬT lại sau hơn 10 giây. 2 Cập nhật chương trình cơ sở PRCB. 3 Nếu các thao tác trên không giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với KMBT.

Mã số:C5104

Động cơ đai chuyển không quay được. Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ vẫn đứng yên.

Nguyên nhân: Động cơ đai truyền (M1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M1-PRCB CN21 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đai truyền xem khớp nối truyền động có phù hợp không và điều chỉnh nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M1 PRCB CN21-3 (REM) PRCB CN21-6 (LOCK) 17-K. 4 Thay thế M1. 5 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP7 hoặc ICP18. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C5105

Động cơ đai chuyển quay ở thời điểm bất thường. Tín hiệu khóa động cơ vẫn ở mức THẤP trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi động cơ vẫn đứng yên

Nguyên nhân: Động cơ đai truyền (M1) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục: 1 Kiểm tra đầu nối giữa M1-PRCB CN21 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra đai truyền xem khớp nối truyền động có phù hợp không và điều chỉnh nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động M1 PRCB CN21-3 (REM) PRCB CN21-6 (LOCK) 17-K. 4 Thay thế M1. 5 Kiểm tra độ dẫn điện PRCB ICP7 hoặc ICP18. 6 Thay thế PRCB.

Mã số:C5304

IH quạt làm mát nguồn điện không quay. Tín hiệu khóa quạt vẫn ở mức CAO trong một khoảng thời gian liên tục được xác định trước trong khi quạt vẫn đứng yên.

Nguyên nhân: Quạt làm mát nguồn điện IH (FM10) • Bảng điều khiển máy in (PRCB)

Biện pháp khắc phục: 1 Kiểm tra đầu nối giữa rơ-le FM10 CN293- PRCB CN5 để biết kết nối đúng và sửa nếu cần. 2 Kiểm tra quạt xem có bị quá tải không và khắc phục nếu cần. 3 Kiểm tra hoạt động FM10 PRCB CN5-3 (DRIVE) PRCB CN5-5 (LOCK) 9-K. 4 Thay thế FM10. 5 Kiểm tra dẫn truyền PRCB ICP24. 6 Thay thế PRCB.

Photocopy Đức Lan – nơi bán máy photocopy nhập khẩu có uy tín lâu đời mang đến cho bạn những sản phẩm máy photocopy nhập khẩu chính hãng có giá thành phù hợp và thường xuyên có những ưu đãi tuyệt vời. Qua gần 16 năm hình thành và phát triển, công ty Đức Lan đã khẳng định được tên tuổi của mình trên và trở thành địa chỉ bán máy photocopy  được khách hàng tin cậy hợp tác.
Đức Lan cung cấp đa dạng máy photocopy cũ nhập khẩu chưa qua sử dụng tại Việt Nam với các thương hiệu: RICOH, TOSHIBA, CANON, XEROX,… Chúng tôi mong muốn đem đến quý khách những sản phẩm chất lượng, giá rẻ và cam kết máy photo được nhập khẩu 100% tại thi trường BẮC MỸ và chưa qua sử dụng tại Việt Nam.
Nếu cần thêm thông tin chi tiết về bảng mã lỗi máy photo màu Konica Minolta Bizhub C654 hoặc khi có nhu cầu mua máy photocopy màu giá rẻ, thuê máy photocopy, đừng ngần ngại hãy liên hệ với Đức Lan qua số Hotline 0938.114.403 để được tư vấn miễn phí và nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *